Historia wersji programu Pajączek

Zapraszamy do przejrzenia historii rozwoju wersji programu, jeśli jest to dla Ciebie interesujące. Niniejsza strona zawiera przegląd zmian w kolejnych wersjach programu począwszy od pierwszej historycznie wersji z 1997 roku aż do ostatniej wersji 5. Jeśli chcesz zapoznać się ze zmianami w najnowszej wersji 6, zajrzyj na stronę historii wersji V6.

Pajączek 5 NxG Professional i Standard

Historia wersji 5.9.9
Wersja wprowadzona 18 kwietnia 2013. Zmiany w tej wersji w stosunku do wersji 5.9.8:
 1. Poprawka błędu powodującego niemożliwość otworzenia dokumentu zdalnego z FTP w momencie, gdy w kolejce uruchomiona było zadanie pobierania lub ściągania pliku z innego serwera FTP.
 2. Poprawka w oknach edytorów znaczników TABLE, TD, TH, SCRIPT, które utrudniały reedycję tych znaczników informując o braku pliku definicyjnego. Przeoczenie podczas modyfikacji wyglądu okienek.
 3. Nowy wygląd okna edytorka Unicode.
 4. Nowy wygląd okna listy zadań do wykonania w dokumencie lub projekcie.
 5. Nowy wygląd okna wstawiania kolorów i palety kolorów.
 6. Nowy wygląd okienka wieloschowka.
 7. Włączenie możliwości sortowania listy zdefiniowanych w ustawieniach serwerów również po adresie serwera i nazwie użytkownika.
 8. Nowy wygląd okna ustawień ogólnych programu.
 9. Nowy wygląd okna ustawień edytora i dokumentów.
 10. Nowy wygląd okna ustawień połączeń sieciowych i konfiguracji serwerów.
 11. Nowy wygląd okna ustawień dotyczących uzupełniania znaczników, podpowiedzi i formatowania kodu.
 12. Nowy wygląd okna ustawień dodatkowych narzędzi.
 13. Nowy wygląd okna ustawień zawartości pasków i menu oraz skrótów klawiszowych.
 14. Poprawka edytora map, który powodował błędy przy bardzo rozbudowanych mapach.
 15. Poprawka błędu powodującego AV w momencie uruchamiania wyszukiwania i zamiany z poziomu menu wybranego projektu.
 16. Po wciśnięciu skrótu klawiszowego aktywującego skróty makrokodów (domyślnie CTRL+J), na pasku stanu wyświetlany jest stosowny komunikat.
 17. Poprawka błędu powodującego AV w momencie uruchamiania konwertera polskich znaków czy funkcji sprawdzania pisowni z poziomu menu wybranego projektu.
 18. Poprawka w obsłudze skrótów klawiszowych makrokodów. Dotychczas nie działały skróty, które były już przypisane do innych poleceń głównych programu.
 19. Nowy wygląd okienek sprawdzania pisowni.
 20. Dodana informacja o rozmiarze pliku do dymku z informacjami o dokumencie, który jest wyświetlany nad zakładką dokumentu.
 21. Poprawiony błąd w odczytywaniu dokumentów UTF przy włączonej opcji usuwania zbędnych spacji z końca wierszy przy odczycie.
 22. Poprawiony błąd w edytorze tabel przy ustalaniu wymiarów tabeli za pomocą narzędzia szybka tabela.
 23. Poprawiony błąd w wyszukiwarce plików na dolnym panelu, który powodował, że dwuklik na znalezionym pliku nie otwierał go do edycji lecz wyświetlał komunikat błędu.
 24. Polecenie "Wyszukaj pliki lub foldery" z paska narzędzi listy plików lokalnych uwzględnia już bieżący katalog, jako źródłowy dla uruchamianego wyszukiwania plików.
 25. Poprawiony błąd Access Violation w przypadku uruchamiania Rozszerzonego wyszukiwania i zamiany z poziomu paska narzędzi listy plików lokalnych w sytuacji, gdy na liście plików nie był wybrany żaden element.
 26. Wbudowanie narzędzia do automatycznej aktualizacji wersji programu. Narzędzie jest uruchamiane poprzez polecenie sprawdzenia nowej wersji. Jeśli nowa wersja jest dostępna, program umożliwia jej pobranie i aktualizację posiadanej licencji.
 27. Poprawka w Rozszerzonym wyszukiwaniu i zamianie, dzięki której program wyszukuje już poprawnie w źródłach będących listą folderów i uwzględnia ignorowane pliki lub foldery.
 28. Poprawka w funkcji "Publikuj bieżący w sieci", która uniemożliwiała publikację plików z serwisów zlokalizowanych w głównym katalogu dysku (np. D:\).
 29. Dodane nowe profile weryfikowania składni do mechanizmu analizy składni online za pomocą parsera W3C.
 30. Pytanie o wyłączenie podświetlania nawiasów i błędów pisowni dotyczy obecnie tylko funkcji otwierania dokumentów, a nie innych funkcji, które analizują dokument, jak np. rozszerzonego wyszukiwania i zamiany.
 31. W przypadku niepoprawnej instalacji, gdy program nie potrafił znaleźć plików konfiguracyjnych schematów kolorowania czy informacji o językach znacznikowych, funkcjonowanie programu nie było stabilne i niedziałały niektóre funkcje zależne od tych plików. Obecnie w takim przypadku program proponuje skopiowanie plików konfiguracyjnych na właściwe miejsce.
 32. Zaktualizowane schematy kolorowania o znaczniki, atrybuty i zdarzenia obecne w specyfikacji HTML 5. Dotyczy schematów: Dynamic HTML, HTML+ASP, HTML+ColdFusion, HTML+CSS, HTML+JavaScript, HTML+JSP, HTML+PHP extended, HTML+PHP simple, HTML+PHP+CSS, HTML+PHP+PostNuke, HTML+PHP+Smarty, HTML+VBScript, PajMacroCodes, Perl+HTML, Plain text.
 33. Dodane wsparcie dla HTML 5 w postaci dostępności znaczników, atrybutów i zdarzeń ze specyfikacji HTML 5 w narzędziu podpowiada kodu (np. skrócie CTRL+spacja wewnątrz znacznika).
 34. Dodane wsparcie dla HTML 5 w postaci dostępności znaczników, atrybutów i zdarzeń ze specyfikacji HTML 5 w narzędziu inspektora znaczników i inspektora głównego okna.
 35. Dodane wsparcie dla HTML 5 w postaci dostępności znaczników, atrybutów i zdarzeń ze specyfikacji HTML 5 na zakładce "Języki programowania" głównego okna programu.
 36. Dodane wsparcie dla HTML 5 w postaci możliwości weryfikacji składni dla dokumentów HTML 5.
 37. Dodana specyfikacja HTML 5 do dokumentacji instalowanych wraz z Pajączkiem i dostępnych w menu Pomoc oraz w postaci pomocy kontekstowej dla znacznika po wciśnięciu CTRL+F1 na znaczniku w kodzie.
 38. Poprawka w funkcji wysyłającej zgłoszenia błędów do naszego systemu raportowania błędów.
 39. Zmiana języka dla domyślnie tworzonych dokumentów na HTML 5.
 40. Inne, mniej widoczne poprawki związane z HTML 5.
 41. Dodanie kolorowania CSS do schematu "HTML+PHP Extended".
 42. Usunięcie wsparcia dla biblioteki Alladyn Lite (pro).
 43. Rozpoznawanie kodowania dokumentu przy odczycie i zapisie na podstawie <meta charset..> specyficznego dla HTML 5.
 44. Poprawne definiowanie kodowania dokumentu przez narzędzie META dla dokumentów typu HTML 5.
 45. Pierwsze użycie funkcji "Znajdź następny" klawisz F3, zawsze wyszukiwało "do tyłu" dokumentu. Obecnie kierunek ten odczytywany jest z rejestru zgodnie z ustawieniem okna wyszukiwania prostego.
 46. Zmiana wykorzystywanego pola w meta z 'Authoring-tool' na 'Generator' dla informacji o narzędziu.
 47. Polecenie menu podręcznego edytora w trybie wysiwyg nie ukrywa już polecenia "Popraw znacznik w narzędziu".
 48. Poprawione zachowanie podglądu wbudowanego opartego o MSIE, który czasami powodował zanikanie kursora w edytorze.
 49. Poprawione działanie funkcji podpowiedzi do atrybutów, która nie potrafiła na systemach 64 bitowych, ustawiać pozycji na liście na bazie pierwszych znaków wprowadzonych przez użytkownika po otworzeniu listy.
 50. Domyślna zawartość podręcznego menu edytora zawiera obecnie polecenia obsługi schowka Windows na głównym poziomie menu.
 51. Usprawnione wyszukiwanie przeglądarek zainstalowanych w systemie w celu udostępnienia ich jako zewnętrzny podgląd.
 52. Nowe funkcje okna osadzania multimediów (menu Narzędzia / Grafika i multimedia / Osadzanie multimediów). Obecnie za pośrednictwem okna można wstawiać filmy i muzykę z wykorzystaniem znaczników <video> oraz <audio> języka HTML w specyfikacji HTML 5.
 53. W przypadku reedycji znacznika za pomocą polecenia "Popraw znacznik w narzędziu" (skrót klawiszowy F5) dla znaczników, które nie posiadają własnego okna edycyjnego, nie jest już wyświetlany komunikat z propozycją użycia inspektora w głównym oknie programu lecz wyświetlane jest modalne okno inspektora.
 54. Zmiana sposobu automatycznego uzupełniania atrybuty ALT znacznika IMG z postaci "[ Rozmiar: n bajtów ]" na: "Nazwa_Pliku_Bez_Rozszerzenia (n kB)".
 55. Jeśli w oknie wstawiania obrazka IMG podano parametr TITLE (tytuł obrazka), to w przypadku automatycznego uzupełniania atrybutu ALT, tytuł jest wpisywany również do ALT.
 56. Program nie zgłasza już komunikatu o nadpisywaniu plików ADD przy publikowaniu dokumentów za pośrednictwem kolejki FTP.
 57. Usunięcie pozycji "Promuj Pajączka" z menu "Pomoc online".
 58. W oknie ustawień serwerów FTP na liście serwerów FTP dodano kolumnę grupa, która umożliwia sortowanie listy wg grupy, do której przypisany jest serwer.
 59. W oknie "Szybkiego podglądu" plików z listy plików lokalnych dodano możliwość podglądu plików PDF. Do poprawnego działania wymagana jest zainstalowana i poprawnie zarejestrowana w systemie co najmniej 9-ta wersja programu Adobe Acrobat.
 60. Zmiana domyślnego schematu kolorowania z "Dynamic HTML" na "HTML+PHP Extended".(Pro)
 61. W oknie ustawień serwerów FTP dodany został przycisk umożliwiający przetestowanie połączenia ze wszystkimi serwerami na liście w jednym przebiegu.
 62. W oknie ustawień serwerów FTP na liście serwerów FTP dodano kolumnę "Status połączenia" gdzie przechowywana jest informacja na temat poprawności połączenia z serwerem.
 63. Wprowadzenie modyfikacji, która wyłącza wyświetlanie okna powiadomień o błędach w skryptach JS w podglądzie budowanym opartym o MS Internet Explorer. Można ponownie włączyć wyświetlanie tych komunikatów za pomocą opcji w Ustawienia / Podgląd.
 64. Poprawka, która powoduje, że rozmiar okna niezmaksymalizowanego jest zachowywany między sesjami programu niezależnie od tego, czy poprzednia sesja była zamknięta w trybie pełnoekranowym, czy nie.
 65. Dodana nowa funkcja pozwalająca na zapis i odczyt tzw. sesji edytora, czyli listy otwartych w edytorze dokumentów. Sesje można zapisywać pod wybraną przez siebie nazwą i szybko ładować poprzez przygotowane dla obsługi sesji okno. Polecenia zapisu i odczytu sesji znajdują się w menu Plik oraz pod prawym przyciskiem myszki na liście zakładek dokumentów. Dostępne w wersji Professional.
 66. Nowy schemat kolorowania o nazwie "HTML + CSS + Invisible", który ułatwia edycję tekstu w treści stron WWW poprzez zastosowanie prawie niewidocznej kolorystyki dla znaczników przy wyraźnych, pogrubionych tekstach widocznych w przeglądarce. Dostępne w wersji Professional.
 67. Nieznacznie zmodyfikowane okno wyświetlające podpowiedzi dymkowe do kodu.
 68. Uaktualnione ikony programu. Dostępne są obecnie w rozmiarach 32x32, 48x48, 64x64, 128x128 oraz 256x256. Ikony korzystają z pełnej palety kolorów oraz przezroczystości Alfa, dzięki czemu prezentują się dobrze na każdym tle Windows.
 69. Poprawka związana z przesyłaniem nowych plików na serwery FTP poprzez kolejkę plików. Gdy w ustawieniach serwera nie było podane hasło, a plik był wgrywany po raz pierwszy, program wpadał w nieskończoną pętlę.
 70. Od bieżącej wersji szyfrowanie SSL połączeń FTP jest również dostępne w wersji Standard.
Historia wersji 5.9.8
Wersja wprowadzona 12 lipca 2012. Zmiany w tej wersji w stosunku do wersji 5.9.7:
 1. Poprawka w funkcji parsowania komentarzy CSS, co miało wpływ na poprawność działania funkcji dynamicznych podpowiedzi do CSS, weryfikacji składni CSS i HTML, dostępu do selektorów w arkuszach CSS, nawigatora CSS, itp.
 2. Poprawka w sposobie zapisu informacji o folderach/plikach wykorzystywanych w oknach formatowania kodu i rozszerzonego wyszukiwania w rejestrze Windows.
 3. Nowy wygląd okna rozszerzonego wyszukiwania i zamiany. Okno zostało również powiększone, aby praca z nim była wygodniejsza.
 4. Okno rozszerzonego wyszukiwania i zamiany nie jest już modalne i pozwala na obsługę edytora i dokumentów bez wychodzenia z okna.
 5. Okno rozszerzonego wyszukiwania i zamiany posiada nowy przycisk, dzięki któremu można go zwinąć do niewiele zajmującego ekranu obszaru.
 6. W oknie rozszerzonego wyszukiwania dodano przyciski umożliwiające skopiowanie zaznaczonego tekstu z głównego edytora do okna tekstu do wyszukania lub zamiany.
 7. Dodano nowe narzędzie, służące do generowania tekstów wypełniaczy tzw. "lorem ipsum dolor sit amet". Funkcja jest dostępna z menu "Narzędzia" kategoria "Tekst" i pozwala na wstawianie tekstu wypełniacza w postaci akapitów, list wyliczeniowych, zdań o określonej liczbie słów czy określonej liczby zdań. Dodatkowo można w tekst wmieszać znaczniki pogrubień i pochyleń, stosować różne znaki interpunkcyjne na zakończenie zdania oraz obejmować teksty znacznikami <p>, <div>, <span>, <h1> lub żadnym. Tekst można wstawiać w HTML lub z konwersją na kod PHP lub JavaScript. (pro)
 8. W menu pod prawym przyciskiem myszki na zakładkach dokumentów dodano polecenia umożliwiające zamknięcie wszystkich dokumentów znajdujących się przed lub po bieżącym dokumencie.
 9. Dodanie obsługi komendy MLSD do obsługi serwerów oferujących tylko taką formę listowania zawartości katalogów FTP.
 10. Aktualizacja bibliotek FTP.
 11. Poprawiony problem zawieszania się edytora tabel przy wychodzeniu z okna edytora.
 12. Nowe okno generatora formularzy.
 13. Usunięcie przestarzałego narzędzia do tworzenia i edycji pływających ramek (znacznik <iframe>).
 14. Usunięcie przestarzałego narzędzia do tworzenia i edycji ramek (znacznik <frame>).
 15. Usunięcie przestarzałego narzędzia do wstawiania innych elementów formularzy.
 16. Usunięcie przestarzałego narzędzia do tworzenia znacznika struktury ramkowej (znacznik <frameset>).
 17. Usunięcie przestarzałego narzędzia do tworzenia i edycji animowanego tekstu (znacznik <marquee>).
 18. Usunięcie pozycji "Ramki" w menu "Kod HTML" oraz "Narzędzia".
 19. Usunięcie poleceń wstawiających przestarzałe znaczniki <tt>, <acronym> z menu "Formatowanie tekstu" w menu "Kod HTML".
 20. Zmiana sposobu działania poleceń wstawiających przestarzałe znaczniki <strike> oraz <big> na znacznik <span> z odpowiednim stylem.
 21. Nowy wygląd okna tworzenia formularza.
 22. Nowy wygląd okna tworzenia pola listy wyboru formularza. Dodane nowe atrybuty.
 23. Nowy wygląd okna tworzenia pola tekstowego formularza. Dodane nowe atrybuty.
 24. Nowy wygląd okna zakładania blokady na pliku FTP.
 25. Nowy wygląd okna przeglądarki grafik.
 26. Nowy wygląd okna przeglądania zawartości pomocy HTML Help.
 27. Nowy wygląd okna kompilacji dokumentu HTML Help do postaci pomocy binarnej.
 28. Nowy wygląd okna postępu kompilacji HTML Help.
 29. Nowy wygląd okna definiowania informacji dla kompilatora HTML Help.
 30. Nowy wygląd okna edytora projektu HTML Help.
 31. Nowy wygląd okna edytora skorowidzu (indeksu) HTML Help.
 32. Nowy wygląd okna edytora spisu treści HTML Help.
 33. Nowy wygląd okna kompilatora zawartości wybranego folderu do postaci HTML Help.
 34. Nowy wygląd okna definiowania rozmiaru i układu okna pomocy HTML Help.
 35. Nowy wygląd okna tworzenia kodu JavaScript okna dialogowego.
 36. Nowy wygląd okna tworzenia kodu JavaScript otwierającego nowe okno popup.
 37. Nowy wygląd okna tworzenia listy wyliczeniowych <ul> <ol> oraz definicyjnych <dl>.
 38. Nowy wygląd okna tworzenia i edycji makrokodu.
 39. Nowy wygląd okna tworzenia i edycji zmiennych makrokodów.
 40. Nowy wygląd okna tworzenia i edycji bloków makrokodów.
 41. Nowy wygląd okna edytora map odsyłaczy.
 42. Nowy wygląd okna edytora treści wieloliniowych w bazie SQL.
 43. Nowy wygląd okna definiowania wartości wielokrotnych atrybutów znaczników.
 44. Nowy wygląd okna definiowania atrybutów selektora CSS.
 45. Ulepszony wygląd zakładek otwartych dokumentów w głównym oknie programu i łatwiejsze trafianie w przycisk zamykania dokumentu.
 46. Nowy wygląd okna definiowania znacznika <noscript>
 47. Nowy wygląd okna kreatora nowego selektora CSS.
 48. Nowy wygląd okna otwierania dokumentu z sieci WWW (do odczytu) i FTP.
 49. Nowy wygląd okna definiowania innych zdarzeń i atrybutów dla znaczników.
 50. Nowy wygląd okna wstawiania parametru obiektu.
 51. Nowy wygląd okna edytora pliku definicyjnego PHP.
 52. Nowy wygląd okna definiowania nowej funkcji PHP.
 53. Nowy wygląd okna drukowania dokumentu z kodem źródłowym.
 54. Poprawiony błąd w funkcji formatowania kodu PHP.
 55. Poprawiony błąd w funkcji wyświetlania podpowiedzi do kodu PHP.
 56. Nowy wygląd okna definiowania ustawień i tworzenia archiwum serwisu (projektu) i jego kompresji.
 57. Nowy wygląd okna przywracania serwisu (projektu) z wcześniej utworzonego archiwum.
 58. Nowy wygląd okna synchronizacji serwisu (projektu).
 59. Nowy wygląd okna szybkiego podglądu plików.
 60. Nowy wygląd okna tworzenia kanału RSS.
 61. W ustawieniach klienta FTP dodana opcja bezpiecznego zapisywania plików na serwerze podczas ich zdalnej edycji. Zabezpiecza to przed chwilowymi przerwami w działaniu na serwerze aplikacji, której pliki są modyfikowane i akurat zapisywane, a w trakcie zapisu, serwer próbuje uzyskać do nich dostęp i powstają błędy zanim plik zostanie do końca zapisany. Nowa funkcja wgrywa zapisuje plik pod tymczasową nazwą, a następnie wykonuje operację szybkiego usunięcia oryginalnego pliku i podmiany na ten zapisany z nazwą tymczasową.(pro)
 62. Nowy wygląd okna definiowania własności wybranego schematu kolorowania.
 63. Nowy wygląd okna edytora schematów kolorowania dla dokumentów.
 64. Nowy wygląd okna definiowana stylu elementu należącego do schematu kolorowania.
 65. Nowe okna podrzędne edytora schematów kolorowania dokumentów.
 66. Nowy wygląd okna edytora pliku definicyjnego dla języków skryptowych.
 67. Nowy wygląd okna edytora elementu języka skryptowego.
 68. Nowy wygląd okna edytora właściwości lub metody języka skryptowego.
 69. Nowy wygląd okna edytora listy obiektów globalnych i typów dla edytora plików definicyjnych języków skryptowych.
 70. Nowy wygląd okna definiowania właściwości typu obiektowego dla edytora plików definicyjnych języków skryptowych.
 71. Nowy wygląd okna wyboru rozszerzenia przy zaznaczaniu na liście plików o określonych rozszerzeniach.
 72. Nowy wygląd okna definiowania zakresu ustawień programu przeznaczonych do eksportu.
 73. Nowy wygląd okna podpowiedzi i sztuczek.
 74. Nowy wygląd okna dodawania nowego elementu (przycisku) do paska narzędzi.
 75. Nowy wygląd okna ustawień narzędzia weryfikacji składni arkuszy CSS online.
 76. Nowy wygląd okna ustawień weryfikacji składni znaczników online.
 77. Nowy wygląd okna definicji znacznika <script> (nagłówka skryptu).
 78. Usunięcie narzędzia do tworzenia znaczników rozszerzeń SSI+ jako przestarzałego.
 79. Nowy wygląd okna generatora spisu treści odsyłaczy.
 80. Okno wyświetlające postęp operacji, podczas zapisywania dokumentu otwartego z serwera, wyświetla obecnie prawidłowy pasek postępu zgodny z przesłanymi danymi.
 81. Poprawka związana z zawieszaniem programu przy zamykaniu, gdy w trakcie zamykania pojawiały się nowe zadania do wykonania z poziomu funkcji operujących na zegarze, które akurat w chwili zamykania były uruchamiane.
 82. Poprawka związana z oknem wykrywania kodowania. Okno wyświetlane jest dopiero wtedy, gdy nawet domyślne kodowanie dla całego programu znajdujące się w ogólnych ustawieniach edytora, wskazuje na brak ustawionego kodowania.
 83. Poprawka w oknie wyszukiwania w bieżącym dokumencie, dotycząca nieuwzględniania ustawień przełączników w dolnej części okna w sytuacji nie znalezienia szukanego tekstu.
 84. Nowy wygląd okna edytora tabel.
 85. Nowy wygląd okna edytora znacznika <table>.
 86. Nowy wygląd okna edytora znacznika komórki tabeli <td>.
 87. Usunięcie okna edytora znacznika wiersza tabeli <tr> ze względu na brak innych atrybutów niż podstawowe w html 5.
 88. Nowy wygląd okna generatora szkieletu tabeli.
 89. Nowy wygląd okna edytora plików definicyjnych języków znacznikowych (tdf).
 90. Nowy wygląd okna edytora właściwości kategorii znaczników dla edytora plików definicyjnych języków znacznikowych.
 91. Nowy wygląd okna narzędzia automatycznej korekty typograficznej.
 92. Poprawiony błąd związany z dodawaniem na końcu dokumentów nowego pustego wiersza w przypadku włączenia opcji usuwania spacji z końca wierszy przy zapisie lub odczycie dokumentów.
 93. Nowy wygląd kreatora konwersji zdjęć wbudowanego w Pajączka.
 94. Nowy wygląd kreatora galerii zdjęć wbudowanego w Pajączka.
 95. Nowy wygląd okna graficznej mapy serwisu.
 96. Nowy wygląd okna osadzania multimediów.
 97. Nowy wygląd kreatora transformacji XSLT.
 98. Nowy wygląd okna importera plików w formatach txt, rtf, office.
 99. Dodana możliwość przenoszenia edytowanych dokumentów lokalnych na serwer FTP poprzez funkcję drag&drop, czyli uchwycenie zakładki myszką i przeniesienie jej nad wybrany folder zdalnego serwera na zakładce "Moje serwery".
 100. Poprawa działania przycisku zatrzymującego zapisywanie bieżącego pliku na serwerze (ctrl+s). W przypadku aktywnego połączenia z serwerem FTP na zakładce "Moje serwery" przycisk zatrzymywania zapisu nie funkcjonował.
 101. Wyłączenie wymagania połączenia z serwerem FTP w przypadku chęci otwarcia dokumentu do edycji z cache offline serwera. Dotychczas prosił o połączenie. Obecnie odbywa się to na osobnym połączeniu.
 102. W oknie definiowania serwera FTP dodane sprawdzenie czy adres serwera lub nazwa użytkownika (login) zawierają znak spacji. Jeśli sytuacja ta ma miejsce, program pyta o akceptację hasła, co pozwala uniknąć błędów w konfiguracji serwerów.
 103. Poprawka funkcji "Otwórz folder w nowym oknie" z menu podręcznego listy plików lokalnych, która dla folderów otwierała foldery na liście plików Pajączka zamiast w oknie eksploratora Windows.
 104. Automatyczna modyfikacja ścieżki podglądów plików CHM w sytuacji, gdy w ścieżce znajdują się znaki / zamiast \, które powinny być w Windows używane jako separatory katalogów w ścieżkach.
 105. Do programu dołączony został nowy kurs HTML. Oprócz kursu Pawła Wimmera w Pajączku znajduje się również kurs Sławomira Kokłowskiego, dostępny w Internecie pod adresem http://www.kurshtml.edu.pl . Kurs został umieszczony za zgodą autora i znajduje się w menu POMOC. Korzystając z poleceń menu Pomoc można wyświetlać w Pajączku (na dolnym panelu) poszczególne rozdziały kursu.
Historia wersji 5.9.7
Wersja wprowadzona 5 kwietnia 2012. Zmiany w tej wersji w stosunku do wersji 5.9.6:
 1. Niesamowite 😉 przyspieszenie działania edytora przy współpracy z dużymi plikami o długich wierszach.
 2. Akceptowanie okna wstawiania komentarzy za pomocą skrótu CTRL+ENTER podczas edycji komentarza.
 3. Nowy wygląd okna zmiany praw dostępu do plików FTP.
 4. Nowy wygląd okna wstawiania opisu tabeli.
 5. Nowy wygląd okna formatowania kodu źródłowego.
 6. Nowy wygląd okna ustawień formatowania kodu źródłowego skryptów JS i PHP.
 7. Nowy wygląd okna edytora pliku definicyjnego języka CSS oraz dodawania własności do listy.
 8. Poprawiony błąd "Floating point division by zero" generowany przez osadzoną w programie kontrolkę MSIE, która po aktualizacji systemu do Internet Explorer 9 zaczęła komunikować błędy. Dotyczy przeglądarki wbudowanej oraz edycji wizualnej.
 9. Usunięcie dźwięku kliknięcia przy odświeżaniu inspektora CSS i inspektora znaczników podczas modyfikacji kodu źródłowego z otwartym inspektorem (pro).
 10. Nowe sterowniki dostępu do baz danych mySQL. W dotychczasowej wersji występował błąd podczas łączenia z serwerem MySQL w najnowszych wersjach. "Bad handshake" lub "Zły uchwyt(handshake)".
 11. Podpowiedź z informacją o dokumencie nie jest już wyświetlana na pasku statusu bez przerwy. Można ją wywołać poprzez pojedyncze kliknięcie na pasku statusu.
 12. W nawigatorze skryptów dodano sortowanie wg nazw klas w kolejności alfabetycznej w zależności od ustawień w opcjach programu.(pro)
 13. Dodano przycisk "Tak na wszystkie" do okna potwierdzania dodania do kolejki publikowania, plików zawierających odsyłacze o zmiennej wielkości znaków.
 14. Zmiana klawisza aktywacji funkcji pozwalającej na przejście do definicji klikniętego elementu na ALT zamiast CTRL.(pro)
 15. Dodanie wyłącznika funkcji pozwalającej na przejście do definicji klikniętego z ALT elementu (Ustawienia Ułatwień / Dynamiczne ... / Nawigator / Przejście do definicji . ..)(pro)
 16. Wciśnięcie ESC po wyświetleniu pytania o zapis pliku, który nie został zapisany, a ma być zamknięty, powoduje obecnie Anulowanie zamykania zamiast zamknięcia bez zapisu.
 17. Dodane zabezpieczenie przed zamknięciem poprzez krzyżyk na zakładce dokumentu, który nie jest aktywnym dokumentem w momencie przełączania na niego za pomocą myszki.
 18. Kliknięcie w pusty obszar zakładek (bez zakładek) powoduje otwarcie nowego dokumentu.
 19. Dodano wizualne wyróżnienie ikony zamykania dokumentów na zakładkach (czerwone podświetlenie).
 20. Poprawione ikony katalogów pod Windows 7 dla elementów typu katalog na liście plików kolejki FTP oraz liście plików synchronizacji.
 21. Poprawka dotycząca możliwości dwukrotnego otwarcia tego samego zdalnego pliku w edytorze poprzez listę ostatnio otwieranych plików.
 22. Poprawka dotycząca wstawiania kodu koloru z palety kolorów, wywoływanej z dynamicznego kodu (ctrl+spacja), przy podziale edytora na dwie części, do niewłaściwej części podzielonego okna edytora.(pro)
 23. Dodana opcja w ustawieniach listy plików, umożliwiająca wyłączenie wyświetlania dymków podpowiedzi nad elementami listy plików lokalnych, co przyspiesza funkcjonowanie listy plików na systemach z systemem plików sieciowym.
 24. Kolorystyka zakładek nieaktywnych dokumentów zmieniona na mniej jaskrawą (bardziej szare odcienie).
 25. Poprawka w odświeżaniu podpowiedzi do zakładek otwartych dokumentów.
 26. Dodana funkcja powodująca zmianę aktywnego katalogu na liście plików lokalnych na katalog aktywnego dokumentu. Funkcja dotyczy uaktywniania dokumentu (np. kliknięcia zakładki). Funkcję można wyłączyć w ustawieniach listy plików.
 27. Obejście błędu w oknie otwierania dokumentów, dzięki któremu po dwukliku na liście plików w oknie otwierania dokumentów, kliknięcie nie jest przenoszone do okienka, z którego wywołano okno wyboru plików, dzięki czemu nie jest np. zamykane, gdy dwuklik w oknie OpenDialog nastąpił w niefortunnym miejscu nad kontrolką jakiegoś przycisku w oknie macierzystym.
 28. Poprawione wyświetlanie podpowiedz z informacją o dokumencie na dolnym pasku stanu oraz w dymkach na zakładkach. Podpowiedzi nie były odświeżane podczas przełączania dokumentów z klawiatury oraz przy umieszczeniu myszki nad zakładką innego niż bieżący dokumentu.
 29. Dodane nowe narzędzie, którego zadaniem jest wykrywanie kodowania strony, gdy wszystkie pozostałe mechanizmy zawiodą, a więc wykrywanie BOM dla Unicode, wykrywanie wg META znacznika CHARSET, wg XML CHARSET, wg kodowania przypisanego do projektu (serwisu) lub serwera FTP. Program analizuje treść pliku na występowanie najczęstszych kodowań dla znaków narodowych i proponuje otwarcie w tym kodowaniu, wyświetlając stosowne okienko, gdzie można podglądnąć treść pliku w wybranym kodowaniu i użyć go do otwarcia dokumentu.
 30. Na pasku stanu pod listą plików zdalnych FTP na zakładce Moje Serwery wyświetlana jest dodatkowa informacja w postaci liczby pozycji na liście, co pozwala ocenić np. liczbę plików/folderów w bieżącym katalogu.
 31. Poprawione schematy formatowania kodu HTML, gdyż w niektórych przypadkach formatowania, usuwane były spacje znajdujące się przed znacznikami.(pro)
 32. Pozycja "Deskryptory" w menu "Pomoc / Specyfikacja CSS" zamieniona na "Selektory".
 33. Znacznie przyspieszenie działania nawigatora CSS podczas generowania drzewka.(pro)
 34. Znacznie przyspieszenie działania podpowiedzi dla kodu CSS w edytorze.(pro)
 35. Narzędzie wstawiania tekstu i atrybutów tekstu zmienione. Wycofane zostało wsparcie dla znaczników FONT i BASEFONT, a okno umożliwia teraz definiowanie różnorodnych stylów formatowania (np. pogrubienia, wyrównanie, kolory, dodatkowe znaczniki, krój czcionki) w wygodny i przejrzysty sposób dla trzech głównych znaczników: P, SPAN i DIV.
 36. Poprawiony błąd powodujący wyświetlanie komunikatu w sytuacji, gdy edytowany w edytorze plik nie istnieje na dysku (np. usunięty po otwarciu) i włączona jest funkcja sprawdzania modyfikacji pliku w tle.
 37. Zmniejszenie zużycia pamięci przez lokalny cache listingu zawartości serwerów FTP, co powodowało znaczne zużycie zasobów w przypadku korzystania z wielu, rozbudowanych w treści serwerów FTP.
 38. Ochrona przed przepełnieniem cache offline serwerów FTP. Cache powyżej 2 MB są automatycznie kasowane i są tworzone od nowa po kolejnym połączeniu z serwerem.
 39. Poprawka związana z przenoszeniem aktywności z okna wyszukiwania i zamiany do edytora nawet gdy włączona była opcja "pozostaw kursor w oknie".
 40. Zmiana skrótu CTRL+MYSZKA na ALT+MYSZKA dla funkcji przemieszczającej kursor z miejsca wywołania klasy, id, funkcji skryptowej do jej definicji i z powrotem.
 41. Zaktualizowana wersja programu Tidy(r) do najnowszej dostępnej.
 42. Zaktualizowany kurs HTML Pawła Wimmera.
 43. Zaktualizowana dokumentacja PHP.
 44. Opcja "Wstawiaj \ przed znakami specj. w znacznikach w skryptach" zmieniona na trzy przełączniki umożliwiające wstawianie \" w miejsce " w skryptach, albo znak ' zamiast " w skryptach albo pozostawienie wstawianego kodu znacznika bez zmian (").
 45. Nowy wygląd okna wstawiania dźwięku.
 46. Nowy wygląd okna definiowania przeglądarki.
 47. Nowy wygląd okna kompatybilności przeglądarki.
 48. Nowy wygląd okna wyboru przeglądarki przy weryfikacji.
 49. Nowy wygląd okna informacji o wykonywanym zadaniu.
 50. Nowy wygląd okna narzędzia zmiany nazw wielu plików na raz.
 51. Nowy wygląd okna reguł zmiany nazw wielu plików na raz.
 52. Nowy wygląd okna zamiany tekstu na tabelę.
 53. Nowy wygląd okna właściwości projektu.
 54. Nowy wygląd okna narzędzia definiowania sekcji meta.
 55. Nowy wygląd okna ustawienia mapowania.
 56. Nowy wygląd okna kreatora słów kluczowych.
 57. Nowy wygląd okna wyboru daty i godziny.
 58. Nowy wygląd okna ustawiania blokady pliku na serwerze webdav.
 59. Nowy wygląd okna tworzenia tabeli w bazie danych.
 60. Nowy wygląd okna właściwości pola tabeli bazy danych.
 61. Nowy wygląd okna właściwości indeksu tabeli.
 62. Nowy wygląd okna kreatora zapytania sql.
 63. Nowy wygląd okna kreatora eksportu danych z bazy danych.
 64. Nowy wygląd okna właściwości serwera baz danych.
 65. Nowy wygląd okna informacji o dokumencie.
 66. Nowy wygląd okna zadań do wykonania.
 67. Nowy wygląd okna okno zmiany kolejności dokumentów
 68. Nowy wygląd okna parametru wywołania dokumentu podglądu.
 69. Nowy wygląd okna definiowania ustawień pośredniego dokumentu podglądu.
 70. Nowy wygląd okna wprowadzania polecenia sql z palca do wykonania na serwerze.
 71. Nowy wygląd okna znacznika embed.
 72. Nowy wygląd okna obejmowania tekstem zaznaczonego fragmentu.
 73. Nowy wygląd okna kopiowania plików przy pierwszym uruchomieniu.
 74. Nowy wygląd okna wybierania czcionek.
 75. Nowy wygląd okna kompresora html.
 76. Nowy wygląd okna definiowania ustawień formatowania arkuszy stylów.
 77. Nowy wygląd okna definiowania ustawień formatowania dokumentów html.
 78. Nowy wygląd okna definiowania ustawień formatowania dla tidy.
 79. W oknie definiowania serwera FTP dodane sprawdzenie czy hasło zawiera znak spacji na końcu lub na początku hasła. Jeśli sytuacja ta ma miejsce, program pyta o usunięcie tej spacji (tak/nie).
 80. Dodanie rozszerzenia *.less do listy rozszerzeń dla plików CSS i schematów kolorowania.
 81. Poprawienie przełączania zakładek w oknie ustawień na systemach w wersjach językowych niepolskojęzycznych.
 82. Poprawka związana ze skrótami klawiszowymi, służącymi do zmiany schematów kolorowania (alt+0, alt+2, itd). Dotychczas działały dopiero po rozwinięciu listy schematów kolorowania lub wejściu do ustawień.
 83. Zmiana grafiki w oknie startowym oraz ikon programu w rozmiarach większych od 32x32. Rozmiar 32x32 pozostał dotychczasowy.
 84. Poprawiony błąd związany z niezwalnianiem pamięci po zamykanych w programie dokumentach.
 85. Skracanie bardzo długich nazw plików, aby mieściły się na zakładkach edytora.
Historia wersji 5.9.6
Wersja wprowadzona 8 sierpnia 2011. Zmiany w tej wersji w stosunku do wersji 5.9.5:
 1. Modyfikacja nazwy mapy odsyłaczy w narzędziu edytora mapy uaktualnia pole ID mapy, co ma wpływ na poprawność działania mapy w niektórych przeglądarkach.
 2. Umożliwienie otwierania dokumentów otwartych ze zdalnego serwera przy uruchomieniu programu. Funkcją steruje przełącznik umieszczony w ustawieniach programu na zakładce "Przy starcie".(pro)
 3. Dokumenty zdalne otwierane z listy poprzednio używanych nie wymagają obecnie podawania hasła, jeśli dokument pochodzi z serwera zdefiniowanego w Pajączku.(pro)
 4. Zmiana sposobu określania typu dokumentu w przypadku wykorzystania kontekstowych podpowiedzi kodu. Obecnie typ jest rozpoznawany dodatkowo również wg rozszerzenia pliku określonego w ustawieniach schematów kolorowania. Dzięki temu możliwe jest korzystanie np. z podpowiedzi CSS w dokumentach o innym rozszerzeniu niż *.css, których rozszerzenie jest przypisane do schematu kolorowania CSS.(pro)
 5. Polecenie zaznaczania całości selektora w obrębie kursora tekstowego (skrót CTRL+'), które znajduje się w menu 'Narzędzia / Nawigacja po dokumencie' działa obecnie również na bloki kodu PHP lub JS zawarte między znakami { i }.(pro)
 6. Dodane wyróżnianie na liście plików lokalnych i zdalnych, plików aktualnie otwartych w edytorze do edycji. Pliki wyróżniane są pogrubieniem.
 7. Zmiana domyślnego skrótu dla pipety pobierającej kolor z ekranu w oknie palety kolorów na WIN+CTRL+L. Skrót można zmieniać również w ustawieniach programu.
 8. Rozbudowanie o dodatkowe informacje podpowiedzi (dymków) wyświetlanych po ustawieniu myszki nad zakładkami dokumentów.
 9. Dodana opcja w Ustawienia / Przy starcie, pozwalająca na ustawienie czasu (długości w sekundach) wyświetlania podpowiedzi dymkowych do przycisków, itp.
 10. Nowy wygląd okna wstawiania grafiki. Usunięty przycisk "Zdarzenia i atrybuty" i zastąpiony inspektorem dodatkowych zdarzeń i atrybutów, dostępnym bezpośrednio w okienku. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na rozwijalne kategorie. Podgląd umieszczony w głównym oknie bez konieczności zmiany zakładek. Możliwość dostosowania wielkości obrazka na podglądzie do rozmiaru obszaru podglądu.
 11. Nowy wygląd okna wyszukiwania w dokumencie.
 12. Nowy wygląd okna potwierdzania operacji na serwerze.
 13. Nowy wygląd okna wyboru układu głównego okna Pajączka.
 14. Nowy wygląd okna wstawiania odnośnika. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na rozwijalne kategorie. Usunięty przycisk "Zdarzenia i atrybuty" i zastąpiony inspektorem dodatkowych zdarzeń i atrybutów, dostępnym bezpośrednio w okienku.
 15. Nowy wygląd okna ustawień (definiowania parametrów logowania) serwerów FTP i WebDAV.
 16. Nowy wygląd okna wstawiania obiektu ActiveX. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na rozwijalne kategorie. Usunięty przycisk "Zdarzenia i atrybuty" i zastąpiony inspektorem dodatkowych zdarzeń i atrybutów, dostępnym bezpośrednio w okienku.
 17. Nowy wygląd okna ustawień BODY. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na rozwijalne kategorie. Usunięty przycisk "Zdarzenia i atrybuty" i zastąpiony inspektorem dodatkowych zdarzeń i atrybutów, dostępnym bezpośrednio w okienku. Usunięte wszystkie przestarzałe (deprecated) ustawienia i wyeksponowanie miejsca, gdzie można definiować te ustawienia poprzez styl CSS.
 18. W edytorze sekcji META usunięta zakładka 'Przejścia'.
 19. Nowy wygląd okna tworzenia klas CSS, dostępnego po wciśnięciu przycisku tworzenia klasy w oknie narzędziowym (np. wstawianie odsyłacza).
 20. Nowy wygląd okna zmiany nazwy pliku oraz definiowania wartości liczbowych itp w stylach.
 21. Nowy wygląd okna deklaracji typu dokumentu DTD.
 22. Nowy wygląd okna postępu wykonywania zadania (np. skanowania serwisu).
 23. Nowy wygląd wskazywania plików dołączanych w wymuszony sposób do edycji dokumentów. (pro)
 24. Poprawiony błąd związany z niewłączaniem zawijania wierszy w pierwszym z panelu zawierających edytor w trybie podzielonego okna w sytuacji, gdy program był zamknięty z otwartym dokumentem w stanie podzielonym i z zawijaniem wierszy.
 25. Nowy wygląd okna definicji stylu dla znacznika. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na kategorie. Dodany podgląd definiowanego stylu oraz generowanego w narzędziu kodu CSS. Możliwość zmiany przeglądarki stosowanej do podglądu CSS.
 26. Nowy wygląd okna wstawiania komentarzy.
 27. Dodanie polecenia pozwalającego na przejście do definicji klasy w arkuszu stylów osadzonym w dokumencie po kliknięciu (CTRL+lewy klawisz myszki) jej nazwy w atrybucie CLASS znacznika lub skrócie klawiszowym przy kursorze ustawionym na nazwie klasy, np. <a class="odsyla|cz"> gdzie | to pozycja kursora (dowolna wewnątrz atrybutu). Powrót do miejsca wywołania następuje po ponownym wciśnięciu skrótu (ctrl+lmb) w dowolnym miejscu dokumentu. (pro)
 28. Dodanie polecenia pozwalającego na przejście do definicji identyfikatora stylu w arkuszu stylów osadzonym w dokumencie po kliknięciu (CTRL+lewy klawisz myszki) jej nazwy w atrybucie ID znacznika lub skrócie klawiszowym przy kursorze ustawionym na nazwie klasy, np. <a id="odsyla|cz"> gdzie | to pozycja kursora (dowolna wewnątrz atrybutu). Powrót do miejsca wywołania następuje po ponownym wciśnięciu skrótu (ctrl+lmb) w dowolnym miejscu dokumentu. (pro)
 29. Usunięcie informacji o najstarszym i najnowszym pliku ze statystyk projektu.
 30. Połączenie listy statystyk ogólnych i statystyk zadań do wykonania w jedną wspólną listę w zakładce Statystyki ustawień projektu.
 31. Dodanie polecenia pozwalającego na przejście do definicji funkcji JavaScript, której definicja jest osadzona w dokumencie po kliknięciu (CTRL+lewy klawisz myszki) jej nazwy w atrybucie zdarzenia lub skrócie klawiszowym przy kursorze ustawionym na nazwie funkcji, np. <a onclick="printwin|dow()"> gdzie | to pozycja kursora (dowolna wewnątrz atrybutu). Powrót do miejsca wywołania następuje po ponownym wciśnięciu skrótu (ctrl+lmb) w dowolnym miejscu dokumentu. (pro)
 32. Zmiana wyglądu inspektora CSS (PRO) i HTML w oknie głównym oraz w okienkach narzędziowych na bardziej przejrzysty z wyraźnie widocznymi kategoriami znaczników/własności CSS.
 33. Poprawka dotycząca przenoszenia plików myszką (dragndrop) w ramach jednego serwera na zakładce "Moje serwery". Jeśli w katalogu docelowym istniał plik o nazwie przenoszonego pliku, był on bez pytania nadpisywany. Obecnie wyświetlany jest stosowny komunikat.(pro)
 34. Wyłączenie denerwującego dźwięku "pling" w trakcie używania listy podpowiedzi dynamicznych dla języków.
 35. Poprawiony błąd związany z zanikaniem kursora tekstowego na systemach z zainstalowaną przeglądarką MS Internet Explorer wersja 9.
 36. Nowe zakładki dokumentów z obsługą zmiany kolejności dokumentów myszką poprzez ich przenoszenie.
 37. Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana uwzględnia na liście filtrów rozszerzeń wyszukiwanych dokumentów listę rozszerzeń definiowaną w ustawieniach / Lista plików / Dokumenty HTML.
 38. Poprawiony błąd związany z niepodświetlaniem linii, w których znajdują się w dokumencie zadania do wykonania.
 39. W narzędziu zamiany tekstu na tabelę dodana opcja umożliwiająca zamianę poszczególnych linii zaznaczonego tekstu na określoną liczbę kolumn przed wygenerowaniem kolejnej kolumny.
 40. Poprawiony sposób generowania nazw dla plików tworzonych na podstawie makrokodów oraz w narzędziu kreatora nowej strony na podstawie szablonu (np. zamiast Main.html -> index.html).
 41. Poprawiony sposób wyświetlania ikon folderów na zakładce "Moje Serwery" w systemie Windows 7.
 42. W ustawieniach edytora na zakładce Dokumenty dodana opcja umożliwiająca włączenie funkcji automatycznego usuwania spacji i tabulatorów z końca wierszy zapisywanego dokumentu. Funkcja domyślnie wyłączona.
 43. W ustawieniach edytora na zakładce Dokumenty dodana opcja umożliwiająca włączenie funkcji automatycznego usuwania spacji i tabulatorów z końca wierszy otwieranego dokumentu. Funkcja domyślnie wyłączona.
Historia wersji 5.9.5.1
WERSJA BETA wprowadzona 4 kwietnia 2011. Zmiany w tej wersji w stosunku do wersji 5.9.5:
 1. Poprawiony błąd związany z zanikaniem kursora tekstowego na systemach z zainstalowaną przeglądarką MS Internet Explorer wersja 9.
 2. Nowe zakładki dokumentów z obsługą zmiany kolejności dokumentów myszką poprzez ich przenoszenie.
 3. Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana uwzględnia na liście filtrów rozszerzeń wyszukiwanych dokumentów listę rozszerzeń definiowaną w ustawieniach / Lista plików / Dokumenty HTML.
 4. Poprawiony błąd związany z niepodświetlaniem linii, w których znajdują się w dokumencie zadania do wykonania.
 5. W narzędziu zamiany tekstu na tabelę dodana opcja umożliwiająca zamianę poszczególnych linii zaznaczonego tekstu na określoną liczbę kolumn przed wygenerowaniem kolejnej kolumny.
 6. Poprawiony sposób generowania nazw dla plików tworzonych na podstawie makrokodów oraz w narzędziu kreatora nowej strony na podstawie szablonu (np. zamiast Main.html -> index.html).
 7. Poprawiony sposób wyświetlania ikon folderów na zakładce "Moje Serwery" w systemie Windows 7.
 8. W ustawieniach edytora na zakładce Dokumenty dodana opcja umożliwiająca włączenie funkcji automatycznego usuwania spacji i tabulatorów z końca wierszy zapisywanego dokumentu. Funkcja domyślnie wyłączona.
 9. W ustawieniach edytora na zakładce Dokumenty dodana opcja umożliwiająca włączenie funkcji automatycznego usuwania spacji i tabulatorów z końca wierszy otwieranego dokumentu. Funkcja domyślnie wyłączona.
Historia wersji 5.9.5
Wersja wprowadzona 30 listopada 2010. Zmiany w tej wersji w stosunku do wersji 5.9.4:
 1. Dodana obsługa biblioteki Zen-Coding w wersji Professional. Możesz również przeczytać informacje na temat wsparcia dla Zen-Coding w Pajączku.
 2. Dodana możliwość ukrywania/pokazywania plików ADD na liście plików FTP.
 3. Zmiana sposobu wyświetlania menu podręcznego listy plików. Jeśli podczas wciśnięcia prawego przycisku myszki na elemencie listy plików, przytrzymany jest klawisz CTRL, to wyświetlane jest menu odwrotne do zdefiniowanego w ustawieniach. Jeśli więc domyślnym menu pod prawym klawiszem jest menu systemowe, to wciśnięcie prawego klawisza myszki z CTRL wyświetli menu Pajączka. Jeśli wybrane jest domyślnie menu Pajączka, to CTRL z RMB spowoduje wyświetlenie systemowego.
Historia wersji 5.9.4
Wersja wprowadzona 5 sierpnia 2010. Zmiany w tej wersji w stosunku do wersji 5.9.3:
 1. Poprawione działanie funkcji "Otwórz z sieci..." dla protokołu HTTP. Dotychczas przy otwieraniu adresu z przekierowaniem, program nie potrafił otworzyć wskazanego adresu.
 2. Poprawiony problem we wbudowanym w Pajączka czytniku RSS, który nie potrafił otworzyć kanałów z adresu z przekierowaniem (j.w.). (pro)
 3. W oknie powiadomienia o dostępności nowej wersji programu dodano możliwość sprawdzenia przez jaki okres czasu można jeszcze korzystać z bezpłatnych aktualizacji. Dotyczy tylko licencji z bezpłatnymi okresami aktualizacji (nowych).
 4. W oknie "O programie" dodano możliwość sprawdzenia przez jaki okres czasu można jeszcze korzystać z bezpłatnych aktualizacji. Dotyczy tylko licencji z bezpłatnymi okresami aktualizacji (nowych).
 5. Okno "Nowa strona z szablonu" oraz okno informacji o wersji testowej nie są teraz skalowalne, więc na systemach z dużymi czcionkami nie wyglądają już tak prymitywnie ;).
 6. Przywrócenie widoczności ustawień wyrównania różnicy czasu na serwerze i czasu lokalnego w oknie ustawień własności serwera FTP. (pro)
 7. Dodana funkcja powiadamiania o nowościach z Cream Software w oknie.
 8. Umożliwienie wprowadzania liczbowych wartości ujemnych w inspektorze CSS.(pro)
 9. Poprawienie błędu związanego z pomijaniem niektórych wyszukiwanych fragmentów podczas wyszukiwania i zamiany w kierunku 'do tyłu'.
 10. Poprawiony błąd związany z przypadkowym zamrażaniem edytora podczas używania funkcji reedycji znacznika (klawisz F5).
 11. Aktualizacja bibliotek wyświetlających listę plików lokalnych. Poprzednie wersje od czasu do czasu powodowały zawieszanie się programu na niektórych systemach.
 12. Poprawiono błąd w automatycznym generowaniu Palety kolorów polegający na nieuwzględnianiu kolorów z wartości wielokrotnych CSS (np. "border: 1px solid #ff00ff").
 13. Poprawka błędu w Palecie kolorów polegająca na wybieraniu pierwszej palety z listy po przeprowadzeniu importu z CSS.
 14. Poprawka błędu w Palecie kolorów polegająca na nieprawidłowym zapisywaniu palety jeśli kolory w postaci szesnastkowej kodowane były małymi literami (czyli przy wyłączonej opcji "Wstawiaj szesnastkowe kody kolorów wielkimi literami" w ustawieniach programu.
 15. W oknie Palety kolorów dodano możliwość wstawienia koloru do dokumentu (bądź użycia np. w inspektorze CSS) po wybraniu go z palety i wciśnięciu Spacji, lub klawisza Enter (działa identycznie, jak dwuklik na wybranym kolorze).
 16. Zmiana sposobu odświeżania okna edytora w przypadku włączania i wyłączania zawijania wierszy i numerowania wierszy. Ekran pozostaje na swoim miejscu obecnie.
 17. Inne mniejsze poprawki nie tak łatwe do zaprezentowania na tej liście.
Historia wersji 5.9.3.2
WERSJA BETA wprowadzona 14 lipca 2010. Zmiany w tej wersji w stosunku do wersji 5.9.3:
 1. Przywrócenie widoczności ustawień wyrównania różnicy czasu na serwerze i czasu lokalnego w oknie ustawień własności serwera FTP. (pro)
 2. Umożliwienie wprowadzania liczbowych wartości ujemnych w inspektorze CSS.(pro)
 3. Poprawienie błędu związanego z pomijaniem niektórych wyszukiwanych fragmentów podczas wyszukiwania i zamiany w kierunku 'do tyłu'.
 4. Poprawiony błąd związany z przypadkowym zamrażaniem edytora podczas używania funkcji reedycji znacznika (klawisz F5).
 5. Aktualizacja bibliotek wyświetlających listę plików lokalnych. Poprzednie wersje od czasu do czasu powodowały zawieszanie się programu na niektórych systemach.
 6. Poprawiono błąd w automatycznym generowaniu Palety kolorów polegający na nieuwzględnianiu kolorów z wartości wielokrotnych CSS (np. "border: 1px solid #ff00ff").
 7. Poprawka błędu w Palecie kolorów polegająca na wybieraniu pierwszej palety z listy po przeprowadzeniu importu z CSS.
 8. Poprawka błędu w Palecie kolorów polegająca na nieprawidłowym zapisywaniu palety jeśli kolory w postaci szesnastkowej kodowane były małymi literami (czyli przy wyłączonej opcji "Wstawiaj szesnastkowe kody kolorów wielkimi literami" w ustawieniach programu.
 9. W oknie Palety kolorów dodano możliwość wstawienia koloru do dokumentu (bądź użycia np. w inspektorze CSS) po wybraniu go z palety i wciśnięciu Spacji, lub klawisza Enter (działa identycznie, jak dwuklik na wybranym kolorze).
 10. Zmiana sposobu odświeżania okna edytora w przypadku włączania i wyłączania zawijania wierszy i numerowania wierszy. Ekran pozostaje na swoim miejscu obecnie.
Historia wersji 5.9.3
Wersja wprowadzona 12 kwietnia 2010. Zmiany w tej wersji w stosunku do wersji 5.9.2:
 1. Poprawiony błąd powodujący zawieszanie się programu podczas korzystania z Inspektora Znaczników.
Historia wersji 5.9.2
Wersja wprowadzona 10 kwietnia 2010. Zmiany w tej wersji w stosunku do wersji 5.9.1:
 1. W oknie wyszukiwania/zamiany dodane opcje "Po znalezieniu tekstu". Pozwalają one na określenie zachowania kursora po znalezieniu tekstu. Kursor może znaleźć się w dokumencie, pozostać w oknie lub okno może być automatycznie zamknięte po znalezieniu tekstu. Opcje te dotyczą zakładek ZNAJDŹ oraz ZNAJDŹ I ZAMIEŃ.
 2. Otwarcie okna wyszukiwania/zamiany powoduje właściwe ustawienie aktywności pola wyszukiwania zamiast pola listy predefiniowanych ustawień wyszukiwania.
 3. W oknie wyszukiwania/zamiany na zakładce "Wyszukaj" dodane opcje "Po znalezieniu tekstu". Pozwalają one na określenie zachowania kursora po znalezieniu tekstu. Kursor może znaleźć się w dokumencie, pozostać w oknie lub okno może być automatycznie zamknięte po znalezieniu tekstu.
 4. Zmiana sposobu sortowania nazw plików na zakładce "Moje serwery", które uwzględnia znaki specjalne, a nie tylko litery.
 5. W okienku Paleta kolorów dodano możliwość importowania kolorów z arkusza stylów CSS (w bieżącym dokumencie, bądź z pliku).
 6. W okienku Paleta kolorów dodano możliwość sortowania kolorów bieżącej palety według koloru, bądź jasności.
 7. W okienku Paleta kolorów poprawiono błąd powodujący możliwość nadpisania istniejącej palety podczas tworzenia nowej palety kolorów.
 8. Poprawiony błąd związany z zamykaniem programu po sprawdzeniu nowej wersji Pajączka i zamknięciu dolnego panelu, gdzie wyświetlane są informacje o nowej wersji.
 9. Poprawka błędu, który powodował, że nie było możliwe ustawienie aktywności edytora przy otwartej zakładce inspektora CSS z wybranym podglądem Mozilla. (pro)
 10. Poprawka błędu, który powodował, że nie było możliwe ustawienie aktywności edytora przy otwartej zakładce inspektora znaczników z wybranym podglądem Mozilla.
 11. Zmiana sposobu funkcjonowania klawiszy cofnij/ponów - dotychczas działały tylko w sytuacji, gdy kursor znajdował się w edytorze. Obecnie przy użyciu cofnij/ponów, kursor umieszczany jest w edytorze i cofanie/ponawianie działa poprawnie.
 12. Przy próbie załadowania z dysku lokalnego otwartego już dokumentu, program nie wyświetla pytania o ponowne załadowanie, gdy dokument w edytorze jest niezmodyfikowany. W innym wypadku prosi o potwierdzenie i umożliwia zapis dokumentu przed jego ponownym odczytem.
 13. Rozwiązanie problemu niewidoczności przycisków w oknie narzędzia zmiany nazw wielu plików na raz w systemach z czcionką 120 dpi.(pro)
 14. Wyłączenie aktualizacji podglądu na zakładce inspektora znaczników w sytuacji, gdy inspektor ten nie jest widoczny na ekranie (np. ukryty panel plików po lewej).
 15. Wyłączenie aktualizacji podglądu na zakładce inspektora CSS w sytuacji, gdy inspektor ten nie jest widoczny na ekranie (np. ukryty panel plików po lewej).(pro)
 16. Poprawiony błąd "Nie można utworzyć podglądu" dla sytuacji wstawiania makrokodu np. za pomocą skrótu klawiszowego, gdy zakładka Makrokody nie była wcześniej aktywowana. Błąd miał związek z używanym podglądem opartym o Mozilla.
 17. Wykluczone wyświetlanie zduplikowanych nazw funkcji w sytuacji, gdy podczas edycji pliku PHP w kodzie znajduje się funkcja include wskazująca na ten sam plik, który jest już dołączany za pomocą wymuszonego dołączania z ustawień projektu.(pro)
 18. W nawigatorze skryptów dodano sortowanie dodatkowych elementów (np. funkcje skryptowe, nazwy klas, itp) w kolejności alfabetycznej w zależności od ustawień w opcjach programu.(pro)
 19. Poprawione wstawianie skróconych kodów kolorów w CSS (z palety kolorów oraz inspektora CSS).(pro)
 20. Wydłużenie przerwy między odświeżeniami inspektora CSS z 0.5 sekundy do 1 sekundy. Jest to czas pomiędzy wprowadzeniem modyfikacji do edytora i odświeżeniem inspektora.(pro)
 21. Podczas odblokowania programu, w przypadku wprowadzenia kodów od niewłaściwej wersji, wyświetlany jest komunikat z możliwością pobrania poprawnej wersji.
