Narzędzia - Parametry otwieranego okna

To narzędzie służy do wstawiania na stronę polecenia JavaScript, służącego do otwierania nowego okna przeglądarki z wybraną zawartością. Dla otwieranego okna określić można takie atrybuty, jak jego rozmiar i tytuł oraz wszelkie opcje wyświetlania (pasek narzędzi, linia statusowa, itp).

Aby uruchomić to narzędzie wejdź do Menu głównego / Narzędzia / Skrypty i obiekty / Otwarcie nowego okna. Opisywane narzędzie uruchomisz również z paska narzędzi Java, ActiveX, SSI i inne.

Uwaga, polecenie wstawiane przez to narzędzie jest poleceniem JavaScript, więc będzie działało tylko i wyłącznie w obrębie znaczników <script>..</script> z typem skryptu zdefiniowanym jako "JavaScript".

Pokrewne tematy

Do góry