Narzędzia - Okienko dialogowe z JavaScript

Za pomocą tego narzędzia wstawić można na stronę WWW polecenie języka JavaScript służące do wyświetlania różnego rodzaju okienek informacyjnych. Za pomocą nich można np. powiadamiać użytkownika o zaistniałej sytuacji bądź pobrać od niego jakieś informacje.

Aby uruchomić to narzędzie wejdź do Menu głównego / Narzędzia / Skrypty i obiekty / Okienko komunikatu JavaScript. Opisywane narzędzie uruchomisz również z paska narzędzi Java, ActiveX, SSI i inne.

Uwaga, polecenie wstawiane przez to narzędzie jest poleceniem JavaScript, więc będzie działało tylko i wyłącznie w obrębie znaczników <script>..</script> z typem skryptu zdefiniowanym jako "JavaScript".

Pokrewne tematy

Do góry