 22. Po wykryciu dostępności nowej wersji programu, program proponuje przejście do strony z pobieraniem właściwej wersji programu (Standard lub Professional) w zależności od tego, która jest użytkowana.
 23. W oknie informacji o wersji testowej dodany nowy przycisk "Odblokuj" umożliwiający przejście do okna odblokowania programu bez konieczności uruchamiania polecenia Odblokuj z menu Pomoc.
 24. Zmiana domyślnego wyświetlania ikony programu z ikony w zasobniku (tray) na zwykłą ikonę na pasku aktywnych programów ze względu na Windows 7.
 25. Poprawiona funkcja tworzenia i zmiany nazwy plików lokalnie i na serwerze, co wcześniej uniemożliwiało zmianę nazwy np. pliku .htaccess. Obecnie, aby utworzyć taki plik wystarczy podać jako nazwę '.htaccess' lub pozostawić nazwę pustą i wprowadzić rozszerzenie do drugiego pola w postaci 'htaccess' (bez kropki).
 26. Zmiana mająca na celu wyświetlenie okien programu, które znajdują się z jakiegoś powodu poza widocznym obszarem, z powrotem na głównym obszarze roboczym programu.
 27. W okienku Paleta kolorów poprawiono błąd powodujący nadpisywanie bieżącej palety paletą importowaną z Homesite, bądź PaintShopPro (teraz tworzona jest nowa paleta).
 28. Po wyszukaniu i odnalezieniu tekstu podczas korzystania z narzędzia wyszukiwania w bieżącym dokumencie, kursor jest przenoszony do dokumentu zamiast pozostawania w oknie wyszukiwania.
 29. W sytuacji, gdy okno wyszukiwania w dokumencie jest niewidoczne, wciśnięcie klawisza F3 (Wyszukaj następny) powoduje jego wyświetlenie. Natomiast gdy jednocześnie przy wciśnięciu klawisza F3 zaznaczony jest tekst w edytorze, F3 nie powoduje wyświetlenia okna wyszukiwania, ale wyszukuje następne wystąpienie zaznaczonego tekstu.
 30. W oknie wyszukiwania i zamiany klawisz ENTER w polu "Zamień na" lub kliknięcie przycisku "Zamień" nie powoduje przeniesienia aktywności do dokumentu.
 31. Poprawione niedziałające menu Pomoc / Pomoc online.
 32. Przywrócone poprawne działanie klawisza TAB i spacji oraz wyświetlanie klawiszy TAB i spacji przy włączonym widoku znaków specjalnych.
 33. Przywracanie widoku dokumentu po przełączeniu się na inny i powrocie do poprzedniego nie działało do końca poprawnie. Jeśli dokumenty miały różne ustawienie zawijania wierszy, to widok nie był przywracany. Poprawione.
 34. Włączenie opcji zawijania wierszy nie powoduje obecnie przeskoku do linii z kursorem lecz pozostawienie bieżącego widoku.
 35. Włączenie lub wyłączenie widoku rynny nie powoduje obecnie przeskoku do linii z kursorem lecz pozostawienie bieżącego widoku.
 36. Włączenie lub wyłączenie edytora dzielonego na dwie części nie powoduje obecnie przeskoku do linii z kursorem lecz pozostawienie bieżącego widoku.
 37. Ulepszona współpraca z Windows Vista i Windows 7 oraz funkcją DEP, która w niektórych konfiguracjach sprzętowych powodowała błędy uruchamiania programu.
 38. Przywrócenie poprawnego ustawiania aktywności okna wyszukiwania na Windows XP. Poprzednia zmiana z beta 6 poprawnie działała na Vista i 7.
 39. Zmiana w funkcji zapisu dokumentu na serwerze. Jeśli program podłączony jest do serwera FTP na liście "Moje serwery", to przy zapisie dokumentu otwartego z serwera, wykorzystywane jest połączenie listy "Moje serwery" zamiast tworzenia nowego połączenia. Połączenie musi być wolne od innych operacji w danej chwili. Zmiana ta znacząco przyspiesza pracę (zapisywanie dokumentów zdalnych) na wolnych serwerach FTP, gdyż nie wymaga każdorazowego podłączania i autoryzacji.(Professional)
 40. Wyłączenie próby usuwania z serwera plików informacji o dokumencie (*.add) podczas zapisu dokumentu, która miała miejsce nawet przy wyłączonej funkcji przechowywania *.add na serwerze. Zapis dokumentów w trybie pracy zdalnej (z serwera) jest dzięki temu szybszy.(Professional)
 41. W przypadku tworzenia dokumentu XHTML lub XML poprzez narzędzie "Szybki Start" dodano atrybut XMLNS do znacznika HTML. Atrybut ten jest wymagany przez specyfikację.
 42. Zmiana ustawień serwerów FTP pamięta również ustawienie grupy serwerów, co wcześniej było pomijane. (Professional)
 43. W ustawieniach serwerów FTP dodana nowa opcja pozwalająca na zdefiniowanie kodowania znaków używanego do odczytu dokumentów z serwera. Priorytet nad tą opcją ma tylko ustawienie wymuszone dla dokumentu, które jest przechowywane w plikach ADD. Jeśli ustawione jest tutaj kodowanie domyślne, to używane są kodowania z ustawień programu. Jeśli wskazujemy tutaj kodowanie, np. UTF8, to dokumenty odczytywane i zapisywane z tego serwera (podczas edycji zdalnej) będą używać właśnie tego kodowania. Ustawienie to dotyczy również nowych dokumentów tworzonych na serwerze z poziomu listy plików serwera. (Professional)
 44. Na pasku przycisków obok listy plików zdalnych (zakładka Moje Serwery) dodany został przycisk (pod przyciskiem otwierania) zmiany kodowania znaków dla serwera. Polecenie to dostępne jest również w menu tej listy plików pod prawym klawiszem myszki. Polecenie zmienia i zapamiętuje wybrane w ustawieniach serwera kodowanie znaków. Funkcja przydatna na serwerach, gdzie występują dokumenty o różnych kodowaniach, gdyż ułatwia szybką zmianę kodowania przed otwarciem dokumentu.(Professional)
 45. Zmiana ikon na rozwijanej liście kodowań w oknie ustawień META na odpowiadające kodowaniu.
 46. Poprawiony błąd powodujący wstawianie do schowka listy znaczników z kodem 00:00:00 w momencie użycia funkcji dynamicznego kodu po CTRL+SPACJA.
 47. Nieznacznie przyspieszone wyszukiwanie w dokumencie za pomocą polecenia Szukaj (CTRL+F).
 48. Poprawiony problem z pozycjonowaniem kursora w dokumencie dzielonym (poziomo lub pionowo) po użyciu funkcji Cofnij lub Ponów. Kursor w obydwu oknach dokumentu ustawiał się w tej samej pozycji po Cofnij/Ponów, zamiast pozostawać na swoim miejscu sprzed wywołania tej funkcji. Obecnie poprawione.
 49. Poprawione przywracanie pozycji kursora, a konkretnie widoku dokumentu, gdyż do tej pory, w niektórych wypadkach, przy przełączaniu się między dokumentami, widok dokumentu nie był przywracany do poprzedniej pozycji kursora.
 50. Poprawka na zakładce Moje Serwery. Dotychczas podczas długotrwałych operacji na FTP, niektóre polecenia obok listy plików pozostawały aktywne, a ich użycie w czasie długotrwałej operacji powodowało błędy i czasem zawieszenia. Obecnie wszystkie polecenia są blokowane do czasu ukończenia długotrwałej operacji.
 51. Przywrócone działanie przycisków Usuń i Edytuj w oknie edytora schematów kolorowania na zakładce "Ciągi znaków".(Professional)
 52. Podczas operacji Cofnij i Ponów kursor i widok dokumentu nie jest obecnie przesuwany na środek ekranu, co pojawiło się w jednej z niedawnych wersji.
 53. Ze względu na błędne działanie wskutek niedawnych aktualizacji Windows XP i Vista, narzędzie nagrywarki czynności zostało usunięte z programu. Niestety nie było możliwości naprawienia tego problemu.(Professional)
 54. Poprawione pozycjonowanie paska przesuwu przy zaznaczaniu fragmentu znacznika podczas reedycji klawiszem F5.
 55. Poprawiona funkcja edycji nazwy kategorii makrokodu na drzewku makrokodów. Dotychczas nie można było podczas edycji nazwy kategorii używać wielkich liter pisanych z klawiszem SHIFT.
 56. Na pasku przycisków zakładki Makrokody dodane przyciski do całkowitego rozwijania i zwijania wybranej kategorii lub gałęzi.
 57. Dodana funkcja umożliwiająca przypisywanie skrótów klawiszowych do schematów kolorowania. Skróty można przypisywać w ustawieniach własności schematu kolorowania. Są to skróty z klawiszem ALT + litera lub cyfra. Domyślnym i niezmienialnym skrótem jest ALT+0, który wyłącza kolorowanie znaków.
 58. Obecnie użycie skrótu CTRL+ENTER przy wyłączonej opcji nieprzenoszenia kursora do nowej linii (kursor ma przejść do nowej linii) powoduje, że kursor pozycjonuje się na wcięciu względem powyższej linii zamiast ustawiania się zawsze na początku linii.
 59. Przywrócenie możliwości otwierania plików do edycji (odczyt i zapis), a nie tylko do odczytu z zakładki "Otwórz stronę z serwera FTP" w oknie "Otwórz z sieci". (Professional)
 60. Poprawione wyświetlanie linków symbolicznych na liście plików i drzewie katalogów FTP.
 61. W sytuacji gdy w ustawieniach FTP nie było podanego hasła, program pozwalał na otwarcie do edycji wielu kopii tego samego pliku nie informując o tym, że plik jest już otwarty w edytorze.(Professional)
 62. Próba otwarcia pliku z serwera, który jest już otwarty w edytorze, powoduje nie tylko wyświetlenie komunikatu, ale również automatyczne przełączenie na widok tego dokumentu. Dotyczy otwarcia z listy plików serwera, narzędzia Otwórz z sieci oraz listy ostatnio używanych plików.(Professional)
 63. Poprawione pozycjonowanie na wyszukanym bloku tekstu, gdy tekst znajduje się poza prawą częścią ekranu (przy wyłączonym zawijaniu wierszy).
 64. Poprawione przywracanie widoku dokumentu przy przełączaniu między dokumentami, zamykaniu, otwieraniu nowych i zmianie kolejności. Obecnie przywracany jest identyczny widok (aktualnie widoczny wiersz dokumentu), który był widoczny podczas przełączania na inny dokument.
 65. Ustawienia PROXY uwzględniane są obecnie przy funkcji sprawdzania aktualności wersji oraz w procesie aktywacji programu przy odblokowaniu.
 66. Użycie funkcji wyszukiwania lub zamiany w dokumencie powoduje obecnie, że po nie znalezieniu poszukiwanej frazy, aktywne jest nadal okienko wyszukiwania, a nie edytor dokumentu, co pozwala na ponowne wyszukiwanie lub szybkie zamknięcie okna klawiszem ESC.
Historia wersji 5.9.1.10
WERSJA BETA wprowadzona 25 marca 2010. Zmiany w tej wersji:
 1. Otwarcie okna wyszukiwania/zamiany powoduje właściwe ustawienie aktywności pola wyszukiwania zamiast pola listy predefiniowanych ustawień wyszukiwania.
 2. W oknie wyszukiwania/zamiany na zakładce "Wyszukaj" dodane opcje "Po znalezieniu tekstu". Pozwalają one na określenie zachowania kursora po znalezieniu tekstu. Kursor może znaleźć się w dokumencie, pozostać w oknie lub okno może być automatycznie zamknięte po znalezieniu tekstu.
 3. Zmiana sposobu sortowania nazw plików na zakładce "Moje serwery", które uwzględnia znaki specjalne, a nie tylko litery.
 4. Ustawienia PROXY uwzględniane są obecnie w procesie aktywacji programu przy odblokowaniu.
 5. Użycie funkcji wyszukiwania lub zamiany w dokumencie powoduje obecnie, że po nie znalezieniu poszukiwanej frazy, aktywne jest nadal okienko wyszukiwania, a nie edytor dokumentu, co pozwala na ponowne wyszukiwanie lub szybkie zamknięcie okna klawiszem ESC.
 6. Rozwiązany problem z raportowaniem programów antywirusowych o obecności virusa Win32:Induc w pliku Pajączka.EXE.
 7. Ulepszona współpraca z Windows Vista i Windows 7 oraz funkcją DEP, która w niektórych konfiguracjach sprzętowych powodowała błędy uruchamiania programu.
 8. Przywrócenie poprawnego ustawiania aktywności okna wyszukiwania na Windows XP. Poprzednia zmiana z beta 6 poprawnie działała na Vista i 7.
 9. Zmiana w funkcji zapisu dokumentu na serwerze. Jeśli program podłączony jest do serwera FTP na liście "Moje serwery", to przy zapisie dokumentu otwartego z serwera, wykorzystywane jest połączenie listy "Moje serwery" zamiast tworzenia nowego połączenia. Połączenie musi być wolne od innych operacji w danej chwili. Zmiana ta znacząco przyspiesza pracę (zapisywanie dokumentów zdalnych) na wolnych serwerach FTP, gdyż nie wymaga każdorazowego podłączania i autoryzacji.(Professional)
 10. Wyłączenie próby usuwania z serwera plików informacji o dokumencie (*.add) podczas zapisu dokumentu, która miała miejsce nawet przy wyłączonej funkcji przechowywania *.add na serwerze. Zapis dokumentów w trybie pracy zdalnej (z serwera) jest dzięki temu szybszy.(Professional)
 11. W przypadku tworzenia dokumentu XHTML lub XML poprzez narzędzie "Szybki Start" dodano atrybut XMLNS do znacznika HTML. Atrybut ten jest wymagany przez specyfikację.
 12. Zmiana ustawień serwerów FTP pamięta również ustawienie grupy serwerów, co wcześniej było pomijane. (Professional)
 13. W ustawieniach serwerów FTP dodana nowa opcja pozwalająca na zdefiniowanie kodowania znaków używanego do odczytu dokumentów z serwera. Priorytet nad tą opcją ma tylko ustawienie wymuszone dla dokumentu, które jest przechowywane w plikach ADD. Jeśli ustawione jest tutaj kodowanie domyślne, to używane są kodowania z ustawień programu. Jeśli wskazujemy tutaj kodowanie, np. UTF8, to dokumenty odczytywane i zapisywane z tego serwera (podczas edycji zdalnej) będą używać właśnie tego kodowania. Ustawienie to dotyczy również nowych dokumentów tworzonych na serwerze z poziomu listy plików serwera. (Professional)
 14. Na pasku przycisków obok listy plików zdalnych (zakładka Moje Serwery) dodany został przycisk (pod przyciskiem otwierania) zmiany kodowania znaków dla serwera. Polecenie to dostępne jest również w menu tej listy plików pod prawym klawiszem myszki. Polecenie zmienia i zapamiętuje wybrane w ustawieniach serwera kodowanie znaków. Funkcja przydatna na serwerach, gdzie występują dokumenty o różnych kodowaniach, gdyż ułatwia szybką zmianę kodowania przed otwarciem dokumentu.(Professional)
 15. Zmiana ikon na rozwijanej liście kodowań w oknie ustawień META na odpowiadające kodowaniu.
 16. Poprawiony błąd powodujący wstawianie do schowka listy znaczników z kodem 00:00:00 w momencie użycia funkcji dynamicznego kodu po CTRL+SPACJA.
 17. Nieznacznie przyspieszone wyszukiwanie w dokumencie za pomocą polecenia Szukaj (CTRL+F).
 18. Poprawiony problem z pozycjonowaniem kursora w dokumencie dzielonym (poziomo lub pionowo) po użyciu funkcji Cofnij lub Ponów. Kursor w obydwu oknach dokumentu ustawiał się w tej samej pozycji po Cofnij/Ponów, zamiast pozostawać na swoim miejscu sprzed wywołania tej funkcji. Obecnie poprawione.
 19. Poprawione przywracanie pozycji kursora, a konkretnie widoku dokumentu, gdyż do tej pory, w niektórych wypadkach, przy przełączaniu się między dokumentami, widok dokumentu nie był przywracany do poprzedniej pozycji kursora.
 20. Poprawka na zakładce Moje Serwery. Dotychczas podczas długotrwałych operacji na FTP, niektóre polecenia obok listy plików pozostawały aktywne, a ich użycie w czasie długotrwałej operacji powodowało błędy i czasem zawieszenia. Obecnie wszystkie polecenia są blokowane do czasu ukończenia długotrwałej operacji.
 21. Przywrócone działanie przycisków Usuń i Edytuj w oknie edytora schematów kolorowania na zakładce "Ciągi znaków".(Professional)
 22. Podczas operacji Cofnij i Ponów kursor i widok dokumentu nie jest obecnie przesuwany na środek ekranu, co pojawiło się w jednej z niedawnych wersji.
 23. Ze względu na błędne działanie wskutek niedawnych aktualizacji Windows XP i Vista, narzędzie nagrywarki czynności zostało usunięte z programu. Niestety nie było możliwości naprawienia tego problemu.(Professional)
 24. Poprawione pozycjonowanie paska przesuwu przy zaznaczaniu fragmentu znacznika podczas reedycji klawiszem F5.
 25. Poprawiona funkcja edycji nazwy kategorii makrokodu na drzewku makrokodów. Dotychczas nie można było podczas edycji nazwy kategorii używać wielkich liter pisanych z klawiszem SHIFT.
 26. Na pasku przycisków zakładki Makrokody dodane przyciski do całkowitego rozwijania i zwijania wybranej kategorii lub gałęzi.
 27. Dodana funkcja umożliwiająca przypisywanie skrótów klawiszowych do schematów kolorowania. Skróty można przypisywać w ustawieniach własności schematu kolorowania. Są to skróty z klawiszem ALT + litera lub cyfra. Domyślnym i niezmienialnym skrótem jest ALT+0, który wyłącza kolorowanie znaków.
 28. Obecnie użycie skrótu CTRL+ENTER przy wyłączonej opcji nieprzenoszenia kursora do nowej linii (kursor ma przejść do nowej linii) powoduje, że kursor pozycjonuje się na wcięciu względem powyższej linii zamiast ustawiania się zawsze na początku linii.
 29. Przywrócenie możliwości otwierania plików do edycji (odczyt i zapis), a nie tylko do odczytu z zakładki "Otwórz stronę z serwera FTP" w oknie "Otwórz z sieci". (Professional)
 30. Poprawione wyświetlanie linków symbolicznych na liście plików i drzewie katalogów FTP.
 31. W sytuacji gdy w ustawieniach FTP nie było podanego hasła, program pozwalał na otwarcie do edycji wielu kopii tego samego pliku nie informując o tym, że plik jest już otwarty w edytorze.(Professional)
 32. Próba otwarcia pliku z serwera, który jest już otwarty w edytorze, powoduje nie tylko wyświetlenie komunikatu, ale również automatyczne przełączenie na widok tego dokumentu. Dotyczy otwarcia z listy plików serwera, narzędzia Otwórz z sieci oraz listy ostatnio używanych plików.(Professional)
 33. Poprawione pozycjonowanie na wyszukanym bloku tekstu, gdy tekst znajduje się poza prawą częścią ekranu (przy wyłączonym zawijaniu wierszy).
 34. Poprawione przywracanie widoku dokumentu przy przełączaniu między dokumentami, zamykaniu, otwieraniu nowych i zmianie kolejności. Obecnie przywracany jest identyczny widok (aktualnie widoczny wiersz dokumentu), który był widoczny podczas przełączania na inny dokument.
 35. Przywrócone poprawne działanie klawisza TAB i spacji oraz wyświetlanie klawiszy TAB i spacji przy włączonym widoku znaków specjalnych.
 36. Przywracanie widoku dokumentu po przełączeniu się na inny i powrocie do poprzedniego nie działało do końca poprawnie. Jeśli dokumenty miały różne ustawienie zawijania wierszy, to widok nie był przywracany. Poprawione.
 37. Włączenie opcji zawijania wierszy nie powoduje obecnie przeskoku do linii z kursorem lecz pozostawienie bieżącego widoku.
 38. Włączenie lub wyłączenie widoku rynny nie powoduje obecnie przeskoku do linii z kursorem lecz pozostawienie bieżącego widoku.
 39. Włączenie lub wyłączenie edytora dzielonego na dwie części nie powoduje obecnie przeskoku do linii z kursorem lecz pozostawienie bieżącego widoku.
 40. W okienku Paleta kolorów dodano możliwość importowania kolorów z arkusza stylów CSS (w bieżącym dokumencie, bądź z pliku).
 41. W okienku Paleta kolorów dodano możliwość sortowania kolorów bieżącej palety według koloru, bądź jasności.
 42. W okienku Paleta kolorów poprawiono błąd powodujący możliwość nadpisania istniejącej palety podczas tworzenia nowej palety kolorów.
 43. Poprawiony błąd związany z zamykaniem programu po sprawdzeniu nowej wersji Pajączka i zamknięciu dolnego panelu, gdzie wyświetlane są informacje o nowej wersji.
 44. Poprawka błędu, który powodował, że nie było możliwe ustawienie aktywności edytora przy otwartej zakładce inspektora CSS z wybranym podglądem Mozilla. (pro)
 45. Poprawka błędu, który powodował, że nie było możliwe ustawienie aktywności edytora przy otwartej zakładce inspektora znaczników z wybranym podglądem Mozilla.
 46. Zmiana sposobu funkcjonowania klawiszy cofnij/ponów - dotychczas działały tylko w sytuacji, gdy kursor znajdował się w edytorze. Obecnie przy użyciu cofnij/ponów, kursor umieszczany jest w edytorze i cofanie/ponawianie działa poprawnie.
 47. Przy próbie załadowania z dysku lokalnego otwartego już dokumentu, program nie wyświetla pytania o ponowne załadowanie, gdy dokument w edytorze jest niezmodyfikowany. W innym wypadku prosi o potwierdzenie i umożliwia zapis dokumentu przed jego ponownym odczytem.
 48. Rozwiązanie problemu niewidoczności przycisków w oknie narzędzia zmiany nazw wielu plików na raz w systemach z czcionką 120 dpi.(pro)
 49. Wyłączenie aktualizacji podglądu na zakładce inspektora znaczników w sytuacji, gdy inspektor ten nie jest widoczny na ekranie (np. ukryty panel plików po lewej).
 50. Wyłączenie aktualizacji podglądu na zakładce inspektora CSS w sytuacji, gdy inspektor ten nie jest widoczny na ekranie (np. ukryty panel plików po lewej).(pro)
 51. Poprawiony błąd "Nie można utworzyć podglądu" dla sytuacji wstawiania makrokodu np. za pomocą skrótu klawiszowego, gdy zakładka Makrokody nie była wcześniej aktywowana. Błąd miał związek z używanym podglądem opartym o Mozilla.
 52. Wykluczone wyświetlanie zduplikowanych nazw funkcji w sytuacji, gdy podczas edycji pliku PHP w kodzie znajduje się funkcja include wskazująca na ten sam plik, który jest już dołączany za pomocą wymuszonego dołączania z ustawień projektu.(pro)
 53. W nawigatorze skryptów dodano sortowanie dodatkowych elementów (np. funkcje skryptowe, nazwy klas, itp) w kolejności alfabetycznej w zależności od ustawień w opcjach programu.(pro)
 54. Poprawione wstawianie skróconych kodów kolorów w CSS (z palety kolorów oraz inspektora CSS).(pro)
 55. Wydłużenie przerwy między odświeżeniami inspektora CSS z 0.5 sekundy do 1 sekundy. Jest to czas pomiędzy wprowadzeniem modyfikacji do edytora i odświeżeniem inspektora.(pro)
 56. Podczas odblokowania programu, w przypadku wprowadzenia kodów od niewłaściwej wersji, wyświetlany jest komunikat z możliwością pobrania poprawnej wersji.
 57. Po wykryciu dostępności nowej wersji programu, program proponuje przejście do strony z pobieraniem właściwej wersji programu (Standard lub Professional) w zależności od tego, która jest użytkowana.
 58. W oknie informacji o wersji testowej dodany nowy przycisk "Odblokuj" umożliwiający przejście do okna odblokowania programu bez konieczności uruchamiania polecenia Odblokuj z menu Pomoc.
 59. Zmiana domyślnego wyświetlania ikony programu z ikony w zasobniku (tray) na zwykłą ikonę na pasku aktywnych programów ze względu na Windows 7.
 60. Poprawiona funkcja tworzenia i zmiany nazwy plików lokalnie i na serwerze, co wcześniej uniemożliwiało zmianę nazwy np. pliku .htaccess. Obecnie, aby utworzyć taki plik wystarczy podać jako nazwę '.htaccess' lub pozostawić nazwę pustą i wprowadzić rozszerzenie do drugiego pola w postaci 'htaccess' (bez kropki).
 61. Zmiana mająca na celu wyświetlenie okien programu, które znajdują się z jakiegoś powodu poza widocznym obszarem, z powrotem na głównym obszarze roboczym programu.
 62. W okienku Paleta kolorów poprawiono błąd powodujący nadpisywanie bieżącej palety paletą importowaną z Homesite, bądź PaintShopPro (teraz tworzona jest nowa paleta).
 63. Po wyszukaniu i odnalezieniu tekstu podczas korzystania z narzędzia wyszukiwania w bieżącym dokumencie, kursor jest przenoszony do dokumentu zamiast pozostawania w oknie wyszukiwania.
 64. W sytuacji, gdy okno wyszukiwania w dokumencie jest niewidoczne, wciśnięcie klawisza F3 (Wyszukaj następny) powoduje jego wyświetlenie. Natomiast gdy jednocześnie przy wciśnięciu klawisza F3 zaznaczony jest tekst w edytorze, F3 nie powoduje wyświetlenia okna wyszukiwania, ale wyszukuje następne wystąpienie zaznaczonego tekstu.
 65. W oknie wyszukiwania i zamiany klawisz ENTER w polu "Zamień na" lub kliknięcie przycisku "Zamień" nie powoduje przeniesienia aktywności do dokumentu.
 66. Poprawione niedziałające menu Pomoc / Pomoc online.
Historia wersji 5.9.1
Wersja wprowadzona 21 maja 2009. Zmiany w tej wersji:Tylko w wersji Professional
 1. Poprawiony błąd zawieszania programu podczas synchronizacji plików z serwerem, gdy w edytorze otwarty był lokalnie dokument synchronizowany z serwerem i wyświetlane było okno powiadomienia o zmianie edytowanego dokumentu poza edytorem. Powodem była zmiana daty lokalnej wskutek synchronizacji, co alarmowało mechanizm wykrywania modyfikacji poza edytorem.
 2. Usunięcie komunikatu błędu w nagrywarce czynności, gdy nagrywarka nie mogła być wykorzystana w niektórych systemach.
 3. Poprawiony błąd Access Violation w niektórych przypadkach podczas wywoływania listy Dynamicznych Podpowiedzi dla PHP.
 4. Poprawiona funkcja odróżniania bloku kodu PHP <? ... ?> od znacznika <?xml ... ?>, dzięki czemu lepiej działają mechanizmy Dynamicznych Podpowiedzi dla PHP w kontekście funkcji obsługi XML.
 5. Poprawiony błąd powodujący zawieszanie się programu w różnych sytuacjach, jeśli w przetwarzanym dokumencie znajduje się ciąg <?, miedzy innymi podczas tworzenia nowego dokumentu PHP przy wyświetlonym Nawigatorze, czy podczas publikowania dokumentów ze sprawdzaniem wielkości liter w odsyłaczach itd.
 6. Zmienione zachowanie Inspektora MySQL. Teraz przełącznik umożliwiający porcjowanie danych podczas przeglądania zawartości tabeli jest aktywny także w momencie przetwarzania własnego zapytania. Dzięki temu można go włączyć przed obejrzeniem zawartości wybranej tabeli z drzewa, zamiast pobierać wstępnie całą jej zawartość.
W wersjach Professional i Standard
 1. W ustawieniach edytora dodana opcja umożliwiająca określenie stylu linii używanej do podświetlania bieżącego wiersza w edytorze.
 2. Nowe okienka komunikatów i informacji z pytaniem o wybór użytkownika w stylu Windows Vista.
 3. Dodanie przeglądarek Google Chrome oraz Safari do listy przeglądarek obsługiwanych przez funkcję podglądu w zewnętrznej przeglądarce.
 4. Zmiana sposobu poszukiwania przeglądarek stron WWW zainstalowanych w systemie w funkcji uruchamianej przy pierwszym starcie programu lub poprzez narzędzie wyszukiwania przeglądarek w ustawieniach programu.
 5. Okno kopiowania plików ustawień uruchamiane przy pierwszym starcie wersji 5.9.0 zezwalało na interakcję w trakcie kopiowania plików. Obecnie okno do czasu zakończenia kopiowania jest nieaktywne.
 6. Poprawiony błąd braku reakcji na przycisk przerywania aktualnej operacji na zakładce "Moje Serwery", co uniemożliwiało opuszczenie programu i konieczność wyłączenia poprzez Menedżer Zadań.
 7. Poprawiony błąd powodujący zawieszanie programu w sytuacji, gdy widoczne było okienko dialogowe z pytaniem TAK / NIE, lub prośbą o potwierdzenie, a w tle pokazało się kolejne okno identyczne okienko w wyniku działania funkcji sprawdzania aktualności wersji.
 8. Poprawiony błąd występujący podczas próby przypisania powiązania z rozszerzeniem pliku w ustawieniach Listy plików w systemie Vista w trybie użytkownika zwykłego.
 9. Usunięcie polecenia 'Pomoc kontekstowa' z menu Pomoc, która wyświetlała opisy do elementów interfejsu głównego okna.
 10. Poprawiony błąd powodujący wyświetlenie komunikatu 'Browser not in valid state' w przypadku włączenia inspektora znaczników, gdy do podglądu wykorzystywana była kontrolka Mozilla zamiast MSIE.
 11. Poprawiony błąd uniemożliwiający zmianę nazwy Mapowania przy przeglądaniu w oknie Własności serwisu na podobną, różniąca się jedynie wielkością liter.
 12. W podmenu Zaznacz wszystko (obecnym m. in. w menu podręcznym edytora i menu Edycja) dodano polecenie "Zaznacz tekst pomiędzy nawiasami (bez nawiasów)" i utworzono dla niego domyślny skrót klawiszowy Ctrl+Alt+9 (łatwo skojarzyć z nawiasem "nad" dziewiątką).
 13. Do istniejącego polecenia "Zaznacz tekst pomiędzy nawiasami" dodano domyślny skrót klawiszowy Shift+Ctrl+Alt+9 (podobnie jak w powyższym, łatwo skojarzyć z nawiasem "nad" dziewiątką, a Shift zmienia zachowanie zaznaczając również nawiasy).
 14. System sprawdzania aktualności wersji pozwala obecnie na informowanie o dostępności wersji beta, które są nieoficjalnymi wydaniami programu, a które są udostępniane pomiędzy właściwymi, publicznymi aktualizacjami. Aby korzystać z powiadomień o nowych wersjach beta, należy włączyć stosowną opcję w ustawieniach sprawdzania wersji w oknie ustawień na zakładce 'Użytkownik i sprawdzanie wersji'.
 15. Poprawiony błąd w wyświetlaniu listy wyników sprawdzania poprawności odsyłaczy polegający na oznaczaniu plików CSS zaimportowanych do arkusza CSS przy pomocy dyrektywy IMPORT jako obrazów.
 16. Zmiana domyślnego wyglądu pasków i menu, aby uniknąć białych czcionek w menu pod aktywnym elementem.
 17. W narzędziu kreatora nowej strony dodano kategorię "Szablony dokumentów", w której znalazły się przykładowe szablony Arkusza CSS, Dokumentu HTML, HTML + CSS, itp.
 18. Poprawiony błąd powodujący czyszczenie listy dodatkowych programów w momencie pierwszego uruchomienia wersji 5.9.0.
Historia wersji 5.9.0
Wersja wprowadzona 24 kwietnia 2009. Zmiany w tej wersji:Zmiany w wersji Professional
 1. Poprawiony błąd powodujący niepotrzebne rozwijanie gałęzi tabeli MySQL po zmianie struktury tabeli.
 2. Poprawiony błąd w narzędziu do eksportu bazy danych do formatu HTML powodujący zamianę znaku & na encję &amp; w związku z tym dane były błędnie wyświetlane podczas przeglądania gotowego pliku HTML w przeglądarce.
 3. Poprawka błędu AV w Edytorze schematów kolorowania, występującego w niektórych sytuacjach, gdy program niepotrzebnie wyświetlał dwa zapytania o zapis bieżącego schematu, gdy nie zapisano jeszcze dokonanych w nim zmian.
 4. Zoptymalizowany mechanizm Dynamicznych podpowiedzi dla PHP. W przypadku dużych dokumentów podpowiedzi mogą się pokazywać znacznie szybciej.
 5. Poprawiony błąd w pozycjonowaniu kursora w dokumentach PHP. W tej chwili, jeśli w dokumencie PHP pierwszym symbolem jest ciąg ">?", kursor zostanie automatycznie ustawiony po nim, dzięki czemu np. w nawigatorze kodu od razu zostanie wyświetlona struktura skryptu PHP, a nie nawigator HTML.
 6. Poprawiony błąd Access Violation w mechaniźmie Dynamicznych Podpowiedzi dla PHP wystepujący w sytuacji, gdy wewnątrz ciągu znakowego znalazła się deklaracja finkcji JavaScript, np.: echo "function load() { }";
 7. Poprawiony błąd w Edytorze schematów kolorowania umożliwiający utworzenie dwóch stylów o tej samej nazwie, bądź dwóch bloków o tej samej nazwie w jednej gałęzi.
 8. Poprawione błąd w kolorowaniu składni HTML+PHP+Smarty. Jeśli po symbolu {if} (i podobnych) znajdował się znak z przedziału [a-zA-Z], dalsze kolorowanie składni było niepoprawne.
 9. Poprawione kolorowanie składni HTML+PHP+Smarty. Jeśli po symbolu {/if} (i podobnych) nie było znaku spacji, dalsze kolorowanie składni było niepoprawne.
 10. Poprawiony błąd polegający na błędnym przetwarzaniu pliku z zapytaniami SQL podczas ich importu do bazy danych, jeśli znaki końca wiersza były kodowane w stylu UNIX wyłącznie za pomocą znaku #10 (LF).
 11. Poprawiony błąd powodujący nieestetyczne wyświetlanie zawartości elementu wieloschowka (inny kolor tła pod znakami, inny w pozostałych miejscach).
 12. W okienku Wieloschowka dodano polecenie "Kopiuj element do schowka Windows".
 13. Poprawione działanie Wieloschowka. Teraz ostatnio użyta (wstawiona do dokumentu) pozycja zostaje przeniesiona automatycznie na poczatek listy.
 14. Poprawione generowanie listy Wieloschowka w Menu Edycja (i innych miejscach, np. menu kontektowym edytora). Teraz dymek podpowiedzi dla danej pozycji Wieloschowka zawiera do 20 linii skopiowanego kodu.
 15. Poprawiony błąd w narzędziu do zaznaczania elementów kolejki do synchronizacji według rozszerzenia nazwy pliku. Przełacznik "wszystkie" pozostawał zaznaczony nawet w sytuacji, gdy na liście rozszerzeń odznaczono jedną, bądż więcej pozycji. Wskutek tego narzędzie zaznaczało wszystkie elementy z kolejki synchronizacji, zamiast jedynie plików z wybranymi rozszerzeniami.
 16. Poprawiony błąd powodujący dodanie do listy synchronizacji serwisu poleceń usuwania plików z folderu na serwerze, mimo, że był on umieszczony na liście wykluczonych z synchronizacji.
 17. Poprawiony błąd powodujący uwzględnianie "rozszerzeń" nazw folderów zawierających kropkę w okienku do wyboru typów pliku według rozszerzenia w Kolejce do synchronizacji.
 18. Poprawiony błąd powodujący wyjątek Access Violation występujący w niektórych specyficznych sytuacjach podczas otwierania okna Synchronizacja serwisu. Wskutek wystąpienia tego błędu listy synchronizowanych plików i folderów, elementów wykluczonych z synchronizacji (w drugiej zakładce okna) mogły być puste.
 19. Poprawka błędu w narzędziu Archiwizacja serwisów polegającego na usuwaniu ścieżki do pliku podczas odświeżania daty i godziny w nazwie pliku do archiwum.
 20. Poprawiony błąd w narzędziu Kameleon służącym do zmiany nazw wielu plików. Błąd powodował blokowanie folderu z plikami przeznaczonymi do zmiany nazwy do końca pracy programu.
 21. Dodano możliwość zablokowania bieżącego typu Nawigatora kodu dla wszystkich otwartych dokumentów o takim samym rozszerzeniu, jak bieżący dokument.
Wspólne zmiany w wersjach Professional i Standard
 1. Wprowadzenie systemu aktywacji kodów odblokowujących i związanych z tym nowych zasad licencjonowania umożliwiających uzyskanie kodów bezterminowych z określonym czasowo terminem darmowych aktualizacji (nie tylko w ramach głównego numeru wersji).
 2. Nowy kształt okna odblokowania programu umożliwiający wprowadzanie kodu przez schowek Windows. Dzięki temu można w łatwy i bezproblemowy sposób wprowadzić kod otrzymany np. emailem.
 3. Podczas pierwszego uruchomienia programu użytkownik jest obecnie pytany o lokalizację dla plików ustawień programu. Należy wskazać katalog, do którego posiada się prawa do zapisu. Dotyczy to zwłaszcza nowszych systemów z kontrolą uprawnień użytkownika.
 4. Nowe narzędzie służące do tworzenia nowej strony na podstawie jednego z wybranych szablonów. Narzędzie uruchamia się automatycznie przy starcie programu lub po kliknięciu ikony nowego dokumentu, a także z menu tworzenia nowego dokumentu. Uruchamianie przy starcie i podczas tworzenia nowego dokumentu może być wyłączone.
 5. Poprawione liczne błędy Access Violation, których zgłoszenia otrzymaliśmy od użytkowników programu za pomocą automatycznego systemu powiadamiania o błędach.
 6. Poprawka błędu polegającego na nieustawianiu focusa w edytorze po użyciu Edytora META.
 7. Poprawiony błąd w regułach formatowania znacznika zamykającego TD w formatowaniu przejrzystym. Znacznik </td> nie był przenoszony do nowego wiersza.
 8. Zmieniono domyślne ustawienie opcji "Konwertuj encje na UTF przy zapisie w Unicode" na wyłączoną.
 9. Poprawiony błąd powodujący ignorowanie wyboru wbudowanej przeglądarki w okienkach podglądu zakładek Inspektor znaczników, Inspektor CSS i Makrokody.
 10. Poprawiony błąd w zakładce Inspektor znaczników powodujący niewyświetlanie podglądu znacznika w przypadku wybrania wbudowanej przeglądarki Mozilla.
 11. Poprawiony błąd powodujący powolne wyświetlanie się menu "Zakładki w dokumencie" (wyświetla się m. in. po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na rynnie z numerami wierszy).
 12. Poprawiony błąd powodujący niekonwertowanie encji numerycznych w postaci szesnastkowej podczas zapisu dokumentu z użyciem kodowania UTF mimo właczonej opcji 'Konwertuj encje na UTF przy zapisie w Unicode'.
 13. Poprawiony błąd powodujący nieprawidłowe ustawianie kodowania znaków narodowych podczas odczytu pliku w sytuacji, gdy Serwis korzystał z ustawień globalnych programu, a ustawienie dla odczytu różniło się od ustawienia dla zapisu. Teraz ustawienie dla odczytu jest ważne tylko dla plików nienależących do żadnego serwisu.
 14. Poprawiony błąd powodujący nieprawidłowe zapamiętywanie blokowego zaznaczenia tekstu w dokumencie po jego zamknięciu. Po ponownym otwarciu dokumentu w Pajączku program zaznaczał tekst liniowo (czyli w normalny sposób).
 15. Poprawiony błąd w mechanizmach sprawdzania Spójności serwisu oraz Poprawności odsyłaczy. Teraz program uwzględnia również łącza do plików używanych przez style CSS będących wartościami atrybutu STYLE wewnątrz znaczników (np. obraz tła itd).
 16. Udoskonalono mechanizm sprawdzania składni znaczników i stylów CSS. Teraz program podczas sprawdzania poprawności użycia klas i selektorów w znacznikach uwzględnia również arkusze stylów dołączone do innych arkuszy stylów przy pomocy dyrektywy @include.
 17. Poprawiony błąd powodujący otwieranie dokumentu przy pomocy polecenia "Otwórz z sieci..." (tylko do odczytu) w taki sposób, jakby był otwierany z serwera do edycji. błąd występował, jeśli w ustawieniach sieci wyłączono sprawdzanie blokady plików zdalnych.
 18. Przeniesiono polecenie "Otwórz z sieci..." do podmenu polecenia "Otwórz". Zmieniono też nazwę na "Otwórz z sieci... (tylko do odczytu)".
 19. Poprawiony błąd, który czasem występował podczas działania funkcji Oczyszczania serwisu. Błąd powodował zawieszanie sie programu, teraz jedynie narzędzie powinno zostać zamknięte.
 20. Poprawiony błąd powodujący ustawianie domyślnego kolorowania składni po użyciu takich polecen jak "Otwórz w kodowaniu", "Otwórz ponownie bieżący" itp. w przypadku, gdy kolorowanie składni dla danego dokumentu zostało wyłączone.
 21. Poprawiony błąd powodujący wolniejsze działanie funkcji Cofnij/Ponów (szczególnie widoczne dla bardzo dużych plików) po zapisie dokumentu na dysk.
 22. Poprawiony błąd powodujący chwilowe spowolnienie działania programu w przypadku zapisu bardzo dużych plików niebędących dokumentami HTML.
 23. Poprawiony błąd powodujący niezamierzone deaktywowanie przycisku 'Usuń' obok listy plików wybranych do przeszukiwania oraz z listy wykluczonych z wyszukiwania w oknie Rozszerzonego Wyszukiwania i Zamiany.
 24. Zoptymalizowano mechanizm dynamicznych podpowiedzi dla języków znacznikowych. Teraz lista podpowiedzi wyświetla się znacznie szybciej, szczególnie dla znaczników posiadających wiele atrybutów i zdarzeń.
 25. Poprawiony błąd powodujący wielokrotne wstawianie atrybutu TITLE do znacznika AREA podczas reedycji mapy znaczników dla obrazu (znacznik MAP).
 26. Poprawiony błąd powodujący niemożność cofnięcia zmian po zapisie dokumentu, a także po użyciu Edytora sekcji Meta i kilku innych narzędzi.
 27. Poprawione błędy powodujące wprowadzanie "śmieci" na listę etykiet dokumentu w niektórych, specyficznych przypadkach podczas edycji kodu niebędącego dokumentem HTML (np. skryptów PHP).
 28. Poprawiony błąd w funkcjach Dynamicznego kodu powodujący wprowadzanie "śmieci" na liste podpowiedzi w przypadku edycji atrybutów href w odsyłaczach.
 29. Usunięte zbędne (zdublowane) polecenia z listy dostępnych akcji w oknie ustawień pasków narzędzi.
 30. Poprawiony błąd łącz symbolicznych na serwerze FTP (ang. symlink), polegający na usuwaniu całej zawartości folderu do którego prowadziło łącze, zamiast usunięcia jedynie łącza.
 31. Poprawione wyświetlanie zawartości folderów serwera FTP na drzewie. Teraz łącza do folderów wyświetlane są tak samo, jak na liście plików - z użyciem pochyłej czcionki.
 32. Dodana na pasku stanu zakładki Operacje publikowania na Dolnym panelu dokładna informacja, jaki plik w danej chwili jest usuwany podczas usuwania folderu wraz z całą zawartością. Pozwoli to uniknąć, albo przynajmniej zminimalizować straty - jeśli użytkownik niechcący usunie nie ten folder, ma szansę zauważyć swój błąd podczas wykonywania operacji i ją przerwać.
 33. Poprawiony błąd powodujący w niektórych sytuacjach, po użyciu skrótu klawiszowego Ctrl+N, otwieranie okna Exploratora Windows zamiast tworzenia nowego dokumentu.
 34. Poprawiony błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowej daty (tylko rok i miesiąc) utworzenia pliku lokalnego w oknie służacym do potwierdzania nadpisywania istniejących plików podczas operacji na serwerze. Dodano też dymki zawierające ścieżkę dostępu do pliku nad odpowiednimi polami.
 35. Poprawiony błąd w narzędziu do formatowania kodu źródłowego polegający na dodawaniu w niektórych sytuacjach pustego wiersza na końcu dokumentu.
 36. Poprawiony błąd polegający na dublowaniu się zakładek nazwanych po użyciu polecenia "Otwórz ponownie...".
 37. Dodano domyślny skrót klawiszowy Shift+Ctrl+= do polecenia Ustaw zakładkę nazwaną.
 38. Dodano domyślny skrót klawiszowy Shift+Ctrl+' do polecenia Wyświetl nawigatora zakładek.
 39. Na drzewie Skategoryzowanego nawigatora HTML oraz Nawigatora znaczników (tylko w wersji Professional) dodano gałąź 'Etykiety', w której znajdą się wszystkie etykiety (ang. anchors) dokumentu (tj. znaczniki <a name="etykieta"> oraz wszystkie znaczniki zawierające atrybut id).
 40. Poprawione czcionki w niektórych elementach programu.
 41. Poprawiony błąd w narzędziu do wstawiania odsyłaczy polegający na dodawaniu do listy "Etykiety w dokumencie" etykiet ze znaczników objętych komentarzem.
 42. Poprawiony błąd w narzędziu Rozszerzone Wyszukiwanie i Zamiana. Błąd polegał na niereagowaniu na kliknięcie w przycisk Zatrzymaj w okienku dialogowym podczas tworzenia listy plików do przeszukiwania (co mogło trwac dość długo w przypadku wyszukiwania w folderach z bogatą zawartością).
 43. Poprawiony błąd mechanizmu formatowania HTML, polegający na nieprawidłowym przekształcaniu znacznika, w którym wartość któregoś z atrybutów zawierała znak >. Program w takim wypadku traktował go jako znak końca znacznika.
 44. Poprawiony błąd powodujący "uciekanie na koniec dokumentu" zakładek numerowanych, nazwanych i zadań do wykonania po skorzystaniu z funkcji "Usuń puste wiersze w zaznaczonym".
 45. Przyspieszenie działania funkcji Ponów/Cofnij, szczególnie widoczne w przypadku operacji na bardzo dużych dokumentach.
 46. Poprawka AV w sytuacji otwierania okna ustawień serwerów w niektórych przypadkach.
 47. Poprawka błędu polegającego na nieprawidłowym uzupełnianiu nazw własności CSS podczas używania funkcji Dynamicznego Kodu. Program wstawiał nazwę własności po wprowadzonym tekście, zamiast go jedynie uzupełnić, np. dla prowadzonego tekstu "marg" zamiast "margin-left" uzupełniał "margmargin-left".
 48. Poprawka błędu polegającego na nieprawidłowym wyświetlaniu podpowiedzi z listą dostępnych kodów języków narodowych dla atrybutu LANG w sytuacji, gdy we wprowadzonym już fragmencie kodu języka występuje myślnik (np. wprowadzono "en-").
 49. Poprawione schematy kolorowania CSS. Teraz uwzględniają słowo kluczowe "!important".
 50. Poprawiony błąd w narzędziu do formatowania kodu CSS powodujący nieprawidłowe wstawianie komentarzy w niektórych wypadkach.
 51. Poprawiony błąd Access Violation występujący podczas korzystania z funkcji Dynamicznego Kodu dla CSS w niektórych sytuacjach.
 52. Poprawiony mechanizm dynamicznych podpowiedzi dla CSS. Teraz program nie usuwa słowa kluczowego !important podczas wstawiania wartości z listy podpowiedzi.
 53. Dodano obsługe automatycznego wstawiania znacznika FAVICON podczas przeciągania ikony do edytora.
 54. Poprawiony błąd powodujący czyszczenie bufora funkcji Cofnij/Ponów w sytuacji, gdy po użyciu polecenia Cofnij przestawiono kursor w inne miejsce dokumentu. W tej sytuacji niemożliwe było przywrócenie cofniętych zmian.
 55. Obecnie strony z menu POMOC ONLINE ładują się do zewnętrznego okna przeglądarki, a nie jak dotychczas do wewnętrznego, wbudowanego w Pajączka.
 56. Poprawiony błąd powodujący nieprawidłowe odczytywanie etykiet z dokumentów HTML w niektórych przypadkach.
 57. Obramowanie aktywnej linii w edytorze zostało zmienione z linii ciągłej na linię przerywaną. Domyślny kolor zmieniony został na jaśniejszy.
 58. Poprawiony błąd w oknie ustawień Własności projektu. Teraz, w przypadku zmiany nazwy folderu głównego poza programem, Pajączek zaproponuje jako domyślną ścieżkę wskazaną w na pierwszej planszy Ustawień programu w polu "Startowy serwisu".
 59. Poprawiony błąd powodujący nieprawidłowe przewijanie okna podczas cofania i ponawiania zmian w niektórych sytuacjach.
 60. Poprawiony bład powodujący w niektórych sytuacjach nieprawidłowe przewijanie kodu w poziomie podczas cofania wcięcia.
 61. Poprawione działanie narzędzia "Obejmij tekstem lub zdejmij objęcie". Teraz zapamietywany jest tekże wybór sposobu działania (obejmowanie, bądż usuwanie objęcia).
 62. Poprawiony błąd Access Violation występujący w przypadku niemożności zapisania pliku kolejki FTP na dysk.
 63. Poprawiony błąd Access Violation występujący w przypadku niemożności zapisania palety kolorów na dysk.
 64. Poprawiony błąd w mechniźmie Dynamicznego Kodu dla CSS polegający na podświetlaniu pierwszego elementu listy zamiast odpowiedniego (pasującego do już wprowadzonego tekstu) w danym kontekście.
 65. Poprawiony błąd związany z niechcianym przewijaniem podzielonego okna edytora w przypadku włączenia/wyłączenia zawijania wierszy.
 66. Poprawiony błąd polegający na zmianie koloru "kulki" przy nazwie dokumentu na zieloną nawet w sytuacji, gdy wystąpił bład zapisu i plik faktycznie nie został zapisany na dysk (np. z powodu braku uprawnień do zapisu w danym folderze).
 67. Poprawiony błąd w mechaniźmie formatowania HTML polegający na nieprawidłowym formatowaniu znacznika w niektórych przypadkach, jeśli w jego wnętrzu znajdował się znak tabulatora.
Historia wersji 5.8.0
Wersja wprowadzona 2 lipca 2008. Zmiany w tej wersji:
 1. Dodana możliwość grupowania serwerów FTP na liście w zakładce Moje serwery, podobnie jak wcześniej zostało zrobione dla Serwisów. Nazwę grupy można ustalić w oknie "Właściwości serwera FTP".
 2. Poprawiony błąd powodujący powolne działanie programu podczas zapisu i odczytu pliku z serwera do edycji online.
 3. Poprawiony błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowej "Przyjaznej nazwy" serwera FTP w nazwie pliku edytowanego online (np. na pasku tytułowym programu) w niektórych sytuacjach.
 4. Poprawiony błąd powodujący niemożność otwarcia do edycji plików zdalnych za pomocą dwukliku na liście plików kolejki FTP (program generował błędną nazwę pliku).
 5. Poprawiony błąd w funkcjach otwierania dokumentu z sieci w celu edycji. W przypadku, gdy serwer wielokrotnie wysyłał nagłówek nakazujący przekierowanie, program mógł się zawiesić. Ograniczono liczbę możliwych przekierowań do 5, po czym procedura zostaje przerwana.
 6. Poprawiony błąd w funkcji bezpiecznego przesyłania plików za pomocą plików tymczasowych. Istniała możliwość nieprawidłowego działania mechanizmu, jeśli równocześnie wysyłane były z Kolejka FTP i Synchronizacji na tym samym serwerze.
 7. Poprawiony błąd Synchronizacji serwisu, który powodował nieuwzględnianie podczas synchronizacji w kierunku zdalny->lokalny ustawienia "Tylko wskazane pliki oraz foldery".
 8. Poprawiony błąd w oknie Synchronizacji serwisu uniemożliwiający dodanie folderu do listy wykluczonych w sytuacji, gdy na liście znajdowała się folder o nazwie zawierającej się w nazwie dodawanego folderu, a na końcu nie było ukośnika (teraz ukośnik dodaje się automatycznie).
 9. Dodana możliwość grupowania baz danych MySQL na liście w zakładce Inspektor MySQL, podobnie jak wcześniej zostało zrobione dla Serwisów. Nazwę grupy można ustalić w oknie "Właściwości serwera baz danych".
 10. W zakładce Inspektor MySQL w panelu wyświetlającym zawartość tabeli poprawiono nieprawidłową informację o zakresie wyświetlanych rekordów podczas wyświetlania zawartości tabeli po 20 elementów na raz (było np. 1-21, teraz jest 1-20).
 11. W oknie "Właściwości tabeli MySQL" dodano polecenia umożliwiające zmianę kolejności pól.
 12. W oknie "Nowe pole tabeli MySQL" dodano możliwość określenia położenia pola w tabeli (na jej początku, końcu, bądź po określonym polu).
 13. Poprawiony błędny opis na pasku tytułowym okna służącego do tworzenia nowego indeksu w tabeli MySQL
 14. W oknach "Własności tabeli MySQL" i "Własności pola tabeli MySQL" wszystkie nazwy typów pól są teraz pisane wielkimi literami (żeby było ładniej).
 15. Poprawiony błąd w Inspektorze MySQL powodujący wyświetlanie nieprawidłowej informacji o liczbie wyświetlanych rekordów w sytuacji, gdy nie było już rekordów do wyświetlenia (np. "rekordy 21-20" zamiast "Brak następnych rekordów").
 16. Poprawiony błąd w funkcji odświeżania widoku zawartości tabeli, gdy dane wyświetlane były w porcjach po 20 rekordów. Jeśli w tej sytuacji wyświetlane były np. rekordy 21-40, to po odświeżeniu program pobierał rekordu począwszy od pierwszego, zamiast od 20.
 17. Zmiana narzędzia do edycji zawartości pola typu tekstowego (CHAR, VARCHAR) tabeli MySQL w inspektorze zawartości. Teraz jest to okienko umożliwiające wprowadzenie wielu linii tekstu.
 18. Poprawione błędne kodowanie polskich liter w komunikatach błędów serwera MySQL w sytuacji, gdy serwer przesyłał komunikaty w jęz. polskim używając np. kodowania ISO (pojawiały się "krzaki").
 19. Na drzewie tabel MySQL dodano możliwość szybkiego wywołania poleceń "Pokaż zawartość tabeli" i "Pokaż strukturę tabeli" za pomocą kliknięcia na tabeli z wciśniętym klawiszem Ctrl (struktura) lub Alt (zawartość).
 20. Poprawiony błąd w Inspektorze MySQL uniemożliwiający aktualizację zawartości tabeli za pomocą Inspektora zawartości.
 21. Poprawiony błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowej informacji o liczbie wykonanych własnych zapytań SQL (z edytora, bądź z okna Wykonaj polecenie SQL) w niektórych sytuacjach.
 22. Poprawiony błąd w funkcji Dynamicznego kodu dla PHP polegający na nieprawidłowym generowaniu listy elementów w przypadku klasy będącej implementacją interfejsu (np. class MojaKlasa implements MojInterfejs).
 23. Rozszerzone wsparcie obiektowości dla PHP5 w mechanizmach Dynamicznego Kodu oraz w Nawigatorze Kodu PHP. Teraz program rozpoznaje i interpretuje słowa kluczowe oznaczające zakres widzialności metod i pól klasy - public, protected i private.
 24. Zmiana zachowania sprawdzania spójności serwisu "Plik główny serwisu" jest teraz zawsze oznaczany jako wykorzystywany (często jest to plik, do którego są dołączane inne pliki np. w PHP).
 25. Poprawiony błąd powodujący w niektórych sytuacjach błędne formatowanie kodu PHP i serię komunikatów "Coś jest NIE TAK!".
 26. Poprawiony błąd w funkcjach dynamicznych podpowiedzi dla PHP - w niektórych sytuacjach program nie wyświetlał podpowiedzi mimo poprawnego kodu PHP.
 27. Poprawiony błąd w mechanizmie dynamicznych podpowiedzi dla PHP. W niektórych sytuacjach nie wyświetlała się lista argumentów bieżącej funkcji.
 28. Poprawiony błąd w obsłudze Dynamicznego Kodu dla PHP polegający na usuwaniu znaku '@' sprzed nazwy funkcji po jej uzupełnieniu za pomocą tego mechanizmu.
 29. Poprawiony błąd w funkcji sprawdzania odsyłaczy wewnątrz kodu PHP dla konstrukcji typu <? header('Refresh: 2; url="index.php"'); ?>, gdy nazwa pliku objęta jest cudzysłowami.
 30. Zmiana działania Wieloschowka. Teraz, jeśli kopiowany tekst już istnieje w Wieloschowku, nie będzie tworzona nowa pozycja, a jedynie zostanie on przeniesiony na początek listy. Polepsza to znacznie komfort korzystania z narzędzia.
 31. Poprawiono działanie Inspektora CSS. Od tej chwili po zmianie wartości własności selektora kursor jest automatycznie ustawiany w odpowiednim miejscu dokumentu, a fokus przenoszony na edytor.
 32. Poprawiony błąd w Inspektorze CSS uniemożliwiający przenoszenie kursora do wybranego selektora w dokumencie, jeśli jego nazwa poprzedzona była znakiem tabulatora.
 33. Poprawiony błąd w funkcji formatowania kodu CSS polegający na niepoprawnym formatowaniu komentarzy wewnątrz selektora.
 34. Poprawiony błąd powodujący nie wykrywanie selektora w kodzie CSS, jeśli jego nazwa występowała zaraz po znaku końca komentarza (np. '/* komentarz */a{color: #fff;}').
 35. Zaktualizowane słowniki sprawdzania pisowni dla wielu języków, w tym również polskiego.
 36. Dodane słowniki sprawdzania pisowni dla języka czeskiego, węgierskiego i estońskiego.
 37. W Edytorku Unicode dodano polecenie "Zaznacz wszystko", któremu przypisany został standardowy skrót klawiszowy Ctrl+A.
 38. Zawartość Edytorka Unicode zostaje teraz zapamiętana nawet pomimo zamknięcia (ukrycia) jego okna aż do momentu zakończenia pracy programu.
 39. W Edytorku Unicode poprawiono działanie polecenia "Wstaw do edytora". Jeśli zaznaczono w Edytorku fragment tekstu, tylko on będzie teraz wklejany do głównego edytora.
 40. Poprawiony błąd powodujący chwilowe blokowanie się programu podczas pobierania z serwera FTP zawartości folderu (szczególnie widoczne, gdy folder zawiera wiele elementów).
 41. Poprawiony błąd w obsłudze tzw. symlinków na serwerze FTP. Teraz program podczas próby pobrania, bądź otworzenia do edycji symlinka otworzy plik (bądź folder), do którego ten symlink odsyła.
