Narzędzia - Wstawianie obiektu

Za pomocą tego narzędzia możesz umieszczać na stronie obiekty różnego typu (Java, ActiveX, itp). Aby uruchomić to narzędzie wejdź do Menu głównego / Narzędzia / Skrypty i obiekty / Obiekt osadzony. Opisywane narzędzie uruchomisz również z paska narzędzi Java, ActiveX, SSI i inne. Należy tutaj wspomnieć, że narzędzie to występuje pod kilkoma ikonami i pozwala na wstawianie różnych obiektów za pomocą domyślnego oznaczenia odpowiednich przełączników.

Zakładka Ustawienia obiektu

Na pierwszej zakładce dokonuje się określenia podstawowych właściwości wstawianego obiektu. Jeżeli zaznaczymy przełącznik Kod, konieczne jest wybranie typu osadzanego obiektu (ActiveX, Java lub inny). Dla kontrolek ActiveX wyboru dokonujemy z listy po prawej stronie, zawierającej wszystkie kontrolki zainstalowane w systemie. Dla apletu Javy konieczne będzie wskazanie ścieżki dostępu do pliku *.class bądź *.jar w polu o nazwie Ścieżka. Można także opcjonalnie określić typ MIME tego pliku.

Na zakładce Dane określamy ścieżkę oraz typ MIME obiektu danych, który zostanie umieszczony na stronie (jeżeli przełącznik "Kod" nie został zaznaczony) bądź przekazany osadzonej aplikacji (w przypadku zaznaczenia przełącznika "Kod").

W dolnej części pierwszej zakładki określa się inne parametry: adres bazowy dla podanych ścieżek, nazwa pliku zawierającego zarchiwizowane pliki obiektu (umożliwia to zmniejszenie czasu transferu z sieci), nazwę, pod którą będzie widziany obiekt na stronie oraz komunikat, jaki będzie wyświetlany przed załadowaniem kontrolki. Należy także określić lokalizację obiektu: wielkość, marginesy, obramowanie i wyrównanie na stronie.

Ważne jest także pole "Znacznik", które umożliwia zdecydowanie, za pomocą jakiego znacznika obiekt zostanie wstawiony na stronę. Znacznik <OBJECT> jest zgodny z HTML 4.0 i daje największe możliwości, jednak gdy zależy nam na poprawnym wyświetlaniu apletu Javy również w starszych przeglądarkach, może zajść potrzeba wykorzystania znacznika <APPLET>, którego używania specyfikacja języka HTML jednak nie zaleca.

Zakładka Parametry dla obiektu

Na drugiej zakładce o nazmożna określić dodatkowe parametry, które zostaną przekazane wstawianemu obiektowi przy starcie. Ustala się je za pomocą narzędzia parametr obiektu, które jest dostępne bezpośrednio w tym oknie po kliknięciu przycisku oznaczonego plusikiem.

Pokrewne tematy

Do góry