HTML Help - Zawartość pomocy HTML Help

Za pomocą tego narzędzia przeglądać możemy zawartość dołączanych do projektu już skompilowanych plików CHM, wybierać z nich określone pozycje i dołączać do projektu jako odnośnik.

Uruchamianie

Opisywane narzędzie możesz uruchomić za pomocą przycisku oznaczonego ikoną pokazaną powyżej. Przycisk uruchomienia tego okna znajduje się np. w edytorze spisu treści czy skorowidza.

Zawartość okna

Plik CHM
W polu tym wpisujemy nazwę pliku CHM wraz ze ścieżką dostępu, lub przy pomocy przycisku obok pola otwieramy okno z listą katalogów i plików, skąd wybieramy pożądany plik.

Filtr
W tym polu wpisujemy albo wybieramy z listy rozszerzenia plików, które mają być pokazywane w oknie poniżej. Umożliwia to przy dużym projekcie z wieloma plikami ograniczyć ich liczbę wyłącznie do pożądanych. Obok pola wyboru znajduje się przycisk odświeżania zawartości na wypadek, gdy zmieniamy warunki filtrowania.

Okno listy plików
W oknie tym wyświetlone zostanie drzewko zawierające pliki znajdujące się w wybranym pliku HTML Help. W przypadku ustawienia w polu filtrowania ograniczenia wyświetlane będą tylko pliki zgodnie z tym warunkiem i podane zostaną ich nazwy z rozszerzeniami. Aby zakończyć proces wyboru, należy zaznaczyć jeden z plików z tej listy i kliknąć na przycisku "OK".


Pokrewne tematy

Do góry