 42. Poprawiony błąd w oknie Właściwości serwera FTP powodujący usuwanie cache offline serwera FTP w przypadku zmiany danych dostępowych do serwera (tj. adresu, nazwy użytkownika, bądź numeru portu).
 43. W zakładce Moje serwisy poprawiony błąd powodujący niepoprawne odczytywanie i wyświetlanie listy plików i folderów z serwera FTP działającego pod kontrolą systemu Windows. Błąd występował w przypadku istnienia na serwerze dużego pliku (o rozmiarze powyżej 99 999 999 bajtów).
 44. Poprawiony błąd powodujący wyświetlanie komunikatu o niemożności przełączenia Serwisu w sytuacji, gdy dokonano zmian w oknie Własności serwisu i jednocześnie wykonywana była Kolejka plików FTP.
 45. Poprawiony błąd powodujący niemożność zaznaczania wszystkich plików na liście plików serwera FTP za pomocą skrótu Ctrl+A, gdy w edytorze otwarty był jakiś dokument.
 46. Dodano skrót klawiszowy Shift+LewyAlt+F do polecenia "Uruchom kolejkę plików" dla serwera FTP.
 47. Poprawiono błąd w narzędziu do sprawdzania zdalnych odsyłaczy używających protokołu FTP. Program czasami błędnie twierdził, że adres jest nieprawidłowy.
 48. Poprawiono błąd w narzędziu do sprawdzania zdalnych odsyłaczy używających protokołu HTTPS. Program ignorował takie odsyłacze nie dodając ich na listę do sprawdzenia.
 49. Poprawiono sortowanie plików na serwerze FTP. Jeśli sortowanie odbywało się według kolumny innej niż "Nazwa", to w przypadku dwóch równych danych (np. dla typu "Dokument HTML"), program dodatkowo ułoży te pliki wg. nazwy.
 50. Poprawione nieprawidłowe komunikaty (błędnie kodowana literka 'ź' w kilku przypadkach).
 51. Poprawiony błąd w obsłudze zmiennych makrokodów typu Odsyłacz do grafiki i Odsyłacz do dokumentu powodujący ustawianie nieprawidłowej ścieżki w oknie służącym do wyboru elementu docelowego.
 52. Poprawiony błąd w zakładce Makrokody powodujący samoczynne przełączanie się zakładki z "Bloki", bądź "Zmienne" po modyfikacji wartości zmiennej, a także po włączeniu i wyłączeniu bloku makrokodu.
 53. Poprawiony błąd powodujący wyświetlanie komunikatu o braku CD-ROM podczas wyświetlania zawartości dla "Mój komputer" w zakładce Moje serwisy.
 54. Zmienione zachowanie się okna Pomocy - teraz można się przełączać między nim, a oknem programu np. używając skrótu klawiszowego Alt+Tab. Wcześniej okno Pomocy przesłaniało okno programu.
 55. Poprawiony błąd powodujący przesuwanie zakładki nr '0' na koniec dokumentu podczas cofania zmian w dokumencie w niektórych sytuacjach.
 56. Poprawiony błąd w Rozszerzonym Wyszukiwaniu i Zamianie. W przypadku gdy z przeszukiwania wykluczono podfolder o nazwie typu 'abc', ale istniał w przeszukiwanym folderze również podfolder o nazwie zaczynającej się od 'abc', np. 'abc_def', to był on również wykluczony z przeszukiwania.
 57. Poprawiony błąd w formatowaniu kodu CSS - teraz program nie dodaje już niepotrzebnego pustego wiersza po komentarzu poprzedzającym selektor.
 58. Dodano polecenie "Publikuj otwarte w sieci" w menu podręcznym dla listy zakładek z nazwami dokumentów w zakładce "Tworzenie".
 59. Poprawione drobne błędy w oknie "Pozioma linia" (edytor znacznika <hr>), jak np. nie dodawania miana 'px', gdy wstawiano wartość wysokości i szerokości linii w pikselach do stylu.
 60. Poprawiony angielski tytuł nagłówka w zakładce "Raport wyszukiwania - wyszukiwanie plików i folderów" na dolnym panelu.
 61. Poprawiony błąd w narzędziu do edycji elementów formularza, który powodował nieprawidłowe działanie dla atrybutów ALT i SRC w przypadku pola INPUT typu IMAGE.
 62. Poprawiony błąd w Edytorze sekcji META, który powodował nie wstawianie kodowania innego niż ISO-8859-2, o ile ręcznie nie wybrano go z listy (nawet jeśli opcja "Kodowanie" była zaznaczona).
 63. Poprawiony błąd powodujący błędne sortowanie list zawierających ciągi alfanumeryczne (w niektórych przypadkach, jeśli ciąg zawierał spacje i liczby).
 64. Zmiana zachowania się narzędzia "Wyszukiwaniem, zamiana, przenoszenie". Teraz po osiągnięciu końca dokumentu podczas wyszukiwania "W przód", program może automatycznie rozpocząć wyszukiwanie od początku dokumentu. Analogicznie podczas wyszukiwania w tył - może rozpocząć od końca dokumentu.
 65. Poprawiony błąd polegający na aktywowaniu polecenia "Zapisz" po przeładowaniu dokumentu z dysku (w tej sytuacji oczywiście nie mogło być w dokumencie żadnych zmian do zapisania).
 66. W oknie Rozszerzonego Wyszukiwania i Zamiany dodano komunikat o błędzie w przypadku ustawienia folderów do wyszukiwania, również na liście wykluczonych z wyszukiwania.
 67. Ze względu na niemożność użycia przycisku ukośnika w skrótach klawiszowych zablokowano taką możliwość w oknie Ustawień i dodano stosowny komunikat.
 68. Poprawiony błąd występujący w momencie przełączania dokumentów - jeśli dokument został przewinięty za pomocą paska w miejsce inne, niż pozycja kursora, po powrocie automatycznie się przewijał do miejsca, w którym stoi kursor, ale pasek przewijania pozostawał w uprzednim miejscu.
 69. Dodano polecenie usuwania zawartości offline przy drzewku folderów zakładki Moje serwery.
 70. Poprawiono działanie Sprawdzania odsyłaczy. Teraz program poprawnie weryfikuje wszystkie łącza utworzone za pomocą znacznika (wcześniej rozpoznawał wyłącznie łącza do arkuszy stylów CSS i do plików tzw. favicon).
 71. Dodano rozszerzenie *.ini do listy predefiniowanych rozszerzeń wyszukiwanych plików w narzędziu Rozszerzonego Wyszukiwania i Zamiany.
 72. Poprawiony błędny znacznik DOCTYPE na liście w oknie do tworzenia DTD (np. po wywołaniu narzędzia Szybki Start).
 73. Dodane automatyczne wybieranie (w zależności od ustawień Serwisu) i zapamiętywanie wyboru znacznika DOCTYPE w narzędziu Szybki Start.
 74. Poprawiony sposób wyświetlania tekstu na zakładkach z nazwami plików w edytorze. Na jasnym tle napisy są czarne, na ciemniejszym białe.
 75. Poprawiony błąd powodujący automatyczne włączanie, bądź wyłączanie kilku opcji odpowiedzialnych za wygląd pasków narzędzi i menu po kliknięciu w przycisk Zastosuj w oknie 'Ustawienia pasków, menu i skrótów'.
 76. Poprawiony błąd uniemożliwiający poprawną pracę programu w sytuacji, gdy program nie działał w trybie wieloużytkownikowym, a użytkownik nie miał prawa do zapisu w folderze domowym programu. Sytuacja ta mogła mieć miejsce na przykład podczas próby uruchomienia programu przez zwykłego użytkownika (bez praw administratora). Obecnie w takiej sytuacji program próbuje skopiować dane do folderu domowego użytkownika, a jeśli to się nie powiedzie, prosi o wskazanie folderu, w którym może zapisywać ustawienia.
 77. Poprawiony błąd w Edytorze tabel, który powodował nie zamierzone kopiowanie zawartości miedzy komórkami tabeli po zaznaczeniu opcji "Komórka jest nagłówkiem".
 78. Poprawiony błąd powodujący niepoprawne wyświetlanie tekstu w edytorze (np. chwilowe "gubienie linii" aż do momentu zmiany pozycji kursora itd.) podczas wyszukiwania tekstu w niektórych sytuacjach.
 79. Poprawiony błąd powodujący dodawanie do dokumentu informacji o programie w sekcji META (Authoring-tool) podczas pracy w trybie wizualnym, nawet jeśli odpowiednia opcja w Ustawieniach programu była wyłączona.
 80. Poprawiony błąd w schematach kolorowania Dynamic HTML i Dynamic XHTML, który powodował błędne kolorowanie kodu JavaScript i w efekcie również HTML.
 81. Poprawiony błąd w Szybkim podglądzie powodujący wyświetlanie animacji Flash zawsze w rozmiarach 400x300 pikseli. Teraz wymiary są poprawne.
 82. W oknie Osadzanie multimediów automatycznie uzupełniają się teraz wymiary animacji Flash po wskazaniu pliku.
 83. Poprawiony błąd powodujący wyskakiwanie komunikatów o braku dysku w napędzie podczas uruchamiania Pajączka.
 84. Zmieniono działanie programu podczas pobierania zawartości folderów z serwera FTP. Jeśli nie był włączony tryb binarny dla komendy LIST mógł wystąpić problem z pobieraniem zawartości. Teraz program w takiej sytuacji automatycznie włącza tryb binarny dla bieżącego serwera i próbuje ponownie.
 85. Poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe ustawianie koloru tła w polach "Znajdź" i "Zamień na" w oknie Rozszerzone Wyszukiwanie i Zamiana. Teraz jest zgodne z kolorem tła edytora.
 86. Poprawiono błąd polegający na niewyświetlaniu pasków przewijania w polach "Znajdź" i "Zamień na" w oknie Rozszerzone Wyszukiwanie i Zamiana.
 87. Poprawiono błąd w narzędziu do sprawdzania zdalnych odsyłaczy. W przypadku, gdy w dokumencie było kilka odsyłaczy, przy czym jeden z nich ("późniejszy") zawierał się w całości w już dodanym, program go ignorował (np. najpierw odsyłacz do "https://www.creamsoft.com.pl", a dalej w kodzie drugi do "https://www.creamsoft.com").
 88. Poprawiono błąd polegający na niesortowaniu zmiennych na liście podpowiedzi Dynamicznego kodu (funkcje itd były sortowane).
 89. Do menu głównego programu dodana pozycja wyświetlająca informację o dostępności nowej wersji programu, gdy tylko zostanie ona wykryta. Do działania tej funkcji wymagana jest włączona funkcja automatycznego sprawdzania aktualności wersji.
 90. Poprawiono błąd powodujący niewłaściwe wstawianie komentarzy w plikach *.ini. Program obejmował tekst znacznikami komentarza HTML, teraz narzędzie wstawia średnik na początku każdego wiersza.
 91. Poprawiono błąd w sprawdzaniu poprawności odsyłaczy - jeśli jedno łącze następowało zaraz po drugim (np <a...><img...>), to program nie sprawdzał poprawności drugiego łącza (w tym wypadku znacznika IMG).
 92. Zaktualizowany słownik sprawdzania pisowni dla języka polskiego.
 93. Poprawiono błąd w Inspektorze znaczników polegający na wprowadzaniu tekstu "Tekst na pasku stanu..." (zamiast właściwego kodu JavaScript) dla obsługi zdarzenia edytowanego znacznika, jeśli wybrano polecenie "Tekst na pasku stanu...".
 94. Poprawiono błąd w Dynamicznym Kodzie dla PHP. Podczas tworzenia listy zmiennych lokalnych w podpowiedzi dla funkcji PHP mógł pojawić się w niektórych wypadkach komunikat "Index out of bounds".
Historia wersji 5.7.1
Wersja wprowadzona 29 listopada 2007. Zmiany w tej wersji:
 1. Poprawiony błąd Access Violation występujący przy włączaniu narzędzia Szybki Start.
Historia wersji 5.7.0
Wersja wprowadzona 28 listopada 2007. Zmiany w tej wersji:
 1. Poprawka błędu polegającego na niewyświetlaniu w dokumencie otwartym w edytorze zmian w danych sekcji META naniesionych w treści dokumentu podczas jego zapisu (chodzi o Authoring-tool/Generator i Creation-date).
 2. Poprawka w module FTP powodująca zmniejszenie obciążenia przez proces Pajączka procesora pokazywanego przez "Menedżera zadań Windows" w sytuacji, gdy program był bezczynny.
 3. Poprawka błędu polegającego na nieukrywaniu folderów, które zostały dodane do listy Folderów wykluczonych z widoku we Właściwościach serwisu.
 4. Poprawiony błąd w weryfikacji składni CSS, który powodował zgłaszanie pseudoklas, których nazwa składała się z dwóch członów (np. first-char) jako błąd składniowy.(pro)
 5. Poprawki do funkcji połączeń sieciowych - czasem program mógł się zawieszać (np. "Otwórz z sieci")
 6. W ustawieniach formatowania HTML zmienione zasady dla znacznika A (dodany odstęp przed i po znaczniku)
 7. Znacznie przyspieszone działanie zmiany kolejności dokumentów (zakładek) zarówno podczas używania narzędzia, jak i za pomocą przeciągania (Ctrl+przeciąganie).
 8. Dodana możliwość zmiany rozmiaru okna "Kolejność dokumentów".
 9. Poprawione kolorowanie XML. Uwzględnia teraz komentarze warunkowe IE.
 10. Poprawiony błąd w funkcji formatowania kod CSS polegający na usuwaniu komentarzy.
 11. Poprawiony błąd zaznaczania tekstu w momencie dwukliku (z wciśniętym jednocześnie klawiszem Ctrl) na linii z "Zadaniem do wykonania", co powinno spowodować jedynie wyświetlenia okna do edycji zadania. Zmiana działania na Ctrl+Click (zamiast Ctrl+DblClick).
 12. Poprawiony błąd przesuwania się Zakładek i Zadań do wykonania w dokumencie do ostatniej linii zaznaczonego tekstu podczas wykonywania na nim niektórych operacji.
 13. Dodana możliwość grupowania Serwisów na liście w zakładce "Moje serwisy". Dodano odpowiednią opcję w oknie Własności serwisu.
 14. Zmiana w otwieraniu okna edycji Zadania do wykonania we wskazanej linii. Od tej pory należy to wykonać za pomocą kliknięcia na linii z trzymanym jednocześnie klawisze Ctrl (do tej pory (Ctrl+dwuklik).
 15. Zmiana domyślnego folderu wybranego w zakładce "Moje serwisy" po przejściu z Serwisu do trybu "Lista plików". Teraz jest do "Folder startowy serwisów" definiowany w Ustawieniach programu.
 16. Poprawiony błąd występujący podczas zmiany nazwy Mapowania do podglądu - program nie sprawdzał, czy mapowanie o wprowadzonej nazwie już istnieje w bieżącym serwisie.
 17. Poprawione "literówki" w oknie ustawień formatowania TIDY.
 18. Zmiana nazwy polecenia w zakładce Moje serwery z "Przejdź do katalogu domowego" na Przejdź do katalogu startowego".
 19. Poprawiony błąd w funkcji Dynamicznego kodu powodujący niewyświetlanie podpowiedzi funkcji PHP w niektórych sytuacjach.
 20. Okna wyszukiwania i zamiany nie można już zwinąć tylko do paska tytułu. Uznaliśmy na podstawie ankiety, że taka funkcjonalność jest zbędna.
 21. Okna informacji o dokumencie nie można już zwinąć tylko do paska tytułu. Uznaliśmy na podstawie ankiety, że taka funkcjonalność jest zbędna.
 22. Poprawiony błąd w oknie "Wyszukiwanie, zamiana, przenoszenie" w zakładce "Przejście do wybranej..." - w niektórych sytuacjach nie można było wprowadzić numeru wiersza większego niż 1.
 23. Po przejściu do wybranego wiersza (zakładki itd.) za pomocą poleceń okna "Wyszukiwanie, zamiana, przenoszenie" fokus nie jest juz przenoszony do edytora (można łatwo zamknąć okno za pomocą klawisza ESC).
 24. Poprawiony drobny błąd polegający na nieprzenoszeniu fokusu do okna edytora po zmianie zaznaczonego tekstu na listę wyliczeniową.
 25. Poprawiony błąd w funkcji wyszukiwania i zamiany z użyciem wyrażeń regularnych powodujący zawieszanie się programu w niektórych sytuacjach (szczególnie gdy wprowadzono niepoprawne wyrażenie regularne).
 26. Poprawione kilka hintów (ujednolicono podpowiedzi) w menu głównym programu.
 27. Poprawiona funkcja eksportu struktury tabeli z bazy danych do postaci polecenia CREATE TABLE dla pól typu 'timestamp' (wartość CURRENT_TIMESTAMP była błędnie ujmowana w pojedyncze cudzysłowy).
 28. Poprawione formatowanie polecenia CREATE TABLE podczas eksportu tabeli z bazy danych (polecenie tworzenia pierwszej z kolumn tabeli nie było przenoszone do nowego wiersza).
 29. Poprawiony błąd w Palecie kolorów - po utworzeniu nowej palety jej nazwa nie pojawiała się na liście.
 30. Dodana możliwość wyczyszczenia pola "Główny plik serwisu" w oknie "Własności serwisu".
 31. Poprawiony błąd w Kolejce synchronizacji serwisu - polecenia zmiany kolejności elementów listy nie działały prawidłowo, w związku z czym synchronizowane mogły być niewłaściwe elementy (pliki i foldery).
 32. Poprawiony błąd nadpisywania nazwy własności CSS istniejącej stylu po prawej stronie bieżącego elementu po skorzystaniu z mechanizmu podpowiedzi.
 33. Poprawiony błąd powodujący blokowanie się programu podczas zaznaczania bardzo dużej ilości elementów na liście plików serwera FTP bądź WebDAV.
 34. Poprawiony błąd powodujący blokowanie się programu podczas dodawania bardzo dużej ilości elementów do listy plików serwera FTP bądź WebDAV.
 35. Poprawione formatowanie wyeksportowanego kodu SQL - usunięto podwójną spację spomiędzy słów kluczowych INSERT (ew. REPLACE) i INTO.
 36. Poprawiony błąd polegający na nieprawidłowym wyświetlaniu elementów listy podpowiedzi (niewyświetlanie nazw niektórych atrybutów) dla stylów CSS w sytuacji, gdy nie postawiono jeszcze znaku } kończącego selektor.
 37. W funkcji Rozszerzonego Wyszukiwania i Zamiany dodana możliwość wykluczania z przeszukiwania całych folderów (dotychczas można było dodawać na listę wykluczeń tylko pliki).
 38. Poprawiony błąd w funkcji ponownego uruchomienia Rozszerzonego Wyszukiwania i Zamiany na podstawie tych samych ustawień polegający na serii komunikatów o niemożności odczytu kolejnych plików w sytuacji, gdy na liście wykluczeń znajdowały się jakieś pliki.
 39. Poprawiony błąd związany z ustawianiem niewłaściwej ścieżki początkowej w oknie dialogowym do wskazywania pliku przeznaczonego do wymuszanego dołączania plików CSS, PHP i innych we Własnościach Serwisu.
 40. Poprawiony błąd w funkcji zmniejszania wcięcia zaznaczonego kodu - w niektórych specyficznych sytuacjach program odznaczał zaznaczony tekst, przy czym niekiedy nie cofał wcięcia.
 41. Poprawiony błąd kolorowania nawiasów w kodzie - w niektórych przypadkach kolorowanie nawiasów trójkątnych w skryptach działało niewłaściwie.
 42. Umożliwienie podania numeru portu połączenia FTP o numerze większym od 32535.
 43. Dodanie ustawienia "Używaj trybu BIN do LIST" do okna właściwości serwera FTP, co pozwala na wysyłanie poleceń listingu katalogu zawsze w trybie binarnym.
 44. Przyspieszone działanie listy plików FTP poprzez zmniejszenie liczby przesyłanych komend (w zależności od ustawień: pliki BAK, ADD, blokady) oraz szybsze wyświetlanie logu połączenia.
 45. Poprawka w funkcji rozszerzonego wyszukiwania i zamiany, gdzie do listy przeszukiwanych plików o wybranym rozszerzeniu dołączane były również pliki kopii bezpieczeństwa (bak.*).
 46. Zoptymalizowana funkcja podświetlania nawiasów, w związku z czym edytor działa teraz szybciej (szczególnie w dużych dokumentach).
 47. Poprawione drobne błędy w polach tekstowych okna Rozszerzonego Wyszukiwania i Zamiany.
 48. Poprawiony błąd polegający na oznaczaniu dokumentu jako zmieniony (czerwona kulka) podczas używania dynamicznego podglądu nawet wówczas, gdy nie dokonano w nim żadnej zmiany.
 49. Poprawiony błąd polegający na samoczynnym odznaczaniu się tekstu w edytorze po zapisie dokumentu.
 50. Poprawiony błąd polegający na błędnym wyświetlaniu ostrzeżenia o wstawianiu znacznika wewnątrz innego znacznika, gdy kursor znajdował się wewnątrz ciągu ograniczonego pojedynczymi cudzysłowami w skrypcie PHP.
 51. Dodane alfabetyczne sortowanie list ostatnio użytych odsyłaczy i adresów email w oknie Wstawianie odsyłacza.
 52. Poprawione i znacznie przyspieszone wyszukiwanie plików z użyciem wykluczonych folderów.
 53. Wcześniejsze wyświetlanie okienka blokującego okno Rozszerzonego Wyszukiwania i zamiany - teraz jest blokowane juz podczas tworzenia wewnętrznej listy plików, co czasem może trwać dość długo (jeśli jest wiele plików do odszukania).
 54. Poprawione drobne błędy (literówki) w różnych komunikatach.
 55. Poprawiony błąd powodujący zawieszanie się programu w niektórych sytuacjach podczas pracy modułu sprawdzania pisowni.
 56. Zmiana działania "Edytora własności META i tytułu" uruchamianego podczas użycia narzędzia "Szybki Start". Teraz automatycznie są wczytywane ustawienia zdefiniowane dla bieżącego serwisu (w oknie Własności serwisu).
 57. W oknie "Nowy dokument" po zaznaczeniu przełącznika "Po utworzeniu otwórz do edycji" fokus jest teraz przenoszony do pola tekstowego z nazwą dokumentu.
 58. Poprawiony błąd Access Violation występujący podczas wyświetlania okna Palety kolorów.
 59. W oknie Rozszerzonego wyszukiwania i zamiany został dodany przycisk "Zamiana tekstu między polami Znajdź i Zamień".
 60. W oknie Rozszerzonego wyszukiwania i zamiany zapamiętywane jest teraz, która zakładka była wyświetlana w momencie zamknięcia okna.
 61. Poprawka w funkcji wyświetlania listy podpowiedzi do kodu - w niektórych sytuacjach lista była zbyt wąska.
 62. Poprawka w funkcji wyświetlania listy argumentów funkcji PHP - w sytuacji, gdy program nie miał wyświetlać nazw typów danych, a pierwszy argument był opcjonalny (objęty nawiasami [ i ]), nawias otwierający był usuwany razem z nazwą typu argumentu.
 63. W oknie "Synchronizacja serwisu" dodana opcja "Pomijaj pliki kopii zapasowych". Dzięki temu rozwiązany został problem pomijania ich podczas synchronizacji.
 64. Poprawiony błąd w narzędziu do Konwersji znaków (okno Rozszerzone wyszukiwanie i konwersja). Program nie zmieniał informacji o stronie kodowej w dokumentach HTML (dla opcji "wybrany serwis", "wybrane foldery" i "wybrane pliki").
 65. Poprawiony błąd w funkcji formatowania kodu JavaScript i PHP polegający na błędnym wstawianiu dodatkowych pustych wierszy w niektórych przypadkach.
 66. W ustawieniach formatowania kody PHP i JavaScript dodano opcję "Nie wstawiaj wcięć w pustych wierszach".
 67. Dostosowanie interfejsu programu do stylu Windows Vista oraz dodanie dużych ikon (128x128 i 256x256).
Historia wersji 5.6.2
Wersja wprowadzona 31 lipca 2007. Zmiany w tej wersji:
 1. Poprawiony błąd kopiowania zawartości graficznej szablonów serwisów do katalogu docelowego nowego dokumentu stworzonego na podstawie szablonu.
 2. Poprawiony błąd niezmieniania kursora na 'strzałkę' po zamknięciu palety grafik, jeśli aktywna była funkcja wyboru koloru z ekranu.
 3. Poprawiony błąd zapisu Kolejki plików FTP podczas przełaczania Serwisów występujący w sytuacji, gdy nie istnieje folder, do którego plik kolejki ma zostać zapisany.
 4. Poprawiony błąd polegający na usuwaniu zaznaczonego tekstu w sytuacji użycia narzędzia do zamiany tekstu na listę i szybkiego naciśnięcia klawisza np. ENTER w celu potwierdzenia (było to możliwe zanim okno się pojawiło).
 5. Poprawka w funkcji konwersji kodowania znaków w plikach. Dotychczas narzędzie konwersji uwzględniało tylko definicję kodowania w sekcji META. Obecnie uwzględnia również definicje kodowania w plikach ADD i w ustawieniach serwisu, jeśli w META taka informacja nie jest uwzględniona.
 6. Podczas wyszukiwania zwykłego w przód lub w tył dokumentu, gdy ciąg nie zostanie znaleziony, program wyświetla pytanie z prośbą o informację, czy przeszukać pozostałą część dokumentu.
 7. W oknie wstawiania odnośnika został dodany przełącznik "Kopiuj tytuł do opisu" pozwalający na włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego poszukiwania tytułu dokumentu, do którego wstawiany jest odsyłacz. Tytuł poszukiwany jest na zasadzie odczytu zawartości znacznika TITLE wstawianego dokumentu.
 8. Poprawiony błąd wyświetlania listy plików w Serwisie, polegający na wyświetlaniu plików z rozszerzeniem *.zip, gdy włączony był filtr (np. Tylko pliki graficzne, bądź inny).
 9. W funkcji Synchronizacji serwisu w kierunku zdalny->lokalny nie były wykluczane z synchronizacji foldery, których nazwy na liście wykluczeń kończyły się znakie backslasha '\'. Teraz nie ma znaczenie, czy on się tam znajduje, czy nie.(pro)
 10. W niektórych sytuacjach przejście na sam dół tabeli w Inspektorze MySQL i przytrzymanie kursora w dół powodowało wyświetlenie komunikatu błędu. Poprawione.
 11. W oknie Własności serwisu w zakładce ze statystykami dodano informację o liczbie wierszy w dokumentach wchodzących w jego skład.
 12. Pozycja okna Palety kolorów nie była pamiętana przy kolejnych jego wyświetleniach (w przeciewiestwie do palety umieszczonej na "pływającym panelu"), co czasem mogło przeszkadać. Dodano zapamiętywanie jego położenia.
 13. Po zmianie w Zadaniu dla serwisu występował błąd, jeśli listę zadań sortowano według daty. Poprawione.
 14. W oknie Zadań dla serwisu dodano możliwość sortowania listy za pomocą klikania na nagłówek kolumny tabeli.
 15. Po dwukliku w zadanie na liście zadań dla serwisu, jeśli nie posiada ono przypisanego pliku, otwiera się okno do jego edycji.
 16. Zmienione opisy domyślnych ustawień kodowania znaków narodowych i końca wiersza w oknie Własności serwisu.
 17. Jeśli dwukliknięto w edytorze w linię, w której było zadanie do wykonania, pokazywało sie okienko z jego ustawieniami. Teraz, aby się pokazało, należy trzymać wciśnięty klawisz Ctrl.
 18. Zmiana w oknie Edytora META - po kliknięciu przycisku "Przypisz z serwisu" automatycznie ustawiają sie dane META przypisane do bieżącego serwisu (jeśli jest jakiś wybrany), a lista istniejących serwisów pojawia się po kliknięciu strzałki umieszczonej obok. Dodatkowo zmieniono opis domyślnych ustawie META w oknie Własności serwisu.
 19. Podczas włączania okna Edytora META, na czas między zamknięciem okna z pytaniem o wstawienie sekcji HEAD, a wyświetleniem okna Edytora META bieżący dokument zostaje zablowowany w celu uniemożliwienia naniesienia zmian.
 20. W kolejce synchronizacji zmieniono początkowy opis w kolumnie Status z 'nie wykonano' na 'do wykonania' (od razu wiadomo, czy dana pozycja z listy była wykonywana, czy jeszcze nie).(pro)
 21. W funckji Dynamicznego kodu był błąd polegający na tym, że wprowadzony w jednym dokumencie kod (np. '<div'), po przełączeniu się do innego, był uzupełniany już w tym drugim (w tym wypadku tekstem '></div>'). Poprawiono.
 22. Poszerzono listę Dynamicznych podpowiedzi do maksymalnej możliwej w danym momencie wielkości (w zależności od potrzeb), a jeśli mimo to nazwa elementu (funkcji, zmiennej itp.) się nie mieści, to wyświetla się dymek zawierający pełną nazwę.
 23. Zaktualizowana do najnowszej wersji biblioteka obsługi połączeń z serwerami mySQL.(pro)
 24. W przypadku wystąpienia błędów wykonania zapytań SQL dodano możliwość automatycznego utworzenia w edytorze dokumentu z błędnymi (niewykonanymi) zapytaniami, co znacząco ułatwia odszukanie błędu.
 25. Poprawka w kolejce FTP i Synchronizacji. Teraz aby otworzyć do edycji dowolny plik umieszczony na liście (z nieznanym rozszerzeniem, bądź nawet bez niego) należy przytrzymać klawisz SHIFT podczas dwukliku.(pro)
 26. Podczas generowania listy plików do synchronizacji program nie uwzględniał całych nazw plików wpisanych w pole "Pomijaj pliki o rozszerzeniach". Poprawiono i zmienino nazwę na "Pomijaj pliki o rozszerzeniach (lub nazwach)".(pro)
 27. Poprawiono rozkład elementów okna Ustawień edytora (jedna kontrolka przesłaniała inną).
 28. Zmiana w sortowaniu listy plików FTP/WebDAV. Teraz elementy listy sortowane są alfanumerycznie, tj. w kolejności np: "1.html, 8.html, 22.html, 123.html" (zamiast "1.html, 123.html, 22.html, 8.html").
 29. W narzędziu "Kameleon - zmiana nazw plików" umożliwiono edycję utworzonej wcześniej reguły poprzez dwuklik na odpowiedniej pozycji na liście.
 30. Dodana możliwość określenia 'Folderu nadrzędnego' dla serwerów FTP (i WebDAV w wersji Professional).
 31. Przy wyłączonym stosowaniu plików ADD ustawienia domyślne edytora (np. numerowanie w ierszy) nie były poprawnie włączane dla otwieranych dokumentów.
 32. Traktowanie znaku '!' oraz '?' jako separatora, gdy tekst zaznaczany jest poprzez dwuklik z wciśniętym jednocześnie klawiszem CTRL.
 33. W ustawieniach formatowania PHP dodana opcja "Zamknięcie bloku w osobnym wierszu" pozwalająca na wyłączenie przenoszenia konstrukcji znajdujących się po znaku } do nowego wiersza, np. w przypadku } else {.(PRO)
 34. Wstawienie listy wybieralnej do okna tworzenia formularza nie powoduje już jej zaznaczenia.
 35. Do ustawień Listy Plików dodana opcja "Wyświetlaj ikony overlay na liście plików i folderów" pozwalająca na wyłączenie wyświetlania ikon nakładki na ikonach listy plików i folderów.(PRO)
 36. Zmiana sposobu tworzenia plików BAK lokalnie w celu ujednolicenia zasad ich tworzenia ze zdalnymi plikami. Obecnie pliki BAK tworzone są wg reguły BAK.nazwa.roz a nie jak dotychczas nazwa.roz.BAK.
 37. Poprawione wybieranie właściwej zakładki w oknie informacji o dokumencie po zamknięciu wszystkich otwartych dokumentów.
 38. Przyspieszone usuwanie zaznaczonych plików z kolejki FTP za pomocą klawisza DELETE.
 39. Dodane przywracanie focusa dla listy plików, bądź drzewa folderów FTP po automatycznym "utrzymaniu połączenia" jeśli któraś z tych kontrolek posiadała focus przed ta operacją.
 40. Poprawiony bład w funkcji publikowania polegający na nieuwzględnianiu plików z folderu zawierającego w nazwie ciąg "bak." (publikowane były wyłacznie podfoldery).
 41. Poprawiony błąd niewyświetlania na liście plików zakładki "Moje serwisy" folderów zawierających w nazwie ciąg "bak."
 42. Dodano polecenie umożliwiające usuwanie elementów z Listy synchronizacji plików serwisu.(pro)
 43. Poprawka w funkcjach obsługi listy Synchronizacji Serwisu - można teraz zaznaczać i odznaczać (wykluczać z synchronizacji) wszystkie podświetlone pozycje wciskająć po prostu spację.
 44. W funkcji sprawdzania zmian w dokumencie poza edytorem był błąd, przez co działała ona dopiero po dokonaniu zmiany częstotliwości sprawdzania po każdorazowym uruchomieniu programu. Poprawiono.
 45. Narzędzie umożliwiające tworzenie nowego pliku (przycisk obok listy plików serwisu, bądź na serwerze) nie uwzględniało domyślnego rozszerzenia nazwy pliku w Serwisie. Poprawiono.
 46. Różne poprawki w funkcji przenoszenia całego wiersza ('zjadało' ostatni znak przy przenoszeiu w górę ostatniego wiersza, zamieniało taby na spacje itp.).
 47. Aktualizacja bibliotek połączenia FTP do najnowszej wersji.
 48. Aktualizacja bibliotek obsługi plików lokalnych do najnowszej wersji.
 49. Dodane wsparcie dla Atom 1.0 w postaci schematu kolorowania, dokumentacji dostępnej z menu pomoc i poprzez CTRL+F1 na nazwie znacznika Atom 1.0 oraz pliku definicji języka, dzięki czemu dostępne są również podpowiedzi kodu dla Atom 1.0. (pro)
 50. Poprawienie wyświetlania menu kontekstowego listy plików serwisów i folderów serwisów pod Windows Vista.
 51. Poprawiona akceptacja rekordów do tabel bez indeksów na zakładce "Serwery mySQL".(pro)
 52. W funkcji synchronizacji poprawka dotycząca aktualizowania daty modyfikacji plików lokalnych przy synchronizacji w kierunku lokalny->zdalny.(pro)
 53. Parametr określający różnicę czasową dodawaną do czasu zdalnego przy wyznaczaniu daty dla plików zdalnych podczas funkcji synchronizacji, została obecnie przeniesiona do ustawień wybranego serwera i nie jest globalna, lecz odrębnie ustalana dla każdego z serwerów z osobna. Domyślnie dla każdego serwera jest ustalana na 2 minuty, co powinno się sprawdzać w większości przypadków. (pro)
 54. Zmienione przyciski w oknie potwierdzania nadpisywania plików na serwerze (z uwagi na to, że okno w niektórych sytuacjach się blokowało).
 55. Poprawiona funkcja formatowania kodu JavaScript w dokumenatach o rozszerzeniu innym niż domyślne dla skryptów tego typu (np. osadzonych w dokumentach HTML).
 56. Przyciski zamykania zakładek z lewego i prawego panelu zasobów (np. "Moje serwisy") pojawiają sie teraz również po zadokowaniu w miejscu innym niż domyślne.
 57. Poprawione ustawianie szerokości kolumn na liście Synchronizacji Serwisu i Kolejki plików FTP.
 58. Poprawiony kod wynikowy komentarzy narzędzia "Komentarz". Teraz program nie wstawia dodatkowej spacji po znaku początku komentarza i przed znakiem jego końca w przypadku komentarzy wieloliniowych.
 59. Poprawka dla polecenia "Konfiguruj szablony daty i czasu" (wyświetlało inną planszę ustawień).
 60. Usunięte opcje weryfikacji składni online: "Wyświetlaj drzewo analizy" i "Oprócz atrybutów" ze względu na status "przestarzałe" w walidatorze W3C.
 61. Nazwy serwisów mogą obecnie zawierać również dotychczas niedopuszczalne znaki np. " < > ale oprócz / i \.
 62. Poprawka w ukrywaniu kopii zapasowych na liście plików serwisu - teraz ukrywane sa zarówno pliki BAK.* (nowa wersja), jak i *.BAK (stara wersja).
 63. Poprawka w funkcji "Zamień adresy URL na klikalne odsyłacze" polegająca na niedodawaniu do tekstu odsyłacza nazwy protokołu ("http://").
 64. Poprawki w menu podręcznym edytora w trybie wizualnym (np. usunięte podmenu umożliwiające zmianę schematu kolorowania).
 65. Poprawki w funkcji "Powtórzenie wstawienia znacznika" - użycie tego polecenia po uprzednim utworzeniu listy wyliczeniowej powodowało ponowne wstawienie do dokumentu poprzedniej listy. Teraz wynikiem działania jest objęcie zaznaczonego tekstu znacznikami <li>...</LI>. Podobnie, po uprzednim utworzeniu tabeli z zaznaczonego tekstu, wynikiem działania tego poleceni abędzie objęcie tekstu znacznikami <TD>...</TD>.
 66. Poprawione pliki TDF z uwzględnieniem mimecode dla języka ATOM.
 67. Poprawione działanie przycisku "Paleta kolorów" na pasku narzędzi "Grafika i multimedia" (był zawsze niekatywny).
 68. Poprawiony błąd zawieszania się Archiwizacji Serwisu w przypadku, gdy nie można było odczytać któregoś z archiwizowanych plików (np. był w momencie działania narzędzia był otwarty w innym programie).
 69. Poprawiona funkcja eksportu kodu dokumentu do postaci HTML. Teraz używane jest oryginalne kodowanie znaków dokumentu, a w przypadku niemozności jego określenia użyte zostanie kodowanie domyślne z ustawień serwisu, bądź ostatecznie z ustawień programu.
 70. Poprawiony bład odznaczanie zaznaczenia tekstu w edytorze po zastosowaniu polecenia "Cofnięcie wcięcia zaznaczonego tekstu", gdy włączona była opcja "Nie pozwalaj na kursor poza końcem linii".
 71. Dodanie ikon programu w rozmiarach 128x128 oraz 256x256.
 72. Domyślnie wyłączone tworzenie plików kopii bezpieczeństwa.
 73. Poprawka błedu w narzędziu "Wyszukiwanie, zamiana, przenoszenie", polegającego na niezamienianiu ciągu znaków w sytuacji, gdy w polu "Znajdź tekst" dokonano zmiany wyszukiwanego ciągu po uprzednim wyszukaniu i zamianie innego ciągu (bez zamykania okna).
 74. Poprawka w oknie edycji pola typu TEXT tabeli bazy danych w Inspektorze MySQL - można teraz zaznaczac cały tekst za pomoca skrótu klawiszowego Ctrl+A. Ponadto poprawiono błędny tytuł okna.
 75. Poprawiony błąd w zakładce "Moje serwery" polegający na niezmienianiu się przycisku połączenia z baza danych ("czerwonej wtyczki" na "zieloną") w sytuacji, gdy podczas próby przeprowadzenia operacji okazuje się, że połączenie zostało zerwane i nie można się ponownie połączyć.
 76. Usunięcie zduplikowanego polecenia PRZEGLĄDAJ z menu WYŚWIETL.
 77. Do menu KOD HTML / FORMATOWANIE TEKSTU dodane polecenie ZNACZNIK <ADDRESS>
 78. Do menu KOD HTML / WYLICZENIA dodane polecenia ZNACZNIK POJĘCIA <DT> oraz ZNACZNIK ROZWINIĘCIA POJĘCIA <DD>
 79. Dodana obsługa wyników wyświetlania własnych zapytań typu "EXPLAIN" w inspektorze MySQL.
 80. Dodanie komentarzy IE 7 do schematu kolorowania "Dynamic XHTML".(pro)
 81. Domyślnie wyłączone sprawdzanie blokady zdalnych plików.
 82. Poprawka w funkcji oczyszczania kodu po opuszczeniu edycji w trybie wizualnym. Obecnie czyszczenie odbywa się tylko za pomocą Tidy.
 83. Dodana możliwość wyświetlania zakładki Serwery MySQL w podziale pionowym lub poziomym (drzewo tabel bazy danych u góry, bądź po lewej). (pro)
 84. Dodane przyciski w zakładce Raporty wyszukiwania na dolnym panelu umożliwiające przełączanie między wynikiem "Rozszerzonego wyszukiwania i zamiany", a narzędziem "Wyszukiwania plików i katalogów".
 85. Dodana możliwość otwierania do edycji plików z listy wyników "Wyszukiwania pliów i katalogów" za pomocą dwukliku.
 86. Poprawiony błąd polegający na nieprawidłowym dopasowywaniu wysokości zakładek z bocznych paneli (np. "Moje serwisy", "Moje serwery" itd) po zadokowaniu ich w miejscu innym, niż domyślne położenie, co czasem powodowało, że fragment zakładki był "obcinany".
 87. Poprawiony błąd w funkcji przełączania Serwisów - w niektórych wypadkach zawartość Serwer FTP (bądź WebDAV) przypisanego do Serwisu nie była wyświetlany w zakładce Moje serwery.
 88. W narzędziu "Komentarz" dodano możliwość wstawiania komentarzy w stylu SQL (znak # na początku wiersza), a także automatyczne używanie tego typu komentarza w plikach *.sql.
 89. Poprawiony błąd niezapamiętywania wybranego serwera na liście (FTP, WebDAV i MySQL) po edycji jego właściwości. Dodatkowo automatycznie podświetlany jest nowododany serwer.
 90. Ujednolicone opisy przycisków obok listy serwerów FTP i WebDAV z analogicznymi przyciskami obok listy serwerów MySQL.
 91. Poprawiony błąd powodujący niezapamiętywanie szerokości kolumn listy plików serwera FTP/WebDAV po zmianie "Przyjaznej nazwy" tego serwera.
 92. Poprawiony błąd uniemożliwiający zmianę nazwy wielkości liter w Przyjaznej nazwie serwera FTP (bądź WebDAV) podczas zmiany jego własności (po ponownym uruchomieniu programu widniała poprzednia nazwa).
 93. Poprawiony błąd uniemożliwiający zmianę nazwy wielkości liter w Przyjaznej nazwie Serwisu (po ponownym uruchomieniu programu widniała poprzednia nazwa).
 94. Poprawiony błąd uniemożliwiający zmianę nazwy wielkości liter w Przyjaznej nazwie serwera MySQL (po ponownym uruchomieniu programu widniała poprzednia nazwa).
 95. Poprawiony błąd w zakładce "Moje serwery" powodujący niezmienianie "Przyjaznej nazwy" bieżącego serwera po jej zmianie w Ustawieniach serwera FTP/WebDAV.
 96. Poprawiony błąd powodujący, że czasem okno powiadomienia o błędzie, bądź komuniaktu było przesłaniane przez inne okno (np. okno "Wyszukiwanie, Zamiana, przenoszenie").
 97. Dodany pasek oddzielający zakładki z nazwami dokumentów od klikalnego paska (nagłówka) zakładki "Tworzenie" (bądż "Przegladanie", jeśli zakładki z nazwami dokuemntów są umieszczone u dołu). Dzięki temu trudniej niechcący trafić w pasek z tytułem zakładki i ją niechcący przełącyć, co czasem bywało irytujące.
 98. Poprawiony błąd w imporcie ustawień programu polegający na nieuwzględnianiu danych dot. zewnętrzych przeglądarek zainstalowanych w systemie.
 99. Dodane polecenia analizy, optymalizacji, sprawdzania i naprawy błędów tabeli bazy danych w podmenu po kliknieciu w na jej nazwie w zakładce "Inspektor MySQL".
 100. Drobne poprawki w funkcji formatowania kodu PHP.
 101. Poprawiony błąd w funkcji importu danych do bazy MySQL - program niepoprawnie rozpoznawał niektóre zapytania, w których występowały tzw. escape chars, czyli 'lewe ukśniki' poprzedzające cudzysłów.
 102. Poprawka błędu w narzędziu zmiany nazw wielu plików, gdy po utworzeniu reguł zmiany nazw nie było żadnych zadań do wykonania, a kliknięto przycisk ZAKOŃCZ.(pro)
Historia wersji 5.6.1
Wersja wprowadzona 14 lipca 2006. Zmiany w tej wersji:
 1. Dwuklik z przytrzymanym klawiszem CTRL na pustym miejscu obok zakładek dokumentów powoduje utworzenie nowego dokumentu.
 2. Program ponownie poprawnie rozpoznaje lokalizację kursora w dokumencie i w zależności od tego uruchamiane są odpowiednie, poprawne, funkcje, np. uzupełniania znaczników, nawigatora, inspektorów.
 3. Znaczniki na liście znaczników na zakładce Inspektora Znaczników są obecnie posortowane alfabetycznie.
 4. Na zakładce "Języki programowania" dodany przycisk "Znaczniki" umożliwiający wyświetlenie drzewa znaczników, atrybutów i zdarzeń dla wybranej grupy znaczników.
 5. Wyświetlenie wybranej zakładki (np. Moje Serwery) za pomocą skrótu klawiszowego (np. CTRL+1, CTRL+2, ...) powoduje przeniesienie do niej aktywności (focusa). Powrót aktywności do edytora następuje po wciśnięciu klawisza ESC.
 6. Poprawka błędu w funkcji dynamicznego kodu PHP, który powodował, że dla deklaracji funkcji z domyślną wartością parametru ustawioną na array(), wewnątrz funkcji na liście dostępnych zmiennych w dynamicznym kodzie, nie był dostępny parametr funkcji.(pro)
 7. Poprawiony błąd związany z blokowaniem programu w sytuacji, gdy otwarty był nawigator dokumentu, a użytkownik zamknął ostatni otwarty dokument.(pro)
 8. Polecenie paleta kolorów z menu "Narzędzia / Grafika i Multimedia" było zawsze nieaktywne.
 9. Wykrywanie kodowania znaków w dokumencie odbywa się obecnie również na podstawie deklaracji META o postaci "application/xhtml+xml; charset=KODOWANIE", a nie tylko "text/html; charset=KODOWANIE".
 10. Poprawka błędu powodującego, że rezygnacja z otwarcia ostatnio edytowanego dokumentu nieznanego typu, przy ponownym uruchomieniu programu, nie powodowała zaprzestania prób ładowania tego dokumentu.
 11. Do raportu spisu plików przeznaczonych do synchronizacji dodana nowa kolumna o nazwie "Serwer", dzięki której można zobaczyć, na jaki serwer trafi kolejka synchronizacji.(pro)
 12. Poprawka błędu powodującego publikowanie plików (za pomocą komendy "Publikuj bieżący w sieci") na serwer, z którym aktualnie nawiązane jest połączenie na zakładce "Moje serwery", zamiast na serwer zgodny z ustawieniami mapowania przy synchronizacji.(pro)
 13. Poprawka związana z zawieszaniem zakładek dokumentów na niektórych systemach.
 14. W ustawieniach edytora w kategorii "Dokumenty" dodana opcja o nazwie "Całkowicie wyłącz tworzenie plików ADD" pozwalająca na całkowite wyłączenie tworzenia plików ADD, które mimo wyłączenia opcji pamiętania wszystkich ustawień dla plików ADD, były czasem tworzone.
 15. Jeśli w edytorze otwarty był niezapisany dokument, to wejście do własności projektu i zmiana ustawień wykluczonych folderów powodowała wyświetlenie zapytania o zapisanie zmodyfikowanych plików i przeładowanie ich.(pro)
 16. Poprawka związana z zamrażaniem okna edytora podczas tworzenia nowego dokumentu z szablonu makrokodu.
 17. Poprawiony błąd związany z nieusuwaniem zadań do wykonania w serwisie.(pro)
 18. Na zakładce "Moje serwery" dodany przycisk "Pomoc" obok listy zdefiniowanych serwerów.
 19. Na zakładce "Inspektor MySQL" przeniesiony przycisk ustawień serwera na pasek obok drzewka, a nie nad drzewkiem, jak dotychczas. (pro)
 20. Poprawiony błąd związany z niemożliwością usunięcia plików zawierających w nazwie znak przecinka.
 21. Po wybraniu lokalnego dokumentu w oknie wstawiania odnośnika, program próbuje odczytać tytuł dokumentu ze znacznika <title> i umieszcza go w polu Opis odsyłacza.
 22. W edytorze META na zakładce "Indeksowanie i słowa kluczowe" dodane przełączniki pozwalające na określenie parametrów INDEX oraz NOINDEX dla znacznika META z parametrem ROBOTS.
 23. Domyślny adres docelowy mapowania przy podglądzie dla serwisu uzupełniany jest nazwą katalogu głównego serwisu wpisywaną po domyślnym adresie http://127.0.0.1.(pro)
 24. W oknie edytora makrokodów powiększone zostały pola list wyboru bloków i zmiennych.
 25. Poprawka błędu na zakładce Makrokody polegającego na niewyświetlaniu listy bloków makrokodu na zakładce Bloki w sytuacji, gdy nie były zdefiniowane żadne zmienne.
 26. Edytor map odsyłaczy nie wstawia obecnie atrybutu BORDER dla znacznika IMG podczas tworzenia mapy odsyłaczy, gdy dokument jest typu XML (np. XHTML).
 27. Edytor map odsyłaczy nie wstawia obecnie atrybutu NAME dla znacznika MAP podczas tworzenia mapy odsyłaczy, gdy dokument jest typu XML (np. XHTML).
 28. W narzędziu Rozszerzonego wyszukiwania i zamiany do rozwijalnej listy typów plików (rozszerzeń) dodane polecenie "Wszystkie typy z listy". Jej wybranie powoduje, że operacja wyszukiwania lub zamiany odbywa się na wszystkich plikach, których rozszerzenia znajdują się na liście rozszerzeń.
 29. Podczas zaznaczenia tekstu do początku / końca dokumentu z kursorem na początku / końcu zaznaczonego bloku, wciśnięcie CTRL+HOME / CTRL+END nie usuwało zaznaczenia tekstu. Obecnie zaznaczenie jest zdejmowane.
 30. Poprawka w funkcji dynamicznego kodu znaczników. Dla przypadku np. <br class="|"/> gdzie | to kursor, po wywołaniu dynamicznego kodu i wstawieniu wartości jakiejś klasy, wynikowy kod był dawniej taki: <br class="klasa"> zamiast zachowania kodu XHTML <br class="klasa"/>.
 31. Poprawiony błąd związany z zamrażaniem programu po wyświetleniu komunikatu pytania o potwierdzenie np. nadpisania lokalnego folderu. Kliknięcie poza obszarem takiego zapytania powodowało zamrożenie programu.
 32. Weryfikacja składni CSS nie raportuje już znaku '_' w nazwie selektora jako błędu dla weryfikacji ze standardem CSS 2.1 i wyższymi.(pro)
 33. Po zmianie nazwy dokumentu otwartego do edycji, nie była aktualizowana ścieżka do dokumentu w dymku podpowiedzi dostępnym po najechaniu myszką nad zakładkę dokumentu w edytorze.
 34. W narzędziu rozszerzonego wyszukiwania i zamiany przy wyborze źródła wyszukiwania w wybranych folderach, dodany został przycisk do czyszczenia całej listy zdefiniowanych folderów.
 35. W nawigatorze dokumentu lista zadań do wykonania oraz zakładek nazwanych jest obecnie sortowana alfabetycznie.
 36. Poprawione odświeżanie drzewka folderów na zakładce "Moje serwisy" w przypadku pojawienia się nowego folderu na liście plików, np. po pobraniu z serwera.
 37. W oknie edytora formularzy wartość ID jest już dostępna dla pola typu HIDDEN.
 38. Poprawiona funkcja pamiętania sortowania listy plików dla serwerów na zakładce Moje serwery.(pro)
 39. Tytuł dokumentu tworzony za pomocą narzędzia Szybkiego Startu wstawiany jest obecnie zaraz za znacznikiem <head> a nie przed </head>.
 40. Poprawka błędu AV w przypadku próby przeniesienia pliku w ramach tego samego serwera na zakładce "Moje serwery", gdy dolny panel wyników był zamknięty.
 41. Po użyciu przycisku wstawienia META lub BODY dokument był uzupełniany o brakujące sekcje HEAD i HTML. Obecnie przed uzupełnieniem można zrezygnować z wykonywania tej funkcji (dodane przyciski TAK i NIE).
 42. Poprawiony błąd AV występujący podczas próby usunięcia rekordu poprzez kliknięcie przycisku Usuń na widoku zawartości tabeli SQL, gdy tabela była pusta.(pro)
 43. Poprawione kolorowanie atrybutów xmlns i xml znajdujące się w znaczniku HEAD dla schematów kolorowania PHP.(pro)
 44. Instalator dwukrotnie instalował dokumentację SVG. Poprawione.(pro)
 45. Dla własności CSS w dynamicznym kodzie, na liście propozycji wartości program sugerował wartość "inherited" zamiast "inherit". Poprawione.
 46. Podczas zmiany stylu wyświetlania menu i pasków w oknie ustawień menu i pasków po wyborze stylu "Standard" niektóre opcje są deaktywowane. Zmiana stylu na inny, nie powodowała aktywacji opcji, które były wyłączone do czasu ponownego wejścia w okno. Poprawione.
 47. Wbudowanie w program narzędzia umożliwiającego wysyłanie raportów błędów programu przez użytkowników w sytuacji, gdy taki błąd wystąpił. Program na życzenie użytkownika może przesłać zarówno raport błędu jak i zrzut ekranu przedstawiający okoliczności jego powstania. Dodatkowo możliwe jest dodanie własnego opisu kroków, które doprowadziły do takiej sytuacji.
 48. Poprawka utrudnień podczas edycji zawartości komórki tabeli na zakładce "Zawartość komórki" w edytorze tabel.
Historia wersji 5.6.0
Wersja wprowadzona 18 maja 2006. Zmiany w tej wersji:
 1. Rezygnacja z biblioteki LPNG.DLL, wykorzystywanej do obsługi plików PNG i skorzystanie z innego rozwiązania, nie wymagającego zewnętrznych bibliotek. Powodem tej zmiany były problemy z wyświetlaniem niektórych plików PNG o specyficznym kanale Alfa.
 2. Poprawiona obsługa animowanych plików GIF. Niektóre pliki tego typu powodowały zawieszanie się okna szybkiego podglądu.
 3. Poprawiony błąd powodujący niewłaściwe odświeżanie ikon dokumentów na pasku dokumentów w momencie ich przesuwania za pomocą narzędzia zmiany kolejności dokumentów.
 4. Na dolnym panelu, na zakładce wyszukiwania, dodany przycisk pozwalający na otwarcie za jednym kliknięciem wszystkich dokumentów wybranych z listy znalezionych.
 5. Poprawka w funkcji otwierania do edycji dokumentów bezpośrednio z serwera. Ostatnia wersja programu pozwalała na otwieranie większej liczby kopii tego samego dokumentu. Obecnie nie jest to już możliwe. (pro)
 6. Włączenie funkcji weryfikacji odsyłaczy w serwisie na dolnym panelu wyników nie blokowało przycisków weryfikacji odsyłaczy w lokalnym dokumencie jak i odsyłaczy zdalnych. Ta sytuacja powodowała nieporządek na liście weryfikacji i możliwość taka została zablokowana.
 7. Zmiana sposobu działania funkcji weryfikacji odsyłaczy w dokumencie. Dotychczas duplikaty niedziałających odsyłaczy nie były prezentowane na liście weryfikacji do czasu ponownego wywołania weryfikacji. Obecnie duplikaty są już wyświetlane.
 8. Poprawiona edycja reguł numerowania plików w narzędziu o nazwie Kameleon, przeznaczonym do zmiany nazw wielu plików na raz. Do tej pory nie było możliwe tylko numerowanie plików i wymagane było podanie dodatkowej nazwy, która była umieszczana oprócz numeru. Obecnie można stosować także tylko numerowanie.(pro)
 9. Poprawione działanie narzędzia kompresora HTML, który podczas usuwania zbędnych spacji na końcach wierszy, redukował je do jednej spacji zamiast całkowicie usuwać.
 10. Poprawione działanie narzędzia kompresora HTML, który nie usuwał spacji znajdujących się na samym początku każdego wiersza.
 11. Jeśli podczas wyszukiwania plików do synchronizacji nie zostanie znaleziony żaden plik, dolny panel nie jest już otwierany.(pro)
 12. W oknie ustawień ogólnych programu dodana opcja pozwalająca na wybór folderu, który jest domyślnie proponowany jako lokalizacja dla nowotworzonych serwisów. Do tej pory był to zawsze folder "Moje dokumenty". Obecnie można to zmienić w zależności od swoich preferencji.
 13. Dodana funkcja umożliwiająca odwrócenie aktualnego zaznaczenia na liście plików przeznaczonych do synchronizacji. (pro)
 14. Poprawiony błąd pomijania plików o rozszerzeniach pisanych z dużej litery w funkcji zaznaczania wg rozszerzeń na liście plików do synchronizacji. (pro)
 15. Poprawiony błąd dodawania zdalnych folderów do listy folderów wykluczonych z synchronizacji. (pro)
 16. Przy nadpisywaniu ustawień programu eksportowanych do pliku z okna ustawień programu, wybranie pliku już istniejącego powoduje zawsze wyświetlenie zapytania o nadpisanie pliku.
 17. Wciśnięcie przycisku ESC podczas wyświetlania listy podpowiedzi dynamicznego kodu powoduje zamknięcie listy. Jednak dotychczas, lista ta była ponownie wyświetlana po upłynięciu czasu określonego w ustawieniach, nawet gdy nie miała miejsca żadna akcja. Obecnie po ESC lista nie jest wyświetlana dopóki nie zostanie wciśnięty żaden klawisz inny niż shift, ctrl, alt, caps, insert, klawisze win.
 18. Uaktywniona opcja "Maksymalna głębokość skanowania" dla ustawień mapy serwisu, która w ostatniej wersji została przypadkowo zablokowana.(pro)
 19. W głównym oknie programu dotychczasowa lista zdefiniowanych serwisów została zastąpiona rozwijanym menu umieszczonym obok drzewa katalogów.
 20. Podczas tworzenia nowego serwisu, domyślna liczba znaków przypadających na stronę w oknie właściwości serwisu, na zakładce statystyk serwisu, ustawiana była na wartość 10 zamiast domyślnie prawidłowej 1800 znaków. Poprawione. (pro)
 21. Zmiana w poleceniach wcinania tekstu. Obecnie, jeśli włączone jest używanie znaku TAB dla klawisza TAB (zamiast spacji), wcięcie tworzone jest za pomocą znaków TAB.
 22. Wcinanie tekstu powoduje obecnie zmianę położenia kursora adekwatną do głębokości wcięcia. Podobnie w przypadku cofania wcięć. Dzięki temu kursor znajduje się cały czas na właściwej pozycji.
 23. Poprawiona funkcja zmiany przyjaznej nazwy serwera. Dotychczas, jeśli serwis posiadał przypisany serwer do przełączenia oraz mapowania powiązane z określonym serwerem, a w ustawieniach programu zmieniona została nazwa serwera, w serwisie nadal przypisanie dotyczyło poprzedniej nazwy. W związku z tym niektóre funkcje mogły nie działać.
 24. W narzędziu rozszerzonego wyszukiwania i zamiany występował błąd powodujący, że nie była zapamiętywana spacja znajdująca się na końcu wiersza w tekście z pól szukaj/znajdź pomiędzy kolejnymi uruchomieniami tego narzędzia.
