Narzędzia - Osadzanie multimediów

Okno ułatwia wstawianie do dokumentu multimediów, jak filmy Flash, Realmedia, Quicktime.

Narzędzie można uruchomić z poziomu menu Menu głównego / Narzędzia / Grafika i multimedia, A także z paska narzędzi Grafika i multimedia. Ikona polecenia przedstawiona została obok.

Alternatywnym sposobem uruchomienia narzędzia jest przeciągnięcie pliku multimedialnego w obręb dokumentu otwartego w edytorze.

Typ osadzanych mediów
Wybierz typ osadzanego pliku:
  • Macromedia Flash ™
  • Macromedia Shockwave ™
  • Realmedia ™
  • Apple Quicktime ™

Ścieżka do pliku z mediami
Wprowadź ścieżkę do pliku z prezentacją bądź filmem. Możesz skorzystać z okienka otwieranego za pomocą przycisku obok pola.

Sposób osadzenia
Wybierz, w jaki sposób prezentacja, lub film mają zostać osadzone. Możesz wybrać wstawienie za pomocą:
  • Obiekt (ActiveX) - technologia obsługiwana przez Internet Explorer
  • Obiekt (ActiveX) + Embed - wstawienie zarówno kontrolki ActiveX, jak i obiektu Embed (dla Netscape). Jest to zalecane ustawienie.
  • Embed (wymagany przez Netscape)

Parametry prezentacji

Wysokość, Szerokość
Podaj wymiary wstawianego filmu.

Nazwa
Wpisz nazwę (name) dla wstawianego obiektu.

Identyfikator
Wpisz identyfikator (id) wstawianego obiektu

Dodatkowe parametry

Lista zawiera wszystkie parametry przekazywane do odtwarzacza mediów. Możesz zmienić domyślne dane, jak np. kolor tła, ilość odtworzeń filmu itp. Lista parametrów zmienia się wraz ze zmianą typu prezentacji wybranego w górnej części okna.

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty"

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty" umożliwia otwarcie okna Zdarzenia i inne atrybuty. Okno to umożliwia określenie dodatkowych atrybutów edytowanego znacznika, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych.

Pokrewne tematy

Do góry