 25. Modyfikacja działania funkcji zmiany nazwy plików na liście plików (F2) oraz w edytorze (CTRL+F2). Okno zmiany nazwy plików zostało rozbite na dwa pola: pole nazwy i pole rozszerzenia. Pole rozszerzenia jest dodatkowo listą rozwijalną, zawierającą rozszerzenia plików zdefiniowane w ustawieniach programu jako "Dokumenty HTML".
 26. Nowa funkcja polegająca na możliwości wpisania znaku "*" (gwiazdka) podczas zmiany nazwy lub rozszerzenia pliku. Gwiazdka jest w tym wypadku szablonem, pozwalającym na wstawienie w miejsce jej występowania poprzedniej nazwy pliku lub poprzedniego rozszerzenia. Funkcja ta jest znana chociażby z Total Commandera(r). Dodane na prośbę użytkownika.
 27. Modyfikacja działania funkcji zmiany nazwy plików na liście plików zdalnego serwera na zasadzie jak dla listy plików lokalnych.
 28. Modyfikacja działania funkcji tworzenia nowego pliku na zdalnym serwerze. Program pyta o nazwę nowego pliku na tej samej zasadzie, co w wypadku zmiany nazwy.
 29. Zmodyfikowany sposób działania funkcji tworzenia nowego, pustego pliku na liście plików lokalnych. Dotychczas tworzony był pusty plik o nazwie domyślnej, definiowanej w ustawieniach programu lub serwisu, w którym odbywało się tworzenie nowego pliku. Obecnie stosowana jest podobna metoda z tym wyjątkiem, że program wyświetla okienko zapytania o nazwę nowego dokumentu w okienku identycznym jak przy zmianie nazwy pliku.
 30. Do okna tworzenia nowego pliku na dysku lokalnym dodana opcja "Po utworzeniu otwórz do edycji".(pro)
 31. Po utworzeniu nowego dokumentu na serwerze zdalnym, możliwe jest automatyczne otwarcie go do edycji, poprzez zaznaczenie przełącznika w oknie wpisywania nowej nazwy.(pro)
 32. Eksport i import ustawień programu niepoprawnie przywracał wartość opcji: "Automatycznie zamieniaj znaki " ( { [ na podwójne". Poprawione, ale poprawka wymusiła zmianę nazwy własności przechowującej tę własność w rejestrze Windows.
 33. Poprawka w funkcji wcięć linii z niezaznaczonym tekstem. Dotychczas kursor był po takich operacjach ustawiany na nieprawidłowej pozycji. Jednocześnie nie działało poprawnie wcięcie w tej sytuacji za pomocą znaków tab.
 34. Zmodyfikowany sposób tworzenia nowych wpisów na liście mapowań podglądu dla serwisu. Dotychczas nowe mapowania otrzymywały nazwy "Mapowanie". Obecnie jest to "Mapowanie - %s" gdzie %s jest nazwą bieżącego serwisu.(pro)
 35. Dodanie typu "-//W3C//DTD HTML 4.0 Final//EN" do listy typów dokumentów rozpoznawanych jako HTML 4.01.
 36. Poprawka w narzędziu edytora META, które w przypadku edycji dokumentu o kodowaniu znaczników nie-XML dla znaczników nie obsługiwanych w okienku, wstawiało te znaczniki po reedycji ze znakiem zamknięcia znacznika jak w XML (.. />).
 37. Na liście plików lokalnych na zakładce "Moje serwisy" dodana funkcja "Szybki filtr użytkownika". Znajduje się ona w podmenu listy plików w grupie "Filtr plików" i pozwala na wpisanie rozszerzenia plików w formacie '*.xxx' lub '*.xxx;*.yyy;*.zzz'. Dzięki temu można szybko określić jaki format plików powinien się znajdować na liście plików. Dodatkowo okno wyboru filtru zawiera listę rozszerzeń, spośród których można szybko wybrać preferowane rozszerzenie.
 38. Dodanie obsługi "Szybkiego filtru użytkownika" w oknie "Otwórz plik".
 39. Poprawki z rzadka występujących literówek i błędów.
 40. W oknie dodawania nowego zadania do wykonania do dokumentu, aktywny był przycisk "Przenieś zadanie" mimo, iż podczas tworzenia nowego zadania nie powinien być on aktywny.
 41. Poprawiona obsługa parametru "Authoring_tool" w sekcji META. Obecnie program stosuje automatycznie modyfikuje ten parametr, korygując go do postaci "Authoring-tool", ze względu na zgodność z walidatorem HTML W3C o ile włączona jest opcja w ustawieniach "Uaktualniaj datę w META przy zapisie".
 42. Poprawiona lista filtrów w oknie "Nowy dokument wg domyślnego makrokodu" w celu zgodności z resztą programu.
 43. Podczas uruchamiania generatora ramek, program pytał o wybór pliku do zapisu struktury ramkowej jednakże, gdy plik istniał już na dysku, nie zawsze pytał o jego nadpisanie.
 44. Poprawiona funkcja walidacji znaczników z atrybutami o typie "Multilength", na przykład atrybutu COLS znacznika FAMESET, gdy zawierał znak '*' w wartości.
 45. Poprawiona funkcja generująca kod struktury ramkowej z narzędzia kreatora ramek. Dotychczas atrybut NORESIZE znacznika FRAME był ustawiany na wartość NORESIZE="", podczas gdy jest to znacznik bez wartości.
 46. Poprawka w oknie rozszerzonego wyszukiwania i zamiany. Dotychczas w polach Znajdź i Zamień można było umieszczać kursor tekstowy w dowolnym miejscu obszaru okna tekstowego, nawet gdy nie był wpisany żaden tekst.
 47. Funkcja weryfikacji składni znaczników ostrzega obecnie o stosowaniu znaczników, atrybutów i zdarzeń, specyficznych dla określonych przeglądarek.
 48. Narzędzie edytora list wyliczeniowych i numerowanych wstawia obecnie elementy listy objęte znacznikiem <li> oraz </li> również w HTML i pomimo tego, że znacznik <li> posiada opcjonalne zamknięcie w HTML.
 49. W narzędziu "Inne elementy formularza" należy po zdefiniowaniu ustawień wybranego elementu, dodać jego kod do pola składniki formularza. Jeśli przypadkiem zapomniano o dodaniu tego kodu, program proponował jego dodanie lub wyjście bez zmian. Obecnie wciśnięcie TAK w momencie zapytania powoduje dodanie kodu, ale okno tego narzędzia nie jest opuszczane, jak do tej pory.
 50. W oknie "Inne elementy formularza" dodany przycisk kopiowania nazwy elementu do pola ID.
 51. Podczas każdej zmiany aktywnego elementu formularza na liście w oknie "Inne elementy formularza", pola ustawień elementu są automatycznie czyszczone na wartości domyślne.
 52. Opcje "Pokaż strzałki obok nazw w menu głównym" oraz "Zawijaj przyciski na pasku zamiast wyświetlać strzałkę" w ustawieniach pasków, menu i skrótów były nieaktywne dla Standardowego ustawienia wyglądu i kolorystyki pasków. Obecnie są aktywne i można je zmieniać.
 53. Nieznacznie przyspieszone otwieranie dużych dokumentów.
 54. Poprawione działanie funkcji "Otwórz jako" dostępnej z paska przycisków listy plików. Funkcja ta umożliwia utworzenie nowego dokumentu na bazie wybranego z nadaną nową nazwą. Jeśli nazwa była podana bez rozszerzenia, nowy dokument otrzymywał zawsze rozszerzenie .htm zamiast rozszerzenia zgodnego z nazwą pliku wybranego do otwarcia jako nowy dokument.
 55. Przycisk usuwania ulubionych zapytań SQL nie wyświetlał listy zapytań tekstowych nie będących widokami tabel. Poprawione. (pro)
 56. W oknie Inspektora MySQL przyciski "Dodaj", "Usuń" oraz "Lista ulubionych zapytań" są nieaktywne w zależności od kontekstu.(pro)
 57. Kod znacznika <img> generowany przez narzędzie wstawiania grafiki został zmodyfikowany, a konkretnie wartości width i height są zamienione miejscami tak, aby width było wcześniejszą pozycją w kodzie img.
 58. Dodana nowa funkcja w menu "Zaznaczony tekst na..." pozwalająca na wywołanie dla zaznaczonego tekstu, w rotacji, poleceń zmiany wielkości liter w zaznaczonym tekście. W rotacji, tzn. każde użycie tej funkcji powoduje wywołanie kolejnej funkcji zmiany wielkości liter, czyli zaczynając od małych liter, przez wielkie, odwrotną wielkość, jak w zdaniu, po jak w tytule. Domyślnie przypisany skrót to Shift+F3 jednakże po upgrade, skrót ten może nie działać ze względu na pamiętanie przez program skrótów użytkownika w rejestrze. Aby go przypisać, należy (wersja PRO) wejść do ustawień skrótów klawiszowych, odnaleźć to polecenie i przypisać do niego skrót klawiszowy.
 59. W oknie archiwizacji serwisu dodany przycisk umożliwiający utworzenie nazwy pliku z użyciem bieżącej daty i godziny.(pro)
 60. W oknie archiwizacji serwisu dodany przełącznik umożliwiający określenie, czy przy tworzeniu nowej nazwy pliku archiwum spacje mają być zastępowane znakami podkreślenia.(pro)
 61. W edytorze projektu HTML Help na zakładce "Definicja okien" w grupie "Pliki główne" nie działały przyciski wyboru plików docelowych spisu treści, skorowidza, itp.(pro)
 62. W menu podręcznym edytora nie działała (wyłączona) funkcja "Zaznaczony tekst na...".
 63. Przywrócenie podmenu z poleceniami obsługi tabel dla trybu graficznego do menu podręcznego edytora. Menu to jest zawsze widoczne w trybie WYSIWYG i nigdy nie widoczne w trybie tekstowym.
 64. Poprawka w edytorze tabel, w którym nie działało przypisanie rowspan i colspan dla komórek na zakładce "Komórki, ustawienia i treść".
 65. Nowa funkcja, polegająca na automatycznym uzupełnianiu pola "Opis odnośnika", dla dokumentów przenoszonych nad aktualnie edytowany dokument w trybie wstawiania odsyłaczy.
 66. Poprawka w funkcji wyszukiwania zduplikowanych identyfikatorów ID podczas tworzenia i reedycji znaczników. Dotychczas funkcja ta nie pomijała kodu ujętego w komentarze.
 67. Funkcja weryfikacji spójności serwisu nie raportuje już jako nieużywanych plików, do których występuje odwołanie poprzez atrybut ACTION znacznika FORM.(pro)
 68. Funkcja weryfikacji spójności serwisu nie raportuje już jako nieużywanych plików, do których występuje odwołanie poprzez polecenie PHP header ("Location: %s");. (pro)
 69. Funkcja weryfikacji odsyłaczy poprawnie weryfikuje odsyłacze do plików znajdujące się w konstrukcji PHP header ("Location: %s");. (pro)
 70. Dodana możliwość dokowania pływających zakładek nie tylko na panelach, ale również w ramach głównego okna po lewej stronie. Dotychczas była dostępna taka możliwość, ale tylko dla prawej strony okna.
 71. Poprawiony sposób zapisu ustawień schematów kolorowania do rejestru, a co za tym idzie możliwy jest już poprawny import ustawień schematów kolorowania, wyeksportowanych z wersji 5.6.0 i nowszych.(pro)
 72. Poprawiona funkcja importowania skrótów klawiszowych z pliku wyeksportowanych ustawień. Dotychczas mogło się zdarzyć, że po imporcie dwie różne funkcje miały zapisane korzystanie z tego samego skrótu klawiszowego.(pro)
 73. Poprawione działanie dokowalnych, pływających okienek, które nie były widoczne po uprzednim zamknięciu programu z oknem dokowalnym umieszczonym poza jego właściwym panelem.
 74. Poprawione pozycjonowanie listy podpowiedzi podczas pracy nad dokumentem przy podziale na dwa pionowe obszary robocze.(pro)
 75. Poprawione działanie funkcji "Przejdź do linii", która nie pozwalała na wygodne poruszanie się po dużych dokumentach.
 76. W ustawieniach programu w kategorii "Lista plików" dodana została opcja "Ukryj pasek przycisków listy plików i drzewa katalogów" pozwalająca na ukrycie paska przycisków listy plików i drzewa katalogów.
 77. Zmieniona nazwa opcji "Pozwalaj na kursor poza końcem dokumentu" na "Nie pozwalaj na kursor poza końcem dokumentu" dla zachowania konsekwencji w nazewnictwie opcji.
 78. Nowy ekran startowy programu oraz logo w oknie "O programie".
 79. Usunięcie okna "przypominacza" o używaniu testowej wersji z wielu miejsc. Okazało się, że był zbyt irytujący.
 80. Do ustawień "Uzupełniania i ułatwień" dodana opcja "Nie wyświetlaj automatycznie podpowiedzi podczas klikania" pozwalająca na wyłączenie automatycznego wyświetlania listy podpowiedzi po każdym kliknięciu myszką w obrębie znacznika lub kodu php.
 81. Do menu "Zaznaczony tekst na..." dodane polecenie 'Zamień w zaznaczonym " na \"' pozwalające na konwersję znaków cudzysłowu do odpowiednio zakodowanych dla tekstów wyprowadzanych w PHP czy JavaScript.(pro)
 82. Do menu "Zaznaczony tekst na..." dodane polecenie 'Zamień w zaznaczonym \" na "' pozwalające na odwrotną konwersję zakodowanych znaków cudzysłowu do postaci zwyczajnej.(pro)
 83. W ustawieniach sieci na zakładce "Wbudowany klient FTP i WebDav" dodana została opcja "Wyświetlaj katalogi na liście plików", której wyłączenie spowoduje ukrycie katalogów na liście plików zdalnych na zakładce "Moje serwery".
 84. W narzędziu "Generator formularzy" zmieniona domyślna wartość parametru METHOD z POST na GET.
 85. W narzędziu "Zaznaczony tekst na objęty klasą" pod przyciskiem OK dodane zostało menu pozwalające na wybór znacznika, który zostanie użyty do objęcia zaznaczonego tekstu klasą. Może to być SPAN lub DIV.
 86. W narzędziu "Szybki start" dodany został przełącznik "Twórz nowy dokument podczas Szybkiego Startu" pozwalający na zmianę dotychczasowego sposobu działania tej funkcji, która zawsze tworzyła nowy dokument na końcu procesu. Obecnie przy wyłączeniu tej opcji, efekt działania narzędzia zastępuje tekst w bieżącym dokumencie.
 87. Poprawiony błąd w funkcji wyświetlającej mapę serwisu. Czasami, w nie do końca zdefiniowanych przypadkach, użycie tego narzędzia potrafiło zawiesić program.(pro)
 88. Poprawka dotycząca zdublowanego wpisu na liście skrótów klawiszowych, a dotyczącego wywołania palety kolorów.(pro)
 89. Dotychczas podczas dwukliku w edytorze znak # nie wchodził nigdy w część zaznaczenia. Obecnie jest on uwzględniany w zaznaczeniu, dzięki czemu łatwiejsza jest edycja np. kodów kolorów.
 90. W oknie "Ustawienia ułatwień" w kategorii podpowiedzi do kodu dodana opcja "Zawężaj zawartość listy do wpisanego fragmentu nazwy atrybutu" powodująca, że lista podpowiedzi dynamicznego kodu zawiera tylko te pozycje, które są zgodne z wpisanym początkiem atrybutu.
 91. Poprawka w funkcji zamiany zaznaczonego tekstu na objęty stylem polegająca na uwzględnieniu lokalizacji kursora w dokumencie i typu dokumentu i stosowanie w związku z tym odpowiedniego zapisu cudzysłowów (np. poprzedzanie znaku " znakiem \".
 92. Poprawka w funkcji zamiany zaznaczonego tekstu na objęty klasą polegająca na uwzględnieniu lokalizacji kursora w dokumencie i typu dokumentu i stosowanie w związku z tym odpowiedniego zapisu cudzysłowów (np. poprzedzanie znaku " znakiem \".
 93. Poprawka w kodowaniu UTF-8. Nawet przy opcji "Nie dodawaj trzybajtowego nagłówka dla plików UTF-8" w stanie "wyłączona", trzybajtowy nagłówek był dodawany.
 94. Poprawiony błąd związany z brakiem ostrzeżenia przy zapisie dokumentu pod wskazaną przez użytkownika nazwą, gdy nazwa ta nie zawierała rozszerzenia, a na dysku istniał już plik nazwany tak samo.
 95. Poprawiony błąd błędnej aktualizacji nazwy dokumentu na zakładce w edytorze w sytuacji, gdy zapisano go pod taką nazwą, jak dokument równocześnie otwarty w edytorze.
 96. Poprawka związana z ujednoliceniem czcionek i schematów kolorowania używanych w dodatkowych oknach z kontrolką edytora i kolorowaniem, np. polach wyszukaj i zamień w oknie rozszerzonego wyszukiwania, w podglądzie kodu dla edytora tabel, itd.
 97. Poprawiony sposób skalowania okna edytora makrokodów. Jedna z kontrolek była nieprawidłowo pozycjonowana.
 98. Zablokowanie funkcji uzupełniania znaczników w blokach <script>..</script>.
 99. Poprawka dotycząca dynamicznego kodu PHP. Błąd polegał na niewyświetlaniu na liście podpowiedzi wewnątrz funkcji PHP zmiennych globalnych udostępnianych w funkcji dyrektywą "global".(pro)
 100. Z ustawień ułatwień dotyczących wstawiania znaczników usunięta zostaje opcja "Używaj znacznika <P> zamiast <DIV>".
 101. Zmiana nazwy polecenia "Znacznik nowego akapitu" w menu "HTML" / "Wyrównanie elementów" dodane polecenie na "Znacznik akapitu <P>".
 102. Do menu "HTML" / "Wyrównanie elementów" dodane polecenie "Znacznik bloku <DIV>" ze skrótem klawiszowym SHIFT+CTRL+D.
 103. Do menu "HTML" / "Wyrównanie elementów" dodane podmenu "Wyrównanie do lewej", a w nim znalazły się nowe polecenia: "Znacznik <DIV> z wyrównaniem do lewej", "Znacznik <P> z wyrównaniem do lewej", "Znacznik <SPAN> z wyrównaniem do lewej".
 104. Do menu "HTML" / "Wyrównanie elementów" dodane podmenu "Wyśrodkowanie", a w nim znalazły się nowe polecenia: "Znacznik <DIV> z wyśrodkowaniem", "Znacznik <P> z wyśrodkowaniem", "Znacznik <SPAN> z wyśrodkowaniem".
 105. Do menu "HTML" / "Wyrównanie elementów" dodane podmenu "Wyrównanie do prawej", a w nim znalazły się nowe polecenia: "Znacznik <DIV> z wyrównaniem do prawej", "Znacznik <P> z wyrównaniem do prawej", "Znacznik <SPAN> z wyrównaniem do prawej".
 106. Do menu "HTML" / "Wyrównanie elementów" dodane podmenu "Wyrównanie do obu stron", a w nim znalazły się nowe polecenia: "Znacznik <DIV> z wyjustowaniem do obu stron", "Znacznik <P> z wyjustowaniem do obu stron", "Znacznik <SPAN> z wyjustowaniem do obu stron".
 107. Narzędzie atrybutów tekstu i ustawień czcionki po zaznaczeniu na drugiej zakładce opcji wyrównania tekstu, wstawia odpowiednie znaczniki z wykorzystaniem znacznika <DIV> zamiast dotychczasowego <P>. Dodatkową odmianą jest stosowanie wyrównań za pomocą stylów, a nie znacznika ALIGN.
 108. Dodane automatyczne i niewyłączalne formatowanie kodu po wyjściu z edytora WYSWIYG za pomocą schematu "Tidy: Formatowanie do edycji kodu".
 109. Poprawiony błąd związany z usuwaniem podczas edycji w trybie graficznym WYSIWYG niektórych znaczników z sekcji HEAD, np. skrótów klawiszowych czy odwołań do arkuszy stylów.
 110. Okno narzędzia zmiany nazw wielu plików na raz może być obecnie skalowane.(pro)
 111. Zmiana bibliotek obsługi listy plików na lewym panelu "Moje serwisy" oraz w innych miejscach programu. Dzięki temu program powinien działać sprawniej.
 112. Poprawione działanie funkcji "Znajdź i zamień" przy włączonej opcji "Cały dokument". Do tej pory, po wykonanej operacji wyszukiwania i zamiany, kursor przenoszony był do linii 0. Obecnie kursor jest ustawiany mniej więcej w tym samym miejscu, w którym był poprzednio.
 113. Poprawka w funkcji zapisu dokumentów. Do tej pory, zapisanie dokumentu w wybranym katalogu z użyciem okna dialogowego "Zapisz jako" powodowało blokadę na tym katalogu, tzn. stawał się on katalogiem bieżącym aplikacji, który nie mógł być usunięty. Obecnie katalog, do którego zapisano dokument przez "Zapisz jako" może być już usuwany.
 114. Wsparcie dla CVS w postaci obsługi tzw. "overlayed icons" na drzewie folderów i liście plików lewego panelu wykorzystywanych przez system TortoiseCVS do oznaczania statusu folderów i plików w lokalnej kopii repozytorium CVS. Zarządzanie i dostęp do poleceń CVS systemu TortoiseCVS odbywa się za pomocą menu kontekstowego dostępnego dla pozycji na drzewie i liście plików.(pro)
 115. Wsparcie dla OLE Drag&Drop, czyli możliwość przenoszenia i kopiowania plików i folderów za pomocą myszki pomiędzy drzewem i listą plików w Pajączku na zakładce "Moje serwisy", a innymi aplikacjami obsługującymi OLE Drag&Drop, np. Eksploratorem Windows. Oczywiście funkcja ta działa w obie strony, czyli można przenosić pliki z innych aplikacji do Pajączka.
 116. Usunięcie dotychczasowego widoku miniatur plików graficznych, wyświetlanego na liście plików w panelu "Moje serwisy" i zastąpienie go widokiem znanym z Eksploratora Windows. Nadal pozostała jednak możliwość określenia wielkości wyświetlanych miniatur.(pro)
 117. Jeśli w ustawieniach konfiguracji edytora włączona była opcja wyświetlania pytania podczas ustawiania zakładek w dokumencie, to program nawet po napotkaniu zakładki w danej linii, nie zadawał odpowiedniego pytania. Obecnie pytanie jest zadawane i możliwe jest ustawienie zakładki w linii, w której jest już zakładka, lub wycofanie się z tej operacji.
 118. Poprawiona funkcja ustawiania kolejnej wolnej zakładki. Jeśli w danej linii znajduje się już zakładka, to program pyta, czy ustawić kolejną zakładkę w tej samej linii, czy może usunąć zakładkę z tej linii.
 119. Nowa kolorystyka zakładek głównego okna oraz w oknach narzędziowych.
 120. Poprawiony błąd uniemożliwiający przenoszenie plików lub folderów za pomocą myszki między listą zdalnych plików a listą zdalnych katalogów na zakładce "Moje serwery" w sytuacji, gdy dolny panel zasobów nie był otwarty.
 121. Poprawka w funkcji zapisu spisu treści HTML Help. Jeśli w oknie zapisu pliku pod wskazaną nazwą, podana została nazwa bez rozszerzenia, to pod taką nazwą program zapisywał plik. Obecnie przy braku rozszerzenia, jest ono uzupełniane domyślnym rozszerzeniem .hhc.(pro)
 122. Poprawka w funkcji zapisu skorowidza HTML Help. Jeśli w oknie zapisu pliku pod wskazaną nazwą, podana została nazwa bez rozszerzenia, to pod taką nazwą program zapisywał plik. Obecnie przy braku rozszerzenia, jest ono uzupełniane domyślnym rozszerzeniem .hhk.(pro)
 123. Umożliwienie przypisania skrótu klawiszowego do funkcji uruchamiającej synchronizację serwisów.(pro)
 124. W ustawieniach synchronizacji serwisów dodana została opcja, pozwalająca na automatyczne ignorowanie dokumentów o statusach (definiowanych w oknie informacji o dokumencie) niższych niż wskazany w ustawieniach synchronizacji. Pliki takie są dodawane do listy synchronizacji, ale oznaczone jako nieprzeznaczone do synchronizacji. Można je włączyć do synchronizacji zaznaczając odpowiedni przełącznik.(pro)
 125. W oknie kreatora eksportu baz danych dodany przełącznik "użyj INSERT z IGNORE" umożliwiający wymuszenie dodawania słowa IGNORE do komendy INSERT podczas eksportu do postaci pliku SQL.(pro)
 126. W oknie kreatora eksportu baz danych dodany przełącznik "użyj REPLACE zamiast INSERT" umożliwiający wybór polecenia używanego podczas eksportu do postaci pliku SQL. Zaznaczenie przełącznika powoduje użycie komendy REPLACE zamiast INSERT. Jednocześnie nie jest brany pod uwagę stan przełącznika pozwalającego na ignorowanie rekordów.(pro)
 127. Poprawka w funkcji odnawiania zakładek i zadań do wykonania po rozszerzonym wyszukiwaniu i zamianie, gdy wskutek operacji zamiany dokument skracał się na tyle, że niektóre zakładki i zadania, mogły się znaleźć poza końcem dokumentu.
 128. W ustawieniach dodatkowych ułatwień edycyjnych dodana opcja "Wstawiaj skrócone kody kolorów w CSS jeśli to możliwe". Zaznaczenie tej opcji powoduje, że szesnastkowe kody kolorów wstawianie z palety kolorów w arkuszach stylów CSS są formatowane za pomocą skróconego kodowania, np. #FFF zamiast #FFFFFF, #ABC zamiast #AABBCC, itd.
 129. Poprawione działanie podglądu aktualnego znacznika w inspektorze znaczników w przypadku korzystania z Mozilla. Dotychczas podczas odświeżania podglądu, tracona była aktywność (focus) z okna edytora.
 130. Poprawione działanie podglądu aktualnego znacznika w inspektorze CSS w przypadku korzystania z Mozilla. Dotychczas podczas odświeżania podglądu, tracona była aktywność (focus) z okna edytora.(pro)
 131. Podczas definiowania mapowania synchronizacji w ustawieniach serwisu, możliwe jest obecnie utworzenie nowego serwera FTP, jeśli lista serwerów nie zawiera tego serwera, którego chcemy użyć.(pro)
 132. Nowa funkcja wyszukiwania plików, która po uruchomieniu za pomocą polecenia "Wyszukiwanie plików lub folderów" z menu Plik, Szukaj lub z paska przycisków listy plików na panelu "Moje serwisy", wyszukuje pliki znajdujące się na dysku twardym, wg kilku kryteriów. Zarówno definicja kryteriów, jak i wyniki wyszukiwania, można przeglądać na dolnym panelu wyników, który otwiera się automatycznie. Wyszukiwanie obsługuje proste wzorce (ang. wildcards) np. *.txt lub *.gif;*.jpg. (pro)
 133. W oknach ustawień, przycisk "Przywróć domyślne" otrzymał domyślną akcję, która powoduje wywołanie wszystkich poleceń przywracania ustawień, dla wszystkich plansz w danym oknie.
 134. Począwszy od tej wersji, wraz z projektami pamiętane są wybrane filtry plików na liście plików na zakładce "Moje Serwery".(pro)
 135. Poprawka w funkcji sprawdzania pisowni. Dotychczas dwa występujące obok siebie identyczne słowa, ale zapisane inną wielkością znaków, nie były rozpoznawane jako identyczne i zgłaszane jako błąd pisowni przy zaznaczonej opcji "Zwracaj uwagę na powtórzone wyrazy".
 136. Zmiana w sposobie wyszukiwania po wciśnięciu klawisza F3. Dotychczas F3, wyszukiwało zawsze ostatnio wyszukiwaną frazę, a jeśli wcześniej nie było wyszukiwania, otwierane było okienko wyszukiwania. Obecnie, jeśli zaznaczymy tekst w edytorze i wciśniemy F3, program przechodzi w tryb wyszukiwania zaznaczonego tekstu, niezależnie od tego, czy wcześniej było coś wyszukiwane, czy nie. Przy niezaznaczonym tekście, funkcja działa tak, jak poprzednio.
 137. Poprawka w funkcji dodawania wybranego pliku do serwisu. Jeśli w funkcji wskazano skrót do pliku, do serwisu dodawany był skrót, zamiast właściwego pliku. Obecnie poprawione, dodawany jest plik, do którego prowadzi skrót.
 138. Stan przełączników "Otwórz okno właściwości META" oraz "Otwórz okno właściwości BODY" w oknie "Szybko start" są obecnie pamiętane pomiędzy uruchomieniami okna.
 139. Dodana możliwość kopiowania do schowka wartości koloru w inspektorze CSS.(pro)
 140. Tworzenie nowego dokumentu wg makrokodu sugeruje obecnie nazwę pliku uwzględniającą ustawienia domyślnego rozszerzenia bieżącego projektu.
 141. Poprawiona edycja atrybutów znaczników zawierających apostrofy na pierwszej pozycji wartości atrybutu, np. ALT="'Moja strona'". Do tej pory apostrofy umieszczone w ten sposób były usuwane.
 142. Poprawka w funkcji okienek dialogowych TAK/NIE. Dotychczas zamknięcie takiego okna przyciskiem X znajdującym się na pasku tytułowym nie powodowało akcji takiej samej, jak dla kliknięcia NIE.
 143. Poprawka błędu w edytorze, który związany był z brakiem odświeżania ostatniej widocznej linii po skorzystaniu z funkcji uzupełniania nawiasów bądź cudzysłowów.
 144. Poprawiony makrokod "Nowe okno" z kategorii "Skrypty JavaScript i VBScript", który generował błąd przeglądarki przy podglądzie makrokodu.(pro)
 145. Poprawione nazwy makrokodów ze słowem "Umlau" na "Umlaut" w kategorii "Znaki specjalne".(pro)
 146. Dodane nowe makrokody tzw. "macrony" do kategorii "Znaki specjalne / Litery" w liczbie pięciu.(pro)
 147. Przywrócenie działania opcji "Ostrzegaj przed podglądem niezapisanego dokumentu" zapobiegającej wyświetlaniu komunikatu przy wywołaniu podglądu niezapisanego dokumentu.
 148. Zawijanie wierszy aktualnie nie "łamie" linii po znaku $ lecz przenosi znak do nowej linii.
 149. Zmieniony komunikat informujący o niemożliwości podglądnięcia dokumentu nieznanego typu na dynamicznym podglądzie.
 150. Poprawione kodowanie znaków w komunikacie wyświetlanym na dynamicznym podglądzie, gdy do dynamicznego podglądu używana jest kontrolka Mozilla.
 151. Poprawiony błąd związany z niepoprawnym obliczaniem ścieżki względnej dostępu do pliku znajdującego się na dysku wirtualnym.
 152. Podczas wklejania do edytora tekstu zawierającego znaki TAB przy włączonej opcji "Używaj spacji zamiast TAB", każdy znak TAB był zamieniany zawsze na 8 znaków spacji. Obecnie funkcja ta korzysta z ustawienia definiowanego w konfiguracji edytora. Domyślnie 3 znaki spacji w miejsce jednego znaku TAB.
 153. Wyłączone uaktywnianie ikon na drzewie folderów zawartości zdalnego serwera po najechaniu myszką w trybie offline.
 154. Funkcja weryfikacji spójności serwisu nie raportuje już jako nieużywanych plików, do których występuje odwołanie poprzez polecenie PHP header ("Refresh: 10; url=%s");. (pro)
 155. Funkcja weryfikacji odsyłaczy poprawnie weryfikuje odsyłacze do plików znajdujące się w konstrukcji PHP header ("Refresh: 10; url=%s");. (pro)
 156. Poprawione automatyczne uzupełnianie znacznika <script> wewnątrz ciągów znaków PHP. Dotychczas podczas autouzupełniania wewnątrz np. ciągu echo "<script"; znaki cudzysłowów nie były poprzedzane znakiem escape, czyli \.(pro)
 157. W przypadku używania w edytorze czcionki True Type zamiast domyślnej czcionki stałej szerokości, nie były wyświetlane znaki specjalne zastępujące w tym przypadku znaki spacji i znak tabulatora.
 158. W przypadku obejmowania zaznaczonego tekstu kolorem za pomocą narzędzia palety kolorów, kod koloru był wstawiany zawsze małymi literami niezależnie od stanu opcji w ustawieniach ułatwień.
 159. Poprawione rozplanowanie kontrolek na panelach (np. Moje serwisy) po powrocie z trybu pełnoekranowego.
 160. Dodany pasek statusu pod listą plików na zakładce "Moje serwisy" wyświetlający informację o liczbie obiektów w aktualnym katalogu lub o liczbie zaznaczonych obiektów, jeśli jakieś wybrano.
 161. Ułatwienie podczas tworzenia nowego projektu, polegające na podpowiedzi nazwy nowego projektu na bazie nazwy wybranego folderu głównego projektu.
 162. Poprawka błędu powodującego nieusuwanie pliku podglądu makrokodu po wybraniu kategorii lub innego makrokodu.
 163. Zmiana powodująca, że plik podglądu makrokodu nie jest generowany, gdy włączona jest opcja wyświetlania źródła makrokodu zamiast podglądu, ale tylko wtedy, gdy nie jest wyłączony podgląd na powiększeniu.
 164. Zmiana kodowania znaków w generowanym automatycznie podglądzie makrokodów na UTF-8, co powoduje poprawne wyświetlanie polskich znaków na podglądzie.
 165. Opcja "Nie dodawaj trzybajtowego nagłówka dla plików UTF-8" działała odwrotnie niż sugerowała nazwa tej opcji. Włączenie dodawało nagłówek, a wyłączenie nie dodawało. Poprawione.
 166. Opcja "Nie dodawaj trzybajtowego nagłówka dla plików UTF-8" jest aktualnie domyślnie wyłączona.
 167. Nowy sposób działania funkcji eksportowania ustawień programu z rejestru. Obecnie (w wersji Professional) po wciśnięciu przycisku Eksportuj ukazuje się okienko, gdzie można wybrać, czy eksportowane są wszystkie ustawienia, lub też wszystkie ustawienia oprócz czterech wybranych kategorii, do których należą ustawienia projektów, serwerów FTP, WebDAV i SQL.(pro)
 168. Poprawiony błąd blokowania wpisywania tekstu do edytora po skorzystaniu z opcji wstawienia kodu z listy dynamicznego kodu (control+spacja) dla atrybutu STYLE, gdy wartość tego atrybutu nie była objęta podwójnym cudzysłowem.
 169. W ustawieniach listy plików w grupie "Filtry plików" dodana opcja "Ostrzegaj przy otwieraniu plików bez rozszerzenia", której wyłączenie pozwala usunąć wyświetlanie komunikatów dotyczących otwierania plików bez rozszerzeń.
 170. Automatyczne uzupełnianie fraz obejmujących, np. cudzysłowów, apostrofów, po wpisaniu pierwszego znaku, zostało zmodyfikowane tak, że w wypadku wciśnięcia np. ' gdy kursor umieszczony jest już za jednym znakiem ' nie powoduje wstawienia podwójnego '', co w efekcie dawało ''', lecz pojedynczego i dzięki temu zachowanie parzystości uzupełniania znaków.(pro)
 171. Dodana funkcja odwrotna do automatycznego uzupełniania nawiasów i cudzysłowów, czyli automatyczne usuwanie podwójnych nawiasów i cudzysłowów w sytuacji, gdy pomiędzy nimi nie znajduje się żaden inny tekst, a wciśnięto klawisz BACKSPACE lub DELETE z jednocześnie przytrzymanym klawiszem CTRL. Przykładowo w sytuacji (|) gdzie | to pozycja kursora, wciśnięcie DELETE lub BACKSPACE usuwa obydwa znaki otwarcia i zamknięcia nawiasów. Dla cudzysłowów poprzedzonych znakami \ (np. w PHP) usuwana jest cała sekwencja, czyli w przykładzie \"|\" gdzie | to kursor wciśnięcie DELETE lub BACKSPACE usunie całą sekwencję \"\". Funkcja działa również dla klawisza DELETE w sytuacji |() oraz BACKSPACE w sytuacji ()|, gdzie | to pozycja kursora. Oczywiście funkcja działa dla wszystkich uzupełnianych automatycznie znaków, czyli ",',`,(),{},[],<> i tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja automatycznego uzupełniania.(pro)
 172. W oknie edytora tabel, na zakładce właściwości wierszy, dodany przycisk pozwalający na przypisanie ustawionych własności do wszystkich wierszy.
 173. Poprawiona funkcja zmiany nazwy serwisu. Dotychczas nie można było zmienić nazwy na taką samą, ale pisaną różną wielkością liter.
 174. Program pamięta obecnie dla każdego serwisu z osobna ustawienia szerokości kolumn oraz sortowanie elementów na liście plików na panelu "Moje Serwisy".(pro)
 175. Program pamięta obecnie dla każdego serwera z osobna ustawienia szerokości kolumn oraz sortowanie elementów na liście plików na panelu "Moje Serwery".(pro)
 176. Dodana strzałka wyświetlana na liście plików zdalnych serwerów, określająca aktualny kierunek sortowania na liście.
 177. Poprawka w edytorze pliku projektu HTML Help. Jeśli nie wskazano pliku projektu i folderu, w którym jest on umieszczany, to program przy dodawaniu nowych plików do projektu, w pewnych okolicznościach, sugerował pliki znajdujące się w innym folderze, niż folder projektu.(pro)
 178. W ustawieniach kolorowania składni dokumentów dodana opcja o nazwie "Zawsze używaj domyślnego schematu niezależnie od rozszerzenia" powodująca, że program używa zawsze tylko domyślnego schematu kolorowania do wszystkich otwieranych i tworzonych dokumentów, niezależnie od ich rozszerzenia i przypisanego do niego schematu kolorowania na liście. Priorytet nad tą opcją posiada jednak obsługa plików ADD, czyli informacji o dokumencie, pozwalających na przypisanie do dokumentu wybranego schematu kolorowania. Jeśli taka definicja istnieje w pliku ADD, to ma ona pierwszeństwo nad schematem domyślnym.
 179. W oknie tworzenia listy wyboru dla formularzy (znacznik <select>) dodany przycisk kopiowania zawartości pola NAZWA do pola ID.
 180. W oknie tworzenia listy wyboru dla formularzy (znacznik <select>) dodany przycisk kopiowania zawartości pola OPCJA do pola WARTOŚĆ.
 181. Poprawka dotycząca zmiany wybranego serwera, na który ma nastąpić przełączenie po zmianie serwisu, tylko w sytuacji tworzenia nowego serwisu, gdy uruchomione zostało okno definiowania mapowania przy synchronizacji. Po zamknięciu tego okna, serwer był zmieniany na pierwszy na liście zamiast na wybrany przed uruchomieniem narzędzia definiowania mapowania synchronizacji.(pro)
 182. Zmiana nazwy opcji "Kursor w lewo przenosi do linii wyżej z początku" na "Kursor w lewo/prawo przenosi do wyżej/niżej z początku/końca" oraz w związku z tym, sposobu działania klawisza strzałki w prawo. Obecnie działa on podobnie, jak klawisz w lewo, tj. przenosi na początek kolejnego wiersza, gdy jesteśmy na końcu wiersza.
 183. Poprawka w funkcji kontekstowej pomocy dla znacznika, wewnątrz którego znajduje się kursor w sytuacji, gdy znacznik jest tekstem wyprowadzanym przez język PHP np. za pomocą polecenia echo.(pro)
 184. Poprawiona metoda rozpoznawania sposobu kodowania znaków w dokumentach w funkcji, która wykorzystywana była w niektórych narzędziach, jak odczyt tytułu dokumentów w funkcjach, które go odczytywały.
 185. Poprawiona metoda rozpoznawania sposobu kodowania znaków w dokumentach, na których dokonywane było wyszukiwanie lub zamiana. Dotychczas kodowanie rozpoznawane było tylko na podstawie treści nie uwzględniając definicji kodowania z plików ADD lub ustawień serwisu, w którym znajdował się dokument.
 186. Aktualizacja biblioteki obsługi serwerów mySQL pozwalająca na korzystanie z serwerów mySQL w najnowszych wersjach 4.x oraz 5.x.(pro)
 187. Usunięcie konieczności ręcznej instalacji biblioteki libmysql.dll do korzystania z serwerów mySQL. Obecnie biblioteka ta jest zbędna.(pro)
 188. Poprawka w funkcji synchronizacji serwisów lokalny->zdalny dla wyboru określonych lokalnych katalogów synchronizacji. Do tej pory katalogi takie, jeśli nie istniały na serwerze, nie mogły być poprawnie utworzone.(pro)
 189. Dodanie dodatkowej ramki wokół strzałki, wskazującej na rozwijalne podmenu, dla elementów menu, które oprócz podmenu mogą być również kliknięte. Dodatkowa ramka widoczna jest po wybraniu elementu menu. Dzięki temu można odróżnić elementy z podmenu, które kliknięte uruchamiają również pewne funkcje. Modyfikacja dotyczy wszystkich schematów menu, które tej funkcji do tej pory nie posiadały. W artykule porównawczym Pajączka z DW w CHIP wskazywano na ten brak, jako poważny mankament 😉
 190. Zmiana nazwy folderu głównego serwisu na drzewie folderów zakładki "Moje serwisy" powoduje obecnie odpowiednie odświeżenie wszystkich ustawień projektu związanych ze ścieżką do serwisu.
 191. Zaktualizowany kurs PHP Zbyszka Siciarza.(pro)
 192. Zaktualizowana do najnowszej specyfikacja CSS21.
 193. Zaktualizowany podręcznik PHP do najnowszej dostępnej wersji.(pro)
 194. Poprawione pozycjonowanie kursora w treści dokumentów po kliknięciu lewym przyciskiem myszki przy wyłączonym zawijaniu wierszy podczas używania czcionki true type jako czcionki dla dokumentów.
 195. Zaktualizowane biblioteki FTP i HTTP. Połączenia sieciowe powinny działać sprawniej.
 196. Zmodyfikowane okna ustawień edytora i dodatkowych ułatwień. Modyfikacja polega na przeniesieniu ustawień dotyczących weryfikacji składni dokumentów z okna "Dodatkowych ułatwień" do okna "Ustawienia edytora" do kategorii "Pisownia i weryfikacja składni".
 197. Nowa funkcja weryfikacji składni dokumentów znacznikowych online z wykorzystaniem analizatora składni W3C. Funkcja potrafi analizować zarówno lokalne dokumenty, jak i otwierane z serwera, jednakże w tym drugim wypadku konieczne jest przypisanie mapowania dla podglądu.(pro)
 198. Nowa funkcja weryfikacji składni CSS online z wykorzystaniem analizatora składni W3C. Funkcja potrafi analizować zarówno lokalne dokumenty, jak i otwierane z serwera, jednakże w tym drugim wypadku konieczne jest przypisanie mapowania dla podglądu.(pro)
 199. Poprawiony błąd dotyczący niepoprawnego zgłaszania w pewnych przypadkach błędu weryfikacji składni (klasy niepasującej do żadnego arkusza klas przypisanego do dokumentu).
 200. Nowa funkcja umożliwiająca weryfikację edytowanych dokumentów za pomocą ich dokumentów podglądu. Funkcja ta jest dostępna po włączeniu nowej opcji dostępnej w oknie ustawień edytora w kategorii "Pisownia i weryfikacja składni". Opcja została nazwana "Weryfikuj za pomocą dokumentu podglądu, jeśli dostępny". Funkcja ta jest dostępna tylko dla dokumentów edytowanych i nie działa przy weryfikacji całego projektu.(pro)
 201. W inspektorze MySQL, na widoku zawartości tabeli, dodane edytory pól dla łatwiejszej edycji danych, np. wieloliniowych pól typu TEXT, daty i czasu (kalendarz), typów wyliczeniowych enum (lista wyboru bezpośrednio na widoku tabeli).(pro)
 202. W inspektorze MySQL podczas tworzenia nowego rekordu automatycznie wpisywane są dane do pól ze zdefiniowaną wartością domyślną.(pro)
 203. Poprawiony błąd w inspektorze MySQL blokujący czasami możliwość zapisania zmian w lokalnej kopii tabeli na serwer.(pro)
 204. Do okna wstawiania grafiki dodana opcja "Nigdy nie wstawiaj" dla pola "Obramowanie" (atrybut BORDER). Jeśli opcja ta jest włączona, a rozmiary obramowania zostaną podane, to wstawione one zostaną tylko wtedy, gdy włączona jest opcja "Wstaw wymiary, obramowanie, itp. jako styl" i tylko w formie stylu CSS inline.
 205. Obok drzewa katalogów na zakładce "Moje serwisy" dodane przyciski pozwalające na pełne rozwinięcie lub zwinięcie gałęzi podfolderów dla wybranego aktualnie folderu.
 206. Do edytora definicji projektu HTML Help dodana możliwość wskazania pliku tzw. stop list zawierającego słowa, które nie powinny być uwzględniane podczas wkompilowywania informacji o wyszukiwaniu pełnotekstowym, co pozwala zmniejszyć rozmiar pliku wynikowego CHM. Przykładowa lista takich słów może zawierać spójniki lub inne słowa, które nie mają znaczenia przy wyszukiwaniu. Plik stop listy definiuje się wpisując do niego po jednym słowie w każdym wierszu.(pro)
 207. Zmiana kontrolek na zakładce Inspektora znaczników z rozwijalnej listy grup znaczników oraz znaczników na rozwijalne menu.
 208. W oknie szybkiego podglądu plików listy plików można obecnie używać klawiszy lewo/góra/backspace oraz prawo/dół/spacja do poruszania się po kolejnych plikach na liście plików i wyświetlać ich podgląd.
 209. Poprawka w funkcji zapisu dokumentu, dla którego zdefiniowane jest wymuszone kodowanie pamiętane w pliku ADD. Do tej pory priorytet nad tym wymuszeniem posiadało zapisane wewnątrz dokumentu kodowanie. Obecnie wymuszone kodowanie ma największy priorytet.
 210. Dwuklik na pliku "nieznanego" typu z przytrzymanym klawiszem SHIFT powoduje obecnie próbę otwarcia go do edycji, zamiast wstawiania odsyłacza do pliku za pomocą odpowiedniego narzędzia.
 211. Do paska i menu listy plików dodana pozycja "Ukryj pasek przycisków listy plików" pozwalający na włączanie i wyłączanie widoku paska listy plików z menu kontekstowego, a nie tylko z okna ustawień programu.
 212. Do okna ustawień serwerów MySQL dodane pole pozwalające na modyfikację komendy używanej do definiowania kodowania znaków dla pól tekstowych podczas komunikacji z serwerami MySQL.(pro)
 213. Z zakładki "Moje serwisy" usunięta zostaje rozwijalna lista folderów, widoczna przy włączonym widoku "Lista plików". Uznana została ona za niepotrzebną przez większość użytkowników.
 214. Przyciski zaradzania serwisami na zakładce "Moje serwisy" zostają przeniesione obok drzewa katalogów z dotychczasowej lokalizacji nad nim. Dzięki temu układ zakładki jest bardziej spójny.
 215. Modyfikacja układu przycisków na zakładce "Moje serwery" na wzór zakładki "Moje serwisy". Lista serwerów zostaje nad drzewem katalogów zawartości serwera, a przyciski zarządzania, zostały przeniesione obok drzewa.
 216. Poprawka funkcji tworzenia nowego pliku na zdalnym serwerze. Podczas tworzenia pliku w podkatalogu o nazwie identycznej, jak plik znajdujący się w głównym katalogu, wyświetlany był komunikat, że dany plik istnieje.
 217. Dodana możliwość zamykania dokumentów po kliknięciu w zakładkę dokumentu środkowym klawiszem myszki.
 218. Dodana nowa funkcja przenoszenia bieżącej linii w górę lub w dół za pomocą skrótu klawiszowego CTRL+SHIFT+UP lub CTRL+SHIFT+DOWN. Dodatkowo polecenia te dodane zostały do menu Edycja / Dodatkowe polecenia.
 219. W dynamicznym kodzie dla PHP dodane wsparcie dla operatora :: zarówno wewnątrz definicji klasy, dzięki czemu można wywołać dynamiczny kod po wpisaniu self::, jak i poza definicją klasy, np. klasa:: (pro)
 220. W dynamicznych podpowiedziach dla PHP dodane wsparcie dla operatora :: , dzięki czemu dostępne są już podpowiedzi parametrów funkcji klasy poza klasą i w klasie przy dostępie do funkcji obiektu za pomocą :: (pro)
 221. Poprawka w funkcji weryfikacji składni polegająca na poprawnym weryfikowaniu odsyłaczy do plików PHP z parametrami o postaci np. plik.php?zmienna=1.(pro)
 222. Usunięcie poleceń służących do sortowania plików na liście plików lokalnych z paska i menu narzędziowego listy plików.
 223. Poprawiony kod HTML spisu treści HHC generowanego przez narzędzie tworzenia spisu treści HTML Help.(pro)
 224. Dodanie przycisku "Ulubionych folderów" do paska obok drzewa katalogów na zakładce "Moje serwery".
 225. Zaktualizowane schematy kolorowania JavaScript ze względu na błąd w kolorowaniu identyfikatorów poprzedzonych znakami tabulatora.(pro)
 226. W ustawieniach kolorowania nawiasów w ustawieniach edytora, dodana opcja "Ignoruj zawartość komentarzy przy podświetlaniu", której włączenie powoduje wykluczenie zawartości komentarzy z podświetlania odpowiadających nawiasów.(pro)
 227. Do menu "Zaznaczony tekst na..." dodane polecenie "Usuń puste wiersze w zaznaczonym".
 228. Dodane ponad 200 nowych makrokodów na zakładce "Makrokody" ze znakami specjalnymi w kategorii "Cyrylica" oraz "Znaki graficzne".(pro)
 229. Narzędzie wyszukiwania w bieżącym dokumencie pamięta obecnie wybraną opcję kierunku wyszukiwania. Dotychczas zawsze włączany był wybór "Cały dokument".
 230. Nieznacznie przyspieszone zamykanie dokumentów.
 231. Poprawiony błąd w funkcji weryfikacji składni wartości atrybutów będącymi deklaracjami tablic znaków (np. accept-charset dla znacznika <form>).
 232. Poprawiony błąd w funkcji weryfikacji składni wartości atrybutów będącymi wielokrotnymi typami mime (np. accept dla znacznika <form>).
 233. Poprawiony błąd w funkcji weryfikacji składni wartości wielokrotnych atrybutów znaczników, które są separowane za pomocą znaku ','.
 234. Zmiana w funkcji weryfikacji składni polegająca na tym, że dolny panel wyników weryfikacji wyświetlany jest tylko w sytuacji, gdy odnaleziono jakieś błędy. W innym wypadku wyświetlany jest komunikat o poprawności dokumentu.
 235. Poprawiona funkcja korekty typograficznej, dzięki czemu w skryptach PHP, blokach <script>..</script> oraz komentarzach nie są już dokonywane żadne zmiany. Takie bloki są pomijane podczas korekty typograficznej. Dotychczas zdarzało się, że program modyfikował błędnie zawartość takiego bloku.(pro)
 236. W edytorze projektu HHP została zablokowana możliwość dodania plików występujących już na liście.(pro)
 237. W edytorze projektu HHP lista plików składowych jest obecnie posortowana.(pro)
 238. W edytorze projektu HHP na liście plików składowych można obecnie korzystać z klawiszy INSERT oraz DELETE do dodawania i usuwania plików.(pro)
 239. W ustawieniach ułatwień w kategorii "Inne ułatwienia" dodana została opcja "Zamieniaj znaki " ( { [ na podwójne również, gdy sąsiadują". Opcja ta wyłącza sprawdzanie, czy duplikowany znak (np. " czy [) nie sąsiaduje przypadkiem ze znakiem go zamykającym. Domyślnie podczas sąsiadowania, znak nie jest uzupełniany do podwójnego, aby uniknąć niepoprawnego parowania znaków otwierających i zamykających. Za pomocą tej opcji, możesz jednak wyłączyć to sprawdzanie i sprawić, że program będzie zawsze uzupełniał wstawiony znak do podwójnego.(pro)
 240. Kolorowanie znaków < i > zostało wyłączone wewnątrz skryptów.(pro)
 241. Poprawiony błąd związany z importowaniem ustawień programu za pomocą okna ustawień. Dotychczas nie udawało się poprawnie zaimportować ustawień serwerów FTP, serwerów baz danych i niektórych innych ustawień.
 242. Zmodyfikowana funkcja usuwająca z raportu weryfikacji składni wybrane, podobne do siebie pozycje. Obecnie do wybierania podobieństw nie jest już stosowany tekst komunikatu, ale szablon służący do jego utworzenia, dzięki czemu użycie tej funkcji (prawy przycisk myszki na wybranej pozycji raportu weryfikacji) daje lepsze rezultaty.
 243. Poprawka w funkcji wyboru pliku RSS do modyfikacji w kreatorze kanału RSS. Dotychczas program sugerował lokalizację pliku w innym folderze niż aktualny folder serwisu.(pro)
 244. Zmieniona kontrolka zakładek wyboru dokumentów w głównym oknie programu. Obecnie nowa kontrolka posiada przyciski zamykania dokumentu umieszczone bezpośrednio na zakładce dokumentu. Nowa kontrolka posiada również możliwość przesuwania dokumentów o całą długość zakładki, a nie jak dotychczas o określoną liczbę piksel. Dodatkowa funkcjonalność to również możliwość zmiany kolejności dokumentów za pomocą przeciągania zakładek myszką w nowe miejsce. Przy tej operacji konieczne jest przytrzymanie klawisza CTRL.
 245. W ustawieniach narzędzia archiwizacji serwisu, dodana nowa opcja o nazwie "Nie archiwizuj ustawień serwisu" pozwalająca na utworzenie archiwum niezawierającego ustawień projektu. Użycie tej opcji powoduje, że tak naprawdę nie jest archiwizowany serwis, a jedynie jego pliki składowe. Po takiej operacji nie jest możliwe odtworzenie serwisu za pomocą narzędzia dearchiwizacji, gdyż żadne ustawienia serwisu nie są zapamiętywane.(pro)
Historia wersji 5.5.1
Wersja wprowadzona 28 września 2005. Zmiany w tej wersji:
 1. Wybranie odsyłacza do pliku dla jednego z obszarów w edytorze map odsyłaczy za pomocą przycisku obok pola adresu nie powodowało zapamiętania tego adresu dla danego obszaru. Poprawione.
 2. Jeśli szukany ciąg znaków w dokumencie znajdował się poza obszarem widzialnym w poziomie (wyłączone zawijanie wierszy), to konieczne było przewinięcie dokumentu, aby znaleziony fragment był widoczny. Obecnie dokument jest automatycznie przesuwany tak, aby zaznaczony odnaleziony wyraz był widoczny.
 3. Dodana możliwość alfabetycznego sortowania dokumentów w oknie zmiany kolejności dokumentów.
 4. Obecnie wstawianie komentarzy wieloliniowych powoduje dodanie dodatkowych znaków końca wiersza przed i po treści komentarza, ale wewnątrz znaczników komentarza tak, aby sam komentarz znajdował się w nowych wierszach w stosunku do znaczników.
 5. Poprawka w funkcji duplikowania bieżącej linii. Polecenie to nie dodaje już dodatkowe przejścia do nowego wiersza po skopiowaniu bieżącego wiersza.
 6. Poprawka w funkcji wyłączania folderów z widoku, dzięki której nie jest już możliwe dodanie tego samego foldera kilkukrotnie.
 7. Wyszukiwanie i zamiana plików w serwisie pomija foldery wyłączone z widoku w ustawieniach serwisu.
 8. Podczas archiwizacji serwisu domyślna nazwa dla archiwum ZIP tworzona jest na bazie następującego szablonu "NazwaProjektu_(yyyy-mm-dd_hh-mm-ss).zip".(PRO)
 9. Podczas korekty typograficznej we wszystkich otwartych dokumentach, pomijane są dokumenty o rozszerzeniu *.css.(PRO)
 10. Podczas sprawdzania pisowni we wszystkich otwartych dokumentach, pomijane są dokumenty o rozszerzeniu *.css.
 11. Poprawka błędu uniemożliwiającego pobieranie i wysyłanie plików na FTP przy włączonej funkcji automatycznej zmiany nazw plików na małe litery.
 12. Poprawione działanie reedycji sekcji META. Do tej pory po reedycji na samym końcu dokumentu pojawiały się zbędne spacje.
 13. Poprawka w edytorze tabel, który niepoprawnie ustawiał liczbę wierszy i kolumn przy ręcznym podawaniu ich liczby w polach na pierwszej zakładce.
 14. Poprawione kolorowanie SMARTY dla {elseif} (PRO).
 15. Poprawiony błąd pozycjonowania kursora w drugim wierszu po zawinięciu, w przypadku używania zawijania wierszy z wcięciem dla czcionek truetype (nie o stałej szerokości) używanych w edytorze. (PRO)
 16. Wciśnięcie klawisza END przy kursorze ustawionym na ostatnim znaku linii w zaznaczonym bloku powoduje obecnie zdjęcie zaznaczenia z bloku.
 17. Zmienione działanie funkcji wykrywającej modyfikację edytowanego dokumentu poza edytorem. Obecnie informuje o zmianach w dokumencie tylko przy włączonej zakładce edycji w głównym oknie programu.
 18. Dodana funkcja "Duplikuj bieżącą linię" do menu Edycja / Dodatkowe polecenia.
 19. Poprawiony błąd w edytorze pliku definicyjnego znaczników w ustawieniach zgodności znaczników z przeglądarkami. Nie można było zaznaczyć więcej niż jednego pola. (PRO)
 20. Poprawiony błąd w edytorze pliku definicyjnego CSS w ustawieniach zgodności z przeglądarkami. Nie można było zaznaczyć więcej niż jednego pola. (PRO)
 21. Dotychczas przycisk "Cofnij" nie był poprawnie deaktywowany przy pustej liście UNDO. Obecnie już jest poprawnie wygaszany, gdy taka lista nie jest dostępna.
 22. Do menu podręcznego oraz paska narzędzi listy plików dodane polecenie "Utwórz plik", które tworzy nowy pusty plik w bieżącym katalogu. Nazwa nowego pliku jest uzależniona od ustawień aktualnego projektu tj. domyślnej nazwy nowych plików i domyślnego rozszerzenia. Jeśli brak jest tych ustawień, plik nazywany jest jako "index.html".
 23. W ustawieniach serwerów FTP dodana została możliwość wyboru komendy pobierania zawartości zdalnego katalogu. Niektóre, niepoprawnie skonfigurowane, serwery nie przesyłają listingu zawartości zdalnego katalogu po komendzie LIST zgodnej z RFC. Przykładowo mogą nie wysyłać one informacji o plikach ukrytych, czyli tych zaczynających się od kropki (np. .htaccess). Dzięki tej opji możesz wybrać komendę, która będzie wysyłana do serwera, aby obejść problem z jego konfiguracją. Jeśli nie widzisz plików .htaccess na swoim serwerze wybierz listowanie za pomocą komendy LIST -aL lub skonsultuj się z administratorem swojego serwera.
 24. Poprawiony błąd w ustawieniach przeglądarki dla dynamicznego podglądu. Przyciski wyboru opcji nie pozwalały na wybór przeglądarki i lokalizacji dynamicznego podglądu.
 25. W przypadku, gdy z systemowego menu podręcznego listy plików wybrano komendę "Zmień nazwę", a następnie podczas edycji nazwy na liście plików wciśnięty został klawisz DELETE, program wyświetlał zapytanie o usunięcie pliku. Poprawione. Już nie wyświetla.
 26. Poprawka w kreatorze kanałów RSS polegająca na przypisywaniu znacznika czasu (timestamp) do pola GUID tylko w momencie tworzenia nowego elementu kanału. (PRO)
 27. W edytorze kanałów RSS dla menu kontekstowego edytora treści kanału dodane zostało polecenie Wieloschowek pozwalające na wstawianie pozycji z wieloschowka. (PRO)
 28. Dwuklik w pustym miejscu na liście zadań przypisanych do serwisu dodaje nowe zadanie.
 29. Pliki otwierane z serwera są obecnie zapamiętywane na liście ostatnio otwieranych, pomiędzy kolejnymi uruchomieniami programu, bez haseł, które trzeba podać przy pierwszym uruchomieniu programu przy otwieraniu plików z tej listy.
 30. Dodana nowa funkcja powodująca ukrywanie tych własności CSS na liście dynamicznego kodu, które są już używane w ramach selektora CSS lub atrybutu STYLE znacznika, dla którego wywołano dynamiczny kod CSS. (PRO)
 31. Dodana obsługa kolorów w kodowaniu o postaci #rgb dla CSS. Obecnie te kolory są poprawnie rozpoznawane przy reedycji i wprowadzaniu ich do palety kolorów.
 32. Do ustawień projektów dodana funkcja umożliwiająca wykluczenie z widoku na liście plików i drzewie katalogów na zakładce "Moje serwisy" wybranych folderów, które definiuje się na zakładce "Wykluczone foldery i często używane pliki" w oknie ustawień projektu.
 33. Do menu podręcznego dostępnego pod prawym przyciskiem myszki na zakładkach otwartych dokumentów dodane polecenie "Nowy dokument" wraz z powiązanym podmenu z kreatorami.
 34. W menu podręcznym dostępnym pod prawym przyciskiem myszki na zakładkach otwartych dokumentów dla polecenia "Zamknij ten dokument" dodane podmenu pozwalające na: zamknięcie wszystkich dokumentów (poprzednio polecenie dostępne na wyższym poziomie) oraz zamknięcie wszystkich dokumentów, oprócz tego, dla którego zostało otwarte menu zakładek dokumentów.
 35. Poprawiony błąd związany z niemożliwością zamknięcia okna ustawień w niektórych przypadkach po rekonfiguracji pasków narzędzi. (PRO)
 36. W ustawieniach Ułatwień w grupie "Dynamiczne podpowiedzi w CSS i inne narzędzia" dodana opcja "Nie sprawdzaj duplikatów ID gdy kursor wewnątrz skryptu" pozwalająca na wyłączenie sprawdzania zduplikowanych wartości atrybutów ID i NAME przypisywanych do znaczników, gdy kursor znajduje się w bloku skryptu.
 37. Poprawione kolorowanie JavaScript w schematach, które obsługiwały kolorowanie dla tego języka.
 38. Zaktualizowane schematów kolorowania PHP poprzez dodanie słów kluczowych PHP5 w tym również nazw funkcji (aktualnie ponad 3900).
 39. Zmiana w edytorze map odsyłaczy polegająca na poprawnym odczytywaniu definicji mapy przy reedycji mapy, której kod umieszczony był w jednym wierszu.
 40. Na liście plików przeznaczonych do synchronizacji dodana możliwość dwukliku i otwarcia wybranej pozycji do edycji lub wstawienia do bieżącego dokumentu. (PRO)
 41. Do ustawień ogólnych / lista plików dodane nowe pole pozwalające na określenie rozszerzeń plików, które mają być ukryte na widoku listy plików na zakładce "Moje serwisy".
 42. Poprawka w dynamicznym kodzie CSS, która powoduje poprawne nadpisywanie rozpoczętego wstawiania nazwy własności zamiast zastępowania własności znajdującej się poniżej.
 43. Zmiana w edytorze kanałów RSS powodująca, iż po edycji istniejącego kanału własność LastBuildDate jest zawsze ustawiana na bieżący czas.(PRO)
 44. Poprawka w dynamicznym kodzie języków znacznikowych dla znaczników posiadających atrybut xml:lang na liście atrybutów. Przy włączonej opcji wyświetlania xml:space i xml:lang, xml:lang był wyświetlany podwójnie.(PRO)
 45. Poprawka w dynamicznym kodzie języków znacznikowych dla znaczników posiadających atrybut xml:lang na liście atrybutów. Przy wyłączonej opcji wyświetlania xml:space i xml:lang, xml:lang był nadal wyświetlany.(PRO)
 46. Funkcja oczyszczania serwisu nie usuwa już pliku definicji zadań serwisu (project.tdo).
 47. Do funkcji oczyszczania serwisu z wszystkich zbędnych plików dodane usuwanie plików thumbs.db.
 48. Do listy domyślnie ignorowanych przy synchronizacji plików serwisu dodane pliki thumbs.db.(PRO)
 49. Plik zadań serwisu (project.tdo) jest obecnie automatycznie usuwany w przypadku braku zdefiniowanych zadań do wykonania dla serwisu.
 50. W oknie ustawień pasków narzędzi, menu i skrótów klawiszowych dodana nowa plansza pozwalająca na modyfikację zawartości menu podręcznego edytora tak, aby odpowiadało ono własnym upodobaniom.(PRO)
 51. Uruchomienie konwertera znaków narodowych, a następnie, po jego wyłączeniu, rozszerzonego wyszukiwania i zamiany nie powodowało odpowiedniego ustawienia przełączników radio w oknie wyszukiwania, nadal pozostawiając zaznaczonym konwerter znaków.
 52. Dodana funkcja automatycznej zamiany po wpisaniu pojedynczej kropki (.) na podwójną w sytuacji, gdy kursor znajduje się wewnątrz skryptu PHP oraz w edytorze jest zaznaczony jakiś tekst.(PRO)
 53. Poprawka sytuacji, gdy po przełączeniu się na Pajączka, przy braku otwartych jakichkolwiek dokumentów, program nie reagował na skróty klawiszowe, co objawiało się np. otwarciem okna eksploratora Windows po wciśnięciu CTRL+N.
 54. W oknie dodawania zadań do wykonania do serwisu dodana możliwość usunięcia przypisania do pliku wcześniej zdefiniowanego przez polecenie "Przypisz plik".
 55. Zmieniony układ okna dodawania zadań do wykonania do serwisu.
 56. Poprawiony błąd generatora słów kluczowych uruchamianego przez menu Narzędzia / Struktura. Błąd powodował, że do dokumentu nie było nic wstawiane :-\
 57. Dodana funkcja ignorująca zduplikowane słowa kluczowe (już obecne na liście słów kluczowych META) dodawane do listy słów kluczowych w oknie edytora META.
 58. Poprawka wstawiania grafiki jako opisu odsyłacza dla dokumentów XHTML. Do tej pory dla tego typu dokumentów, wstawienie grafiki przez okno wstawiania odsyłacza, umieszczało w kodzie niedomknięty znacznik <img> zamiast poprawnego <img />.
 59. Polecenie "Oczyszczanie serwisu" w menu właściwości serwisów otrzymało domyślną akcję "Usuń wszystkie" oprócz menu, które zawiera więcej poleceń oczyszczania.
 60. Zamienione miejscami polecenia "Dodaj folder do ulubionych" oraz "Usuń folder z ulubionych" na liście plików na zakładce "Moje serwisy".
 61. Zamienione miejscami polecenia "Dodaj folder do ulubionych" oraz "Usuń folder z ulubionych" na liście plików na zakładce "Moje serwery".
 62. Przyciski listy ulubionych folderów oraz usuwania wybranego folderu na liście plików na zakładce "Moje serwisy" są obecnie nieaktywne, gdy brak jest ulubionych folderów.
 63. Przycisk usuwania ulubionego folderu na liście plików na zakładce "Moje serwery" jest obecnie nieaktywny, gdy brak jest ulubionych folderów.
 64. Grupa przycisków wybierania i zarządzania ulubionymi folderami na liście plików na zakładce "Moje serwery" jest obecnie dostępna również w trybie offline bez połączenia z serwerem.
 65. Poprawione działanie poleceń z menu "Pomoc online" w menu programu oraz w menu tray. Obecnie przy zminimalizowanym do ikony programie otwierają się zawsze w nowym oknie przeglądarki.
 66. Poprawiony błąd, który uniemożliwiał zaimportowanie ustawień serwisów w przypadku importu ustawień przez okno Ustawień na czystej instalacji programu.
 67. Dwuklik na pasku statusu głównego okna w pozycji "wrs" lub "kol" powoduje uruchomienie narzędzia "Idź do...".
 68. Dwuklik na pasku statusu głównego okna w pozycji "wstawianie" lub "nadpisywanie" powoduje zmianę trybu wprowadzania znaków w bieżącym dokumencie.
 69. Dwuklik na pasku statusu głównego okna w pozycji wyświetlające podpowiedzi powoduje zmianę otwarcie dokumentacji do programu.
 70. Poprawka w funkcji rozpoznawania zmian w plikach zdalnych w oparciu o czas modyfikacji w przypadku korzystania z funkcji synchronizacji.(PRO)
 71. Dodanie przycisku "Otwórz folder makrokodu w Eksploratorze Windows" na zakładce Makrokody pozwalający na otwarcie folderu, w którym znajduje się wybrany makrokod w Eksploratorze.
 72. Dotychczas zmiana nazwy pliku na liście plików zakładki "Moje serwisy" poprzez systemowe menu kontekstowe i polecenie "Zmień nazwę" nie powodowała wyświetlenia informacji o obecności w edytorze pliku, którego nazwa jest zmieniana. Poprawione.
 73. W okienku edycji znacznika <textarea> dodany przycisk pozwalający na skopiowanie nazwy elementu do pola ID w grupie styl.
 74. W okienku edytora map odsyłaczy na zakładce definicji obszarów dodane pole pozwalające na wpisanie dymku dla obszaru (atrybut title) oraz przycisku pozwalającego na skopiowanie opisu obszaru do pola podpowiedzi.
 75. Narzędzie archiwizacji serwisów pamięta obecnie ścieżkę do archiwum pomiędzy uruchomieniami narzędzia. Pamiętana ścieżka jest specyficzna dla projektu, tzn. dla każdego projektu pamiętana jest osobno.(PRO)
 76. Przy uruchomieniu okna konfiguracji serwerów z poziomu zakładki "Moje serwery" na liście serwerów w ustawieniach zaznaczany jest aktualnie używany na zakładce serwer.
 77. Dodane kolorowanie PHP Documentor do schematów kolorowania HTML+PHP extended, HTML+PHP+Smarty, HTML+PHP+PostNuke.(PRO)
Historia wersji 5.5.0
Wersja wprowadzona 6 sierpnia 2005. Zmiany w tej wersji:
 1. Poprawka błędu powodującego niedziałanie podkreślania błędnie napisanych wyrazów.
 2. W oknie ODBLOKUJ kliknięcie przycisku LICENCJA nie powodowało wyświetlenia licencji. Błąd znajdował się w strukturze pliku dokumentacji HTML Help. Poprawione.
 3. Poprawiony opis na przycisku w oknie dialogowym zapisu ustawień wywoływanym poleceniem "Eksportuj ustawienia" z okna ustawień głównych.
 4. W przypadku gdy do konta na serwerze FTP lub WebDAV nie było przypisane hasło program pytał o nie przy każdej operacji na serwerze. Od teraz program pamięta raz wprowadzone hasło do zakończenia pracy z programem.
 5. Zmieniony ekran startowy programu - wyświetlane są obecnie ikony nagród jakie Pajączek otrzymał na przestrzeni lat.
 6. Kliknięcie na ikonę Pajączka w zasobniku systemowym (tray) obok zegarka, w sytuacji, gdy używanie tej ikony jest włączone w ustawieniach powoduje oprócz przywrócenia okna programu po minimalizacji również przeniesienie okna programu na pierwszy plan jeśli okno jest ukryte przez okna innych aplikacji.
 7. Poprawki literówek znalezionych w oknach programu i komunikatach.
 8. Poprawione działanie funkcji "Zaznaczony tekst / Zamień na Jak w zdaniu". Funkcja ta obecnie nie zamienia tylko pierwszej litery na wielką w zaznaczonym tekście, ale również te, które występują po kropce, pytajniku i wykrzykniku wewnątrz zaznaczonego tekstu.
 9. Nazwy kolorów w listach wyboru kolorów (poza nazwami kolorów wynikającymi ze specyfikacji) są obecnie podawane w języku polskim, np. Ustawienia ogólne / Inne / Edytor / Kolory zadań do wykonania.
 10. Zaktualizowane biblioteki FTP, dzięki czemu połączenia z serwerami FTP powinny być lepiej obsługiwane.
 11. Zmieniony adres skryptu obsługi formularza dla narzędzia "Zaproszenie na stronę".
 12. Poprawiony błąd w funkcji "Synchronizacji serwisów" polegający na sugerowaniu usunięcia folderu oznaczonego jako ignorowany przy synchronizacji z usuwaniem nieistniejących plików lub folderów.
 13. Poprawka dotycząca reedycji sekcji META z błędnym polem "Authoring_tool". Jeśli w META znajduje się takie pole, a uruchomi się reedycję META oraz zaznaczy przełącznik "Dodaj informację o programie", Pajączek nie zastępował błędnego zapisu "Authoring_tool" poprawnym, ale dodawał drugą deklarację. Poprawione.
 14. Do okienka prezentującego listę zapamiętanych w wieloschowku ciągów dodane podmenu, dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wybranym elemencie wieloschowka na liście, pozwalające na wstawienie zawartości wieloschowka z zamianą na formatowanie wybrane z menu.
 15. Do poleceń listy plików na zakładce "Moje serwery" dodane zostało polecenie pozwalające na skopiowanie do schowka adresu URL do zaznaczonego pliku lub folderu. Jeśli do serwera przypisane jest mapowanie do podglądu, to skopiowany URL ma postać adresu HTTP:// pod którym można się "dostać" do wybranego pliku w przeglądarce stron WWW. Jeśli brak jest mapowania, to adres URL tworzony jest do zasobu znajdującego się na serwerze FTP lub WebDAV (FTP:// lub HTTP://).
 16. Do poleceń listy plików na zakładce "Moje serwery" dodane polecenie wklejenia do aktualnie edytowanego dokumentu adresu URL do zaznaczonego pliku lub folderu na zasadach podobnych jak w przypadku polecenia kopiowania URL opisanego powyżej.
 17. Zmienione kontrolki wyboru kolorów w edytorze sekcji BODY.
 18. W przypadku gdy w edytorze otwartych jest dużo dokumentów i nie mieszczą się one na widocznej zakładce wyświetlane są strzałki przewijania. Przy przewijaniu wyświetlane są kolejne fragmenty przycisków dokumentów. Obecnie kliknięcie w przyciski widoczny nie w pełni powoduje, że zostaje pokazany w całości.
 19. Poprawiona funkcja pozycjonowania przycisków dokumentów na pasku listy dokumentów nad edytorem w sytuacji, gdy program jest uruchamiany z dokumentami edytowanymi w poprzedniej sesji. Dotychczas lista dokumentów i aktywny dokument były pozycjonowane w ten sposób, iż mimo dostępnego miejsca na ekranie, nie wszystkie przyciski dokumentów były widoczne.
 20. Do menu "Pomoc / Pomoc online" dodane polecenie "Pajączek on-line" powodujące przejście na stronę domową Pajączka.
 21. Do menu "Wyświetl / Widok" dodane polecenia: minimalizuj, maksymalizuj oraz przywróć odnoszące się do okna głównego. Można do nich przypisać skróty klawiszowe (w wersji Professional) w ustawieniach pasków i menu.
 22. Do ikony w zasobniku systemowym (obok zegarka, tzw. tray) dodane zostało menu z kilkoma poleceniami pozwalającymi na zamknięcie aplikacji, wywołanie pomocy, operacje na oknie programu.
 23. Przeniesienie informacji o nazwie pliku i dodatkowych informacji (np. o grafice) w okienku szybkiego podglądu dla listy plików w górną część okienka.
 24. Zastąpienie przełącznika "Ukryj gdy niepotrzebne" w oknie szybkiego podglądu dla listy plików przyciskiem na pasku narzędzi w oknie.
 25. Zmieniona funkcjonalność narzędzia palety kolorów. Paleta po otwarciu przez menu główne lub przycisk na mini pasku narzędzi jest obecnie dokowalna w obrębie okna głównego. Można ją na przykład zadokować po prawej stronie ekranu i mieć cały czas na widoku.
 26. Wybieranie kolorów w narzędziach wyboru kolorów (np. kolory w inspektorze CSS, kolory w sekcji BODY) przypisuje aktualnie wybrany kolor do domyślnego w palecie tak, aby był on ustawiony po otwarciu okna palety kolorów.
 27. W oknach, w których jeszcze znajdowały się dawne kontrolki wyboru kolorów w postaci przycisku zamiast listy kolorów, używane są obecnie kontrolki z rozwijalną listą.
 28. Przy włączonej palecie kolorów w oknie dokowalnym, zaznaczenie tekstu w edytorze, który jednocześnie jest kodem kolor (np. #0000ff lub red) powoduje automatyczne wybranie tego koloru w palecie kolorów.
 29. Zaznaczenie dowolnego tekstu, gdy nie jest on kodem koloru (np. #0000ff lub red) w edytorze i wybranie polecenia "Wstaw kolor" na dokowalnej palecie kolorów powoduje objęcie zaznaczonego tekstu kolorem. Gdy zaznaczony tekst jest kodem koloru jest on zamieniany na kolor wstawiany z palety kolorów.
 30. Gdy kursor ustawiony był na końcu dokumentu, w pustej linii, i użyto klawisza BACKSPACE lub DELETE do usunięcia tej pustej linii, edytor był niepoprawnie odświeżany wyświetlając inną ostatnią linię niż powinien. Poprawione.
 31. Ujednolicenie czcionek w podglądzie źródła dokumentów w oknie szybkiego podglądu z edytorem głównym.
 32. Wywołanie ustawień serwerów FTP z zakładki "Moje serwery" i usunięcie aktualnie wybranego serwera z listy serwerów, a następnie akceptacja operacji, powodowało pozostawienie nazwy serwera na liście serwerów. Poprawione.
 33. Wywołanie ustawień serwerów SQL z zakładki "Inspektor SQL" i usunięcie aktualnie wybranego serwera z listy serwerów, a następnie akceptacja operacji, powodowało pozostawienie nazwy serwera na liście serwerów. Poprawione.
 34. Dodanie funkcji umożliwiającej edycję atrybutu STYLE znaczników, zawierającego definicję stylu CSS, w inspektorze CSS. Wystarczy ustawić kursor wewnątrz atrybutu STYLE w znaczniku, aby móc edytować jego wartość w inspektorze CSS.
 35. Poprawiony błąd związany z wstawianiem nieprawidłowego znacznika mapy odsyłaczy na grafice w przypadku utworzenia mapy na grafice w narzędziu wstawiania grafiki w trybie graficznym.
 36. Poprawiony błąd powodujący, że przy pierwszym wejściu do edytora graficznego po uruchomieniu programu, powrót do edycji w trybie tekstowym, powodował utratę wprowadzonych modyfikacji, a zamiast nich wyświetlanie tekstu &3388;.
 37. Poprawka funkcji automatycznego uzupełniania znaczników. Dotychczas przy włączonej opcji "Traktuj naciśnięcie spacji tak samo jak naciśnięcie klawisza ">"" w ustawieniach ułatwień kategoria "Dynamiczne podpowiedzi w CSS i inne narzędzia" wpisanie znaku < z klawiatury, a następnie wciśnięcie spacji, powodowało wstawienie znaku > co w efekcie dawało ciąg "<> jednocześnie uniemożliwiając wprowadzanie znaku < i spacji zawsze zastępując tę konstrukcję ciągiem "<>".
 38. Dodane okno postępu wyszukiwania plików i zadań do wykonania wyświetlane po wywołaniu polecenia "Lista zadań w serwisie" z menu Serwisy.
 39. Poprawiony błąd występujący po kliknięciu przycisku "Przenieś to zadanie do wykonania" przy tworzeniu nowego zadania do wykonania. Przycisk powinien być nieaktywny, a można było go użyć.
 40. Do menu "Kod HTML" w podgrupie "Formularze" dodane zostało polecenie wstawienia znacznika pola tekstowego TEXTAREA.
 41. Zmieniony domyślny sposób kodowania znaków w bazie danych w oknie tworzenia nowego serwera SQL na ISO-8859-2.
 42. Dodana nowa funkcja: Zadania do wykonania w serwisie. Funkcja jest uruchamiana przez polecenie "Lista zadań w serwisie" z menu właściwości serwisu. Dotychczas lista zadań w serwisie była listą wszystkich zadań do wykonania przypisanych do dokumentów w serwisie. W związku z tym odczyt wszystkich zadań wymagał przeskanowania wszystkich plików ADD dokumentów znajdujących się w serwisie. Dodanie nowej funkcji pozwala na definiowanie zadań niezależnych od dokumentów i dzięki temu ich lista jest błyskawicznie ładowana. Dodatkowo można kopiować zadania przypisane do dokumentów do zadań serwisu, a także przypisywać zadaniom serwisu pliki, w których zadanie jest do wykonania.
 43. Zmienione kontrolki zakładek wyświetlanych wewnątrz okna edytora tabeli, makrokodów, edytora spisu treści i inspektora SQL.
 44. Zmienione kontrolki paska postępu z "płaskich" na zgodne z tematem Windows XP.
 45. Dodanie możliwości otwierania skrótów do plików z okna "Otwórz dokument" jak również w wypadku ich przeciągnięcia z eksploratora Windows.
 46. Dodane opisy przycisków włączających widok składni języków programowania na zakładce "Języki programowania" oraz zmieniona kolejność przycisków.
 47. Poprawione działanie funkcji automatycznego wstawiania znacznika <li> po wciśnięciu klawisza ENTER wewnątrz listy wyliczeniowej. Problem dotyczył sytuacji, gdy lista miała np. postać jednej linii, <ol><li></li></ol>|. Wciśnięcie enter w położeniu kursora oznaczonym jako | powodowało wstawienie znacznika <li> mimo iż kursor znajdował się już poza listą.
 48. W ustawieniach serwerów FTP nie było można podać wartości PORT wyższej niż 100. Poprawione.
 49. Zmienione kontrolki pola edycyjnego jedno i wieloliniowego z "płaskich" na zgodne z tematem Windows XP.
 50. Zmienione kontrolki listy rozwijalnej oraz listy rozwijalnej z obrazkami z "płaskich" na zgodne z tematem Windows XP.
 51. Zmienione kontrolki pola tekstowego ze strzałkami zwiększania wartości z "płaskich" na zgodne z tematem Windows XP.
 52. Poprawka działania rozwijalnej listy wyboru z obrazkami (np. lista serwerów na zakładce Moje serwery). W przypadku gdy zakładka była dość wąska, lista serwerów wychodziła poza ekran i nie było możliwości przesuwania jej zawartości.
 53. Usunięcie ograniczenia maksymalnej długości rozszerzenia (6 znaków) w narzędziu hurtowej zmiany nazw wielu plików.
 54. Poprawka dotycząca ignorowania ustawienia wyłączającego sprawdzanie blokady plików w przypadku zapisywania i otwierania zdalnych dokumentów do edycji. Obecnie gdy ustawienie ignorowania jest włączone, jest ono uwzględnianie również w przypadku otwierania i zapisywania plików zdalnych.
 55. Zmienione kontrolki listy rozwijalnej w edytorze plików definicyjnych języków skryptowych.
 56. Poprawiony błąd występujący czasami przy sprawdzaniu składni znaczników w serwisie, w którym dokumenty mają przypisany więcej niż jeden arkusz stylów. Błąd występował przy weryfikacji składni CSS w tych dokumentach i występował tylko w określonych okolicznościach.
 57. Poprawiony plik TDF dla języka XHTML 1.1. Dotychczas weryfikacja składni dokumentów XHTML 1.1 powodowała wyświetlenie błędu walidacji znacznika <html>.
 58. Poprawiony błąd uniemożliwiający dostosowanie wybranego schematu kolorowania do własnych potrzeb jak i przypisania dodatkowych rozszerzeń plików do schematu kolorowania.
 59. Ostatecznie poprawiony błąd związany z brakiem odświeżania pasków przesuwu list w różnych miejscach programu, a zwłaszcza na dolnym i prawym panelu.
 60. Na pasku przycisków obok widoku zawartości tabeli w inspektorze SQL dodany został przycisk umożliwiający wklejanie zapytania SQL odpowiadającego bieżącemu widokowi tabeli do edytora w postaci zdefiniowanej w ustawieniach, np. $result=mysql_query("%s", $dbname); gdzie %s jest bieżącym zapytaniem.
 61. Dodanie możliwości tworzenia własnych formatów wklejania zapytań SQL odpowiadających bieżącemu widokowi zawartości tabeli SQL. Listę formatów można tworzyć i edytować w oknie ustawień serwerów SQL pod listą serwerów. Wszystkie dostępne metody wstawiania są dostępne w menu rozwijalnym przycisku opisanego powyżej.
 62. Zmieniona kontrolka listy rozwijalnej serwerów FTP i WebDAV na menu pod przyciskiem.
 63. Zmieniona kontrolka listy rozwijalnej serwerów SQL na menu pod przyciskiem.
 64. Wyłączenie skalowanie kontrolek podczas zmiany rozmiaru oknie edytora makrokodów.
 65. Poprawione pliki definicyjne języków HTML oraz XHTML w zakresie wartości "Authoring-tool" atrybutu NAME znacznika META.
 66. Rozwiązany problem niemożliwości odblokowania programu po uruchomieniu z poziomu użytkownika Windows 2000/NT/XP o ograniczonych uprawnieniach.
 67. Dodany komunikat wyświetlany, gdy po wybraniu funkcji importu makroznaczników z Pajączka 2000, folder z makroznacznikami Pajączka 2000 nie może być znaleziony.
 68. Poprawione działanie funkcji sortujących listy na zgodne ze stroną kodową Windows. Dzięki temu słowa zawierające polskie znaki są poprawnie plasowane na liście posortowanej alfabetycznie (np. lista serwerów FTP).
 69. Zmniejszony rozmiar kolumn na widoku zawartości tabeli na zakładce inspektora SQL.
 70. Ikona w zasobniku systemowym jest aktualnie domyślnie włączona przy pierwszym uruchomieniu programu.
 71. Dodany komunikat informacyjny w momencie próby wykonania operacji na serwisie, który nie jest uaktywniony.
 72. Poprawiony błąd powodujący nie odświeżenie obszaru listy plików na panelu "Moje serwisy" w przypadku otwarcia pliku do edycji przy jednocześnie oddokowanym "pływającym" okienku "Moje serwisy".
 73. Wyłączona funkcja domyślnego wyświetlania prawego marginesu w edytorze (pionowa kreska w kolumnę nr 70), który może służyć na przykład do zawijania wierszów.
 74. Do menu Edycja pod polecenie "Godzina i data" dodane zostało podmenu zawierające polecenia wstawienia bieżącej daty i/lub czasu w kilkunastu różnych formatach.
 75. Do okienka ustawień pasków i menu dodana została nowa zakładka ustawień o nazwie "Szablony daty i czasu" pozwalająca na definiowanie szablonów wstawiania daty i czasu wyświetlanych w menu "Edycja / Godzina i data".
 76. Zmieniony sposób działania funkcji "Godzina i data" dostępnej w menu Edycja. Obecnie wciśnięcie tego polecenia, oprócz wspomnianego wyżej menu, powoduje wyświetlenie okna wybierania daty i godziny gdzie można również z listy wskazać szablon wstawienia. Do tej pory funkcja ta wstawiała tylko bieżącą datę, obecnie dowolną.
 77. Poprawka w funkcji weryfikacji odsyłaczy. Dotychczas program wybierał do weryfikacji również te odsyłacze, które znajdowały się wewnątrz komentarzy. Obecnie odsyłacze w komentarzach są ignorowane.
 78. Poprawka powodująca, że przy tworzeniu nowego dokumentu na bazie szablonów serwisu wbudowanych w Pajączka na zakładce "Makrokody" podczas kopiowania składowych plików graficznych szablonu wyświetlane jest tylko jedno pytanie dla każdego z plików, gdzie można odpowiedzieć "Tak na wszystkie" powodując nadpisanie wszystkich plików w ramach potrzeby.
 79. Zmieniona kontrola opcji edytora "Zaznacz linię po dwukliku" oraz "Zaznacz linię po trójkliku" na typu radio. Do tej pory można było wybrać obie opcje jednocześnie.
 80. Powiązanie funkcji autokorekty z dokumentami, a nie tylko z całym programem poprzez zapamiętywanie ustawienia tej funkcji dla każdego dokumentu z osobna w plikach ADD dokumentów.
 81. Dodanie przycisku włączającego i wyłączającego funkcję autokorekty dla dokumentów do mini paska narzędzi oraz do menu Pisownia.
 82. Dodanie przycisku włączającego okno ustawień autokorekty do menu Pisownia.
 83. Poprawka w działaniu funkcji przywracania domyślnego wyglądu pasków i menu w oknie ustawień wyglądu pasków i menu. Przywracane ustawienia nie były zgodne z ustawieniami domyślnymi dla programu.
 84. Rozszerzony zestaw słów wbudowanych w funkcję autokorekty o kilkanaście nowych słów.
 85. Zmieniony komunikat wyświetlany po wystąpieniu błędu w wykonywaniu zadania z kolejki plików przeznaczonych do publikacji na bardziej zrozumiały.
 86. Przypisanie brakującego tematu pomocy do okna "Zgodność z przeglądarkami".
 87. Okno ustawień schematów kolorowania uwzględnia obecnie ustawienia głównego edytora dzięki czemu podgląd schematu jest bardziej precyzyjny.
 88. Poprawka w inspektorze CSS, który w momencie tworzenia nowego elementu, który wymagał utworzenia sekcji HEAD z blokiem STYLE, tworzył blok STYLE zawsze wielkimi literami.
 89. W kreatorze zapytań SQL na drugiej planszy na liście pól dostępnych do wybrania w ramach konstrukcji warunku dostępne są obecnie wszystkie pola, a nie tylko te, które na pierwszej planszy zostały zaznaczone.
 90. W kreatorze zapytań SQL na drugiej planszy po wstawieniu kolumny z listy kolumn podczas tworzenia warunku dla zapytania, kolumny są obecnie wstawiane jako objęte znakiem ` kreatorze zapytań SQL na drugiej planszy.
 91. W kreatorze zapytań SQL na drugiej planszy do menu pod przyciskiem "Porównania" dodane zostały operatory =, <>, <, >, =>, =<.
 92. Zaktualizowana biblioteka obsługi wyrażeń regularnych.
 93. Poprawiona definicja atrybutu CONTENT znacznika META w plikach definicyjnych HTML 4.01, XHTML 1.0 i XHTML 1.1 uwzględniająca obecnie kodowanie UTF-16 na liście kodowań dostępnych do wyboru dla atrybutu CONTENT.
 94. Poprawienie domyślnej listy filtrów plików w oknie zapisywania pliku pojawiającym się przed wyświetleniem kreatora ramek.
 95. Dodana funkcja zastępująca znaki \' na ' oraz \" na " w dokumencie podglądu w inspektorze znaczników dla znaczników zawierających atrybuty z kodowaniem znaku apostrofu lub cudzysłowu za pomocą znaku ukośnika (np. w skryptach JavaScript, PHP dla znaczników, których kod znajduje się jako parametr funkcji np. echo "" lub document.write).
 96. Powiększenie przycisków w oknie komunikatów i potwierdzeń.
 97. Poprawka w funkcji podświetlania nawiasów. Podświetlanie nie było odświeżane w przypadku usunięcia tekstu wewnątrz nawiasów bez jednoczesnego przesunięcia pozycji kursora, np. klawiszem DELETE.
 98. Dodana nowa funkcja przeglądarki kanałów RSS. Kanały są dostępne z poziomu menu Pomoc / Kanały RSS. Po kliknięciu wybranego kanału zostaje on otwarty na dolnym panelu, gdzie może być przeglądany. Domyślnie w programie znajdują się między innymi kanały RSS najnowszych wiadomości ze strony Pajączka, najnowszych wiadomości na forum oraz najnowszych dziesięciu wpisów w FAQ dotyczącym naszych programów.
 99. W oknie ustawień sieci dodana została zakładka pozwalająca na definiowanie kanałów RSS dostępnych w poleceniu opisanym powyżej.
 100. Poprawka w funkcji synchronizacji wyłączająca funkcję dogrywania brakujących danych (komenda REST) w przypadku elementów koniecznych do synchronizacji. W niektórych przypadkach korzystanie z tej funkcji wpływało nieprawidłowo na działanie funkcji synchronizacji.
 101. Modyfikacja powodująca, iż w oknie szybkiego wyszukiwania i zamiany domyślnie jako pierwsza linia w polach określających zakres wyszukiwania w liniach ustawiany jest jako wartość startowa wiersz, w którym aktualnie znajduje się kursor.
 102. Podczas formatowania PHP i JavaScript dodana klepsydra (zamiast kursora myszy) oznaczająca wykonywanie operacji formatowania.
 103. Wciśnięcie ESC w oknie wstawiania komentarza zamyka okno (przycisk Anuluj).
 104. Wciśnięcie ENTER przed wprowadzeniem jakiegokolwiek tekstu do pola tekstowego w oknie komentarza powoduje zaakceptowanie okna (wciśnięcie OK).
 105. Dodana nowa funkcja kreatora i zarazem edytora kanałów RSS dostępna z menu Narzędzia / Kreatory kodu znaczników oraz menu Plik / Nowy dokument / Kreator kanału RSS.
 106. W oknie "Idź do..." wybranie opcji sposobu poruszania się automatycznie przenosi aktywność do pola, gdzie można wybrać numer linii lub etykietę, do której chcemy przejść. Ta funkcja działa również przy otwieraniu okna.
 107. Poprawka w oknie edytora spisu treści HTML Help. Kliknięcie przycisku ZAMKNIJ przy zmodyfikowanym spisie treści nie pytało o zapisanie wprowadzonych zmian.
 108. Poprawka w oknie edytora skorowidza HTML Help. Kliknięcie przycisku ZAMKNIJ przy zmodyfikowanym spisie treści nie pytało o zapisanie wprowadzonych zmian.
 109. W oknie wstawiania grafiki dodany został przełącznik "Wstaw wymiary, obramowanie, itp jako styl", który powoduje, że parametry wymiary, odstępy oraz obramowanie są wstawianie w postaci stylu CSS w ramach atrybutu STYLE zamiast odpowiednich atrybutów HTML.
 110. W oknie wstawiania grafiki zamienione miejscami zostały pola szerokość i wysokość obrazka.
 111. Ostrzegaj o wielkości liter w odsyłaczach dodawanych dokumentów
 112. W ustawieniach kolejki plików w opcjach sieci i serwerów dodana opcja "Ostrzegaj o wielkości liter w odsyłaczach dodawanych dokum.". Włączenie tej opcji powoduje, że przy dodawaniu plików typu "Dokument HTML" do kolejki FTP do publikowania na serwerze, będzie przeprowadzana weryfikacja odsyłaczy zawartych w dokumencie pod kątem ich poprawności składniowej (wielkość liter, odsyłacz do pliku na lokalnym dysku, użycie backslash zamiast slash w ścieżkach) i wyświetlone ew. ostrzeżenie.
 113. Dodane nowe polecenie pozwalające na zmianę wielkości liter w odsyłaczach do plików lokalnych na małe litery. Polecenie jest dostępne przez podmenu przypisane do przycisku weryfikacji odsyłaczy, a także jest dostępne w menu "Narzędzia / Weryfikacja kodu / Sprawdź odsyłacze /".
 114. Dodane nowe polecenie pozwalające na zmianę wielkości liter w odsyłaczach do plików lokalnych na wielkie litery. Polecenie jest dostępne przez podmenu przypisane do przycisku weryfikacji odsyłaczy, a także jest dostępne w menu "Narzędzia / Weryfikacja kodu / Sprawdź odsyłacze /".
 115. Dodane nowe polecenie pozwalające na zmianę wielkości liter w odsyłaczach do plików lokalnych na wielkość liter zgodną z nazwą pliku i ścieżką do pliku na dysku lokalnym. Polecenie jest dostępne przez podmenu przypisane do przycisku weryfikacji odsyłaczy, a także jest dostępne w menu "Narzędzia / Weryfikacja kodu / Sprawdź odsyłacze /".
 116. Dodane nowe polecenie pozwalające na automatyczne poprawienie ścieżek bezwzględnych na względne w odsyłaczach do lokalnych plików. Polecenie jest dostępne przez podmenu przypisane do przycisku weryfikacji odsyłaczy, a także jest dostępne w menu "Narzędzia / Weryfikacja kodu / Sprawdź odsyłacze /".
 117. Poprawiony błąd w funkcji wyszukiwania osieroconych definicji stylów w serwisie. Funkcja raportowała występowanie osieroconej definicji selektorów zgrupowanych, np. #id1, #id2, #id3.
 118. Zaktualizowany plik definicyjny RSS 2.0 o brakujące znaczniki.
 119. Dodana dokumentacja kontekstowa dla RSS 2.0 dostępna po wciśnięciu CTRL+F1 na znaczniku w dokumencie RSS.
 120. Dodanie polecenia "Publikuj bieżący w sieci" do menu Plik. Polecenie to pozwala na szybkie dodanie aktualnie edytowanego pliku do kolejki plików przeznaczonych do publikacji. Polecenie to w wersji PROFESSIONAL wykorzystuje mapowania synchronizacji przypisane do serwisu, do którego należy bieżący dokument i próbuje wysłać plik zgodnie z ustawieniami tego mapowania. Jeśli brak mapowania plik wysyłany jest do aktualne wybranego folderu na serwerze FTP. W wersji STANDARD ze względu na brak funkcji synchronizacji i ustawień mapowania publikowanie za pomocą tego polecenia wysyła plik zawsze do bieżącego katalogu wybranego na serwerze FTP. Jeśli dokument nie ma nadanej nazwy lub jest otwarty z serwera, funkcja ta nie powoduje dodania niczego do listy plików. Polecenie to nie jest dostępne dla dokumentów otwartych bezpośrednio z sieci. Dla tych plików należy wykonać polecenie "Zapisz", co dokona zapisu dokumentu na serwerze.
 121. Dodanie polecenia "Publikuj otwarte w sieci" do menu Plik. To polecenie jest tożsame z opisanym powyżej, ale odnosi się do wszystkich otwartych aktualnie do edycji dokumentów, a nie tylko bieżącego.
 122. Zmieniony sposób działania funkcji "Publikuj na serwerze" dostępnej z paska lub menu podręcznego listy plików na zakładce Moje Serwisy. Obecnie polecenie to próbuje skorzystać z mapowania synchronizacji zamiast przesyłać plik do aktualnie wybranego katalogu na zakładce "Moje Serwery". Zmieniona również nazwa tego polecenia na "Publikuj w sieci".
 123. Dodanie polecenia umożliwiającego zdefiniowanie domyślnego mapowania synchronizacji do wykorzystania przy użyciu poleceń "Publikuj w sieci".
 124. Poprawiony błąd w funkcjach publikowania powodujący wpadnięcie w nieskończoną pętlę i zawieszenie programu podczas wyświetlania okna potwierdzenia operacji na serwerze, gdy w tym samym czasie w innym wątku następowało odświeżenie zawartości listy plików na panelu "Moje serwery".
 125. Poprawka w kreatorze galerii obrazków polegająca na dodaniu DOCTYPE i prologu odpowiedniego dla XHTML, w którym tworzona jest galeria.
 126. Poprawka błędu w kreatorze galerii obrazków polegająca na umieszczeniu znacznika META w poprawnym miejscu (sekcja HEAD).
 127. Poprawka w kreatorze galerii polegająca na zastąpieniu atrybutu BORDER znaczników IMG stylem CSS.
 128. Poprawka w kreatorze galerii polegająca na wstawianiu pustego atrybutu alt="" nawet gdy generowanie dymków zostało wyłączone.
 129. Poprawka w konwerterze grafik, który nie uwzględniał przełącznika "Przeskaluj obrazki" i zawsze zmieniał ich rozmiar.
 130. W ustawieniach edytora dodana opcja "Nie pytaj o ustawienie zakładki gdzie zakładka istnieje".
 131. Do menu podręcznego listy otwartych dokumentów dostępnego pod przyciskiem na mini pasku oraz pod prawym klawiszem myszy na zakładkach dokumentów dodane ikony (kulki) oznaczające modyfikację i źródło dokumentu.
 132. Poprawione działanie funkcji wymuszonego dołączania plików PHP, CSS, JavaScript do projektu. Jeśli dokument należał do dwóch projektów, a jeden z nich (wcześniejszy) nie zawierał wymuszonego dołączania, to funkcja nie działała mimo, że aktywnym projektem był projekt ze zdefiniowanym wymuszonym dołączaniem. (pro)
 133. Przebudowane okno własności serwisu. Zmiana polega na dodaniu nowej zakładki "Wymuszone dołączanie" zamiast osobne okna dotychczas dostępnego za pomocą przycisku na pierwszej zakładce ustawień projektu. (pro)
 134. Poprawiony błąd, który umożliwiał otwarcie w edytorze folderu plików po wciśnięciu ENTER na nazwie folderu na liście plików na zakładce Moje serwisy.
 135. Poprawka w nawigatorze PHP, który nie sortował poprawnie nazw funkcji znajdujących się w bieżącym dokumencie PHP.
 136. Powiększone okno komunikatów, ponieważ przy dłuższych komunikatach nie wszystkie teksty się mieściły w oknie.
 137. Poprawiony błąd związany z podkreślaniem błędów pisowni w przypadku gdy linia była wcięta licznymi tabulatorami.
 138. Zwiększony rozmiar okna edytora sekcji META.
 139. Dodane narzędzie generatora słów kluczowych. Narzędzie to wyszukuje w dokumencie (Standard) oraz dokumentach lub serwisie (Professional) wszystkie słowa i wyświetla informację o ich częstości występowania. Dzięki temu możliwe jest tworzenie definicji słów kluczowych w META najlepiej dopasowanych do treści dokumentów. Narzędzie jest dostępne obok edytora słów kluczowych w oknie edytora META, a także przez menu "Narzędzia / Struktura / Generator słów kluczowych" oraz z poziomu dynamicznego kodu (CTRL+SPACJA) dla atrybutu CONTENT znacznika META.
 140. Do menu "Kod HTML" dodane zostało podmenu "Struktura" zawierające polecenia umożliwiające wstawienie znaczników: html, head, title, meta name, meta http-quiv, style, script, base, link.
 141. Zmiana sposobu tworzenia plików kopii zapasowych BAK na zdalnych serwerach. Zamiast dotychczasowego nazwa.rozszerzenie.bak nazwy zdalnych plików kopii zapasowych są tworzone na zasadzie bak.nazwa.rozszerzenie. Dzięki temu łatwiej jest odnaleźć wszystkie pliki kopii zapasowych na serwerze, gdyż znajdują się obok siebie.
 142. Zmiana w ustawieniach schematu formatowania arkuszy CSS pozwalająca na włączenie każdej opcji osobno w grupach opcji formatowania selektorów i własności.
 143. W narzędziu zmiany wielu nazw plików jednocześnie dodana możliwość wskazania numeru, od którego powinno rozpocząć się numerowanie.
 144. Poprawka w narzędziu "Szybki start". Po zaznaczeniu opcji "Otwórz okienko właściwości META" program przy wstawianiu znaczników sekcji META do nowego dokumentu uwzględniał DOCTYPE z aktualnie otwartego w edytorze dokumentu zamiast DOCTYPE wybrane w oknie "Szybkiego startu" i w ten sposób zamiast zapisu typowego dla XML stosował domknięcia znaczników z HTML.
 145. Funkcja wstawiania znacznika <BR> po wciśnięciu ENTER (działa w zależności od opcji w ustawieniach) uwzględnia obecnie wielkość znaków znacznika i formatowanie zgodne z DOCTYPE edytowanego dokumentu.
 146. Zmienione domyślne działanie funkcji wstawiania znacznika <BR> po wciśnięciu ENTER. Obecnie wstawiany jest znacznik <BR>, a kursor przenoszony jest do nowej linii.
 147. Dodana opcja "Nie przenoś do nowej linii po wstawieniu <BR>" w ustawieniach ułatwień, pozwalająca na wyłącznie przenoszenia kursora do nowej linii po wstawieniu znacznika <BR> czy to za pomocą klawisza ENTER przy włączonej opcji w ustawieniach, czy też za pomocą poleceń menu HTML oraz skrótów klawiszowych.
 148. Dodanie polecenia "Zamknij wszystkie dokumenty" do menu podręcznego dostępnego na pasku z przyciskami z nazwami dokumentów, który znajduje się nad oknem edytora.
 149. Dodanie ikon graficznych do menu podręcznego dostępnego na pasku z przyciskami z nazwami dokumentów, który znajduje się nad oknem edytora.
 150. Poprawka uniemożliwiająca przypadkowe, dwukrotne włączenie funkcji weryfikacji odsyłaczy w serwisie.
 151. Skrócone menu kontekstowe edytora poprzez utworzenie podmenu "Schowek" i przeniesienie tam funkcji związanych z obsługą schowka.
 152. Dodany komunikat potwierdzający poprawny eksport ustawień programu do pliku z poziomu okna ustawień.
 153. Dodanie możliwości zamknięcia edytora tabel klawiszem ESC.
 154. Dodanie przycisków strzałek na zakładce "Synchronizacji serwisów", które umożliwiają zmianę kolejności elementów na liście. (PRO)
 155. Poprzednie wersje programu nie pamiętały pomiędzy uruchomieniami opcji z ustawień ogólnych o nazwie "Odnośniki bezwzględne do plików lokalnych wstawiaj jako file://". Poprawione.
 156. Polecenie "Kopiuj wiersz" przeniesione do podmenu "Dodatkowe polecenia" w menu "Edycja".
 157. Dodanie polecenia "Zaznacz wiersz" zaznaczające cały wiersz z kursorem do podmenu "Dodatkowe polecenia" w menu "Edycja".
 158. Dodanie polecenia "Usuń wiersz" usuwającego wiersz z kursorem do podmenu "Dodatkowe polecenia" w menu "Edycja".
 159. Dodanie polecenia "Usuń do początku wiersza" do podmenu "Dodatkowe polecenia" w menu "Edycja". Polecenie to usuwa tekst w wierszu z kursorem od miejsca ustawienia kursora do początku wiersza.
 160. Dodanie polecenia "Usuń do końca wiersza" do podmenu "Dodatkowe polecenia" w menu "Edycja". Polecenie to usuwa tekst w wierszu z kursorem od miejsca ustawienia kursora do końca wiersza.
 161. Dodanie polecenia "Wstaw pusty wiersz" do podmenu "Dodatkowe polecenia" w menu "Edycja". Polecenie to wstawia pusty wiersz pod linią z kursorem i ustawia kursor w nowym wierszu.
 162. Dodanie polecenia "Duplikuj zaznaczenie" do podmenu "Zaznaczony tekst na..." w menu "Edycja". Polecenie to powoduje wstawienie zaraz za zaznaczonym tekstem dokładnej kopii zaznaczonego tekstu.
 163. Dodanie polecenia "Publikuj dokument" do menu podręcznego dostępnego na pasku z przyciskami z nazwami dokumentów, który znajduje się nad oknem edytora. Użycie tego polecenia dla dokumentów otwartych z sieci zapisuje dokument na serwerze.
 164. Na zakładce statystyk serwisu w grupie informacji o ilości słów i znaków w dokumentach serwisu dodany wiersz z informacją na temat liczby stron według wyliczenia liczba wszystkich znaków / liczba znaków na stronie. Wartość liczby znaków na stronie określa się w polu poniżej tabelki ze statystykami.
 165. Do menu i paska narzędzi listy plików dodane nowe polecenie pozwalające na przywrócenie zawartości dokumentu z pliku kopii bezpieczeństwa, jeśli istnieje. Pliki są zamieniane zawartością, a więc jest możliwe ponowne odtworzenie zawartości sprzed przywrócenia.
 166. Lista wyświetlająca wyniki sprawdzania poprawności składni otrzymała menu podręczne. W menu tym znajduje się pozycja pozwalająca na usunięcie z listy wyników pozycji identycznych jak ta, dla której wywołanie zostało menu.
 167. Dotychczas dwuklik na wyrazie przed którym znajdował się znak $ zaznaczał tylko wyraz bez znaku $. Obecnie gdy przy dwukliku przytrzymamy klawisz CTRL, wyraz zostanie zaznaczony wraz ze znakiem $.
 168. Poprawione schematy kolorowania zawierające JavaScript. Dotychczas schematy z JavaScript nie zwracały uwagi na wielkość liter w nazwach słów kluczowych języka JavaScript, co nie ułatwiało znajdowanie błędów. Obecnie wielkość liter jest rozróżniana i od razu widać, które słowa kluczowe mogą generować błędy wykonywania skryptów.
 169. Wyszukiwanie przeglądarek uwzględnia teraz przeszukiwanie katalogu "c:\program files\opera\opera.exe". W ostatnich wersjach Opery usunięto klucz rejestru wskazujący na plik EXE programu przeglądarki stąd konieczność dodania tego sprawdzenia. Jeśli automatyczne wyszukiwanie zawiedzie, należy dodać przeglądarkę ręcznie do listy dostępnych przeglądarek zewnętrznych w ustawieniach przeglądania.
 170. Zablokowanie funkcji uzupełniania znaczników w blokach PHP poza cudzysłowami lub apostrofami.
 171. W oknie Rozszerzonego wyszukiwania i zamiany pola wyboru rozszerzeń dla zakresu "Pliki" zostało zmienione na listę rozwijalną, z której można wybierać predefiniowane listy rozszerzeń. W polu można również wpisać rozszerzenia samodzielnie.
 172. W oknie edytora spisu treści HTML Help dodane polecenie eksportu spisu treści do postaci dokumentu HTML.
 173. Poprawiony błąd w edytorze spisu treści HTML Help powodujący, że niemożliwym było utworzenie spisu treści zawierającego spisy treści włączane z innych plików CHM.
 174. W ustawieniach Edytora / Konfiguracja dodana została nowa opcja o nazwie "Zawijaj z wcięciem". Funkcja ta powoduje, że wiersze, które są zawijanie nie rozpoczynają się od początku kolejnego wiersza, ale od miejsca, w którym następuje wcięcie w wierszu poprzedzającym (PRO).
 175. Poprawiony błąd w funkcji weryfikacji poprawności znaczników, który powodował błędne raportowanie odwołań do nieistniejących klas, gdy klasa była zdefiniowana dla pseudoselektrora, np. kod <a class="glossy"> przy definicji selektora jako A:HOVER.glossy powodował wyświetlanie błędu nieodnalezienia klasy. Poprawione.
 176. Dodanie do zestawu znaków uzupełnianych automatycznie znaku `. (PRO)
 177. Dodanie funkcji automatycznego uzupełniania " do \" o ile przed pierwszym " znajduje się backslash. (PRO)
 178. Poprawione działanie nawigatora PHP oraz dynamicznego kodu PHP w zakresie obsługi klas oznaczonych jako extends i implements. Klasy takie nie były poprawnie reprezentowane w nawigatorze oraz niedostępne z dynamicznego kodu PHP. Poprawione. (PRO)
 179. Poprawiony błąd w graficznej mapie serwisu powodujący obcinanie ostatniej litery nazwy pliku znalezionego w arkuszu CSS w konstrukcji np. background-image: url('images/footer.png'); gdy ścieżka nie jest objęta cudzysłowem lub apostrofem. (PRO)
 180. Poprawiony błąd związany z używaniem amerykańskiego słownika jako słownika domyślnego po instalacji programu dla funkcji podkreślania błędów pisowni. (PRO).
 181. Modyfikacja działania narzędzia Szybki Start. Obecnie po użyciu narzędzia nowy dokument otrzymuje status "zmodyfikowany".
 182. Zaktualizowany kurs HTML Pawła Wimmera do najnowszej dostępnej wersji.
 183. Na zakładce "Moje serwery" na widoku szczegółowym zawartości FTP dodana została nowa kolumna o nazwie "Typ" wyświetlająca nazwy typów plików zlokalizowanych w katalogu. Możliwe jest sortowanie wg typów po kliknięciu na nagłówku kolumny.
 184. Poprawka w funkcji weryfikacji składni arkuszy CSS, dzięki której tzw. "underscore hack" nie jest raportowany jako błąd przy weryfikacji składni w zgodzie ze specyfikacją CSS 2.1.
 185. Poprawka w funkcji sprawdzania zgodności arkuszy CSS z przeglądarkami, dzięki której tzw. "underscore hack" jest raportowany jako niedziałający w przeglądarkach innych niż MS Internet Explorer 5.0, 5.5, 6.0.
 186. Poprawione schematy kolorowania o nazwach CSS, Dynamic HTML, Dynamic XHTML, HTML+CSS oraz HTML+PHP+CSS tak, aby uwzględniały "underscore hack" i poprawnie go kolorowały ze względu na zgodność takiego zapisu z CSS 2.1.
 187. Poprawione pozycjonowanie kursora z poziomu raportu wyszukiwania na dolnym panelu wyników, na wyrazach odnalezionych funkcją Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana.
 188. Przywrócone wyświetlanie na czerwono tła paska statusu na zakładce "Moje serwery" w sytuacji, gdy w tle wykonuje się kolejka FTP.
 189. Dodane wyświetlanie na zielono tła paska statusu na zakładce "Moje serwery" w sytuacji, gdy w tle wykonuje się synchronizacja serwisów.(PRO)
 190. Zmieniona ikona dla serwisów, które są jednocześnie projektami HTML Help. (PRO)
 191. Okno wyświetlania pomocy na dolnym panelu używa obecnie obiektu MS Internet Explorer lub Mozilla (o ile jest zainstalowana w systemie). Wybór zależy od zdefiniowania domyślnej przeglądarki dla wbudowanego podglądu w ustawieniach przeglądania.
 192. Nowa funkcja automatycznego sprawdzania aktualności wersji. Możliwe jest zdefiniowanie okresów, co jakie sprawdzania jest aktualność wersji. Może to być: przy każdym uruchomieniu programu, raz dziennie, co tydzień i co miesiąc. Sprawdzanie odbywa się w tle i dopóki nie ma nowej wersji, nie są wyświetlane komunikaty. Gdy nowa wersja jest dostępna, program wyświetli stosowny komunikat i pozwoli zapoznać się z informacjami dotyczącymi aktualizacji do nowej wersji.
 193. Zmienione działanie funkcji sprawdzania aktualności wersji na żądanie. Obecnie program po sprawdzeniu i dostępności nowej wersji wyświetli stosowny komunikat i pozwoli zapoznać się z informacjami dotyczącymi aktualizacji do nowej wersji.
 194. Poprawiony błąd w kreatorze ramek powodujący wstawianie znacznika <noframes> poza znacznikiem <frameset> co jest błędem z punktu widzenia specyfikacji.
 195. Dodane nowe i zmodyfikowane dotychczasowe makrokody przycisków "Pomógł Pajączek".
 196. Dodanie poleceń "Informacje na temat zamawiania" oraz "Aktualizacje (upgrade)" do menu Pomoc / Pomoc online.
 197. Nagrywarka czynności pamięta obecnie ostatnio ustawioną prędkość odtwarzania.
 198. Podczas odświeżania dynamicznego podglądu aktywność była zawsze przywracana do jednego z elementów głównego okna. Obecnie jest przywracana nie tylko w ramach głównego okna, dzięki czemu aktywna kontrolka np. okienka poprawności pisowni może być przywrócona poprawnie.
 199. Poprawiony błąd związany z nieprawidłowym pozycjonowaniem kursora podczas kasowania wyrazów przeniesionych do nowej linii za pomocą klawisza DELETE w momencie gdy wyraz był na tyle krótki, aby wrócić do linii poprzedniej.
 200. Poprawiony błąd powodujący, że program nie odnajdywał wszystkich funkcji dostępnych w dokumencie PHP w sytuacji, gdy gdzieś w pliku znajdowała się np. komenda echo ('?>');. (pro)
 201. Do edytora dodana funkcja usuwania wyrazu za kursorem (CTRL+DELETE) oprócz obecnej już funkcji kasowania wyrazu przed kursorem (CTRL+BACKSPACE).
 202. Poprawka w nawigatorze PHP uwzględniająca wyświetlanie plików z folderów dołączanych wirtualnie. (pro)
 203. Poprawka w dynamicznym kodzie i podpowiedziach dla PHP uwzględniająca wyświetlanie definicji z plików w folderach dołączanych wirtualnie. (pro)
 204. Poprawka w funkcji wysyłającej pliki na FTP za pomocą kolejki plików. Do tej pory ustawienie automatycznej zmiany nazw plików wysyłanych na serwer na małe litery działało tylko w zakresie pierwszego poziomu zagłębienia katalogów dodanych do kolejki publikacji FTP.
 205. Po uruchomieniu kreatora ramek proponowany katalog do zapisu struktury ramkowej jest obecnie taki sam jak aktualnie wybrany katalog na zakładce "Moje serwisy".
 206. Wywołanie narzędzia "Wyszukiwanie i zamiana w pliku lub folderze" z menu listy plików lub paska narzędzi obok listy plików umożliwia również obecnie wyszukiwanie w aktualnie wybranym na drzewie katalogów nad listą plików folderze, ale tylko gdy na liście plików nie jest wybrany żaden plik ani folder.
Historia wersji 5.4.0
Wersja wprowadzona 12 lutego 2005. Zmiany w tej wersji:
 1. Wstawianie znaczników HTML 4.01 z "Inspektora znaczników" małymi bądź wielkimi literami - w zależności od wartości odpowiedniej opcji w ustawieniach programu.
 2. Poprawiony błąd w weryfikatorze składni powodujący wyświetlanie nieprawidłowych błędów w przypadku dokumentów HTML 4.01 zawierających zagnieżdżone tabele.
 3. Poprawiona nawigacja na liście błędów weryfikatora składni w przypadku, gdy sprawdzana była jednocześnie składnia kilku dokumentów bez nazwy.
 4. W przypadku, gdy w dokumencie brak było odpowiedniego dla XHTML DOCTYPE albo DOCTYPE wskazywało np. na HTML, to po użyciu inspektora znaczników wstawiane były znaczniki w formacie XML-owym tj. <br/> zamiast <br>. Błąd ten został poprawiony.
 5. Poprawiony błąd z wersji 5.3.0, uniemożliwiający ponowną edycję znacznika DOCTYPE.
 6. Dodana opcja w ustawieniach umożliwiająca włączenie wstawiania odnośników do bezwzględnych ścieżek lokalnych w postaci "file://C:\plik.txt" zamiast standardowego "C:\plik.txt". Zapewnia to prawidłową interpretację tych ścieżek przez przeglądarki Mozilla oraz Opera.
 7. Dodana funkcja pozwalająca na usunięcie licencji i kodów odblokowujących, za pomocą których przekształcono program w pełną wersję. Funkcja przydatna przy przenoszeniu oprogramowania na inny komputer, gdy na obecnym nie chcemy pozostawiać naszych danych rejestracyjnych.
 8. Informacja na pasku stanu o zadaniu do wykonania znajdującym się aktualnie pod kursorem myszki.
 9. Zmieniona lokalizacja opcji "Usuwaj znacznik <BASE> przy wywołaniu podglądu", sugerująca, że funkcja ta działa tylko w przypadku podglądu poprzez zapis jako plik tymczasowy.
 10. Poprawiony błąd polegający na używaniu schematu "Brak kolorowania" zamiast domyślnego schematu kolorowania dla plików o rozszerzeniach nie przypisanych do żadnego schematu bądź nie posiadających żadnego rozszerzenia.
 11. Poprawiony sposób nawigacji na liście klas w CodeInsight dla HTML (atrybut CLASS). Naciśnięcie liter "u" albo "w" powoduje teraz przejście do klas zaczynających się daną literą, a nie do pozycji "Utwórz nową klasę..." lub "Wybierz klasy...".
 12. Dodana możliwość używania znaków specjalnych "\n" lub "\r" w polu "Zamień na" w okienku dialogowym "Wyszukiwanie, zamiana, przenoszenie...". (znaki te reprezentują przejście do nowej linii).
 13. W skategoryzowanym nawigatorze HTML kliknięcie na arkusz stylów CSS dołączony poprzez instrukcję @import powoduje teraz poprawne przejście do odpowiedniego miejsca w kodzie strony.
 14. Zmodyfikowane działanie inspektora znaczników: teraz inspektor automatycznie przełącza aktywną kategorię znaczników na właściwą dla danego dokumentu, czyniąc to przy każdym ruchu kursorem. Wstawianie znaczników z innych języków możliwe jest tylko po wybraniu odpowiedniej kategorii znaczników i niezwłocznym zablokowaniu jej wyboru przy pomocy ikonki "kłódki".
 15. Weryfikator składni dokumentów HTML rozszerzony o możliwość wykrywania osieroconych znaczników zamykających komentarz "-->".
 16. Dodana opcja w "Ustawieniach ułatwień" powodująca działanie funkcji autouzupełniania znaczników tak samo, jak w poprzednich wersjach Pajączka (tj. takie samo uzupełnianie niezależnie od tego, czy naciśnięto klawisz ">" czy też " ").
 17. Poprawiony błąd przy zamykaniu programu w trakcie wykonywania kolejki plików. Pomimo odpowiedzi "NIE" na pytanie, czy aby na pewno zakończyć pracę programu, aplikacja zamykała się.
 18. Log połączeń z serwerem FTP rozszerzony o komunikaty informujące o zerwaniu połączenia.
 19. Log połączeń z serwerem FTP rozszerzony o listingi zawartości katalogów pobierane z serwera.
 20. Dodana opcja umożliwiająca włączenie funkcji "bezpiecznych transferów FTP" dla plików pobieranych bądź wysyłanych przy pomocy kolejki plików. Dotychczas funkcja ta była wykorzystywana przez Pajączka jedynie podczas synchronizacji serwisów.
 21. Możliwość ustawienia opcji pasywnych połączeń FTP oddzielnie dla każdego serwera FTP.
 22. Zmieniona czcionka tytułowa w okienku "Podpowiedzi i sztuczki" ze względu na problemy z jej wyświetlaniem na niektórych systemach.
 23. Gdy w filtrze plików wg czasu na zakładce Serwisy podana została godzina "00.xx.xx" (np. 00.38:10) wyświetlany był komunikat o błędnym czasie. Poprawione.
 24. Narzędzie obejmowania zaznaczonego tekstu wybranym innym tekstem zapamiętuje aktualnie wpisywane do pól teksty na liście wyboru elementów.
 25. W ustawieniach Edytor / Ogólne dodane opcje: "Skróć tytuł na przyciskach dokumentów do znaków:" oraz "Pokaż początek i koniec tytułu" pozwalające na skracanie długości i sposobu wyświetlania tytułu na pasku przycisków przełączania między dokumentami.
 26. Wciśnięcie F5 (reedycja znacznika) wewnątrz znacznika AREA powoduje obecnie wywołanie okna reedycji mapy odsyłaczy, a nie jak poprzednio komunikat z prośbą o ustawienie kursora na znaczniku MAP.
 27. Dodana możliwość otwierania w edytorze plików umieszczonych w kolejce FTP za pomocą dwukliku na wybranym elemencie na liście.
 28. Do ustawień Edytor / Dokumenty dodana opcja "Automatycznie zmień mapowanie jeśli dokument z podfolderu serwisu, dla którego przypisano mapowanie" powodująca, że przy przełączaniu się pomiędzy dokumentami serwisu automatycznie ustawiane jest mapowanie zdefiniowane dla folderu, w którym znajduje się dokument, na który dokonane zostało przełączenie.
 29. W przypadku gdy do kolejki dodawany był element przeznaczony do wysłania lub pobrania, który znajdował się już w kolejce, wyświetlany był komunikat informacyjny. Obecnie program pyta czy mimo to, iż element znajduje się już w kolejce, dodać go lub nie.
 30. Do podręcznego menu listy plików dodane zostało polecenie PUBLIKUJ powodujące publikowanie wybranego(nych) plików lub folderów na aktualnie wybranym serwerze FTP w aktualnie wybranym katalogu.
 31. Zmieniony domyślny sposób wyświetlania okienek "Lista zadań do wykonania w serwisie", "Edytorek Unicode", "Nagrywarka czynności", "Szkło powiększające". Obecnie przy pierwszym otwarciu okna otwierają się niezadokowane i w dużym rozmiarze. Następnie mogą być reskalowane i dokowane na prawej stronie ekranu.
 32. Przycisk "Pomoc" w oknie zadań do wykonania w serwisie nie wyświetlał pomocy do okienka. Poprawione.
 33. Do okienka wyświetlającego listę zadań w serwisie dodane zostało pole wyświetlające opis zadania, udostępniany po kliknięciu zadania na liście.
 34. Poprawione skalowanie okna informacji o dokumencie w sytuacji, gdy wcześniej użyty został przycisk minimalizacji do paska tytułowego.
 35. Poprawiony błąd inspektora znaczników, który powodował, że po wywołaniu inspektora przy zamkniętym lewym panelu przez skrót CTRL+2 i rozwinięciu listy wyboru wartości, ponowne użycie CTRL+2 (ukrycie inspektora) nie powodowało ukrycia rozwiniętej listy aż do zamknięcia programu.
 36. Z menu "Narzędzia / Inne narzędzia" usunięta pozycja "Dodaj statystykę odwiedzin Gemius".
 37. Do raportów zapisywanych z weryfikacji składni wprowadzono informację o nazwach plików, w których występowały błędy składniowe.
 38. Przyspieszona weryfikacja zdalnych odsyłaczy wskutek jednokrotnego sprawdzania tych samych odsyłaczy.
 39. Poprawione sprawdzanie zdalnych odsyłaczy o adresie w postaci np. http://www.pajaczek.pl (bez znaku / na końcu adresu).
 40. Poprawiony błąd w edytorze tabel powodujący, że tekst wpisywany do pola "Zawartość komórki" na zakładce "Komórki, ustawienia i treść" dodawany był do pola tekstowego od końca.
 41. W okienku wyboru plików do otwarcia (CTRL+O) przy wyborze filtru "Pliki z obsługą kolorowania" mimo braku kolorowania dla plików ADD były one wyświetlane na liście. Problem rozwiązany.
 42. Do edytora META dodane pole "Tytuł dokumentu" pozwalające na reedycję znacznika <title> dotychczas niedostępną. Możliwe jest również przypisanie domyślnego tytułu dla plików w ustawieniach serwisu poprzez określenie domyślnych wartości sekcji META.
 43. Przebudowane okienko rozszerzonego wyszukiwania i zamiany oraz dodana funkcja umożliwiająca określenie listy plików, które mają być ignorowane przy wykonywaniu funkcji wyszukiwania i zamiany.
 44. Okienko definicji stylów dla narzędzi rozwija obecnie listę dostępnych stylów w pionie, a nie w poziomie jak dotychczas.
 45. Poprawiony problem z uruchamianiem programu na systemach nie wyposażonych w dysk C:.
 46. Dodana opcja pozwalająca na automatyczne rozwijanie gałęzi drzew listy folderów na liście folderów lokalnego systemu plików oraz liście folderów na serwerze FTP. Działanie funkcji jest podobne jak w eksploratorze Windows.
 47. Poprawiony błędny komunikat oznajmiający o braku plików do konwersji (mimo, iż konwersja została dokonana) w rozszerzonym wyszukiwaniu i zamianie pojawiający się po zakończeniu konwersji kodowania dokumentów.
 48. Poprawiony błąd w funkcji formatowania kodu HTML - znaki o kodzie #2 znikały po wykonaniu formatowania.
 49. Poprawiony błąd w weryfikacji składni dokumentów HTML, polegający na nieodczytywaniu grupowych selektorów CSS.
 50. Poprawiony błąd we wbudowanym kliencie FTP powodujący, że na niektórych serwerach unixowych nie były wyświetlanie pliki ukryte (te, których nazwy zaczynają się od kropki).
 51. Udostępnienie funkcji "Odczytaj w kodowaniu" również dla dokumentów otwieranych z serwerów.
 52. Przy dużych czcionkach w systemie okno edytora makrokodów było obcięte. Poprawione.
 53. Do "Ustawienia / Ogólne / Przy starcie" dodana opcja "Pokaż ikonę w zasobniku obok zegara i minimalizuj do niej" powodująca, że przy minimalizacji okna głównego programu jest ono minimalizowane do zasobnika (miejsce obok zegara i innych mniejszych ikon) zamiast do paska zadań. Wyłączenie tej opcji powoduje powrót do normalnego sposobu minimalizacji okna.
 54. Do "Ustawienia / Inne / Ustawienia serwerów i sieci / Kolejka plików i synchronizacja" dodana opcja "Kolejka plików do publikacji osobna dla każdego serwisu", której włączenie powoduje, iż każdy serwis zdefiniowany w programie posiada osobną kolejkę plików. Gdy opcja jest wyłączona program używa jednej kolejki wspólnej dla wszystkich serwisów zdefiniowanych w programie. W trakcie wykonywania kolejki przypisanej do serwisu, nie można przełączać serwisów.
 55. Narzędzie "Szybki Start" po wybraniu DOCTYPE dla dokumentu z ramkami uniemożliwia określenie parametrów BODY, która to sekcja nie powinna znaleźć się w dokumencie z DOCTYPE FRAMESET oraz zamiast BODY do nowo utworzonego dokumentu wstawiane są znaczniki FRAMESET oraz NOFRAMES.
 56. Do narzędzia "Szybki Start" dodany przełącznik umożliwiający uruchomienie edytora ramek w sytuacji, gdy wybrane DOCTYPE dotyczy dokumentu zawierającego ramki.
 57. Poprawiona funkcja automatycznych wcięć w edytorze, która powodowała, że przy wciśnięciu ENTER w linii bez treści wstawiane było wcięcie użyte w liniach powyżej z dodatkową, zbędną spacją. Poprawka usuwa wstawianie tej zbędnej spacji.
 58. Rozbudowana funkcja obsługująca zdarzenie upuszczenia przez drag&drop pliku przeniesionego z listy plików nad dokument. Obecnie działanie tej funkcji jest bardziej zależne od kontekstu, do którego przenoszony jest plik z listy plików oraz tego jaki to jest plik. Możliwe jest m.in. automatyczne tworzenie konstrukcji @import dla plików CSS przenoszonych w obręb <STYLE>..</STYLE>, automatyczna zmiana ścieżek do plików przy przenoszeniu ich na niektóre znaczniki, automatyczne definiowane stylów przy przenoszeniu grafik nad niektóre znaczniki czy w PHP aktualizowanie parametrów funkcji include*, require* nazwami plików z drag&drop.
 59. Zmienione działanie funkcji zatrzymania podglądu, dzięki czemu skrypty zapętlające odświeżanie strony na podglądzie nie powodują już blokowania programu.
 60. W ustawieniach projektów na zakładce "Dokumenty" dodana została opcja umożliwiająca wybranie domyślnego rozszerzenia dla nowozapisywanych plików w ramach projektu. Opcja ta posiada priorytet nad ustawieniem z ustawień głównych dokumentów w ustawieniach Edytora.
 61. W ustawieniach projektów na zakładce "Dokumenty" dodana została opcja umożliwiająca wybranie domyślnej nazwy dla nowozapisywanych plików w ramach projektu.
 62. Poprawiony błąd "wcinania" zaznaczonego tekstu wielolinijkowego za pomocą klawisza TAB. Dotychczas po wciśnięciu TAB więcej niż raz do wcinania używane były znaki spacji zamiast TAB. Obecnie przy tych samych ustawieniach używany jest znak tabulacji.
 63. Na zakładce "Raport wyszukiwania" dolnego panelu, gdzie wyświetlane są wyniki rozszerzonego wyszukiwania usunięta została z domyślnego widoku kolumna "Tytuł". Można ją włączać i wyłączać za pomocą przycisku znajdującego się na pasku narzędzi obok listy.
 64. Raport weryfikacji odnośników w dokumencie oraz serwisie posiada obecnie domyślnie wyszukane i wyświetlane tytuły dokumentów, w których znalezione zostały błędne odsyłacze.
 65. W opcjach ustawiania programu "Ustawienia, dynamiczne atrybuty, inne" / "Dynamiczne podpowiedzi w CSS i inne narzędzia" jest opcja "Uzupełnianie znaczników". Jeśli wyłączyło się uzupełnianie znaczników, to reszta opcji była "przyciemniona" i nie dało się ich zaznaczyć. Wystarczyło jednak wyjść z tych ustawień (przez "Zastosuj") i wejść ponownie do ustawiania tych opcji, to pomimo wyłączonej opcji "Uzupełnianie znaczników" reszta opcji była możliwa do zaznaczenia. Poprawione.
 66. Na zakładce FTP w obszarze panelu statusu dodane zostały ikonki oznajmiające stan aktualnego połączenia z serwerem. Ikony reprezentują: tryb offline (brak połączenia), tryb online, tryb online kodowany (w wersji Professional z SSL), komunikację z serwerem.
 67. Zmieniona kolejność zadawania pytań o potwierdzenie przy zamykaniu programu. Obecnie pytanie o zamknięcie programu jest zadawane jako pierwsze przed innymi pytaniami o zapisanie dokumentów, połączenie z serwerem, kolejkę plików, itp.
 68. Podczas dodawania elementów do kolejki publikacji w przypadku obecności dodawanych elementów na liście zadawane jest pytanie o to, czy elementy te mają być dodane czy nie do listy. W tej poprawce do okna zapytania dodano przycisk ANULUJ pozwalający na udzielenie odpowiedzi NIE dla wszystkich zdublowanych na liście elementów.
 69. Poprawione zachowanie dynamicznego podglądu w przypadku korzystania z Mozilla jako kontrolki dla dynamicznego podglądu. Dotychczas podczas odświeżania podglądu po wprowadzeniu zmian w dokumencie, tracony był "focus" z dokumentu, tzn. po zmianach i automatycznym odświeżeniu podglądu nie można było już kontynuować dalszego pisania, gdyż aktywność była utracona. Obecnie aktywność edytora nie jest tracona i po odświeżeniu można kontynuować dalsze modyfikacje dokumentu.
 70. Okienko informacji o dokumencie mogło być powiększane tylko do wielkości 600x400. Zwiększony został limit do 1024x768.
 71. Funkcja zliczająca liczbę słów podawaną w informacjach o dokumencie nie wlicza już obecnie słów będących cyframi bądź fragmentów krótszych od 2 znaków (spójników).
 72. Do statystyk w oknie informacji o dokumencie dodana została informacja o liczbie znaków występujących w dokumencie, a konkretnie liczbie znaków w słowach wraz ze spacjami znajdujących się w dokumencie oprócz znaczników i kodu. Dla uproszczenia i przyspieszenia obliczeń przyjmuje się, że na jedno słowo przypada jedna spacja.
 73. Na zakładce "Statystyki" w oknie właściwości projektu znajduje się dodatkowa lista z informacją o liczbie słów w całym serwisie oraz liczbie znaków przypadających na te słowa (wliczając spacje). Dla uproszczenia i przyspieszenia obliczeń przyjmuje się, że na jedno słowo przypada jedna spacja.
 74. Dodana funkcja oczyszczająca serwis z wszystkich plików ADD, BAK, TMP za jednym kliknięciem w menu właściwości serwisu oraz w narzędziu synchronizacji serwisów.
 75. Dodane wyświetlanie dymków podpowiedzi dla elementów paska zakładek dokumentów. Dla każdego przycisku z nazwą dokumentu wyświetlany jest dymek podpowiedzi z pełną ścieżką dostępu do dokumentu.
 76. Poprawka w narzędziu rozszerzonego wyszukiwania i zamiany: otwarte dokumenty, w których zlecono zamianę, ale zamieniany tekst nie został znaleziony, nie są już oznaczane jako zmodyfikowane.
 77. Dodana poprawka powodująca, że przy zmianie kodowania znaków w edytorze META, program odpowiednio koryguje prolog XML dokumentu XHTML.
 78. Usunięty dymek podpowiedzi znad listy folderów na zakładce "Moje serwisy".
 79. Poprawiona obsługa parametru "Authoring_tool" w sekcji META. Obecnie program stosuje nazwę tę zmiennej o postaci "Authoring-tool", ze względu na zgodność z walidatorem HTML W3C.
 80. We wszystkich nawigatorach dostępnych na zakładce "Nawigator" w prawym panelu zasobów dostępne są trzy nowe gałęzie: "Zakładki numerowane", "Zakładki nazwane" oraz "Zadania do wykonania". Ujawniają się one, gdy w edytorze są zdefiniowane zakładki lub zadania. W gałęziach tych znajdują się nazwy zakładek bądź zadań. Kliknięcie w wybraną pozycję powoduje przeniesienie kursora w odpowiednie miejsce w edytorze gdzie zlokalizowany jest kliknięty element.
 81. Dodana możliwość przenoszenia plików z raportu wyszukiwania nad listę plików lub folderów FTP/WebDAV w celu opublikowania ich na serwerze.
 82. Poprawiony błąd w funkcji automatycznego podkreślania błędnych wyrazów w sytuacji, gdy w tej samej linii przed błędnym wyrazem znajdowały się znaki TAB.
 83. Poprawione schematy kolorowania "Dynamic HTML" i "Dynamic XHTML" w zakresie kolorowania skryptów JavaScript i VBScript. Skrypt jest kolorowany jako VBScript tylko wtedy, gdy deklaracja <SCRIPT> rozpoczyna się od '<script language="vbscript"' lub '<script type="text/vbscript"'. W innym wypadku stosowane jest kolorowanie JavaScript dla treści skryptu.
 84. Modyfikacja funkcji wyszukiwania i zamiany w bieżącym dokumencie, dzięki czemu wyszukiwanie i zamiana jest o wiele szybsze.
 85. Dodany przycisk wstawiania odsyłacza do edytora komórki tabeli.
 86. Funkcja zamiany zaznaczonego tekstu na małe lub wielkie litery nie dokonuje już modyfikacji wielkości liter wewnątrz encji, np. .
 87. W menu podręcznym dostępnym pod prawym przyciskiem myszki na paskach narzędzi i menu głównym dodane polecenie "Pomoc" wyświetlające dokumentację dotyczącą konfiuracji pasków narzędzi.
 88. W edytorze map odsyłaczy dodana funkcja wyświetlająca wymiary obszaru na pasku statusu okna edytora. Wymiary podawane są podczas rysowania, przenoszenia lub zmiany rozmiaru obszarów za wyjątkiem obszarów nieregularnych.
 89. Modyfikacja wyświetlania listy zdefiniowanych obszarów w edytorze map odsyłaczy polegająca na wyświetlaniu na liście zdefiniowanych obszarów opisów z atrybut ALT przypisanego do obszaru zamiast standardowych nazw typu "prostokąt", "koło", itp.
 90. Zmieniona ikona serwisów HTML Help na liście serwisów na zakładce "Moje serwisy" na bardziej "rzucającą się w oczy".
 91. Szablony wyszukiwania w okienku rozszerzonego wyszukiwania i zamiany pamiętają od tej pory zawartość obu pól, zarówno "Szukaj" jak i "Zamień".
 92. W oknie wyszukiwania i zamiany w dokumencie dodana obsługa szablonów wyszukiwania jak w oknie rozszerzonego wyszukiwania i zamiany.
 93. Dodana opcja w Ustawieniach ułatwień / Inne ułatwienia / Ustawienia wstawiania znaczników o nazwie "Wstawiaj znacznik <LI> w nowej linii gdy Enter w linii z <LI>" (domyślnie włączona) powodująca, że w przypadku wciśnięcia klawisza ENTER w linii ze znacznikiem <LI> następuje przejście do nowej linii z wstawieniem znacznika <LI> co pomaga w tworzeniu list wyliczeniowych. Nie jest bowiem konieczne ręczne wstawianie kolejnych znaczników listy (<LI>).
 94. Poprawienie błędu weryfikacji składni zagnieżdżonych list wyliczeniowych.
 95. Poprawka powodująca, że po włączeniu stylu "natywny XP" dla wyglądu pasków i menu, skróty klawiszowe są już widoczne w menu obok nazw poleceń. Do tej pory przy tym stylu nie były one widoczne.
 96. Narzędzie "Szkło powiększające" wyświetla obecnie krzyżyk określający położenie kursora na powiększonym podglądzie okna.
 97. Dodanie przeglądarki Firefox do listy przeglądarek odnajdywanych przez program i wyświetlanych w menu Wyświetl / Przeglądanie oraz na głównym pasku narzędzi. Wyszukiwanie przeglądarek ma miejsce przy pierwszym uruchomieniu programu lub po ręcznym uruchomieniu wyszukiwania przez okno Ustawienia / Przeglądanie.
 98. W oknie zmiany praw dostępu do zdalnych plików dodana etykieta wyświetlająca wartość liczbową aktualnie wybranych praw dostępu.
 99. W oknie służącym do zmiany praw dostępu do zdalnych plików i folderów dodana możliwość podania kodu liczbowego określającego ustanawiane prawa dostępu do wybranego elementu.
 100. Pozycja "Zaznacz wszystkie" na pasku narzędzi listy plików oraz w menu kontekstowym listy plików przekształcona została w polecenie z listą dodatkowych poleceń w podmenu. Polecenia znajdujące się w podmenu pozwalają na zaznaczenie na liście tylko tych plików, które spełniają określone kryteria np. rozszerzeń plików lub nazw plików.
 101. Do menu podręcznego listy plików na zakładce "Moje Serwisy" dodane zostały dwa nowe polecenia umożliwiające zaznaczanie plików na liście wg kryterium rozszerzeń oraz nazwy plików. Można zaznaczać pliki o określonych rozszerzeniach jak również o nazwach, które pasują do schematu, np. plik_*.gif. Dostępne wildcards są opisane w pomocy do programu.
 102. W ustawieniach pasków narzędzi i menu dodana opcja o nazwie "Zawijaj przyciski na pasku zamiast wyświetlać strzałkę". Dzięki tej opcji, jeśli pasek narzędzi zawiera więcej przycisków niż można wyświetlić na aktualnym panelu, przyciski będą w zależności od tego ustawienia, wyświetlane w dodatkowym podmenu dostępnym pod przyciskiem strzałki lub cały pasek narzędzi zostanie "zawinięty", aby wszystkie przyciski były widoczne na ekranie. Nie dotyczy paska narzędzi w górnej części zakładki Moje Serwisy.
 103. W oknie rozszerzonego wyszukiwania i zamiany na zakładce "Wyszukiwanie i zamiana" pomiędzy obszarami wprowadzania tekstu do wyszukiwania i zamiany dodany został przycisk z menu pozwalającym na usuwanie zawartości wybranych pól.
 104. Zmieniony sposób poruszania się po dokumencie za pomocą skrótu klawiszowego CTRL+KURSOR LEWO i PRAWO. Do tej pory kursor pozwalał na poruszanie się wg schematu np: <|p>|słowo<|a |href=|"">|słowo</|a>|słowo</|p>| gdzie znak | to kolejne miejsca położenia kursora. Obecnie schemat dla przykładu powyżej wygląda tak: <|p>|słowo|<|a |href=|"">|słowo|</|a>|słowo|</|p>|
 105. Funkcja zmiany wielkości znaków w znacznikach nie wpływa już na wielkość liter w znaczniku <!DOCTYPE>.
 106. W narzędziu formatowania kodu źródłowego dokumentów i serwisu dodana funkcja pozwalająca na proste formatowanie polegające wyłącznie na zmianie wielkości liter w znacznikach w dokumentach.
 107. Zmieniony filtr wybierania plików w oknie wyboru dokumentu głównego serwisu na domyślny, zgodny z ustawieniami rozszerzeń dokumentów.
 108. Poprawione określanie atrybutów zaznaczonego tekstu podczas edycji w trybie graficznym.
 109. Poprawka powodująca uwzględnianie zdefiniowanej w ustawieniach programu lub ustawieniach serwisu wielkości znaków znaczników dla dokumentów rozpoznanych lub ustawionych jako HTML 4.x. Nie dotyczy dokumentów typu XML (np. XHTML).
 110. Rozbudowana i poprawiona o adresy URL lista dostępnych DOCTYPE w oknie Szybkiego Startu oraz podczas reedycji DOCTYPE.
 111. Dodana funkcja "Zaznacz całość znacznika aż po zamykający" pozwalająca na zaznaczenie znacznika z całą zawartością, na przykład począwszy od <TABLE> po </TABLE> wraz z wszystkim co znajduje się wewnątrz. Aby zaznaczyć znacznik należy ustawić kursor na znaczniku otwierającym lub zamykającym i użyć tego polecenia. Znajduje się ono w menu "Narzędzia / Nawigacja po dokumencie".
 112. Dodana funkcja "Zaznacz wnętrze znacznika aż po zamykający" pozwalająca na zaznaczenie całej zawartości znajdującej się pomiędzy znacznikiem otwierającym a zamykającym. Na przykład począwszy od <TABLE> po </TABLE> wszystkim co znajduje się wewnątrz za wyjątkiem samych znaczników. Aby zaznaczyć wnętrze znacznika należy ustawić kursor na znaczniku otwierającym lub zamykającym i użyć tego polecenia. Znajduje się ono w menu "Narzędzia / Nawigacja po dokumencie".
 113. W menu "Edycja" pozycja "Zaznacz wszystko" jest obecnie przekształcona na postać podmenu. Kliknięcie w tę pozycję zaznacza tekst całego dokumentu. Rozwinięcie przypisanego do tej pozycji menu daje dostęp do dodatkowych poleceń pozwalających na zaznaczanie znaczników, selektorów, tekstów między nawiasami, etc.
 114. W menu "Szukaj" dodana pozycja "Idź do". Kliknięcie w tę pozycję uruchamia narzędzie służące do przemieszczania się po dokumencie. Jednocześnie do tego polecenia przypisane jest podmenu pozwalające na przemieszczanie się w dokumencie pomiędzy znacznikami, selektorami, nawiasami, itp, a także zakładkami numerycznymi i tekstowymi.
 115. Poprawiony występujący czasami problem znikania pasków przesuwu na listach znajdujących się na panelach po lewej, prawej i w dolnej części ekranu.
 116. Dodana ikona pomocy w menu podręcznym edytora.
 117. Dotychczas przy zapisie dokumentów, które posiadały atrybut "Tylko do odczytu" wyświetlany był komunikat informujący o tym fakcie, a dokument nie był zapisywany. Obecnie wyświetlane jest pytanie, czy mimo to zapisać plik i usunąć atrybut "Tylko do odczytu" dla zapisywanego dokumentu.
 118. Przyspieszone przełączanie pomiędzy serwisami na zakładce "Moje serwisy".
 119. Zmienione ikony reprezentujące znaczniki niewidzialne w trybie graficznym na bardziej czytelne.
 120. Funkcja "Nowy folder" na zakładce "Moje serwery" wyświetla obecnie domyślną nazwę dla nowego foldera.
 121. Funkcja "Nowy dokument" na zakładce "Moje serwery" wyświetla obecnie domyślną nazwę dla nowego dokumentu.
 122. Poprawiona składnia plików *.sql generowanych w wyniku użycia "Kreatora eksportu z bazy danych" przy wykorzystaniu opcji eksportu rezultatów zapytania SQL - w poprzedniej wersji generowane były niepoprawne polecenia SQL.
 123. Poprawiony eksport do plików *.sql (SQL INSERT...) tabel MySQL zawierających pola typu TEXT - w poprzedniej wersji w niektórych sytuacjach zawartość tych pól nie była obejmowana cudzysłowami, co powodowało błędy składniowe SQL.
 124. Zoptymalizowany proces wykonywania przez Pajączka na serwerze MySQL dużych plików z poleceniami SQL.
 125. Dodany pasek postępu pokazujący stopień zaawansowania importu pliku poleceń SQL przez Pajączka.
 126. W inspektorze SQL, na widoku struktury tabeli, dodana kolumna informująca o tym, czy dane pole ma status AUTO_INCREMENT.
 127. Funkcja "Otwórz odnośnik (Shift+Ctrl+O)" działająca poprawnie również dla dokumentów otwartych z serwera.
 128. Inspektor znaczników rozszerzony o funkcjonalność pozwalającą mu działać wewnątrz bloków skryptów PHP.
 129. Poprawione błędy powodujące nieprawidłowe wyświetlanie podpowiedzi CodeInsight dla znaczników HTML/XHTML znajdujących się wewnątrz skryptów PHP.
 130. Poprawiony błąd przy zmianie aktywnego serwisu - program pytał o zmianę aktywnego serwera FTP na serwer przypisany do nowego projektu nawet wtedy, kiedy serwer ten był już aktywny.
 131. Utworzenie nowego serwera FTP powodowało, że w okienku definiowania mapowań dla serwisów ten nowy serwer był prezentowany na końcu listy. Obecnie lista jest posortowana alfabetycznie.
 132. Poprawiony opis dla wartości "Height" w kategorii "Wizualne" inspektorów CSS. Był błędnie opisany jako "szerokość" zamiast "wysokość".
 133. Poprawiony błąd w narzędziach formatowania kodu źródłowego PHP oraz JavaScript, powodujący przerzucanie do nowej linii komentarzy znajdujących się bezpośrednio po średnikach.
 134. Na liście elementów przeznaczonych do automatycznej synchronizacji dodany został przycisk umożliwiający selektywne zaznaczenie lub odznaczenie wybranych plików na liście za pomocą okienka z wyborem rozszerzeń.
 135. Okno tworzenia i właściwości tabeli SQL zostało dwukrotnie powiększone, aby wyświetlanie struktury większych tabel było bardziej ergonomiczne.
 136. Zmieniony sposób wybierania ignorowanych folderów plików w oknie automatycznej synchronizacji serwisów na taki sam jak dla listy "Tylko wskazanych folderów i plików".
 137. Poprawiony błąd w funkcji ignorowania plików lub folderów przy synchronizacji. Program nie uwzględniał folderów dodanych do listy ignorowanych.
 138. Poprawiony błąd w edytorze HTML Help, który powodował błędne wyświetlanie ścieżek plików zawartych w pliku CHM dołączanych do spisu treści nadrzędnego pliku CHM.
 139. Zmieniona kontrolka w oknie wyświetlającym zawartość HTML Help z listy na drzewko.
 140. Poprawiony błąd powodujący nie działanie filtrowania plików w oknie wyświetlającym zawartość HTML Help.
 141. Poprawiony błąd związany z czyszczeniem pola "Domyślna strona startowa" w oknie edytora HTML Help po dodaniu pliku do listy plików składowych projektu.
 142. Poprawiony błąd inspektora CSS, który powodował, że po wywołaniu inspektora przy zamkniętym lewym panelu przez skrót CTRL+3 i rozwinięciu listy wyboru wartości, ponowne użycie CTRL+3 (ukrycie inspektora) nie powodowało ukrycia rozwiniętej listy aż do zamknięcia programu.
 143. Nowa funkcja wersji Professional o nazwie "Wieloschowek". Podczas kopiowania kolejnych fragmentów tekstu do schowka są one dodawane do tzw. "Wieloschowka" skąd mogą być ponownie wstawiane. Wieloschowek włącza się za pomocą polecenia "Wieloschowek" z menu podręcznego edytora lub menu głównego "Edycja". W ustawieniach ogólnych programu można zdefiniować ile elementów wieloschowka jest pamiętanych na liście (domyślnie 20). Elementy z listy wieloschowka można wstawiać do edytora przez dwuklik, przycisk na pasku lub drag&drop.
 144. W okienku pozwalającym na wpisanie polecenia SQL do wykonania na serwerze SQL dodane przyciski pozwalające na ładowanie ulubionych zapytań oraz zarządzanie nimi. Okienko nie jest już skalowalne ze względu na to, że do edycji dużych skryptów należy wykorzystywać główny edytor lub ładować je z pliku.
 145. Poprawiony błąd w funkcji formatowania kodu PHP, który objawiał się, gdy w pliku PHP brakowało znacznika ?> kończącego skrypt.
 146. Inspektor SQL wyświetla teraz wyniki zapytania SELECT, jeżeli jest ono częścią grupy kilku poleceń. Zapytanie SELECT musi być ostatnim poleceniem na liście.
 147. Domyślnie włączona opcja "Rozpoznaj kategorię znaczników na podstawie znacznika nadrzędnego dokumentu" we właściwościach WML, SMIL, P3P, SVG w edytorze TDF, dzięki czemu dokumenty bez DOCTYPE mogą być łatwiej rozpoznane.
 148. Zmiana powodująca, że przy korzystaniu z dynamicznego kodu w PHP po wybraniu z listy funkcji, która nie posiada argumentów, kursor ustawiany jest za ostatnim nawiasem nazwy funkcji, pozwalając na dalszą edycję kodu. W przypadku funkcji posiadających argumenty kursor ustawiany jest pomiędzy nawiasami, aby możliwe było podanie argumentu. Sztuczka działa dla funkcji bez argumentów oraz funkcji z argumentem "void".
 149. Poprawione angielskojęzyczne komunikaty wyświetlane przez funkcje wyszukiwania z użyciem wyrażeń regularnych.
 150. W przypadku otwierania dokumentów do edycji bezpośrednio z serwerów (FTP lub WebDAV) na pasku tytułowym wyświetlana była pełna ścieżka lub tytuł dokumentu. Ta modyfikacja powoduje, że przed ścieżką lub tytułem wyświetlana jest dodatkowo w nawiasach informacja o serwerze, z którego otwarty jest dokument, a konkretnie przyjazna nazwa serwera definiowana w ustawieniach.
 151. Poprawka w funkcji indeksowania nazw plików w narzędziu automatycznej zmiany wielu nazw plików. Poprawka dotyczy indeksowania na wskazanej liczbie pól, przykładowo w przypadku indeksowania na 4 polach, nazwy dla plików o numerze większym niż 100 nie otrzymywały poprzedzającego pola z cyfrą 0, czyli zamiast "0100" pliki były nazywane "100". Poprawka dotyczy wszystkich dostępnych pól indeksowania.
 152. W "Ustawienia sieci i serwerów / Wbudowany klient FTP i WebDAV / Praca Grupowa" dodana opcja "Wyłącz sprawdzanie blokady plików zdalnych" pozwalająca na wyłączenie sprawdzania obecności pliku LCK na serwerze, informującego o blokadzie na pliku, który jest przeznaczony do modyfikacji. Dzięki temu liczba komend przesyłanych do serwerów jest mniejsza jednak traci się w ten sposób dostęp do informacji o blokadach plików, które mogą być nałożone przez innych użytkowników.
 153. Poprawione działanie zakładek dokumentów. W sytuacji, gdy jest więcej zakładek niż liczba mogąca zmieścić się na panelu pojawia się strzałka przesuwu. Gdy usuwano dokumenty strzałka była widoczna aż do usunięcia ostatniego dokumentu zamiast być usuniętą gdy liczba zakładek pozwalała już na jej usunięcie.
 154. Dodana funkcja umożliwiająca zmianę kolejności dokumentów na pasku zakładek dokumentów nad edytorem. Funkcję uruchamia się poprzez kliknięcie polecenia "Zmień kolejność dokumentów" znajdującą się w menu podręcznym dostępny po kliknięciu prawym przyciskiem na pasku zakładek dokumentów lub po rozwinięciu listy dokumentów na mini pasku narzędzi.
 155. Funkcja dynamicznych atrybutów dla języka PHP rozszerzona o możliwość działania wewnątrz bloków klas, również poza kodem należącym do metod. Dotychczas dynamiczny kod działał tylko w obrębie metod w klasach.
 156. Dodana opcja w oknie "Dołącz prolog XML dla dokumentów typu XML" w oknie "Szybki start" pozwalająca na określenie, czy w przypadku dokumentów typu XML powinien być do dokumentu wstawiany prolog XML o postaci <?xml version="1.0."?>.
 157. Dodane wyświetlanie liczby wszystkich rekordów w tabeli na pasku stanu zakładki "Inspektor SQL" przy widoku "Wszystkie rekordy".
 158. Poprawiony błąd w funkcji synchronizacji serwisów polegający na przypisywaniu domyślnych uprawnień do plików zamiast tych zdefiniowanych na serwerze w przypadku, kiedy użyty był tryb "bezpiecznego transferu plików na serwer".
 159. Poprawiony błąd w funkcji synchronizacji serwisów polegający na nieuwzględnianiu "Zmieniaj lokalną datę modyfikacji na zdalną podczas synchronizacji" podczas synchronizacji z sieci na komputer lokalny.
 160. Poprawiony błąd w eksporcie danych z bazy w formacie SQL INSERT - wartości pól typu DATETIME są teraz poprawnie obejmowane parą cudzysłowów.
 161. W przypadku, gdy na liście plików włączony jest widok miniatur plików graficznych, a nie ma żadnej miniaturki do wyświetlenia ze względu na brak plików graficznych w folderze, wyświetlany jest stosowny komunikat na widoku miniatur.
 162. Dodany komunikat potwierdzający dokonanie korekty typograficznej dokumentu w przypadku gdy dokonuje się korekty w bieżącym dokumencie. Do tej pory komunikat nie był wyświetlany.
 163. Jeśli edytowany dokument posiada rozszerzenie.ASP, to w przypadku wciśnięcia # program automatycznie dodaje drugi znak # i ustawia kursor między nimi. W ASP zmienne oznacza się za pomocą dwóch znaków # wokół nazwy zmiennej, a dzięki tej funkcji wpisywanie nowych zmiennych jest szybsze.
 164. Poprawione działanie funkcji automatycznego uzupełniania prologu dokumentów PHP. Obecnie po wpisaniu <?php lub <? i naciśnieciu spacji program uzupełnia zapis do postaci: <?php NOWA_LINIA ?> lub <? NOWA_LINIA ?>. Wstawienie nowej linii jest uzależnione od stanu opcji "Uzupełniając <? i <?php wstawiaj pustą linię między nimi" znajdującej się w "Ustawienia / Inne / Ułatwienia / Podpowiedzi w PHP".
 165. Poprawione działanie funkcji automatycznego uzupełniania prologu dokumentów PHP. Obecnie po wpisaniu <?php lub <? i wciśnięciu ENTER program uzupełnia zapis do postaci: <?php NOWA_LINIA ?> lub <? NOWA_LINIA ?>.
 166. Usunięcie znaku "_" z listy aktywatorów funkcji automatycznej korekty. Dotychczas wpisanie np. "ob_" skutkowało autokorektą do postaci "ob._" (poprawiany był skrótowiec "ob" na "ob." od "obywatel"). Obecnie znak "_" nie aktywuje autokorekty dzięki czemu wpisywanie np. funkcji ob_start() z PHP nie powoduje automatycznej zamiany na błędny zapis z punktu widzenia kodu PHP.
 167. Poprawienie błędu powodującego niemożliwość otwarcia listy pod przyciskiem "Importuj" w oknie edytora TDF w sytuacji, gdy okno to zostało wywołane przez okno ustawień ułatwień, a nie bezpośrednio.
 168. Poprawiony błąd w interpretacji poleceń SQL zawierających podwójny znak myślnika.
 169. Weryfikacja składni CSS od obecnej wersji sprawdza również domyślnie zgodność z wybraną w ustawieniach specyfikacją CSS. Domyślny standard określa się w Ustawieniach / Inne / Ułatwienia / Dynamiczne podpowiedzi w CSS / Weryfikacja składni.
 170. Poprawiony błąd wyświetlania nieprawidłowej liczby rekordów pobranych w zapytaniu z tabeli bazy danych na pasku stanu inspektora SQL. Liczba rekordów była zawsze wyświetlana o 2 mniejsza niż powinna.
 171. Zmieniony sposób przełączania się między różnymi ustawieniami projektu HTML Help w oknie edytora projektu HHP na zakładce Definicja Okien. Zamiast dotychczasowej listy rozwijalnej użyta została kontrolka zakładkowa.
 172. W oknie eksportu tabel dostępnym z poziomu Inspektora MySQL na jednej z kolejnych plansz dodana została opcja pozwalająca na wyłączenie danych (poleceń INSERT INTO) z wynikowego pliku SQL powstającego wskutek funkcji eksportowania danych. Dzięki temu możliwe jest wyeksportowanie wyłącznie struktury tabeli z ewentualnym poleceniem DROP TABLE.
 173. Przy eksporcie tabel do edytora Pajączka ustawiany jest obecnie schemat kolorowania odpowiedni dla formatu, do którego są eksportowane tabele. Dzięki temu nie trzeba ustawiać go ręcznie, jeśli domyślny nie odpowiada. Schematy dobierane są wg schematów przypisanych do rozszerzeń plików.
 174. Zmieniony układ okna synchronizacji serwisów. Lista wyboru mapowania zawiera obecnie informację o mapowaniu katalogu zdalnego na lokalny, a grupa "Kierunek synchronizacji" została przeniesiona pod listę mapowań.
 175. Poprawiony błąd powodujący, że pliki i foldery dodane do listy ignorowanych plików na drugiej zakładce narzędzia synchronizacji serwisów, nie były ignorowane podczas tworzenia plików do aktualizacji, gdy synchronizowany serwis używał mapowania synchronizacji wskazującego na podfolder serwisu.
 176. Poprawiona obsługa wartości font-size i line-height w obsłudze stylu własności zgrupowanej font. Obecnie wartości te są poprawnie wstawianie do inspektora i dokumentu z użyciem znaku / do ich rozdzielenia.
 177. Poprawiona obsługa nazw czcionek w inspektorze CSS. Obecnie czcionki, których nazwa składa się z kilku członów rozdzielonych spacjami są ujmowane w znak cudzysłowu.
 178. Pajączek próbuje obecnie samodzielnie odnaleźć ścieżkę do pliku kompilatora HTML Help (hhc.exe) jeśli nie jest ona zdefiniowana.
 179. Poprawione wyświetlanie nazw selektorów na liście w inspektorze CSS. Wyświetlanie nazw było błędne w sytuacji, gdy na początku arkusza znajdowała się konstrukcja @ np. @charset lub @import. Problem nie dotyczył konstrukcji @ z własnościami ujętymi w nawiasy klamrowe.
 180. Poprawiony błąd w narzędziu korekty typograficznej powodujący zawieszenie się programu w nieskończonej pętli w momencie korekty dokumentu z ustawioną opcją "usuwaj spacje pomiędzy wyrazami a znakami interpunkcyjnymi". Błąd miał miejsce wyłącznie w sytuacji gdy w korygowanym dokumencie znajdował się znacznik ze znakiem interpunkcyjnym np. <img src="plik.jpg" alt="nazwa:".
 181. Dwuklik na liście "Struktura" w inspektorze SQL powoduje wyświetlenie okna właściwości tabeli.
 182. Dodana ikona pomocy na pasku przycisków obok listy serwerów SQL na zakładce Inspektor MySQL.
 183. Poprawione działanie funkcji pomocy kontekstowej dla PHP (CTRL+F1 na słowie kluczowym np. nazwie funkcji wbudowanej).
 184. Dodana opcja "Polecenia INSERT bez nazw pól" w kreatorze eksportu bazy danych do postaci zapytania SQL. Dzięki temu wynikowy plik SQL dla eksportowanej bazy lub poszczególnych tabel, może być znacznie mniejszy.
 185. Poprawka w funkcji eksportu kilku tabel jednocześnie. W wypadku gdy w eskporcie do polecnia SQL nie wybrano zapytania z dodaniem polecenia CREATE polecenia INSERT INTO nie zawierały nazwy tabeli, do której powinny być wstawione dane.
 186. Dodane sygnały dźwiękowe odtwarzane po zakończeniu długotrwałych operacji na bazach danych SQL z poziomu zakładki Inspektora SQL (np. eksport lub import tabel, itp).
 187. Zmienione działanie funkcji otwierania dokumentów z menu kontekstowego Ekploratora Windows. Dotychczas jeśli program był wyłaczony i użyło się tej funkcji w Eksploratorze, Pajączek nie odczytywał automatycznie listy ostatnio używanych dokumentów. Obecenie dokumenty te są otwierane, a oprócz nich, dodatkowo, te, które zostały przekazane z Eksploratora.
 188. Poprawiony błąd weryfikacji zdalnych odsyłaczy powodujący zawieszanie się programu.
 189. Poprawiony błąd połączenia do serwerów FTP. Po rozłączeniu połączenia nie można było go nawiązać ponownie.
Historia wersji 5.3.0
Wersja wprowadzona 24 lipca 2004. Zmiany w tej wersji:
 1. Ulepszona automatyczna detekcja typów dokumentów po ich załadowaniu do edytora i na tej podstawie podejmowanie decyzji o używanych w przypadku dynamicznego kodu, atrybutów i pomocy plikach definicyjnych.
 2. Rozszerzone okienko właściwości META w którym znalazły się nowe opcje dotyczące ustawień specyficznych dla wyszukiwarki Google.
 3. Rozszerzone okienko właściwości META w którym znalazło się nowe ustawienie pozwalające na wyłączenie pasek narzędzi obrazków w przeglądarce Internet Explorer.
 4. Poszerzona lista własności META w oknie własności serwisu, które można określić jako własności domyślne dla każdego serwisu WWW z osobna.
 5. Poprawione działanie funkcji weryfikacji znaczników HTML w przypadku niedomkniętych znaczników.
 6. Usprawnione wychwytywanie znaczników podczas weryfikacji składni, które nie powinny posiadać żadnych atrybutów.
 7. Dodana możliwość weryfikacji składni całego serwisu za jednym razem.
 8. W listach znajdujących się w okienkach dialogowych Pajączka dodano możliwość zaznaczania i usuwania wielu elementów za jednym razem, a także zaznaczenia wszystkich elementów za pomocą skrótu klawiszowego CTRL+A.
 9. Ulepszona automatyczna detekcja typu dokumentu na podstawie deklaracji DOCTYPE i/lub przestrzeni nazw (xmlns) głównego znacznika dokumentu.
 10. Dodana obsługa wyświetlania dynamicznej pomocy dymkowej dla własności CSS, zarówno w blokach stylów, jak i wewnątrz atrybutu STYLE znaczników HTML.
 11. Pełna zgodność programu ze standardem CSS 2.1.
 12. Wsparcie dla profilu CSS TV Profile 1.0.
 13. Nowe funkcje w dynamicznym kodzie dla CSS uwzględniające w pełni konstrukcje @import, @media, @font-face, @charset, @page.
 14. Dynamiczny kod i atrybuty dla znaczników działający także w sytuacji, gdy wpiszemy tylko część znacznika po znaku "<" i naciśniemy CTRL+SPACJA.
 15. Dodana możliwość dołączenia ikonki do bieżącego dokumentu (favourite icon) za pomocą odpowiedniego polecenia z menu "Kod HTML".
 16. Dodane pole "Dymek" do okienka dialogowego "Wstawianie grafiki".
 17. Poprawiona współpraca mechanizmów dynamicznego kodu i atrybutów z funkcjami Cofnij/Ponów.
 18. Możliwość wstawiania do edytora wektorowych plików graficznych w formacie SVG poprzez przenoszenie plików tego typu z zakładki "Moje serwisy".
 19. Poprawiony błąd w funkcji "Obejmij zaznaczony tekst klasą" polegający na korzystaniu z atrybutu STYLE zamiast CLASS.
 20. Inspektor znaczników rozszerzony o możliwość podglądu wstawianego znacznika w Mozilla.
 21. Komunikat wyświetlany po przeprowadzeniu rozszerzonego wyszukiwania/zamiany zawiera teraz liczbę dokumentów, w którym odnaleziono szukaną frazę.
 22. Dodana możliwość zmiany rozmiarów okienek "Otwórz" i "Zapisz jako...".
 23. Poprawiony błąd polegający za tym, że przyciski Cofnij i Ponów były aktywne także w trybie wbudowanego podglądu.
 24. Dodana możliwość posortowania listy zawierającej rezultaty rozszerzonego wyszukiwania/zamiany po dowolnej kolumnie poprzez jej kliknięcie.
 25. Dodana możliwość zmiany wielkości okienka "Styl dla znacznika".
 26. Poprawiony błąd w okienku wyszukiwania i zamiany, polegający na tym, że przy próbie zamiany nieistniejącego tekstu na inny, pojawiał się mylący komunikat: "Żaden tekst nie został zaznaczony".
 27. Poprawiony błąd w module "Moje serwery", powodujący blokowanie się programu w przypadku próby wykonania operacji na pliku, który znajduje się na serwerze dwukrotnie pod tą samą nazwą, ale pisaną różną wielkością liter.
 28. Usunięte menu "Ulubione odsyłacze" z menu głównego, zakładki Przeglądanie oraz narzędzia wstawiania odsyłaczy.
 29. Po wciśnięciu klawisza F3 nie pojawia się już komunikat, kiedy wcześniej nie zostało przeprowadzone żadne wyszukiwanie. Zamiast niego wyświetlane jest okienko "Znajdź...".
 30. Dodana możliwość wyświetlania plików graficznych typu BMP w okienku dialogowym "Wstawianie grafiki".
 31. Poprawiony błąd przy edycji (klawisz F5) znacznika <A HREF="...">, będącego odsyłaczem do adresu e-mail. W przypadku wykorzystania pól "Treść", "Temat" i "Wyślij kopię na adres" następowało dublowanie części adresu.
 32. Poprawiony błąd występujący przy edycji (klawisz F5) znaczników META. W sytuacji, gdy na końcu linii ze znacznikiem META znajdowały się spacje, blok META nie był zaznaczany w całości.
 33. W sytuacji, kiedy zaznaczony jest tekst w edytorze, nie pokazuje się podręczne menu z sugestiami do wyrazu napisanego w nieprawidłowy sposób.
 34. Poprawione rozmiary okien przeglądarki wewnętrznej, które można teraz wymusić w Pajączku.
 35. Dodana możliwość wyłączenia zgłaszania znaczników i atrybutów "deprecated" jako błędów składniowych w weryfikacji składni.
 36. Możliwość wywołania pomocy dla własności CSS po naciśnięciu skrótu CTRL+F1, kiedy kursor znajduje się w "Inspektorze CSS".
 37. Poprawione działanie narzędzia "Formularz wysyłany pocztą".
 38. Dodana funkcja automatycznego dodawania wartości VALUE do znacznika <LI> w przypadku tworzenia list i zaznaczenia odpowiedniego przełącznika. Wartość VALUE przybiera kolejne numery pozycji na liście.
 39. Poprawione ponowne dokowanie okienek oddokowanych z zakładek lewej i prawej w przypadku zamknięcia ich przyciskiem X na pasku pływającego okna zakładki.
 40. Dodana funkcja automatycznej zmiany rozszerzenia pliku na rozszerzenie odpowiednie dla grupy wybranej na liście filtrów w oknie zapisywania dokumentu.
 41. Nowe kontrolki dzielące okna na części ruchome umożliwiające zminimalizowanie sąsiadującego panelu do najmniejszego dopuszczalnego rozmiaru, a także powrót z tej pozycji do poprzedniej. Nadal można włączyć poprzedni wygląd kontrolki w ogólnych ustawieniach programu, opcja "Pasek przesuwu i dzielenie okna w dawnym stylu".
 42. Możliwa jest już zmiana rozmiaru okienka edytora makrokodów.
 43. Poprawiony błąd powodujący czasami bardzo długie zamykanie się głównego okna ustawień po wybraniu przycisku "Zastosuj i zamknij".
 44. W pewnych okolicznościach po wyłączeniu podglądu źródła makrokodu na zakładce makrokody niepoprawnie odświeżała się kontrolka podglądu wyglądu makrokodu wyświetlając nadal kod źródłowy makrokodu zamiast jego podglądu.
 45. Wyłączenie zapytania o zapisanie dokumentu bez nazwy, który w treści posiada wyłącznie znaki spacji, TAB lub końca linii.
 46. Poprawiony błąd w edytorze map odsyłaczy związany z rysowaniem obszarów kolistych. Program umożliwiał tworzenie elips mimo, że specyfikacja nie dopuszczała takich kształtów.
 47. Poprawiony błąd w edytorze map odsyłaczy, który powodował komunikat związany z niemożnością odnalezienia grafiki przy reedycji znacznika <MAP> za pomocą klawisza F5.
 48. Dodano funkcję umożliwiającą wybór podglądu wbudowanego za pomocą przeglądarek MS Internet Explorer lub Mozilla na zakładce Makrokody.
 49. Wszystkie pola wyboru kolorów w Inspektorze Znaczników posiadają obecnie listę predefiniowanych nazw kolorów dostępnych do wybrania.
 50. Umożliwienie ręcznego podawania kodów kolorów w polach wyboru kolorów w Inspektorze Znaczników.
 51. Dodana opcja "Ostrzegaj tylko przy pierwszej próbie zapisania dokumentu", której zaznaczenie powoduje, że komunikat ostrzegający o braku odpowiedniej deklaracji kodowania w dokumencie nie pojawia się przy każdej próbie jego zapisu, a jedynie przy pierwszym zapisie.
 52. Rozszerzona funkcjonalność narzędzia umożliwiającego zamianę zaznaczonego tekstu na tabelę. Możliwe jest teraz wyłączenie przymusowego tworzenia nowego wiersza tabeli z każdego wiersza tekstu.
 53. Poprawiony błąd w module FTP polegający na tym, że przy wgrywaniu pliku o takiej samej nazwie jak plik istniejący już na serwerze, mechanizm cache'owania dopisywał plik do cache, ale niestety nie zastępował nadpisanego, lecz wyswietlał go obok starego.
 54. Umożliwiona reedycja znaczników zawierających znaczniki HTML:Template w treści wartości atrybutów za pomocą okienek pod klawiszem F5 i inspektora znaczników.
 55. Zablokowana możliwość definiowania tabeli o wymiarze 0x0 wierszy i kolumn w edytorze tabel.
 56. Poprawiony błąd odświeżania listy wierszy na zakładce Wiersze w edytorze tabel. W związku z tym błędem występowały również inne błędy powodujące niepoprawne wstawianie innych elementów do poszczególnych komórek tabeli w zagnieżdżanych tabelach.
 57. Ograniczenie możliwości zagnieżdżania tabel w edytorze tabel do dwóch poziomów.
 58. Poprawiony błąd edytora tabel powodujący pomijanie informacji o zdefiniowanej mapie odsyłaczy podczas wstawiania grafiki z mapą do komórki tabeli.
 59. Poprawiony błąd powodujący nieodświeżanie inspektora znaczników przy poruszaniu się między znacznikami w edytorze w sytuacji gdy inspektor jest oddokowany, a lewy panel ukryty.
 60. Dodane pełne wsparcie dla języków XHTML 1.0, XHTML 1.1, WML 2.0, MathML 2.0, SVG 1.1, SMIL 2.0, P3P v1.0, RSS 2.0. Dla tych standardów działa weryfikacja składni, dynamiczne znaczniki i atrybuty, oraz dynamiczne podpowiedzi do kodu, dokumentacja kontekstowa, itp.
 61. Możliwość określenia domyślnego języka dokumentów zarówno globalnie dla całego edytora, jak i osobno dla każdego serwisu WWW.
 62. Możliwość wymuszenia traktowania wskazanego dokumentu jako napisanego w podanym języku.
 63. Kreator importu został wzbogacony o możliwość generowania dokumentów wyjściowych w formacie XHTML.
 64. Okienko "Deklaracji typu dokumentu" rozszerzone o możliwość tworzenia nagłówków dokumentów w językach XHTML 1.0, XHTML 1.1, WML 2.0, MathML, SVG, SMIL.
 65. Weryfikacja składni dokumentu rozszerzona o możliwość jednoczesnego sprawdzania znaczników oraz stylów użytych w dokumencie, a także weryfikacji zgodności znaczników i ich atrybutów z różnymi wersjami przeglądarek WWW.
 66. Weryfikator składni HTML rozszerzony o możliwość wyszukiwania zdublowanych identyfikatorów (ID) dla znaczników, oraz odwołań do klas (CLASS), które nie mają żadnego znaczenia, gdyż nie pasują do żadnego z zadeklarowanych stylów.
 67. Weryfikacja poprawności składni CSS wewnątrz atrybutów typu STYLE znaczników HTML, MathML itp.
 68. Znacznie rozbudowana funkcja dynamicznego kodu dla znaczników:
  • Możliwość wyświetlania po znaku "<" jedynie znaczników, które mogą znajdować się w aktualnym kontekście, zamiast wszystkich znaczników.
  • Możliwość włączenia ukrywania znaczników oznaczonych jako "depracated" oraz znaczników będących własnymi rozszerzeniami przeglądarek.
  • Możliwość włączenia ukrywania atrybutów oznaczonych jako "deprecated" oraz atrybutów będących własnymi rozszerzeniami przeglądarek.
  • Możliwość wyłączenia wyświetlania zdarzeń na liście dynamicznych atrybutów bądź też wyświetlania jedynie niektórych kategorii zdarzeń.
 69. Dodana możliwość wyświetlania w dymkach pomocy informacji o wsparciu znaczników, atrybutów, zdarzeń i własności CSS w poszczególnych wersjach przeglądarek.
 70. Możliwość wymuszenia języka dla każdego dokumentu z osobna (za pomocą menu podręcznego edytora), co ma z kolei wpływ na pliki definicyjne używane w funkcjach dynamicznego kodu i atrybutów, podpowiedziach do kodu i dynamicznej pomocy CTRL+F1.
 71. Zaprojektowany od nowa edytor plików definicyjnych języków (TDF).
 72. Możliwość zaimportowania pliku DTD do Pajączka (konwersja na plik TDF), co umożliwia korzystanie z funkcji dynamicznego kodu, atrybutów i podpowiedzi oraz inspektora znaczników dla dowolnego języka, dla którego posiadamy plik definicyjny DTD.
 73. Przeprojektowane okienko dialogowe "Wstawianie obiektu", możliwość wstawiania na stronę WWW zarówno kodu, jak i obiektu danych, jest od tej pory o wiele bardziej intuicyjna.
 74. Zaniechane wsparcie dla przestarzałego znacznika <INSERT> w okienku dialogowym "Wstawianie obiektu".
 75. Dodana możliwość obejmowania bloków skryptów oraz arkuszy stylów osadzonych w dokumentach HTML za pomocą konstrukcji XML-owej <![CDATA[ ... ]]>, co umożliwia zgodność tworzonych stron ze standardem XHTML.
 76. Okienko "Właściwości tabeli" w inspektorze MySQL rozszerzone o pole pokazujące, czy klucz podstawowy tabeli posiada atrybut "auto_increment".
 77. Dodane zapamiętywanie wysokości drzewka listy tabel w inspektorze MySQL pomiędzy kolejnymi uruchomieniami programu.
 78. Dodana możliwość powiązania Pajączka z plikami szablonów Smarty (*.tpl).
 79. Przy tworzenia nowego mapowania do synchronizacji projektu domyślnie wybierany jest serwer FTP/WebDAV, który jest przypisany do tego projektu.
 80. Rozszerzenia *.xul i *.xhtml dodane do listy rozszerzeń domyślnie obsługiwanych przez Pajączka.
 81. Poprawne odświeżanie drzewka pokazującego dostępne tabele i pola w inspektorze MySQL po wykonaniu operacji zmiany właściwości tabeli, która nie jest aktualnie aktywna.
 82. Poprawiony błąd w kreatorze zapytań SQL, polegający na nieobejmowaniu nazw tabel oraz pól cudzysłowami, przez co wykonanie operacji na polu bądź tabeli, której nazwa zawierała zarezerwowane w SQLu znaki bądź operatory, była niemożliwa.
 83. Poprawiony błąd w inspektorze MySQL powodujący niemożność wykonania operacji na niektórych indeksach tabeli (dotyczyło to sytuacji, kiedy nazwy indeksów zawierały zarezerwowane w SQLu znaki bądź operatory).
 84. Funkcja ulubionych zapytań i tabel SQL nie zawsze działała poprawnie - czasem nie dawało się wyświetlić ich listy. Poprawiono.
 85. Kilka mniej istotnych poprawek w inspektorze MySQL.
 86. Poprawiony błąd w funkcji dynamicznego kodu dla PHP - częściowo wpisane nazwy pól klasy nie są już uwzględniane na listach podpowiedzi.
 87. Dodana możliwość rozpoznawania kategorii znaczników po nazwie głównego znacznika dokumentu.
 88. Poprawiony błąd w funkcji eksportu tabel z bazy danych do poleceń języka SQL - polecenia DROP TABLE IF EXISTS '...' były wstawiane w niewłaściwy sposób.
 89. Poprawne zapisywanie dokumentów podczas podglądu, kiedy wykorzystywana jest funkcja "Dokumentu podglądu".
 90. Dodana funkcja "Zaznacz tekst między znacznikami".
 91. Poprawiony błąd w dynamicznym kodzie i podpowiedziach dla PHP, powodujący nieprawidłowe działanie w sytuacjach, gdy w kodzie pojawiały się łańcuchy znaków zawierające znaki cudzysłowów poprzedzone znakami ucieczki.
 92. Dodana możliwość wykonania korekty typograficznej na całym serwisie WWW, a także wskazanych folderach bądź plikach znajdujących się na dysku.
 93. Usprawnione przerywanie działania narzędzia "Korekta typograficzna".
 94. Zapamiętywanie szerokości kolumn tabeli w "Inspektorze MySQL" dla każdej z tabel z osobna.
 95. Dodana w menu "Plik" funkcja usuwania z dysku aktualnie edytowanego dokumentu.
 96. Dodana funkcja umożliwiająca grupowanie schematów kolorowania na liście schematów wyświetlanej w głównym oknie programu. Tworzenie nowych grup oraz grupowanie schematów można dokonywać w okienku właściwości schematów kolorowania w Ustawieniach Edytora / Schematy kolorowania. Można wyłączyć grupowanie schematów i powrócić do dawnego wyświetlania za pomocą przełącznika pod listą schematów kolorowania w ustawieniach programu.
 97. Do kategorii PHP w Makrokodach dodany nowy szablon - kod klasy obsługi zapisu i odczytu ustawień do pliku. Klasa jest autorstwa Łukasza A. Grabowskiego.
 98. W przypadku obejmowania zaznaczonego tekstu za pomocą narzędzia obejmowania tekstu zadawane było dwukrotnie to samo pytanie. Poprawione.
 99. W narzędziu wstawiania komentarzy pojawiła się możliwość wstawiania komentarzy w formacie ColdFusion czyli <!--- --->
 100. Dodano funkcję umożliwiającą wybór podglądu wbudowanego za pomocą przeglądarki MS Internet Explorer bądź Mozilla w inspektorze CSS.
 101. Wszystkie pola wyboru kolorów w Inspektorze CSS posiadają obecnie listę predefiniowanych nazw kolorów dostępnych do wybrania.
 102. Umożliwienie ręcznego podawania kodów kolorów w polach wyboru kolorów w Inspektorze CSS.
 103. Usunięta możliwość dodania pustego zapytania SQL do listy ulubionych zapytań.
 104. Ułatwiony dostęp do funkcji wykonania zapytania SQL z bieżącego dokumentu bądź ze wskazanego pliku, za pomocą paska narzędziowego znajdującego się przy drzewie pokazującym strukturę bazy danych.
 105. Dodany przycisk "Odśwież listę tabel" na pasku narzędziowym przy drzewku pokazującym strukturę bazy danych w inspektorze MySQL.
 106. W przypadku edycji parametru przekazywanego do dokumentu podglądu aktywność jest ustawiana na wartość parametru w oknie edycji parametru, a nie na jego nazwę.
Historia wersji 5.2.0
Wersja wprowadzona 5 kwietnia 2004. Zmiany w tej wersji:
 1. Udostępnienie możliwości licencjonowania Pajączka 5 NxG Professional do celów osobistych.
 2. Wsparcie dla protokołu WebDAV - możliwość połączenia z serwerem WebDAV z poziomu zakładki "Moje serwery".
 3. Obsługa synchronizacji serwisów na serwerach WebDAV (zdalny -> lokalny, lokalny -> zdalny).
 4. Wsparcie dla pracy grupowej na serwerach WebDAV (kilka sposobów blokowania plików).
 5. Możliwość wykonywania operacji na serwerach WebDAV w trybie offline (za pomocą "Kolejki plików").
 6. Dodano możliwość bezpośredniego przenoszenia plików w ramach listy plików na serwerach FTP oraz WebDAV.
 7. Bezpośrednia praca na dokumentach otwartych z serwerów HTTP WebDAV.
 8. Dodana zakładka "Inspektor mySQL" pozwalająca na zarządzanie i modyfikację baz danych opartych na serwerach mySQL.
 9. Obsługa szyfrowanego protokołu FTPS (FTP over SSL/TLS) oraz szyfrowanego protokołu WebDAV (HTTPS).
 10. Automatyczne wznawianie pracy kolejki plików oraz synchronizacji serwisu w przypadku zerwania połączenia z serwerem.
 11. W przypadku przeciągnięcia pliku z listy plików na serwerze FTP do dokumentu wyświetlany jest komunikat przypominający o konieczności ustawienia stosownego mapowania, aby odnośniki były wstawiane w prawidłowy sposób.
 12. Rozbudowana możliwość wstawiania do dokumentu identyfikatorów klas znajdujących się w zewnętrznych plikach CSS (dołączonych do dokumentu) umieszczonych na serwerze. Teraz obsługiwane są również adresy typu HTTP oraz HTTPS, a także pliki znajdujące się na innym serwerze niż macierzysty dokument.
 13. Możliwość włączenia/wyłączenia opcji rozróżniania wielkości liter na serwerze podczas synchronizacji serwisów dla każdego serwera z osobna.
 14. Poprawiony błąd polegający na samoczynnym wyłączaniu się funkcji kolorowania odpowiadających par nawiasów po otworzeniu okna "Ustawień edytora", a następnie zatwierdzeniu w nim jakichkolwiek zmian.
 15. Poprawiony błąd w dynamicznym kodzie dla PHP, powodujący usuwanie operatora negacji "!" znajdującego się on w pobliżu kursora, gdy wstawiane było wyrażenie z listy podpowiedzi.
 16. Poprawione działanie narzędzia "Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana" - w poprzedniej wersji zamiana nie była prawidłowo wykonywana, kiedy tekst był wyszukiwany z użyciem wyrażenia regularnego. Teraz można także używać wyrażeń $1, $2 itp. jako odwołań do kolejnych części odnalezionego wyrażenia.
 17. Poprawiony błąd w formatowaniu skryptów PHP oraz JavaScript polegający na rozbijaniu na kilka linii instrukcji for (... ; ... ; ...), kiedy zaznaczona była opcja "Przerzucaj instrukcje po średniku do nowego wiersza".
 18. Poprawiony błąd w formatowaniu skryptów PHP oraz JavaScript powodujący w niektórych sytuacjach umieszczanie klamry otwierającej "{" w linii, która jest komentarzem postaci // ... lub # ... . Teraz nawias klamrowy umieszczany jest prawidłowo zawsze w następnej linii.
 19. Poprawiony błąd ujawniający się, kiedy dokument podglądu przypisany do serwisu był adresem URL z ustawionymi parametrami. Jeżeli w dokumencie należącym do tego serwisu w ustawieniach podglądu dodany był parametr, którego nazwa pokrywała się z parametrem przypisanym wcześniej we właściwościach projektu, był on pomijany.
 20. Poprawiony błąd powodujący niekiedy samoczynne wyłączanie opcji "Sprawdzaj, czy zmieniony poza edytorem".
 21. Poprawiony błąd polegający na blokowaniu się programu przy próbie wywołania dynamicznego podglądu dla dokumentu otwartego z serwera, do którego nie było przypisane żadne mapowanie.
 22. Możliwość włączania/wyłączania opcji tworzenia plików kopii zapasowych *.bak oddzielnie dla plików otwartych z dysku lokalnego oraz dla dokumentów zdalnych.
 23. Dodany przycisk na mini-pasku narzędziowym umożliwiający włączanie/wyłączanie funkcji podświetlania odpowiadających nawiasów.
 24. W przypadku tworzenia nowych dokumentów, ustawienia wstawiania znaczników (HTML/XHTML) pobierane są z aktywnego projektu, a nie, jak to było poprzednio, z bieżącego dokumentu.
 25. Jeśli w konwerterze grafik wybrana została konwersja do odcieni szarości, to kolor tła dla obrazka był zamieniany na odcień białego. Problem został poprawiony przez zmianę momentu konwersji do ocieni szarości.
 26. W narzędziu do zmiany nazw plików dodane zostały dwie opcje pozwalające na zamianę spacji na wybrane znaki oraz polskich znaków na odpowiedniki bez ogonków. Dodatkowo podczas generowania listy do zmiany nazw pomijane są pliki, które mimo reguły nie zmieniają nazwy.
 27. Zoptymalizowana funkcja podświetlania odpowiadających nawiasów - w niektórych sytuacjach przyspieszenie działania może sięgać kilkudziesięciu razy.
 28. Zlikwidowany błąd: przejście do konstrukcji PHP po dwukliknięciu ich w "Nawigatorze skryptów" nie było poprawnie realizowane, jeżeli dana konstrukcja została poprzedzona znakiem tabulacji.
 29. Dodana obsługa arkuszy stylów CSS dołączonych za pomocą klauzuli @import do skategoryzowanego nawigatora HTML.
 30. Poprawiony błąd w nawigatorze skryptów PHP polegający na wyświetlaniu w niektórych sytuacjach zmiennych globalnych jako lokalnych.
 31. Poprawiony błąd w funkcji podświetlania nawiasów likwidujący problem braku odświeżania, kiedy zaznaczony był tekst zawierający nawiasy, a następnie zaznaczenie zostało wyłączone poprzez kliknięcie myszką w innym miejscu edytora.
 32. Poprawiony błąd w funkcji korekty typograficznej powodujący nieprawidłowe rozpoznawanie wyrazów znajdujących się bezpośrednio po znaku "(" (nawias otwierający).
 33. Poprawiony błąd w funkcji korekty typograficznej objawiający się nieprawidłowym traktowaniem pierwszego wyrazu w pierwszej linii tekstu oraz ostatniego wyrazu w ostatniej linii tekstu, w przypadku wykonywania korekty na zaznaczonym fragmencie dokumentu.
 34. Poprawione nieprawidłowe działanie funkcji automatycznej zmiany daty ostatniej aktualizacji dokumentu oraz pola "Authoring_tool" w przypadku, gdy w momencie zapisu dokumentu na dysk kursor znajdował się w bloku skryptu PHP bądź JavaScript.
 35. Poprawiony błąd w funkcji autokorekty objawiający się wstawianiem zbędnych znaków, kiedy błędny wyraz znajdował się na końcu linii, po czym naciśnięto klawisz ENTER.
 36. Rozszerzenie mechanizmu dynamicznego kodu dla PHP, polegające na wyświetlaniu listy zdefiniowanych klas po słowie kluczowym EXTENDS.
 37. Poprawiony błąd w funkcji dynamicznego kodu dla PHP, polegający na niewyświetlaniu wszystkich możliwych podpowiedzi w pewnych sytuacjach.
 38. Poprawiony błąd w Navigatorze CSS, powodujący w niektórych sytuacjach wyświetlanie na drzewku jedynie pierwszej klauzuli @import, pomijając pozostałe.
 39. Funkcja korekty typograficznej rozszerzona o możliwość usuwania zbędnych spacji przed znakami przestankowymi.
 40. Poprawiony błąd powodujący niewłaściwe działanie nawigatora skryptów VBS w przypadku, gdy w łańcuchach znaków znajdował się apostrof.
 41. W menu podręcznym, pojawiającym się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na liście aktywnych dokumentów, dostępna jest teraz opcja "Zamknij ten dokument".
 42. Poprawka w nawigatorze PHP powodująca właściwe odróżnianie w obrębie funkcji zmiennych lokalnych od globalnych.
 43. HTML Help: Dodana funkcja automatycznego uzupełniania wpisanej nazwy pliku CHM w edytorze projektu o rozszerzenie bez wyświetlania okienka informacyjnego.
 44. HTML Help: Dodane przyciski do bezpośredniego wyboru plików spisu treści oraz skorowidza w oknie edytora projektu HTML Help.
 45. HTML Help: Poprawka w edytorze skorowidza, który nie potrafił wyświetlać podglądu wybranych z drzewka elementów skorowidza.
 46. Poprawiony błąd w funkcji dynamicznego kodu dla PHP, powodujący w niektórych sytuacjach wstawianie dodatkowej, zbędnej pary nawiasów.
 47. Dodana możliwość przypisania do serwisu WWW serwera FTP bądź WebDAV i automatycznego uaktywniania tego serwera po przełączeniu aktywnego serwisu.
 48. Automatyczne dopełnianie ciągu znaków \' analogicznym ciągiem zamykającym \'.
 49. Zaktualizowana do najnowszej wersji dokumentacja PHP dostępna z menu pomoc oraz przez pomoc kontekstową.
 50. Zaktualizowany do najnowszej wersji kurs WML Tomka Libery dostępny z menu pomoc.
 51. Zaktualizowany do najnowszej wersji kurs PHP Zbigniewa Siciarza dostępny z menu pomoc.
 52. Udostępnienie możliwości licencjonowania Pajączka 5 NxG Standard do celów komercyjnych. Szczegóły w informacjach o zakupie.
 53. Dodano możliwość bezpośredniego przenoszenia plików w ramach listy plików na serwerze na serwerach FTP.
 54. Automatyczne wznawianie pracy kolejki plików w przypadku zerwania połączenia z serwerem.
 55. Zlikwidowane ograniczenie poprzednich wersji programu zabraniające jednoczesnej pracy na zakładce "Moje serwery" oraz wykonywania kolejki plików. Począwszy od wersji 5.2, dzięki zastosowaniu wielowątkowości, czynności te mogą być wykonywane jednocześnie.
 56. Uwzględnianie zmian zawartości plików i folderów na serwerze w wyniku działania kolejki, w postaci natychmiastowej aktualizacji okienka "Moje serwery", bez konieczności odświeżania zawartości bieżącego folderu.
 57. Poprawione błędy związane z pracą na serwerze FTP w trybie offline, powodujące w niektórych sytuacjach wyświetlanie zawartości innego serwera aniżeli wybrany.
 58. Prawidłowe blokowanie pozostałych okien aplikacji, gdy widoczne jest okienko "Proszę czekać..."
 59. Możliwość przerwania wykonywanej operacji za pomocą klawisza ESCAPE.
 60. Funkcja weryfikacji odnośników obsługuje teraz także odsyłacze prowadzące do zasobów HTTPS.
 61. Poprawiony błąd polegający na nieprawidłowym obliczaniu ścieżek względnych w sytuacji, gdy w jednym katalogu znajdował się plik oraz inny katalog o tej samej nazwie.
 62. Poprawione mylące zachowanie "Przeglądarki grafik": w przypadku zmiany aktywnego pliku z obsługiwanego przez Pajączka na nieobsługiwany, w polu podglądu wyświetlana była nadal poprzednia grafika.
 63. Obsługa grafik w formacie BMP przez "Przeglądarkę grafik".
 64. Kilkudziesięciokrotnie przyspieszony odczyt oraz zapis dużych dokumentów zawierających wiele encji bądź znaków narodowych zapisanych w standardzie Unicode.
 65. Dodane funkcje zamiany adresów e-mail oraz adresów URL w zaznaczonym tekście na klikalne odnośniki.
 66. Poprawione błędne zachowanie programu przy próbie zapisania pliku pod nazwą dokumentu, który jest jednocześnie otwarty w Pajączku oraz w innym zewnętrznym programie.
 67. W sytuacji, kiedy zmieniono hasło dostępowe do serwera FTP, a zadania dotyczące tego serwera znajdowały się w kolejce, hasło nie było prawidłowo aktualizowane.
 68. Dodana funkcja "Otwórz folder w nowym oknie" w menu podręcznym listy plików na zakładce "Moje serwisy".
 69. Poprawiona widoczność kursora w polu pokazującym historię komunikacji Pajączka z serwerami FTP.
 70. Poprawiony angielski opis w dymku nad przyciskiem wyświetlania ukrytych przycisków na paskach narzędzi.
 71. Dodana możliwość przenoszenia i kopiowana makrokodów między kategoriami za pomocą myszki (drag&drop). Chwycenie elementu i upuszczenie go nad inną kategorią powoduje przeniesienie makrokodu z bieżącej do nowej kategorii. Użycie myszki wraz z wciśniętym klawiszem Control powoduje kopiowanie makrokodu (makrokod z oryginalnej kategorii nie jest usuwany).
 72. Jeśli podczas tworzenia galerii tworzone były miniatury w odcieniach szarości, to także kolor tła tej miniatury był zamieniany na odcień białego. Problem został poprawiony przez zmianę momentu konwersji do ocieni szarości.
 73. Narzędzie palety kolorów po "zwinięciu" do paska tytułowego nie pozwalało na ponowne rozwinięcie. Błąd został poprawiony.
 74. Poprawiony błąd pojawiający się w sytuacjach, kiedy selektor CSS opisany był w sposób: "SELECT.klasa, INPUT.klasa" - znaki przecinka nie były pomijane przy analizie, wobec czego pojawialy się one w okienku wyboru klasy.
 75. Kosmetyka w okienku dialogowym "Kompresor HTML".
 76. Poprawiony błąd objawiający się otwieraniem dokumentów w innej kolejności, aniżeli były one zaznaczone w okienku "Otwórz..."
 77. Nieznacznie powiększone pole przeznaczone na opis serwisu WWW w okienku "Właściwości serwisu".
 78. Poprawiona obsługa palet kolorów zawierających w swojej nazwie kropkę.
 79. Usunięty błąd powodujący zawieszanie programu w przypadku zmniejszenia szerokości oddokowanego okienka "Inspektora znaczników" poniżej pewnej minimalnej wartości.
 80. Poprawiony błąd w inspektorze znaczników: w poprzednich wersjach programu inspektor blokował się (stawał się nieaktywny), kiedy wewnątrz zaznaczonego tekstu znajdowały się jakiekolwiek znaczniki HTML.
 81. Przycisk służący do wywołania zewnętrznego podglądu dokumentu jest teraz włączony w sytuacji, kiedy aktywny jest wewnętrzny (wbudowany) podgląd.
 82. Dodana funkcja automatycznego uzupełniania znacznika HTML o argument będący nazwą pliku - w przypadku przeciągnięcia pliku z zakładki "Moje serwisy" nad znacznik w aktualnie otwartym dokumencie.
 83. Poprawiony błąd polegający na dublowaniu pierwszej cyfry liczby w sytuacji, kiedy po jej wpisaniu (na końcu wiersza) naciśnięty był klawisz ENTER.
 84. Automatyczna zmiana rozszerzenia z jakim zostanie zapisany plik po wybraniu odpowiedniego rozszerzenia z listy w okienku "Zapisz jako".
 85. Poprawiony błąd polegający na nieprawidłowej obsłudze atrybutu TITLE przy powtórnej edycji znacznika IMG.
 86. Poprawiona współpraca programu z komputerami nie posiadającymi dysku C.
 87. Poprawiony błąd polegający na niemożności otworzenia dokumentu o nieznanym Pajączkowi rozszerzeniu za pomocą menu podręcznego listy plików na zakładce "Moje serwisy".
 88. Dodana możliwosć wyłączenia zapisywania informacji o autorze dokumentu do pliku ADD.
 89. Poprawiony błąd polegający na wyświetlaniu dla niektórych elementów podpowiedzi (hintów) na pasku stanu programu poprzedzonych znakiem "|".
 90. Dodana opcja umożliwiająca włączenie być wyłączenie wysyłania plików ADD na serwer podczas przesyłania na niego całych katalogów.
 91. Okienko z zapytaniem, czy nadpisać na serwerze istniejący katalog, reaguje już poprawnie na opcję "Zawsze powtarzaj wybraną akcję" albo "Nadpisz wszystkie", nie pojawiając się tak jak poprzednio za każdym razem.
 92. Ikonka "Dodatkowe narzędzia" nieaktywna, kiedy nie zdefiniowano żadnych narzędzi.
 93. Poprawne uwzględnianie przez narzędzia "Weryfikacja odsyłaczy" oraz "Spójność serwisu" obrazków z efektem podmiany grafiki po najechaniu myszą oraz plików, do których odwołanie następuje przez konstrukcję <META...REFRESH...>.
 94. Możliwość dołączenia arkusza CSS do innego arkusza za pomocą instrukcji @import poprzez proste przeciągnięcie pliku CSS z zakładki "Moje serwisy".
 95. Dodana obsługa słowa kluczowego @charset w plikach CSS, określającego kodowanie znaków w arkuszach stylów.
 96. Liczne poprawki w mechanizmach autouzupełniania i dynamicznych atrybutów.
 97. Zlikwidowany błąd polegający na możliwości zmiany nazwy projektu na pusty ciąg znaków.
 98. Poprawiony błąd związany z blokadą uruchomienia Pajączka po imporcie ustawień program uprzednio wyeksportowanych z Pajączka.
 99. Zmiana koloru tła w ustawieniach edytora głównego nie do końca działała poprawnie dla edytora makrokodów. Część tła nie miała zmienionego koloru.
 100. Dodane zabezpieczenie w edytorze META przed dodawaniem słów kluczowych, które już znajdują się na liście.
 101. Ustawienia sekcji META dla właściwości serwisu nie zapamiętywały zmian w zakresie opcji "Data utworzenia", "Informacje o programie" oraz kodowanie, a konkretnie wyłączenia tych opcji. Poprawione.
 102. Przypisywanie własności META z wybranego serwisu w edytorze sekcji META dokumentu powodowało czasami dublowanie słów kluczowych na liście. Poprawione.
 103. Poprawiony błąd powodujący nieprawidłowe działanie programu, gdy w nazwie zakładki bądź zadania do wykonania znajdował się znak ' lub ".
 104. Zapamiętywanie rozmiarów kolumn oraz sposobu sortowania w okienku "Zadania do wykonania w serwisie".
 105. Dodana możliwość przenoszenia zadań do wykonania do wskazanej linii.
 106. Poprawiony błąd utrudniający uruchamianie programu na kontach użytkowników, z których nie została wykonana instalacja.
 107. Poprawione błędy w edytorze tabel powodujący niewłaściwe wyświetlanie treści wybieranych komórek na zakładce Zawartość w edytorze tabel.
 108. Poprawiony błąd w edytorze tabel powodujący niewłaściwe wstawianie tabeli zagnieżdżanych.
 109. Poprawiony błąd powodujący zablokowanie się Pajączka 5 NxG i zaprzestanie uruchamiania wskutek automatycznej zmiany czasu systemowego w Windows.
 110. Zaktualizowana do najnowszej wersji specyfikacja CSS 2 dostępna z menu pomoc oraz przez pomoc kontekstową.
 111. Zaktualizowany do najnowszej wersji kurs HTML Pawła Wimmera dostępny z menu pomoc.
Historia wersji 5.1.0
Wersja wprowadzona 10 września 2003. Zmiany w tej wersji:
 1. Dodana możliwość włączenia widoku ikon w głównym oknie programu w postaci odcieni szarości. Włączenie tej opcji jest możliwe z poziomu ustawień wyglądu pasków i menu.
 2. Dodana nowa funkcja dynamicznych podpowiedzi podpowiadająca listę dostępnych znaków specjalnych po znaku "&".
 3. Dodana możliwość przenoszenia plików za pomocą drag&drop z eksploratora Windows na zakładkę Moje serwery
 4. Zmieniony wygląd okna Informacje o dokumencie poprzez umieszczenie przycisków zmiany zakładek po lewej stronie okna.
 5. Dodana funkcja wstawiania komentarzy w stylu JavaDoc oraz jako linii poprzedzonych średnikami.
 6. Dodane funkcje przeładowania bieżącego dokumentu oraz przeładowania wszystkich otwartych dokumentów (w menu Plik).
 7. Dodana funkcja objęcia zaznaczonego tekstu cudzysłowami za pomocą znaku specjalnego &quot;.
 8. Dodanie funkcji wyświetlającej numer linii, w której znajduje się zakładka w nawigatorze zakładek.
 9. W przypadku użycia funkcji domyślnego makrokodu (Ctrl+Shift+N), gdy żaden makrokod nie jest oznaczony jako domyślny, program proponuje przejście do zakładki Makrokody w celu przypisania domyślnego makrokodu.
 10. Dodane funkcje łączenia i podziału komórek w tabeli w edytorze działającym w trybie graficznym WYSIWYG.
 11. Dodana możliwość edycji właściwości wiersza tabeli oraz całej tabeli w edytorze graficznym WYSIWYG po kliknięciu na jej komórkę i wybraniu odpowiedniej opcji z menu podręcznego.
 12. Dodana opcja w ogólnych ustawieniach programu pozwalająca na wyłączenie przycisku na belkach zakładek. Po wyłączeniu przycisku kliknięcie w belkę zakładki powoduje przełączenie na kolejną zakładkę, jeśli klikamy zakładkę aktywną.
 13. Dodanie możliwości wywołanie polecenia formatowania również dla zaznaczonego tekstu. Powoduje formatowanie tylko zaznaczonego fragmentu.
 14. Dodana nowa funkcja w narzędziach "Informacje o transferze" oraz "Weryfikacja odnośników". Uwzględniają one teraz jako włączane do dokumentu tylko pliki, do których odwołanie ma postać<LINK REL="Stylesheet" ...> lub <LINK REL="Shortcut Icon" ...>- poprzednio jako składniki dokumentu uwzględniane były wszystkie pliki wskazane przez atrybut LINK.
 15. Dodanie nowej funkcjonalności polegającej na tym, że lista dostępnych klas CSS wyświetlana w dynamicznych podpowiedziach oraz w okienku wyboru klas uwzględnia teraz również klasy zdefiniowane w plikach CSS dołączonych do dokumentu za pomocą klauzuli @import.
 16. Dodana obsługa konstrukcji@import "adres";w blokach CSS do mechanizmów weryfikacji odnośników oraz statystyk dokumentu (obliczanie czasu transferu).
 17. Dodana możliwość inteligentnego przełączania pomiędzy ostatnio używanego dokumentami (jak w pilotach PHILIPSA;)) - wymaga włączenia odpowiedniej funkcji w ustawieniach programu.
 18. Dodana opcja obejmowania zaznaczonego tekstu klasą CSS z menu podręcznego edytora.
 19. Dodana opcja "Uwzględniaj tylko wyrazy" w Rozszerzonym wyszukiwaniu i zamianie.
 20. Dodana możliwość zatwierdzenia okienka dialogowego za pomocą klawisza "Y".
 21. Dodana funkcja powodująca, że przy zaznaczeniu kilku plików na zakładce Moje serwisy i wybraniu opcji zmiany nazwy zadawane jest pytania o to, czy uruchomić narzędzie Kameleon.
 22. Rozbudowanie okienka edycji zadania do wykonania: możliwość zmiany statusu wykonane/niewykonane oraz bezpośredniego usunięcia zadania z poziomu tego okienka.
 23. Dodana możliwość przypisania sposobu kodowania znaków końca linii dla całego serwisu w oknie Własności serwisu, czyli wszystkich dokumentów w serwisie, które nie mają przypisanego własnego kodowania.
 24. Dodane menu podręczne w Edytorze ramek umożliwiające bardziej intuicyjne wykonywanie operacji podziału okna przeglądarki na kolejne ramki.
 25. Przeprojektowanie wyglądu okna Własności serwisu.
 26. Dodana możliwość ustawiania sposobu wstawiania znaczników (HTML/XHTML, małe i duże litery) dla każdego serwisu WWW osobno w oknie Własności serwisu.
 27. Dodana możliwość wpisania "Opisu odsyłacza" po przeciągnięciu dokumentu HTML na okno edytora.
 28. Dodana funkcja automatycznego przechodzenia do katalogu domowego na serwerze we wbudowanym kliencie FTP.
 29. Dodany przełącznik w oknie Potwierdzenia operacji FTP umożliwiający zapamiętanie wybranej akcji dla danego serwera przez cały czas działania programu.
 30. Dodane słowne opisy na listach kodowań znaków.
 31. Dodana opcja umożliwiająca narzędziu weryfikacji odnośników uwzględnianie wielkości znaków w nazwach plików na dysku lokalnym.
 32. Dodany skrót klawiszowy Ctrl+Enter w oknie wyboru czcionek, który dodaje wybraną czcionkę do listy.
 33. Dodanie możliwości skalowania obrazka w Szybkim podglądzie z zachowaniem proporcji.
 34. Dodane wyróżnianie aktualnie edytowanej komórki w Edytorze tabel.
 35. Dodane wsparcie dla plików SWF i CSS w Szybkim podglądzie. Obecnie można je przeglądać.
 36. Dodane automatyczne uzupełnianie znaków /* do postaci /* */. Dodatkowo poprawione inne rodzaje uzupełniania.
 37. Dodana opcja zmiany sposobu zapisu znaków końca linii dla każdego dokumentu z osobna w oknie Informacje o dokumencie.
 38. Dodana możliwość wybrania formatu zapisu znaków końca linii w formacie Macintosh (w Ustawieniach programu / Edytor / Dokumenty).
 39. Dodane nowe "Deklaracje typu dokumentu" dla języka HTML 4.01 zamiast HTML 4.0.
 40. Dodana opcja zamiany wielkości małe/WIELKIE w zaznaczonym bloku tekstu.
 41. Dodana funkcja eksportu raportu z weryfikacji składni do pliku HTML lub TXT.
 42. Dodany przycisk blokujący aktualnie wybraną kategorię znaczników w Inspektorze znaczników.
 43. Dodane przyciski uruchomienia i zatrzymania kolejki FTP w menu zakładki Moje serwery.
 44. Dodana opcja "Uwzględniaj całe wyrazy" w okienku wyszukiwania i zamiany.
 45. Dodane kolorowanie listy plików na serwerze na zakładce Moje serwery w zależności od wybranego filtra.
 46. Dodane nowe zachowanie okna Wyszukiwanie i zamiana, które automatycznie ustawia się na wyszukiwanie w całym dokumencie gdy zaznaczona jest tylko jedna linia tekstu.
 47. Dodany przycisk Bardzo szybka tabelka w generatorze formularzy.
 48. Dodana możliwość pionowego przesuwania opisu zadania do wykonania.
 49. Dodana możliwość obejmowania zaznaczonego tekstu znakami <..>{..}[..](..) za pomocą naciśnięcia pierwszego znaku.
 50. Dodana możliwość przerwania procesu generowania statystyki serwisu w oknie własności serwisu.
 51. Dodana opcja umożliwiająca ukrycie podświetlania linii zawierających zadania do wykonania oznaczone na liście zadań jako wykonane.
 52. Usunięty błąd polegający na uwzględnianiu katalogów ".." i "." na liście katalogów FTP, z możliwością nieskończonego zagłębiania się w strukturę tych katalogów.
 53. Poprawka powodująca zablokowanie możliwości wpisania katalogu domowego w ustawieniach serwera FTP w postaci "katalog/../katalog/../katalog/.." - bloki ".." są automatycznie usuwane.
 54. Poprawiony błąd związany z wstawianiem znacznika <br>. O ile za pomocą skrótu Ctrl+Enter wstawiany był prawidłowo czyli jako <br /> to przy użyciu funkcji "Zaznaczony tekst na... linie z końcem br" w starej postaci czyli <br>. Dotyczy to sytuacji gdy opcja wstawiania / w XHTML jest zaznaczona.
 55. Poprawiony błąd polegający na zapisywaniu plików UTF-8 o zerowym rozmiarze przy wyłączonej opcji "Konwertuj entities na UTF przy zapisie dokumentów Unicode".
 56. Poprawka zachowania pola do wpisywania numeru wierszu w okienku Idź do..., które było domyślnie nieaktywne.
 57. Poprawiony komunikat pojawiający się przy próbie powtórnego ustawienia zakładki o numerze zero.
 58. Poprawione wsparcie formatera HTML dla znaczników PHP osadzonych w wartościach atrybutów znaczników HTML.
 59. Usunięta możliwość zapisania otwartego dokumentu pod nazwą pliku jaką posiada inny dokument otwartego w edytorze, co powodowało możliwość posiadania dwóch otwartych dokumentów o takiej samej nazwie.
 60. Usunięte każdorazowe pytanie "Czy dodać element do listy elementów formularza?" przy edycji znacznika <input> w okienku narzędziowym.
 61. Usunięta możliwość wprowadzania wartości ujemnych w niektóre pola w okienkach narzędziowych.
 62. Poprawiony błąd polegający na usuwaniu ostatniej pustej linii otwieranego dokumentu.
 63. Poprawione nieprawidłowe zachowanie Inspektora znaczników w sytuacji gdy kursor znajdował się na samym początku dokumentu.
 64. Poprawka powodująca, że element zaznaczony na liście zadań do wykonania nie staje się "wyszarzony" po zmianie aktywności na inny element programu.
 65. Zlikwidowany błąd polegający na dublowaniu znaczników <html> .. </html> przy próbie dołączenia arkusza CSS do dokumentu XHTML.
 66. Poprawiony błąd uniemożliwiający zmianę wartości przełącznika "Wcinaj zawartość znacznika" w edytorze schematów formatowania HTML.
 67. Poprawka w narzędziu wstawiania odnośnika polegająca na automatycznym rozpoznawaniu, czy tekst zaznaczony podczas uruchamiania narzędzia jest adresem URL lub e-mail i ewentualnym automatycznym wpisywaniu tego adresu do odpowiedniego pola adresu.
 68. Usunięty błąd we "Właściwościach serwisu WWW" - próba dodania kilku plików do listy często otwieranych plików powodowała dodanie tylko jednego z nich.
 69. Usunięty błąd pojawiający się przy próbie użycia funkcji dodawania do listy często otwieranych plików we "Właściwościach serwisu WWW" plików z listy MRU. Błąd polegał na kilkakrotnym wyświetlaniu okienka dialogowego jeżeli więcej niż jeden plik znajdował się już na liście często otwieranych.
 70. Poprawione nieliczne literówki.
 71. Poprawiony błąd w Edytorze ramek polegający na niepoprawnym odświeżaniu widoku podglądu kodu HTML po zmianie opcji "Wstawiaj również znaczniki spoza specyfikacji".
 72. Zmiana terminologii w oknie "Definicja typu dokumentu" -> "Deklaracja typu dokumentu".
 73. Przenoszenie aktywności do okienka edytora po użyciu funkcji "Przejdź" z okna "Wyszukiwanie, zamiana, przenoszenie..."
 74. Poprawka zamienionych miejscami pól "Szerokość" i "Wysokość" w grupie "Parametry prezentacji" w oknie Osadzanie multimediów.
 75. Poprawienie nieprawidłowego odświeżania okienko Szybkiego podglądu podczas przechodzenia po kolejnych plikach z klawiatury.
 76. Poprawiony błąd w mechanizmach wsparcia dla CSS polegający na wstawianiu zbędnych cudzysłowów wokół nazw czcionek zawierających spacje (dla własności font-family).
 77. Poprawiony błąd uniemożliwiający zmianę rozmiaru i kroju czcionki edytora.
 78. Poprawne sortowanie plików wg rozmiarów we wbudowanym kliencie FTP na zakładce Moje serwery.
 79. Poprawiony błąd polegający na nieprawidłowym kodowaniu polskich znaków w tytule dokumentu, jeżeli użyte było narzędzie Szybkiego startu.
 80. Poprawiony błąd we wbudowanym kliencie FTP polegający na braku rozłączania połączenia w przypadku błędnej odpowiedzi lub braku odpowiedzi serwera na polecenie PWD.
 81. Poprawiony błąd polegający na nieprawidłowym określaniu numeru wiersza dodawanego w Edytorze tabel.
 82. Poprawiony błąd związany z niedziałaniem funkcji usuwania znacznika <BASE HREF="..."> przy podglądzie.
 83. Usunięty błąd polegający na dublowaniu zadań do wykonania na liście znajdującej się w okienku Idź do....
 84. Poprawiona ergonomia okienka Idź do....
 85. Poprawka błędu nieprawidłowego przechodzenie do znacznika dołączenia pliku CSS za pomocą skategoryzowanego nawigatora dokumentu.
 86. Poprawka w kwestii wstawiania komentarzy do arkuszy stylów CSS z narzędzia Komentarz.
 87. Poprawiony błąd w odświeżaniu okna narzędziowego Bardzo szybka tabela.
 88. Poprawka - wysokość pola drzewa katalogów w zakładce Moje serwery nie była poprawnie zapamiętywana przy zamknięciu programu.
 89. Poprawka wstawiania rozmiaru obrazka jako parametru ALT. Nawet pomimo włączonej odpowiedniej opcji w ustawieniach programu funkcja ta nie działała.
 90. Poprawka w skategoryzowanym nawigatorze dokumentu HTML- po kliknięciu pozycji reprezentującej dołączony do dokumentu arkusz CSS, odpowiedni znacznik <LINK...> jest podświetlany w edytorze.
 91. Poprawa obsługi klawisza ENTER we wbudowanej przeglądarce MS Internet Explorer.
 92. Poprawiony błąd polegający na niemożności podania hasła dostępu do serwera FTP podczas zapisu pliku, jeżeli nie zostało ono podane wcześniej.
 93. Poprawiona obsługa atrybutów colspan i rowspan w Edytorze tabel.
 94. Poprawione wstawianie odnośników do adresu e-mail ("mailto:") - w przypadku wpisywania jednocześnie tematu i treści początkowej wiadomości, używany był nieprawidłowy separator.
 95. Poprawiona ergonomia obsługi narzędzia Edytora tabel.
 96. Poprawiony błąd reedycji znacznika <INPUT TYPE="SUBMIT">
 97. Poprawiony błąd polegający na tym, iż okienko Palety kolorów w niektórych sytuacjach przykrywało wszystkie inne okienka, włącznie z oknami innych programów.
 98. Poprawiony niedziałający przełącznik "Zawijaj wiersze" na zakładce podglądu kodu źródłowego w Edytorze tabeli.
 99. Poprawiony błąd przy reedycji znacznika <MAP> objawiający się zdublowanym ostatnim obszarem na liście.
 100. Poprawione zachowanie kursora w edytorze.
 101. Poprawiony błąd narzędzia formatowania kodu HTML powodujący niekiedy gubienie spacji przed i po znacznikach takich jak <A><B> czy <I>.
 102. Poprawiony błąd w rozszerzonym wyszukiwaniu polegający na nieprawidłowym pozycjonowaniu kursora na znalezionym tekście, gdy plik zawierał znaki końca linii zapisane w formacie innym niż CRLF.
 103. Poprawiony błąd polegający na niemożności otwarcia z zakładki Moje serwisy pliku o nieznanym rozszerzeniu.
 104. Automatyczne przeładowywanie pliku z dysku w przypadku, kiedy narzędzie Rozszerzonego wyszukiwania i zamiany dokonało zmiany jego zawartości.
 105. Poprawione działanie opcji "Edytuj w Pajączku" na zakładce Przeglądanie w przypadku dokumentów zdalnych - do Pajączka ładowany jest bezpośrednio kod źródłowy strony, bez konieczności ponownego pobierania go z serwera.
 106. Poprawka polegająca na zapamiętywaniu listy otwartych dokumentów także w przypadku nieprawidłowego lub nagłego zamknięcia programu.
 107. Poprawna obsługa ścieżek sieciowych UNC w okienkach dialogowych.
 108. Poprawiona edycja map odnośników - teraz jest już możliwość zmiany rozmiaru oraz przesuwania obszarów nieregularnych.
 109. Poprawiony błąd polegający na możliwości przesuwania podpisów ikonek w Mapie serwisu WWW niezależnie od samych ikonek.
 110. Poprawione działanie edytora WYSIWYG.
 111. Poprawione błędne ustawianie rozmiarów okien Informacje o dokumencie oraz Paleta kolorów po użyciu funkcji minimalizacji okna do górnego paska.
 112. Poprawiona interpretacja parametrów, z którymi uruchamiany jest program. Teraz możliwe jest np. podpięcie Pajączka jako programu, w którym wyświetlany jest kod źródłowy strony aktualnie przeglądanej w Operze.
 113. Przy próbie wykonania operacji na serwerze FTP przy braku aktywnego połączenia z serwerem dodany komunikat informujący o fakcie, iż operacja zostanie umieszczona w kolejce i może być wykonana później.
 114. Rozwiązany problem nieprawidłowego działania okna Inne elementy formularza, gdy po jego uruchomieniu nie została uaktywniona lista "Dostępne elementy formularzy" ani przycisk "Dodaj".
 115. Poprawiony błąd polegający na przesuwaniu na koniec dokumentu wszystkich zakładek oraz zadań do wykonania w dokumencie po użyciu funkcji Rozszerzonego wyszukiwania i zamiany (w trybie zamiany) oraz innych funkcji manipulujących zawartością całego dokumentu.
 116. Poprawiony błąd polegający na wstawianiu do edytora w trybie edycji wizualnej literki skrótu przypisanej do makrokodu po wywołaniu tego skrótu.
 117. Poprawiony błąd uniemożliwiający w niektórych sytuacjach wyświetlenie podglądu grafiki tła w okienku Właściwości <BODY>.
 118. Poprawiony błąd w narzędziu wstawianiu grafiki polegający na możliwości dodania do znacznika dwóch atrybutów OnMouseOver i OnMouseOut, gdy włączona była funkcja "Zastosuj efekt podmiany grafiki".
 119. Poprawiony błąd powodujący zawieszenie programu w przypadku zapisania ustawień i nie posiadania w systemie dysku o przypisanej literze C:\.
 120. Poprawiony błąd powodujący w niektórych sytuacjach wyświetlanie nieuporządkowanej listy własności CSS na liście dynamicznych podpowiedzi.
 121. Dodane nowe narzędzie archiwizacji serwisów i przywracania serwisów z archiwów.
 122. Dodana funkcja automatycznej poprawy błędów pisowni powstających podczas pisania. Odpowiednie opcje znajdziesz w oknie Ustawienia programu / Inne ustawienia / Edytor... / Sprawdzanie pisowni.
 123. Dodana funkcja w edytorze spisu treści HTML Help pozwalająca na tworzenie nowych elementów spisów na podstawie wybranych poprzez ich zduplikowanie.
 124. Dodana możliwość wybrania nieistniejącego pliku projektu HTML Help w ustawieniach serwisu. W tym wypadku odpowiedni plik jest tworzony w podanej lokalizacji.
 125. Dodana opcja umożliwiająca zapamiętywanie otwartych dokumentów osobno dla każdego serwisu oraz zamykanie i otwieranie odpowiednich dokumentów przy przełączaniu pomiędzy serwisami.
 126. Dodana funkcja eksportu listy zdefiniowanych skrótów klawiszowych do pliku HTML.
 127. Przyspieszona obsługa serwisów WWW.
 128. Dodanie wyświetlania wymuszonych (include) plików PHP na nawigatorze.
 129. Dodany bardziej intuicyjny sposób pozycjonowania zaznaczonego elementu na liście (znajduje się on na górze listy zamiast na jej dole) w funkcjach dynamicznego kodu i podpowiedzi dla CSS oraz PHP.
 130. Dodana opcja wyświetlania na liście dynamicznych podpowiedzi PHP typu zwracanego przez funkcje PHP.
 131. Dodanie nowej funkcjonalności funkcji przejścia do odpowiadającego nawiasu polegające na tym, że w przypadku, gdy kursor nie stoi na żadnym nawiasie, użycie tej funkcji powoduje automatyczne odnalezienie pary nawiasów, wewnątrz której znajduje się kursor.
 132. Dodana obsługa dziedziczenia klas w PHP.
 133. Rozbudowanie narzędzia Importera plików o możliwość dodania kilku plików jednocześnie do listy importowanych.
 134. Dodana obsługa języka Esperanto w edytorku Unicode oraz kod języka "oe" na liście języków.
 135. Dodane pogrubianie nazwy bieżącego serwisu WWW na liście mapowań na zakładce "Przeglądanie".
 136. Dodane ostrzeżenie przy próbie nadpisania na serwerze FTP pliku, który otwarty jest w edytorze w trybie zdalnej edycji.
 137. Dodana funkcja powodująca, iż naciśnięte klawisza F6 gdy kursor znajduje się w bloku arkusza CSS powoduje automatyczne przejście do Inspektora CSS.
 138. Dodana możliwość przypisania skrótów klawiszowych do okien "Własności serwisu" oraz "Listy zadań do wykonania w serwisie".
 139. Rozszerzone możliwości wstawiania znaczników zgodnie z ustawieniami użytkownika (możliwość użycia symboli %h%H%x określających typ znacznika HTML/XHTML oraz wielkość liter we wstawianym znaczniku w oknie Ustawienia programu / Inne ustawienia Ułatwienia / Konstrukcje Skryptowe).
 140. Dodana nowa funkcja polegająca na tym, że przy przeciąganiu dokumentu z listy plików do bloku PHP dokumencie otwartym w edytorze, jeżeli aktualnie edytowany dokument posiada dokument podglądu, zadawane jest pytanie, czy wstawić ścieżkę względną względem dokumentu bieżącego czy też względem przypisanego do niego dokumentu podglądu.
 141. Dodana opcja podświetlania pary nawiasów w której znajduje się kursor. Odpowiednie opcje znajdziesz w oknie Ustawień kolorowania składni
 142. Dodana funkcja zaznaczania bloku tekstu pomiędzy odpowiadającą parą nawiasów.
 143. Dodano rozpoznawanie rodzaju bloku kodu w funkcji "Wklej ze schowka z zamianą... na komentarz" skutkiem czego jest wstawianie odpowiednich znaków komentarza.
 144. Dodana możliwość wpisania jako adresu dokumentu podglądu dokumentu z sieci Web (http://).
 145. Dodana możliwość ustawiania dokumentu podglądu dla wszystkich plików serwisu WWW, które nie posiadają dokumentu podglądu oraz rozbudowanie okna ustawiania dokumentu podglądu dla edytowanego pliku.
 146. Dodana możliwość podania adresu typuhttps://w oknie Właściwości serwisu / Mapowania sieciowe / Mapowanie przy podglądzie.
 147. Dodana opcja umożliwiająca wyświetlanie na liście dynamicznych podpowiedzi dla PHP tylko pozycji zaczynających się od wpisanego tekstu.
 148. Dodane wsparcie w dynamicznym kodzie PHP uwzględniające obiekty zagnieżdżone w klasach oraz poprawne wyświetlanie ich listy pól oraz metod.
 149. Dodana obsługa skrótu Ctrl+Shift+O, który obecnie dla kodu PHP działa identycznie, jak w przypadku HTML, tzn. otwiera do edycji dokument, który zawarty jest w konstrukcji include/require.
 150. Poprawiony błąd polegający na zastępowaniu na nawigatorze PHP niektórych ciągów znaków spacjami.
 151. Usunięty błąd formatera kodu PHP polegający na zamianie tabulatorów na spacje w ciągach znaków będących stringami.
 152. Poprawka powodująca, że aktualnie wpisywana zmienna PHP nie pojawia się już na liście dynamicznych podpowiedzi.
 153. Poprawiony błąd w dynamicznych podpowiedziach PHP polegający na nieprawidłowym wyświetlaniu listy podpowiedzi, jeżeli kursor znajdował się pomiędzy znakami [ ... ] wewnątrz metody klasy.
 154. Poprawiony błąd polegający na nieprawidłowym wstawianiu znaków ucieczki (escape) także poza blokiem skryptu PHP, jeżeli w dokumencie znajdował się blok skryptu <?php... ?>
 155. Poprawiony mechanizm działania podpowiedzi do kodu przy włączonym dzielonym edytorze. Wcześniej powodował przesuwanie się paska podziału.
 156. Poprawka błędu polegającego na tym, że dodatkowe parametry przekazywane przy wywoływaniu podglądu nie były zapamiętywane wraz z dokumentem, jeżeli nie zdefiniowano żadnego dokumentu podglądu.
 157. Zmienione zachowanie linijki na zakładce "Przeglądanie" tak, aby przy wymuszeniu większego rozmiaru okna przeglądarki niż domyślne linijka przesuwała się razem z polem podglądu.
 158. Poprawka błędu w narzędziu importowania dokumentów, którego nie można było zamknąć w inny sposób niż przez krzyżyk w prawym górnym rogu.
 159. Poprawiony błąd polegający na nadmiarowym użyciu znaków ucieczki \ przed znakami cudzysłowu, jeżeli kursor znajdował się w bloku pojedynczych cudzysłowów '' w bloku PHP.
 160. Poprawione zachowanie okienka edytora plików definicyjnych TDF.
 161. Optymalizacja funkcji dynamicznego kodu i podpowiedzi dla PHP.
 162. Poprawione zawieszanie się narzędzia Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana w sytuacji, gdy w trybie wyszukiwania z użyciem wyrażeń regularnych znajdywane było wyrażenie o zerowej długości (ang. zero-legth match).
 163. Poprawione działanie funkcji wklejania do edytora tekstu z wbudowanego edytorka Unicode oraz zewnętrznych programów pracujących w Unicode. W poprzedniej wersji niektóre znaki były gubione lub błędnie zamieniane na podobne.
 164. Poprawiona współpraca narzędzi do reedycji oraz dynamicznego kodu i podpowiedzi ze znacznikami zawierającymi osadzone bloki kodu PHP, ASP oraz JSTE.
 165. Poprawione wstawianie znaków ucieczki (escape) dla znaczników wstawianych z menu "Kod HTML" do bloków skryptowych.
 166. Poprawione błędne zachowanie funkcji dynamicznego kodu, podpowiedzi i pomocy dla PHP w przypadku dokumentów zawierających średniki wewnątrz ciągów (cudzysłowów).
 167. Poprawiony błąd polegający na nieprawidłowym traktowaniu skryptów PHP zawierających znaki # lub // wewnątrz łańcucha znaków ograniczonego pojedynczymi cudzysłowami.
 168. Poprawiony błąd we wsparciu dla XHTML polegający na traktowaniu zdarzeń DOM jako zwykłych atrybutów.
 169. Poprawiony błąd polegający na nieprawidłowym traktowaniu ciągu znaków \\ wewnątrz łańcucha znaków w kodzie PHP.
 170. Poprawiony błąd polegający na nieprzekazywaniu podanych parametrów przy podglądzie w przypadku, gdy dokument podglądu jest dokumentem https://.
 171. Poprawione dodawanie podanych parametrów przy podglądzie w przypadku, gdy ścieżka do dokumentu podglądu zawiera już sama w sobie jakieś parametry.
 172. Poprawiony mechanizm dynamicznego kodu dla JavaScript - bardziej kontekstowe wyświetlanie podpowiedzi.
 173. Poprawione działanie nawigatora konstrukcji skryptowych PHP i JS np. obsługa pętli do {...} while (...) oraz poprawione wyświetlanie konstrukcji if/else/elseif.
 174. Poprawione zapisywanie w pliku informacji o dokumencie (*.add) ścieżki do dokumentu podglądu, jeżeli ten dokument jest dokumentem zdalnym (http://lub https://).
 175. Poprawiony błąd związany z możliwością kompilacji serwisu do postaci HTML Help (oczywiście zakończonej błędem) nawet w wypadku, gdy nie wybrano żadnego pliku projektu dla serwisu.
 176. Poprawka błędu polegającego na tym, że po przełączeniu na zakładkę "Zmienne" na zakładce "Makrokody" po edycji wybranego makrokodu i usunięciu jego wszystkich zmiennych, a następnie zaakceptowaniu zmian, lista zmiennych (pusta) pozostawała aktywna i nie można było przełączyć się na inny makrokod.
 177. Usunięty błąd, który powodował czasami dwukrotne dodanie parametru o tej samej nazwie przy korzystaniu ze zdalnego dokumentu podglądu.
 178. Poprawiony błąd w dynamicznym kodzie dla CSS - poprzednia wersja nieprawidłowo radziła sobie ze znakami tabulatora w niektórych miejscach.
 179. Nieznacznie zmieniony układ menu Kod HTML
 180. Poprawienie wyświetlania znaczników otwierających i zamykających <form> w edytorze graficznym WYSIWYG.
 181. W przypadku reedycji obrazka za pomocą okienka wstawiania grafiki, późniejsze wywołanie tego okna w celu wstawienia nowej grafiki powodowało, że w oknie rozmiaru umieszczone były pozostałości po poprzednio reedytowanym obrazku.
 182. Poprawienie błędu polegającego na tym, że wciśnięcie klawisza ENTER na folderze wyświetlanym na liście plików powodowało próbę otwarcia dokumentu i komunikat błędu.
 183. Poprawka związana z zaprzestaniem usuwania plików z listy często używanych plików serwisu w przypadku wyłączenia serwera sieciowego.
 184. Poprawiony błąd polegający na błędnym pozycjonowaniu kursora lub zaznaczonego tekstu w dokumencie, gdy włączona była opcja używania spacji zamiast znaku tabulatora.
 185. Funkcja zmiany nazwy pliku na zakładce Moje serwisy umożliwia już poprawną zmianę wielkości liter w nazwie pliku bez zmiany samej jego nazwy.
 186. Poprawiony błąd powodujący nie zapisywanie pustej kolejki FTP po jej opróżnieniu przy wyjściu z programu.
 187. Poprawione błędy w dynamicznym kodzie i podpowiedziach - m.in. niepoprawne działanie dynamicznego kodu w przypadku atrybutustyleznacznika HTML zagnieżdżonego w bloku PHP.
 188. Poprawiony błąd polegający na nieprawidłowym traktowaniu przez program komentarzy typu//*****w blokach PHP.
 189. Poprawiony błąd w formatowaniu kodu źródłowego PHP - w niektórych sytuacjach w sformatowanym dokumencie pozostawały "resztki" kodu dokumentu sprzed formatowania.
 190. Zoptymalizowany nawigator skryptów PHP.
Historia wersji 5.0.2
Wersja wprowadzona 21 lutego 2003. Zmiany w tej wersji:
 1. Poprawiona reedycja znaczników zawierających zdarzenia z wartościami objętymi w cudzysłowy np.<img src="1.gif" onmouseover=this.style.cursor="hand">. Choć nie jest to poprawne ze względu na specyfikację XHTML czy XML warto, aby program zachowywał poprawnie kod użytkownika jaki by on nie był.
 2. Poprawka sprawdzania składni. Gdy wewnątrz znacznika zamiast spacji znak tabulatora rozdzielał atrybuty, sprawdza nie raportowało błąd.
 3. Kontrolki wybierania wartości (np. szerokość bądź wysokość komórki) nie reagowały na klawisz ESC lub ENTER. Już reagują i pozwalają na zamknięcie okna z anulowaniem lub akceptacją.
 4. Zmiana wyrównania ikon i napisów na przyciskach w oknach potwierdzeń.
 5. Dodana opcja "Pokaż strzałki obok nazw w menu głównym" w ustawieniach wyglądu pasków i menu pozwalająca na wyłączenie wyświetlania strzałek obok nazw podmenu menu głównego.
 6. Przy tworzeniu nowych dokumentów na podstawie makrokodów, program będzie proponowal nazwę dokumentu na podstawie nazwy wybranego makrokodu.
 7. Usuniete zdublowane makrokody stron głównych w przypadku szablonów serwisów prywatnych.
 8. Poprawiony poważny błąd powodujący zawieszanie się programu w wypadku pracy z włączonym domyślnie trybem graficznym edycji. Błędy występowały przy próbie otwarcia dokumentu bądź przy uruchomieniu gdy podczas poprzedniej sesji program zamkniety był z otwartymi dokumentami.
 9. Zmieniony temat pomocy wyświetlany po kliknięciu przycisku pomocy w oknie prezentującym listę zadań przypisanych do dokumentów w bieżącym serwisie. Wskazuje obecnie na poprawny temat pomocy.
 10. Dodana możliwość ustalania kodowania przy odczycie/zapisie także dla wybranego serwisu (we Właściwościach serwisu), a także dla pojedynczych dokumentów (Menu Pisownia / Zapisuj w kodowaniu). Dzięki temu możliwe jest wymuszenie odpowiedniego kodowania niezależnie od ustawień w "Ustawienia / Edytor / Dokumenty", co umożliwia edycję dokumentów w różnych kodowaniach. Priorytet najwyższy ma kodowanie dla dokumentu. Następnie kodowanie dla serwisu i na końcu kodowanie ogólne. W przypadku zmiany kodowania do odczytu dla dokumentu następuje ponowne odczytanie dokumentu z konwersją wg wybranego kodowania. W przypadku zmiany kodowania przy zapisie dla dokumentu następuje zapisanie dokumentu w wybranym kodowaniu.
 11. Otwieranie dokumentów po dwukliku na pustym obszarze w miejscu edytora, gdy brak otwartych dokumentów.
 12. Dodana opcja (w oknie Ustawienia programu/Edytor/Dokumenty) pozwalająca na wyłączenie dopisywania 3 bajtów specjalnego nagłówka do plików Unicode. Nagłówek ten jest wykorzystywany przez Pajączka do rozpoznawania formatu pliku Unicode i jest zgodny ze specyfikacją XML, choć niektóre parsery napotykając taki nagłówek odmawiają współpracy.
 13. Dodana opcja (w oknie Ustawienia programu/Edytor/Dokumenty) pozwalająca na włącznie konwersji kodów znaków wielobajtowych (Entities) do postaci kodów znaków UTF podczas zapisu dokumentów Unicode.
 14. Dodane nowe menu do menu podręcznego edytora pozwalające na operacje na kodowaniu dokumentu. Menu dubluje pozycje z menu Pisownia.
 15. Lista powiązań dokumentów z Pajączkiem w "Ustawieniach programu / Lista plików" automatycznie zaznacza pozycje, które świadczą o powiązaniach wybranych typów plików z Pajączkiem.
 16. Poprawiona funkcja usuwania wszystkich zakładek ustawionych w dokumencie, która nie usuwała zakładki o numerze 0.
 17. Poprawiony błąd w narzędziu do zmiany nazw wielu plików na raz, powodujący niemożność wyłączenia opcji "Usuń skopiowane pliki z oryginalnej lokalizacji" ze względu na wyświetlający się notorycznie komunikat ostrzegawczy.
 18. Poprawiona usterka powodująca wyświetlanie błędu skryptu JavaScript podczas edycji znacznika BODY z przypisaną metodą onLoad wskazującą na niedziałający kod w sytuacji, gdy inspektor znaczników nie jest widoczny.
 19. Poprawiony dymek podpowiedzi pojawiający się przy przesuwania paska przesuwu pionowego w dokumencie i wyświetlający numer linii. Do tej pory numer linii pisany był po angielsku.
 20. Dodane obramowanie dla dymków dynamicznej podpowiedzi w edytorze.
 21. Poprawione działanie zaznaczania przełączników typu checkbox oraz radio z poziomu klawiatury (spacja).
 22. Zmieniony komunikat informacyjny wyświetlany w momencie weryfikacji składni dokumentów nieznanego typu.
 23. Spotkaliśmy się z serwerem FTP, który zwracał zawartość katalogu po komendzie LIST w postaci polskiej daty z pozamienianymi miejscami polami. Pajączek nie radził sobie z odczytem takiego formatu. Poprawiliśmy program tak, aby w sytuacji, gdy data nie może być poprawnie odczytana, przyjmował za datę ostatniej modyfikacji datę bieżącą. Pliki są teraz poprawnie wyświetlane na liście plików FTP (za wyjątkiem daty) jednakże w przypadku takich serwerów nie jest możliwe całkowicie poprawne działanie funkcji synchronizacji serwisów, gdyż data modyfikacji nie może być odczytana.
 24. Zmiana sposobu działania funkcji automatycznej zamiany cudzysłowa na podwójny cudzysłów. Obecnie włącznie tej opcji, która nazywa się teraz "Automatycznie zamieniaj znaki " ( { [ na podwójne" w oknie Ustawienia/Ułatwienia/Dodatkowe powoduje zamianę nie tylko cudzysłowu na podwójny, ale również znaków nawiasów i klamr. W przypadku zaznaczonego tekstu, następuje objęcie tekstu odpowiednimi znakami.
 25. Dodana funkcja pozwalająca na dwuklik na wybranym zadaniu do wykonania w edytorze co powoduje pokazanie okienka edycji zadania.
 26. Usunięta informacja o numerze wersji z logo startowego programu.
 27. Okienko z listą zadań do wykonania dla serwisu oraz dla dokumentu wyświetla obecnie w podpowiedzi opis zadania przypisany podczas tworzenia jak i po edycji.
 28. Poprawiona informacja w statystykach serwisu dotycząca ilości zadań do wykonania przypisanych do serwisu. Informacje statystyczne wyświetlane są w oknie właściwości serwisu.
 29. W oknie Ustawienia programu/Lista plików dodana została opcja opcja "Zmieniaj folder na folder uaktywnianego dokumentu". Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby podczas przełączania się między dokumentami, aktualny folder był zmieniany na folder, w którym zapisany jest dokument, na który się przełączamy.
 30. Poprawka związana z wykorzystaniem nietypowych przeglądarek zewnętrznych.
 31. Generator ramek wstawiał nazwy plików w postaci bezwględnej gdy jako dokument główny struktury ramkowej wybrano nieistniejący na dysku plik.
 32. Do menu listy plików lokalnych i zdalnych (FTP) dodane pozycje pozwalające na usunięcie wybranych ulubionych folderów.
 33. W oknie Ustawienia programu/Makrokody dodana została opcja "Pamiętaj użyty sposób wstawienia makrokodu" pozwalająca na wyłączenie pamiętania ostatnio użytego sposobu wstawienia makrokodu pod przyciskiem domyślnego wstawienia.
 34. Poprawione problemy z wyświetlaniem menu pod przyciskami w niektórych oknach ustawień (np. wybieranie plików php dodatkowo dołączanych przez 'include'). Dotychczas program wyświetlał to menu pod oknem skutkując wrażeniem zamrożenia/zawieszenia. Teraz nie powinno być już problemów.
 35. Dodana funkcja kopiowania bieżącej linii, tj. tej, w której znajduje się kursor, w całości do schowka.
 36. Poprawiony błędnie zamieniony opis pól STYL i KLASA w oknie ustawień sekcji BODY.
 37. W edytorze tabeli ustawienie wartości COLSPAN dla komórki nie skutkowało wykluczaniem zbędnych komórek w generowanym kodzie komórek. Poprawione.
 38. Dodana opcja pozwalająca na poruszanie się kursorem poza końcem linii w edytorze. Domyślnie zablokowane, a odblokowanie możliwe poprzez deaktywację opcji "Nie pozwalaj na kursor poza końcem linii w oknie Ustawienia programu/Edytor/Konfiguracja.
 39. Dodana opcja pozwalająca na wybranie koloru tła dla edytora i edytowanych w Pajączku dokumentów w oknie Ustawienia programu/Edytor/Ogólne.
 40. W narzędziu definiowania słów kluczowych w edytorze META oraz we własnościach serwisu w sekcji "Meta i indeksowanie" dodana została możliwość sortowania słów kluczowych oraz zmiany ich kolejności.
 41. W narzędziu palety kolorów można podawać wartości kolorów wpisując je w odpowiednie okienko. Do tej pory konieczne było podanie kodu koloru wraz z poprzedzającym go znakiem '#'. Poprawka dotyczy przyjmowania wartości kolorów również bez tego znaku.
 42. W oknie wstawiania grafiki dodano przełącznik obok pola opisu pozwalający na wymuszenie wstawienia tekstu opisu nie tylko dla atrybutu ALT, ale również w atrybucie TITLE.
 43. W edytorze tabel dodane pozycje (brak) do list określających wyrównanie w wierszach lub komórkach tabeli, dzięki czemu możliwe jest usunięcie przypisanego wcześniej wyrównania. Do tej pory nie było to możliwe.
 44. Przypisanie brakującej pomocy do okna informacji o dokumencie.
 45. Poprawione działanie funkcji importu makroznaczników z Pajączka 2000. Poprzednio importowana była tylko jedna kategoria makroznaczników (pierwsza alfabetycznie). Obecnie wszystkie kategorie są poprawnie importowane.
 46. Przeglądarka grafik na powrót wyświetla animowane pliki graficzne GIF.
 47. W edytorze tabel poprawiony sposób wyświetlania znaków w edytorku treści komórki, gdy w edytorze głównym używana była czcionka true type. Jednym słowem tekst wyglądał dziwacznie, a teraz jest dobrze.
 48. Dodany komunikat ostrzegawczy przy propozycji importowania ustawień Pajączka 2000 iż może to spowodować bezpowrotną utratę ustawień Pajączka 2000.
 49. przycisku "Przejście do otwartego dokumentu" na mini-pasku narzędzi oraz w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszki na przyciskach z nazwami dokumentów nad edytorem nazwy plików są obecnie wyświetlane bez skróconej ścieżki dostępu.
 50. Poprawione dymki podpowiedzi dla niektórych elementów na zakładkach inspektorów.
 51. Dodana funkcja automatycznego uzupełniania znacznika komentarza po wprowadzeniu początku tj. <! lub <!-- i spacji.
 52. Poprawka w narzędziu sprawdzania składni. Dotychczas niedomkniety znacznik LI powodował wyświetlanie błedów weryfikacji składni.
 53. W ustawieniach skrótów klawiszowych polecenia są obecnie sortowane alfabetycznie.
 54. Dodana opcja obejmowania apostrofami wartości (w oknie Ustawienia programu/Ułatwienia/Dodatkowe ułatwienia) dla zdarzeń znaczników definiowanych lub edytowanych w oknach edycji znaczników pod przyciskiem "Dodatkowe zdarzenia i atrybuty" tak, aby można było wyłączyć dodawanie apostrofów dla wartości zdarzeń.
 55. W przypadku wyłączenia rynny przy włączonej numeracji linii utworzenie nowego dokumentu powodowało wyświetlanie pustego miejsca w miejscu rynny przeznaczonego na numerację. Obecnie nie wyświetla się już numeracja linii bez rynny.
 56. Poprawione działanie funkcji przechodzenia do odpowiadającego nawiasu. W wypadku kodu:if (| ($tutaj, $tam=null))gdzie|to pozycja kursora wciśnięcieCTRL+9powodowało przejście przed ostatni nawias tzn.if ( ($tutaj, $tam=null)|. Ponowne wciśnięcieCTRL+9ustawiało kursor na pozycjiif ( (|$tutaj, $tam=null)). Obecnie wciśnięcieCTRL+9na pozycjiif (| ($tutaj, $tam=null))powoduje ustawienie kursoraif ( ($tutaj, $tam=null))|i w przypadku ponownego wciśnięcia CTRL+9 powrót na właściwą pozycję tj.if (| ($tutaj, $tam=null)).
 57. Dodane nowe narzędzie na "pływającym" o nazwie "Edytorek Unicode". Dzięki niemu można pisać teksty w Unicode bezpośrednio i z wizualizacją. Można też kopiować zaznaczone teksty ze znakami Unicode zapisanymi za pomocą Entities w głownym edytorze i w locie zamieniać na UTF. Obsługiwane są również Unicodowe operacje na schowku.
 58. Dodany komunikat ostrzeżenia w wypadku gdy wywoływana jest kompilacja pliku HTML Help, a w ustawieniach Pajączka nie została podana ścieżka do pliku kompilatora (hhc.exe). Komunikat ma formę pytania, które pozwala na uruchomienie odpowiedniego okna ustawień, gdzie można wskazać program kompilatora.
 59. Zwiększony czas oczekiwania na zakończenie działania kompilacji pomocy HTML Help. Dotychczasowe ustawienie powodowało, że w wypadku przekroczenia 20 sekund wykonywania kompilacji, program przerywał działanie raportując błąd kompilatora. Obecnie czas ustawiony został na 2 minuty, co powinno pozwolić na kompilowanie również dużych dokumentacji.
 60. Poprawka dotycząca ukrywania pozycji "HTML Help w bieżącym serwisie" w menu HTML Help w sytuacji gdy nie są zdefiniowane żadne serwisy.
 61. Dodany komunikat ostrzegawczy z możliwością wyłączenia w programie Kameleon włączonym w Pajączka.
 62. Podczas przypisywania dokumentu podglądu za pomocą okna informacji o dokumencie, dokument podglądu nie był używany. Poprawione.
 63. Poprawiona nazwa drugiej zakładki w edytorze skorowidza HTML Help.
 64. W edytorze spisu treści i skorowidza HTML Help poprawione wyświetlanie kontrolek na drugiej zakładce po zmianie rozmiaru lewej strony okna i ponownym uruchomieniu. Kontrolki były za długie po tej operacji i znikały poza obszarem widzialnym.
 65. Poprawione zapisywanie plików HHP z edytora projektu HTML Help. Poprawka dotyczy zapisywania wymiarów okien, które do tej pory były zapisywane w postaci [lewa, góra, szerokość, wysokość], a powinny być [lewa, góra, lewa+szerokość, góra+wysokość] i tak właśnie jest teraz obecnie. Między innymi dlatego pomoc Pajączka po pierwszym uruchomieniu miała dziwne wąskie wymiary.
 66. Ustawianie dokumentu podglądu powoduje obecnie domyślne wybieranie plików z tego samego katalogu co katalog otwierany w momencie wybierania dokumentów do otwarcia.
 67. W edytorze schematów kolorowania można było tworzyć style o tych samych nazwach jednakże identycznie nazwane style nie były następnie poprawnie obsługiwane. Obecnie w przypadku tworzenia stylu o nazwie identycznej jak już istniejący styl, wyświetlany jest odpowiedni komunikat ostrzegawczy.
 68. Dodana opcja pozwalająca na dodanie określonej liczby dodatkowych minut różnicy czasu przy porównywaniu czasów między komputerem lokalnym a serwerem FTP podczas tworzenia listy plików przeznaczonych do synchronizacji. Rzadko kiedy zdarza się, aby czas komputera lokalnego i czas serwera FTP były identyczne. Dlatego Pajączek korzysta z wbudowanych mechanizmów pozwalających na zaniedbywanie pewnych różnic. Czasami jednak mechanizmy te są niewystarczające.
 69. Poprawiony błąd powodujący niemożliwość dodania serwera FTP do listy serwerów FTP w ustawieniach, a tym samym możliwość zdefiniowana jakiegokolwiek serwera do wykorzystania w programie.
Historia wersji 5.0.1
Wersja wprowadzona 11 stycznia 2003. Zmiany w tej wersji:
 1. Poprawne ustawianie przypisań rozszerzeń dla dokumentów do schematów kolorowania przy pierwszym uruchomieniu Pajączka po pierwszej instalacji.
 2. Zmiana domyślnego sposobu podświetlania bieżącej linii. Obecnie jest to ramka wokół bieżącej linii zamiast wypełnionego prostokąta.
 3. Poprawiony błąd braku kopiowania folderów ustawień i plików konfiguracyjnych w wypadku wybrania pracy z opcją dla wielu użytkowników.
 4. Poprawiony problem z uruchomieniem programu przez użytkownika systemu wieloużytkownikowego, gdy instalacja była przeprowadzona z poziomu administratora, a użytkownik, który uruchamia program nie posiada praw administratora.
 5. Poprawienie działania połaczeń pasywnych FTP.
 6. Poprawiona funkcja importu ustawień Pajączka do rejestru. Poprzednio zaimportowane ustawienia były i tak nadpisywane przez stare przy zamknięciu programu.
 7. Wyświetlanie tylko jednego pytania przy anulowaniu okna kreatora galerii grafik.
 8. Poprawione kolorowanie JavaScript. W niektórych przypadkach źle kolorowały się operatory; jedno słowo AlladynaLite też miało błąd.
 9. Nowe makrokody "Pomógł Pajączek" zawierające znaczki Pajączka, które można umieścić na swojej stronie WWW.
 10. Instalator dodaje ikonkę uruchomienia Pajączka na pasku szybkiego uruchamiania Windows.
 11. Poprawione działanie wyboru opcji instalacji.
 12. Dodany plik Manifest do obsługi XP Themes pod Windows XP.
 13. Dodane makrokody biblioteki JavaScript Alladyn Lite, o których po prostu poprzednio zapomniałem.

Pajączek 2000 Professional

Historia wersji 4.8.1
Wersja wprowadzona 12 kwietnia 2001. Zmiany w tej wersji:
 1. Pliki o rozszerzeniu ADD, które zawierają informacje dodatkowe przypisane do dokumentu są ukrywane na liście plików nawet przy włączonym widoku wszystkich plików i plików ukrytych.
 2. Usunięte znaczniki <HTML> i </HTML> z szablonu arkusza stylów.
 3. Zablokowana możliwość tworzenia skrótów klawiszowych tylko z klawiszem SHIFT.
 4. W edytorze tabel wprowadzone przełączniki ułatwiające przypisywanie tego samego stylu dla wszystkich komórek w tym samym wierszu lub kolumnie. Przełączniki te są dostępne z zakładki "Ustawienia komórek/Styl".
 5. Poprawione działanie przycisku "Pełny ekran" po umieszczeniu go na pasku użytkownika.
 6. Poprawiona ikona formularza wysyłanego pocztą na liście przycisków dostępnych jako składowe paska użytkownika.
 7. Obecnie przy wywołaniu okienka wyszukiwania pole tekstowe zawierające pozycję przeznaczoną do wyszukania wypełniane jest tekstem zaznaczonym w edytorze o ile nie jest to tekst wielolinijkowy.
 8. Przywrócenie automatycznego zaznaczania przełącznika "Zaznaczony tekst w aktualnym" przy wywołaniu okienka kompresora HTML gdy w aktualnym dokumencie zaznaczony jest jakiś tekst.
 9. Poprawiony brzydki efekt nachodzenia przełącznika "Obramowanie" na ramkę obszaru w generatorze ramek.
 10. Poprawione co nieco poprzycinane od dołu przełączniki.
 11. W ustawieniach dodany przełącznik pozwalający na wyłączenie paska Windows 2000 w okienkach dialogowych Otwórz/Zapisz.
 12. W ustawieniach serwisów dodana możliwość definiowana folderu startowego, do którego Pajączek przełącza się w momencie wybrania serwisu z listy.
 13. Poprawiony błąd powodujący zmianę wielkości liter w atrybutach znacznika DOCTYPE.
 14. Przy włączonym filtrowaniu plików na liście plików wg daty utworzenia i przeniesieniu folderów do kolejki publikowania w momencie rozpoczęcia publikowania do kolejki dodawane są tylko pliki nowsze niż ustawiona data filtru.
 15. Poprawiony błąd związany z niemożliwością usuwania utworzonych makroznaczników.
 16. Poprawiony błąd w wyświetlaniu podpowiedzi do znaczników w okienku wstawiania szkieletu znacznika.
 17. Przy zapisie wielu dokumentów na raz aktualny folder nie był zmieniany. Obecnie jest on ustawiany na folder aktywnego dokumentu.
 18. Lista mapowań jest obecnie domyślnie sortowana alfabetycznie w kolejności rosnącej.
 19. Poprawione wyświetlanie podglądu elementów arkusza stylów w oknie edytora stylów podczas pracy z dużymi czcionkami Windows.
 20. Poprawki dotyczące mechanizmów zarządzania podglądem wbudowanym w okienkach Pajączka, dzięki czemu powinny zostać wyeliminowane błędy związane z niezwalnianiem pamięci przez program.
 21. Wprowadzenie funkcji wyświetlającej okienka informujące o problemach z operacjami na serwerze FTP podczas publikowania.
 22. Dodanie skrótu klawiszowego F2 do kolejki plików przeznaczonych do publikowania. Po wybraniu elementu w kolejce i wciśnięciu F2 można poddać edycji wybrany element.
 23. Napisany zupełnie od nowa schemat kolorowania dla języka PHP oraz HTML.
Historia wersji 4.8.0
Wersja wprowadzona 12 marca 2001. Zmiany w tej wersji:
 1. Poprawione odkodowywanie polskich znaków w UTF dla plików WML z oznaczeniem kodowania jako <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. Poprawiony błąd rozszerzonego wyszukiwania i zamiany, który powodował iż podczas przeszukiwania serwisu bez uwzględniania wielkości liter, program uwzględniaj wielkość niezależnie od ustawień.
 3. Poprawione wyszukiwanie nazwy pliku arkusza stylów, gdy w sekcji META znajduje się informacja o ikonie ulubionych umieszczona przed znacznikiem określającym używany na stronie arkusz.
 4. Przeglądarka grafik pamięta obecnie rozmiary poszczególnych elementów okna przeglądania oraz folder, z którego ostatnio wstawiano pliki graficzne.
 5. Poprawiona ikona programu, która na niektórych systemach zamiast Pajączka przedstawiała czerwonego ludzika:)
 6. Poprawione skrypty kolorowania, aby kolor tła dla kontrolki wyświetlającej kod strony był uwzględniany zgodnie z ustawieniami Windows.
 7. Rozszerzony skrypt kolorowania "HTML - wersja 1". Skrypt został uzgodniony ze specyfikacją HTML4. Dodane zostały znaczniki i atrybuty, które znajdują się w specyfikacji, a do tej pory umieszczane były jako "nieznane". Dodatkowo znaczniki i niektóre atrybuty jednoznacznie oznaczone w specyfikacji HTML4 jako "deprecated" są wyróżniane przekreśleniem. Dodane zostało kolorowanie stylów. Równocześnie nazwy zdarzeń wewnątrz znaczników oznaczane są podkreśleniem.
 8. Do listy rozszerzeń plików skryptów PERL dodane zostało rozszerzenie '*.pm', które określa pliki pakietów z procedurami PERL.
 9. Edytor stron WWW w trybie graficznym tworzy obecnie dokumenty RTF używając stylów do ustalania atrybutów tekstu zamiast znacznika <FONT>.
 10. Do edytora stron WWW w trybie graficznym dodana została opcja ustalania koloru tekstu.
 11. Generator wyliczeń wyświetla już listę klas dostępnych w dołączonym do dokumentu arkuszu stylów.
 12. Dodany przełącznik "Nie konwertuj polskich znaków przy otwieraniu" do zakładki "Ustawienia edytora" w ustawieniach programu, który powoduje, że przy otwieraniu dokumentów Pajączek nie będzie przekształcał znaków ISO i UTF na czytelne w oknie edycyjnym. Opcja może być czasem przydatna dla osób piszących strony WWW w innych językach.
 13. Poprawka dotycząca braku kolorowania ostatniego dokumentu spośród kilku załadowanych poprzez drag&drop z eksploratora Windows.
 14. Poprawiony błąd powodujący zapętlenie się programu w nieskończoność podczas wyszukiwania zwykłego z włączoną opcją "W tył".
 15. Dodanie przeglądarki Netscape 6 do listy wykrywanych przeglądarek.
 16. Poprawienie błędu, który powodował próbę otwarcia dokumentu przy wciśnięciu klawisza ENTER po zakończeniu edycji nazwy pliku na liście plików.
 17. Dodanie funkcji automatycznego uzupełniania fragmentu "<?" do "<? ?>" oraz "<?php" do "<?php ?>, co przyda się, mam nadzieję, piszącym skrypty PHP.
 18. Podpowiedzi i sztuczki zmieniają się już prawidłowo na kolejne przy każdym uruchomieniu programu lub okienka.
 19. Do okienka "Wyszukiwanie i zamiana" dodany przycisk kasowania historii poszukiwanych fraz.
 20. Zmiany w obsłudze plików *.ADD przechowujących informacje o zakładkach, zadaniach i informacje o dokumencie. Obecnie nazwa pliku tworzona jest w postaci nazwa_pliku.rozszerzenie.add, dzięki czemu dla znajdujących się w tym samym folderze plików np. index.html i index.php dodatkowe informacje o dokumencie nie będą się wzajemnie nadpisywały.
 21. Zmiana domyślnego ustawienia przełącznika służącego do zapisywania zakładek przy zamykaniu dokumentów na "włączony".
 22. Poprawiony błąd mapowania ścieżki lokalnej na adres serwera, który pojawiał się przy włączonym mapowaniu i przeglądaniu dokumentów za pomocą zewnętrznych przeglądarek.
 23. Zmiana sposobu tworzenia nazw plików dla kopii bezpieczeństwa tworzonych podczas rozszerzonego wyszukiwania i zamiany. Obecnie nazwy plików z kopiami bezpieczeństwa mają postać nazwa_pliku.rozszerzenie.bak.
 24. Umożliwienie otwarcia okienka rozszerzonego wyszukiwania i zamiany również wtedy, gdy w edytorze nie ma otwartych żadnych dokumentów. Skrót klawiszowy również działa.
 25. Umożliwienie otwierania lub wstawiania na stronę plików przenoszonych z eksploratora Windows i innych programów obsługujących metodę drag&drop.
 26. Dodanie paska umożliwiającego zmianę rozmiaru obszaru podglądu komunikacji z serwerem FTP (zakładka "Publikowanie").
 27. Umożliwienie dowolnej zmiany rozmiaru kolumn na liście plików FTP oraz w kolejce FTP.
 28. Dodanie możliwości ustalenia folderu docelowego dla plików dodawanych do kolejki przy braku połączenia z serwerem (w trybie off-line). Do tej pory domyślnie ustawiany był folder '/'.
 29. Wprowadzenie wizualnego oznaczenia filtrowania plików na liście plików. Poszczególne filtry oznaczane są innymi kolorami, za pomocą których prezentowane są nazwy plików i folderów. Dla poszczególnych filtrów wygląda to następująco:
  1. Wszystkie pliki - brak specjalnego kolorowania
  2. Dokumenty HTML - kolor granatowy
  3. Pliki graficzne - kolor kasztanowy (brązowy)
  4. Pliki WEB - kolor fioletowy
  5. Pliki tekstowe - kolor morski
  6. Pliki z obsługą kolorowania - kolor niebieski
 30. Dodatkowo przy włączeniu filtrowania wg daty utworzenia wszystkie nazwy elementów listy są pogrubione i kolorowane zgodnie z ustawionym filtrem plików. Mam nadzieję, że teraz już zawsze będzie wiadomo, czy na liście wyświetlane są wszystkie pliki, czy też coś się gdzieś ukrywa:)
 31. Dopisanie rozszerzenia *.swf plików Flash do listy rozszerzeń plików Web.
 32. Kolejka plików przeznaczonych do publikowania może być obecnie zapisywana i odczytywana z dysku.
 33. Dodana obsługa ulubionych odsyłaczy Opery 5 oraz Netscape Communicatora 6 w okienku wstawiania odsyłaczy.
 34. Poprawiony błąd generowania galerii grafik przy ustawieniu w jednej kolumnie.
 35. Przy ustawianiu filtrowania plików na liście plików wg daty utworzenia domyślna data ustawiana jest na wcześniejszą o jeden dzień.
 36. Poprawka dotycząca chwilowego wstrzymywania działania programu podczas wysyłania i pobierania plików za pomocą zakładki Publikowanie.
 37. Ze względu na zwiększenie liczby przycisków na pasku kolejki publikowania, przyciski zostały umieszczone poziomo nad kolejką.
 38. Możliwość zmiany wielu zaznaczonych wartości przeznaczonych do publikacji.
 39. Do Pajączka dołączany jest obecnie kurs WML Tomasza Libery. Dziękujemy. Dostęp do kursu uzyskać można z menu "Pomoc".
 40. Dodane nowe narzędzie służące do tworzenia formularza, który po wciśnięciu przycisku akceptacji zostanie przesłany na wskazany przez użytkownika adres.
 41. Poprawiony błąd związany z nieprawidłowym wyłuskiwaniem nazw klas w przypadku definicji stylu np o postaci: A.klasa1, A.klasa2 { ... }
 42. Do menu "HTML/Wyrównanie" dodany został znacznik <SPAN>. Dzięki temu można obecnie przypisać do niego skrót klawiszowy.
 43. Makroznaczniki są obecnie dostępne również z menu HTML i co więcej można im przypisywać własne skróty klawiszowe!
 44. Kontrolki służące do wybierania wartości z listy są obecnie "płaskie" podobnie jak pola edycyjne.
 45. Zaktualizowany kurs HTML Pawła Wimmera.
 46. Poprawka w narzędziu wstawiania grafiki dotycząca ustalania rozmiarów obrazków o wymiarach większych niż 2000 punktów.
 47. Poprawiony błąd w rozszerzonym wyszukiwaniu i zamianie z powodu którego nie działała zamiana fragmentów tekstu na ciąg pusty (usuwanie) przy operacji na wszystkich otwartych dokumentach.
 48. Wprowadzone zmiany służące poprawnemu pozycjonowaniu aktualnej linii podczas skoków między zakładkami nazwanymi. Obecnie zakładki nazwane pozycjonowane są, podobnie jak zakładki zwykłe, centralnie w edytorze.
 49. Nowy, przyjemniejszy dla oka, sposób prezentowania podpowiedzi dla przycisków.
 50. Nowe "płaskie" kontrolki przełączników oraz list i drzewek (oprócz listy plików i drzewa folderów).
 51. Dodana możliwość ustawiania wielu mapowań folderów i szybkiego przełączania się między nimi z poziomu zakładki "Przeglądanie" oraz okienka ustawień.
 52. Wprowadzone zmiany do programu, które nie powodują już tylko jednorazowej możliwości uruchomienia Pajączka pod Windows ME. Poprawka omija błąd Windows ME.
 53. Przy pierwszym uruchomieniu programu można obecnie zaimportować ustawienia poprzednich wersji Pajączka przechowywane w rejestrze. Inne ustawienia takie jak makroznaczniki, itp przechowywane są na dysku w folderze SETTINGS i powinny być przeniesione ręcznie do nowej instalacji. Można również po prostu nainstalować najnowszą wersję na starsze.
 54. Poprawiony błąd dotyczący niewyświetlania listy dodatkowych narzędzi w menu "Dodatki" i w menu przycisku "Dodatkowe narzędzia", gdy nie zdefiniowano żadnych przeglądarek.
 55. Dodany przycisk "Ulubione odsyłacze" na zakładce "Przeglądanie". Możesz teraz będąc on-line przywoływać swoje ulubione strony i przeglądać je w Pajączku. Pajączek obsługuje ulubione odsyłacze MS Internet Explorera, Netscape 3.x, 4.x, 6.x oraz Opery 4 i 5.
 56. Zmiana skrótu klawiszowego służącego do przekształcania zaznaczonego tekstu na listę numerowaną z SHIFT+CTRL+O na SHIFT+CTRL+G ze względu na użycie skrótu SHIFT+CTRL+O w innej funkcji.
 57. Dodana obsługa klawiszy ESC i ENTER w okienkach edytora stylów i generatorze listy wyliczeniowej.
 58. Poprawka w edytorze stylów. Podczas opuszczania listy "Nowy element" nie zawsze w dobrym momencie wyświetlany był komunikat ostrzeżenia.
 59. Poprawiony błąd zapisu wielu dokumentów na raz, który objawiał się wyświetlaniem komunikatu błędu.
Historia wersji 4.7.5
Wersja wprowadzona 23 grudnia 2000. Zmiany w tej wersji:
 1. Nowy filtr dla listy plików pozwalający na filtrowanie plików wg daty utworzenia. Dzięki tej funkcji można ustawić datę i godzinę, która będzie brana pod uwagę podczas tworzenia listy plików. Wszystkie pliki utworzone przed ustawioną datą i godziną nie będą uwzględniane na liście plików. Funkcja ta jest bardzo przydatna podczas wyłuskiwania plików ostatnio zmodyfikowanych przed wysłaniem ich na serwer FTP (przed publikacją).
 2. Poprawiony błąd w funkcji publikowania o nazwie "Pomiń wszystkie". Pierwszy plik nie był pomijany.
 3. W generatorze ramek nazwa domyślna nowej ramki została zmieniona na "Wpisz_nazwe_ramki" zamiast "Nowa_ramka". Jednocześnie poprawiony został szablon dokumentu z ramkami oraz dodany szablon dla tworzenia stron składających się z trzech ramek.
 4. Poprawione kolorowanie słów kluczowych "javascript" oraz "vbscript" wewnątrz bloku skryptu.
 5. Poprawiony błąd kolorowania tekstu komentarza znajdującego się w definicji STYLU - dotyczy schematu HTML2.
 6. Poprawiony błąd nieskończonego zapętlania się Pajączka w momencie wybrania funkcji "Zdarzenia i atrybuty" w okienkach podczas gdy znacznik domykający </SCRIPT> nie był domknięty znakiem ">" lub w ogóle brakowało znacznika </SCRIPT>.
 7. Dodana możliwość definiowania skrótów klawiszowych z wykorzystaniem znaków / ; ' [ ] = - . ,
 8. Dodana możliwość wyświetlania menu podręcznego listy plików również wtedy, gdy żaden element na liście nie jest wybrany.
 9. Poprawiony błąd związany z wstawianiem nieuzupełnionego tekstu po wpisaniu początku tekstu w kontrolce typu lista rozwijana. Błąd występował np. podczas określania adresów URL dla obszarów w edytorze map odsyłaczy.
 10. Poprawiony błąd powodujący pozostawianie tymczasowego pliku podglądu po zapisaniu edytowanego dokumentu pod inną nazwą i w innym folderze.
 11. Poprawiony błąd związany z wywoływaniem podglądu plików html i htm zaraz po sobie. Błąd objawiał się pozostawianiem poprzednio testowanego pliku html podczas gdy podgląd powinien być aktualizowany dla pliku htm. Problem dotyczył jedynie przeglądania plików z tego samego foldera.
 12. Tworzenie listy dynamicznych funkcji JavaScript i VBScript przy wywołaniu dynamicznych funkcji dla zdarzeń znaczników HTML przeszukuje obecnie skrypty dołączone w znaczniku <SCRIPT SRC="nazwa_skrytu"> i umożliwia wybór funkcji zdefiniowanej poza aktualnie edytowanym dokumentem.
 13. Obsługa nowych okienek dialogowych Otwórz/Zapisz Windows 2000 o ile system wspiera wyświetlanie tego typu okien.
 14. Dodana funkcja kompresji zaznaczonego fragmentu tekstu, a nie tylko całych dokumentów w narzędziu o nazwie "Kompresor HTML".
 15. Możliwość cofania operacji kompresji bezpośrednio z okna kompresora HTML.
 16. Pomijanie znaków specjalnych (np. &nbsp;) podczas sprawdzania pisowni.
Historia wersji 4.7.2
Wersja wprowadzona 14 października 2000. Zmiany w tej wersji:
 1. Z menu "Nowy" usunięta została opcja służąca do tworzenia serwisów WWW. Wszystko co związane z serwisami znajduje się obecnie w menu "Plik|Serwisy WWW".
 2. Panel plików może być bardziej zmniejszany (do 70 pikseli).
 3. Przełącznik powodujący uwzględnianie wielkości liter przy rozszerzonym wyszukiwaniu i zamianie jest obecnie domyślnie wyłączony.
 4. Usunięcie domyślnego skrótu klawiszowego dla edytora map odsyłaczy. Pokrywał się on przez pomyłkę ze skrótem przypisanym do edytora META.
 5. Poprawiony błąd, który powodował pozostawianie pliku tymczasowego podglądu (~temp.html) na dysku użytkownika.
 6. Nowe makroznaczniki i foldery makroznaczników są obecnie sortowane alfabetycznie natychmiast po utworzeniu.
 7. Utworzenie nowego foldera makroznaczników powoduje przejście do trybu edycji nazwy kategorii zaraz po utworzeniu foldera.
 8. Nowy przełącznik w ustawieniach (ustawienia edytora/inne ustawienia), który pozwala wyłączyć konwersję znaków Unicode na czytelne polskie znaki podczas ładowania pliku do edytora.
 9. Poprawka dotycząca nieuwzględniania ustawień płaskich pasków przesuwu na liście plików oraz na zakładce Publikowanie.
 10. Dodany przycisk OK w okienku Szablonów (Nowy dokument), który działa jak dwuklik na wybranym szablonie lub generatorze dokumentów.
 11. Poprawiony opis atrybutów znacznika IMG w pliku TDF znacznika (wartości HEIGHT i WIDTH miały nieprawidłowe opisy).
 12. Poprawiony błąd w nawigatorze dokumentów powodujący tworzenie niepełnej listy otwartych dokumentów.
 13. Szybsze sprawdzanie odnośników we właściwościach projektu dzięki wyłączeniu aktualizacji listy zweryfikowanych odnośników podczas weryfikacji. Postęp weryfikacji można śledzić za pomocą wskaźnika postępu poniżej listy.
 14. Poprawione logo startowe programu. Zajmuje teraz mniej pamięci i nie widać już jasnych plam pod Pajączkiem.
 15. Nowe ikonki na przyciskach w okienku sprawdzania pisowni.
 16. Zmiana domyślnego ustawienia folderów. Obecnie są one widoczne na liście plików po pierwszym uruchomieniu Pajączka.
 17. Poprawione działanie przycisku zatrzymania wykonywania operacji z kolejki FTP na zakładce publikowanie.
 18. Poprawione ogólne działanie modułu FTP.
 19. Poprawione niepoprawne importowanie plików RTF do edytora graficznego.
 20. Dodana możliwość przechodzenia do katalogów głównych serwisów WWW w oknie "Przeglądarka grafik".
 21. Poprawiony błąd w "Szybkim podglądzie" blokujący wyświetlanie plików innych typów niż graficzne, jeżeli podczas przeglądania pliku graficznego włączona została opcja symulacji tła.
 22. Ulepszona obsługa ustawiania wymiarów grafiki w procentach w oknie "Wstawianie grafiki".
 23. Możliwość dodawania pozycji do listy "Ulubionych folderów" także wtedy, gdy aktywny jest serwis WWW.
 24. Podczas pracy z listą plików w trybie "serwisu" zablokowane zostało przełączanie do ulubionych folderów znajdujących się poza strukturą aktualnego serwisu WWW.
 25. Możliwość przeciągania na listę kolejki FTP folderów przeznaczonych do opublikowania z drzewka folderów.
 26. Możliwość podawania adresów serwerów FTP w postaci URLa typu ftp://ftp.server.pl/.
 27. Możliwość zmiany ustawień wydruku w oknie "Podgląd wydruku".
 28. Nie zgłaszanie błędu przez funkcję "Weryfikacji odnośników" w przypadku odnośników utworzonych do katalogu.
 29. Poprawny zapis zakładek i zadań do wykonania w dokumencie, jeżeli plik ".add" ma ustawiony atrybut "Tylko do odczytu" bądź "Ukryty".
 30. Zlikwidowany błąd pojawiający się podczas próby wykonania roszerzonego wyszukiwania/zamiany na serwisie WWW, gdy lista serwisów była pusta.
 31. Możliwość importu plików CSV zapisanych z końcami linii w formacie UNIX.
 32. Dodany komunikat pojawiający się przy próbie zapisania pliku z ustawionym atrybutem "Tylko do odczytu".
 33. Poprawiony błąd w funkcji korekty typograficznej, powodujący w niektórych sytuacjach nieprawidłowe zastosowanie cudzysłowów drukarskich.
 34. Wyłączona automatyczna zamiana na duże litery komendy FTP wprowadzanej przez użytkownika.
 35. Poprawka dotycząca kolorowania komentarzy w dokumentach PHP.
Historia wersji 4.7.1
Wersja wprowadzona 7 sierpnia 2000 . Zmiany w tej wersji:
 1. Możliwość wyłączenia lub włączenia płaskich pasków przesuwu oraz podświetlania elementów w kontrolkach list i drzewek w niektórych okienkach przy pomocy przełącznika "Łapka, paski i podświetlone" w Ustawieniach na pierwszej zakładce.
 2. Zmieniony układ okienka ustawień. Mamy nadzieję, że obecnie dostęp do poszukiwanych ustawień programu będzie łatwiejszy.
 3. Dodana funkcja "Odśwież okno dynamicznego podglądu (CTRL+Y) pozwalające na odświeżenie dynamicznego podglądu na żądanie.
 4. Dodany przełącznik w Ogólnych ustawieniach programu pozwalający na włączenie bądź wyłączenie "płaskich" pasków przesuwu w niektórych składnikach okienek Pajączka (opcja: "Wyświetlaj płaskie paski przesuwu tam gdzie to możliwe").
 5. Poprawiony błąd powodujący otwieranie programów powiązanych z plikami nieznanych Pajączkowi typów podczas włączonego dynamicznego podglądu.
 6. Poprawiony błąd w funkcji korekty typograficznej powodujący zmianę wielkości niektórych liter po wykonaniu korekty.
 7. Dodana możliwość ustawienia wartości ujemnych dla poszczególnych stylów w edytorze stylów.
 8. Poprawiony błąd, który uniemożliwiał zmianę kroju i wielkości czcionki używanej w edytorze.
 9. Poprawiony błąd w funkcji kopiowania i wklejania, który powodował ograniczanie wielkości kopiowanego tekstu do 255 znaków.
 10. Zablokowanie przeglądania we wbudowanym podglądzie Pajączka plików o rozszerzeniach spoza grupy dokumentów HTML, których rozszerzenia określane są w ustawieniach.
 11. Znak wodny Pajączka w oknie głownym programu posiada teraz polską literę "Ą" w nazwie programu.
 12. Przycisk zwijania niektórych okienek do paska tytułowego nie powinien już znikać w niektórych sytuacjach, jak to miało miejsce w poprzedniej wersji.
 13. Wyłączenie możliwości zamknięcia obszaru weryfikacji odnośników przy pomocy przycisku obok listy ze względu na generowane błędy.
 14. Okienko korekty typograficznej jest zamykane automatycznie po wykonaniu korekty.
 15. Poprawiony błąd powodujący odrzucanie niektórych kodów odblokowujących jako wygasłe.
 16. Poprawienie funkcji reedycji znaczników zawierających w atrybutach wartości procentowe.
 17. Poprawka niwelująca błąd wyświetlany niekiedy po zamknięciu okienka ustawień.
 18. Dodana funkcja tworzenia raportów z weryfikacji odnośników w serwisie WWW. Raporty mogą być tworzone do plików HTML lub TXT.
 19. Dodana możliwość sortowania elementów na następujących listach:
  1. liście elementów do weryfikacji we własnościach serwisu WWW,
  2. liście zdefiniowanych serwerów FTP w ustawieniach publikowania,
  3. liście skrótów klawiszowych w ustawieniach programu,
  4. listach w generatorze spisów treści
  5. liście służącej do tworzenia galerii grafik
  6. listach weryfikacji odnośników, składników oraz zakładek i zadań do zrobienia w okienku rozszerzonych informacji o dokumencie.
 20. Klikając nagłówki kolumn można sortować listę alfabetycznie wg zawartości kolumn.
 21. Przywrócenie usuniętego w wersji 4.7 przycisku służącego do zmiany nazwy i wartości docelowej elementu znajdującego się w kolejce plików do opublikowania.
 22. Dodana możliwość wprowadzenia adresu email użytkownika programu w ustawieniach. Informacja ta jest następnie wykorzystywana w edytorze META oraz w ustawieniach serwisu.
 23. Na życzenie użytkowników do edytora BODY dodane zostało wsparcie dla atrybutów spoza specyfikacji HTML 4, a służących do definiowania wielkości marginesów. Uwaga! Te atrybuty są specyficzne dla przeglądarek MS Internet Exploerer oraz Netscape. Proszę używać ich z rozwagą.
 24. Poprawiony skrypt kolorowania PHP i HTML - wersja 2.
 25. Zaktualizowana lista polecanych książek zalecanych jako materiały dodatkowe przydatne podczas tworzenia stron WWW
 26. Nowe ikony OK, Anuluj, Pomoc.
Historia wersji 4.7.0
Wersja wprowadzona 24 lipca 2000. Zmiany w tej wersji:
 1. Pełna współpraca z Windows 2000. Dostosowanie programu do wymagań stawianych przez ten system. Teraz Pajączek może być uruchamiany na dowolnym koncie, a nie tylko na koncie "Administrator".
 2. Unowocześniony interfejs programu: obsługa myszki z rolką w oknie edytora i większości innych okien programu, płaskie paski przesuwu, podświetlanie aktywnych elementów, nowy ekran startowy.
 3. Możliwość zapisywania i późniejszego odczytu raportów z wyszukiwania w oknie "Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana". Zapamiętywanie ustawień wyszukiwania razem z raportem i możliwość ich późniejszego przywołania.
 4. Możliwość eksportowania raportu z "Rozszerzonego wyszukiwania i zamiany" do plików w formatach HTML oraz TXT.
 5. Ulepszona obsługa zakładek w edytorze:
  1. możliwość ustawienia dowolnej liczby tzw. zakładek nazwanych, czyli zakładek nienumerowanych, którym można przypisać preferowaną nazwę,
  2. zapamiętywanie wraz z dokumentem wszystkich zakładek, zarówno numerowanych jak i nazwanych, dzięki czemu możliwe jest ich odtworzenie przy następnej pracy z Pajączkiem,
  3. dodane narzędzie zarządzania zakładkami (opisane poniżej).
 6. Dodane okienko "Informacje o dokumencie" umożliwiające określenie dla każdego dokumentu jego statusu (np. projekt, pierwsza wersja, wersja finalna, etc) oraz notatki, a także możliwość wyświetlania tych danych podczas każdorazowego otwierania dokumentu, z którym powiązany jest opis. Informacje te są zapamiętywane wraz z dokumentem w pliku o rozszerzeniu *.add.
 7. Dodane narzędzie służące do zarządzania zakładkami ustawionymi w dokumencie, które pozwala na ustawianie nowych zakładek jak również ich kasowanie. Zakładki są zapamiętywane wraz z dokumentem w pliku o rozszerzeniu *.add.
 8. Dodane narzędzie do tworzenia tzw. "list do zrobienia", czyli zestawu komentarzy przypisanych do konkretnych linii dokumentu, które mogą służyć do oznaczania czynności, które powinny być wykonane w danym miejscu. Zadania mogą być oznaczane różnymi priorytetami i zgodnie z nimi ustawione są kolory linii w dokumencie. Dla najwyższego priorytetu kolorem czerwonym, dla normalnego niebieskim, a dla niskiego szarym. Zadania przypisane do wszystkich plików projektu mogą być również przeglądane przy użyciu okna właściwości projektu. Zadania są zapamiętywane wraz z dokumentem w pliku o rozszerzeniu *.add.
 9. Wsparcie dla pracy grupowej poprzez możliwość opatrywania dokumentów notatkami i zadaniami do wykonania przypisanymi do konkretnych autorów (wg nazwisk lub pseudonimów).
 10. Rozbudowane okno "Rozszerzona informacja o dokumencie" wyświetlające dodatkowo informacje o statusie dokumentu, komentarzu, a także wyświetlające listę zakładek i zadań do wykonania w dokumencie.
 11. Przebudowany całkowicie mechanizm zarządzania projektami:
  1. zmiana nazewnictwa - nie ma już projektów, są serwisy WWW
  2. serwis WWW może gromadzić zarówno dokumenty jak i pliki osadzone i powiązane,
  3. serwis WWW nie ma już "płaskiej" struktury i może zawierać foldery i podfoldery,
  4. serwis WWW może posiadać własny opis wyświetlany w okienku właściwości serwis oraz podczas przełączania między serwisami,
  5. można przypisać własności META oraz klasyfikację dla całego serwisu WWW, które mogą być później wykorzystywane w edytorze sekcji META do przypisywania zdefiniowanych własności nowym dokumentom,
  6. możliwość przeglądania listy wszystkich składników serwisu WWW wraz ze statystykami (ilość plików poszczególnych typów oraz rozmiary),
  7. możliwość sprawdzania poprawności odnośników w całym serwisie WWW,
  8. możliwość przeglądania listy zadań do wykonania przypisanych do wszystkich plików serwisu WWW,
  9. możliwość dodawania plików do serwisu WWW z automatycznym kopiowaniem ich do foldera serwisu WWW lub usuwaniem z dysku
  10. dostęp do narzędzi zarządzających serwisami z menu "Plik",
  11. nowy tryb pracy listy plików ("serwis WWW"), który wyświetla pliki i foldery tylko aktualnie tworzonego serwisu.
 12. Funkcja "Otwórz odnośnik" w menu podręcznym edytora, dająca możliwość otworzenia pliku, do którego odwołuje się znacznik pod kursorem, np. gdy kursor znajduje się w obrębie wartości atrybutu HREF znacznika <A> możliwe jest otwarcie pliku wskazywanego przez odsyłacz niezależnie czy znajduje się na dysku lokalnym czy w sieci Internet.
 13. Poprawiony błąd mogący powodować nieprawidłowe działanie "Generatora spisu treści" w przypadku dokumentów zawierających etykiety.
 14. Wsparcie dla języka WML (Wireless Markup Language) służącego do tworzenia dokumentów na potrzeby urządzeń przenośnych (telefony komórkowe, urządzenia palm, etc). Wsparcie to obejmuje:
  1. Kolorowanie składni dokumentów WML - Pajączek potrafi otwierać i odpowiednio kolorować składnię dokumentów WML. Ustawienia kolorowania można dostosować w preferowany sposób w Ustawieniach na zakładce Kolorowanie składni
  2. Dynamiczne atrybuty dla znaczników WML - podczas tworzenia dokumentów WML "z palca" Pajączek oferuje listę wszystkich znaczników WML, które można wstawiać do dokumentu z listy dostępnej po wciśnięciu skrótu klawiszowego CTRL+SPACJA. Dodatkowo, jeśli kursor znajduje się w obrębie znacznika WML (pomiędzy znakami < i >) Pajączek potrafi zaproponować listę dostępnych atrybutów znacznika po wciśnięciu wspomnianej kombinacji.
  3. Podpowiedzi do znaczników WML - jeśli w ustawieniach ułatwień edycyjnych włączona została funkcja podpowiedzi do znaczników, Pajączek będzie wyświetlał krótki tekst podpowiedzi do znacznika w obrębie kursora. Możesz również wywołać ten tekst po wciśnięciu kombinacji klawiszy CTRL+/.
  4. Automatyczne uzupełnianie znaczników WML - jeśli w ustawieniach ułatwień edycyjnych włączona jest funkcja "uzupełnianie znaczników", Pajączek będzie uzupełniał wprowadzane znaczniki wg reguł zawartych w plikach definicyjnych znaczników WML. Dzięki temu np. po wpisaniu kodu <a i wcisnięciu spacji Pajączek uzupełni znacznik do <a href=""></a>.
  5. Pomoc do znaczników WML - jeśli kursor znajduje się w obrębie znacznika WML, to po wciśnięciu kombinacji klawiszy CTRL+F1 wyświetlona zostanie pomoc do znacznika opisująca jego wszystkie atrybuty oraz zastosowanie dodatkowo opatrzone przykładem wykorzystania.
  6. Reedycja znaczników WML - ze względu na to, że Pajączek pomyślany został głównie jako narzędzie do tworzenia stron WWW przy użyciu HTML, program nie posiada narzędzi specjalizowanych we wstawianiu co bardziej skomplikowanych konstrukcji WML. Możliwa jest natomiast reedycja znaczników WML przy użyciu wszechstronnego narzędzia reedycji dowolnego znacznika dostępnego po wciśnięciu klawisza F6 w obrębie znacznika.
  7. Szybki start dla WML - przy pomocy okienka Szybkiego startu możliwe jest obecnie również tworzenie szablonów dokumentów WML. Wciśnij SHIFT+CTRL+Q, aby uruchomić narzędzie, a następnie zaznacz przełącznik "Utwórz nagłówki dokumentu WML". Pajączek utworzy podstawową strukturę dokumentu WML.
  8. Szablony dokumentów WML - Pajączek oferuje dwa szablony dla dokumentów WML, które są dostępne w okienku szablonów. Dostępny jest szablon o nazwie "dokument WML" , który tworzy podstawowy szablon dokumentu oraz szablon "hello world", przy pomocy którego można utworzyć pierwszy dokument WML wyświetlający w urządzeniu z obsługą WML tekst "witaj świecie!".
 15. Poprawione i udoskonalone skrypty kolorowania składni dostępne w Pajączku, a przede wszystkim skrypt kolorowania PHP3.
 16. Przestawianie klienta FTP w tryb pasywny także z zakładki "Ustawienia sieci" w oknie "Ustawienia".
 17. Możliwość ustawiania marginesów wydruku przez opcję z menu "Plik -> Ustawienia strony..."
 18. Wsparcie dla nowych znaków typograficznych w narzędziu "Korekta typograficzna" (m.in. cudzysłowy drukarskie, pauza, półpauza).
 19. Możliwość anulowania sprawdzania pisowni w przypadku sprawdzania pisowni we wszystkich otwartych dokumentach.
 20. Poprawiony błąd polegający na niewłaściwym wybieraniu schematu kolorowania w przypadku plików o jednoznakowym rozszerzeniu (np. *.C, *.H).
 21. Przedstawianie się Pajączka jako UserAgent: Pajaczek/4.7.0 w zapytaniach HTTP.
 22. Informacja o ilości znalezionych/zamienionych ciągów znaków w oknie "Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana".
 23. Obsługa JavaScript 1.5 w oknie "Wstawianie skryptu".
 24. Możliwość wyświetlania okna "Nowy dokument" przy uruchomieniu programu oraz przy każdym kliknięciu przycisku "Nowy dokument" na głównym pasku narzędziowym. Okno "Nowy dokument" pozwala na utworzenie dokumentu wg szablonów lub generatorów, a także nowego serwisu WWW.
 25. Możliwość przerwania wykonywania kolejki FTP w oknie "Konieczne potwierdzenie" oraz dodana funkcja "Pomiń wszystkie" w tym samym okienku.
 26. W ustawieniach pojawiło się nowe pole "Użytkownik", które pozwala na określenie nazwiska lub pseudonimu użytkownika programu. Pole to jest wykorzystywane w innych narzędziach programu (np. w edytorze META, lista zadań do wykonania, etc).
 27. Działający filtr *.* w "Generatorze spisu treści" na zakładce "Spis plików".
 28. Poprawiony błąd w obsłudze FTP, polegający na zmianie atrybutów pliku nawet po zaniechaniu tej zmiany przyciskiem "Anuluj" w oknie "Zmiana atrybutów zdalnego pliku".
 29. Poprawka w "Generatorze spisu treści" - zakładka "Spis plików". Program nie próbuje już odczytywać znacznika <TITLE> z plików nie-HTML.
 30. Poprawka w "Generatorze spisu treści" - zakładka "Spis plików". Możliwość przerwania generowania listy plików klawiszem ESCAPE.
 31. Poprawiony błąd w narzędziu "Wstawianie grafiki" - program wyświetlał błąd "Access Violation" przy próbie poprawienia znacznika z pustym atrybutem HEIGHT.
 32. Możliwość wyboru sposobu podglądu dokumentów: przy użyciu pliku tymczasowego oraz z zapisywaniem zmian do oryginalnego pliku.
 33. Możliwość zmniejszania podręcznych okienek dialogowych (niemodalnych) do paska tytułowego przy pomocy ikonki znajdującej się na tymże pasku. Dzięki temu można mieć często używane okienka zawsze na ekranie, a jednocześnie dużo wolnego miejsca do pracy nad dokumentem.
 34. Wsparcie dla serwera WWW Apache. Możliwość uruchamiania, zatrzymywania oraz restartu serwera bezpośrednio z menu "Dodatki" Pajączka.
 35. Działający klawisz ENTER na zakładce "Generatory" w oknie "Szablony".
 36. Okienko palety kolorów może obecnie pracować w trybie niemodalnym zawsze na wierzchu, dzięki czemu możliwa jest jednoczesna edycja dokumentu i korzystanie z palety.
 37. Zablokowane polecenia "Następny dokument" i "Poprzedni dokument" z menu "Wyświetl", gdy aktywna jest zakładka "Przeglądanie" bądź "Publikowanie".
 38. Edytor tabel" - możliwość wstawiania znaków   do pustych komórek, co zapobiega ich "znikaniu" w przeglądarkach.
 39. Klawisz skrótu dla funkcji zawijania wierszy.
 40. Usunięte ograniczenie 2000 znaków na maksymalną długość makroznacznika.
 41. Możliwość podglądu dokumentów z raportu w oknie "Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana".
 42. W okienku "Nowy dokument" można obecnie podglądać zarówno kod szablonu jak i wygląd w przeglądarce.
 43. Rozbudowany nieznacznie edytor stylów.
 44. Poprawki w funkcji importowania plików do edytora.
 45. Poprawione działanie funkcji wstawiania szkieletu znacznika.
 46. Poprawiony błąd w Pajączku Light dotychczas powodujący błąd podczas uruchamiania.
 47. Poprawione błędy w nawigatorze dokumentów.
 48. Lepsza integracja z Windows poprzez dopisanie wpisu "Edytuj w Pajączku" do menu kontketsowego plików o rozszerzeniach *.html, *.htm, *.shtml, *.shtm, *.asp, *.asa, *.cfml, *.cdf, *.php, *.php3, *.phtml, *.phtm3, *.css, *.wml, *.wmls, *.java, *.js, *.pl, *.cgi, *.vbs, *.vb. Dzięki temu otwieranie i edycja tych plików w Pajączku jest dużo szybsza.
 49. Większa lista możliwych do ustawienia domyślnych rozszerzeń (Ustawienia/Ustawienia edycyjne).
 50. Nowe pliki zapisywane na dysku podczas funkcji "Zapisz" mają automatycznie tworzoną nazwę wg schematu "nowy" + "." + "domyślne rozszerzenie". To powinno ułatwić pracę:-)
 51. Liczne mniejsze poprawki i rozszerzenia.
Historia wersji 4.6.1
Wersja wprowadzona 27 marca 2000. Zmiany w tej wersji:
 1. Dodane przyciski do rozwijania i zwijania gałęzi w okienku "Nawigator dokumentów".
 2. Nowe ikonki na mini-pasku narzędzi, pozwalające na włączanie i wyłączanie ułatwień edycyjnych HTML.
 3. Usunięty błąd powodujący w niektórych sytuacjach niemożność otworzenia pliku z menu podręcznego Eksploratora Windows.
 4. Poprawne uwzględnianie wszystkich odnośników podczas wyświetlania informacji o dokumencie i weryfikacji odnosników. Poprzednia wersja pomijała odnośniki, które w kodzie strony zajmowały kilka linii lub nie miały cudzysłowów wokół argumentów.
 5. Zapamiętywanie wielkości drzewka katalogów na zakładce "Mój komputer" pomiędzy kolejnymi uruchomieniami programu.
 6. Poprawiony błąd uruchamiania narzędzia zamiany zaznaczonego tekstu na tabelę.
 7. Poprawiony opis narzędzia "Zaznaczony tekst na tabelę", dostępny pod jego ikonką.
 8. Usunięty błąd powodujący (w niektórych wypadkach) kilkukrotne wstawianie informacji "Authoring_tool" w sekcji META, jeżeli aktywna była opcja "Uaktualniaj pole Authoring_tool".
 9. Poprawiony błąd objawiający się pojawianiem okienka dialogowego z komunikatem błędu przy próbie zamknięcia wszystkich dokumentów z jednocześnie włączonym szybkim podglądem.
 10. Usunięty błąd polegający na nieprawidłowym wyświetlaniu linijki na zakładce "Przeglądanie", jeżeli rozdzielczość podglądu została zmieniona przed włączeniem linijki.
 11. Poprawne uzupełnianie znacznika <BLOCKQUOTE> - poprzednia wersja zamiast znacznika zamykającego (</BLOCKQUOTE>) wstawiała zawsze otwierający (<BLOCKQUOTE>).
 12. Usunięte kilka drobnych literówek.
 13. Dodatkowy pasek stanu przeglądarki na zakładce "Przeglądanie" usunięty na rzecz głównego paska stanu. Obecnie pasek stanu Pajączka służy do prezentowania informacji wyświetlanych normalnie przez przeglądarkę internetową na pasku stanu. Dzięki tej funkcji testowanie skryptów operujących na pasku stanu przeglądarki jest dużo łatwiejsze.
 14. Dopisanie brakujących zdarzeń dla znacznika SELECT do pliku definicyjnego.
 15. Poprawiony błąd polegający na nienadawaniu rozszerzenia plikom CSS zapisywanym z Generatora Arkuszy Stylów.
 16. Usunięty komunikat o błędzie podglądu pojawiający się niekiedy przy jednoczesnym korzystaniu z Dynamicznego Podglądu oraz Dynamicznych Atrybutów.
 17. Poprawiony błąd powodujący wstawianie znacznika <TH>...</TD> przy korzystaniu z narzędzia "Komórka tabeli" z menu "Generatory".
 18. Narzędzie importu plików wzbogacone o możliwość importowania bez dokonywania konwersji (wstawianie w postaci takiej, w jakiej dokument znajduje się na dysku).
 19. Poprawiony błąd występujący przy próbie rozwinięcia wszystkich gałęzi Nawigatora Dokumentów, jeżeli w edytorze nie było otwartego żadnego dokumentu.
 20. Zmieniona ikonka narzędzia do Korekty Typograficznej oraz opis pod tą ikonką.
 21. Poprawiony błąd powodujący niekiedy wyświetlanie nazw plików w postaci MS-DOS (8+3).
 22. Zlikwidowany błąd pojawiający się podczas próby wstawienia do dokumentu znaku specjalnego lub konstrukcji JavaScript, jeżeli zakładka "Tworzenie" nie była aktywna.
 23. Poprawiony błąd polegający na nieprawidłowym obliczaniu ścieżek względnych po użyciu narzędzia do importu dokumentów.
 24. Poprawne określanie kodowania polskich znaków w dokumentach powstałych przez użycie funkcji "Plik -> Eksportuj -> Do HTML...".
 25. Wstawianie <DIV> lub <P> po kliknięciu ikonki nowego akapitu na pasku "Tekst" - w zależności od ustawienia opcji w konfiguracji programu.
Historia wersji 4.6.0
Wersja wprowadzona 25 lutego 2000. Zmiany w tej wersji:
 1. Rozbudowane narzędzie do importu plików, które zastąpiło dotychczasowe funkcje importu. Wśród nowości najważniejsze to:
  1. skupienie wszystkich opcji importu w jednym okienku
  2. import plików typu CSV poprzez konwersję na estetyczną tabelę
  3. opcja wyboru kodowania polskich znaków w przypadku importu plików tekstowych oraz CSV, a także funkcja automatycznego rozpoznawania kodowania. Dostępne są kodowania CP-1250, ISO-8859-2, CP-852 i Unicode UTF-8.
  4. wybór sposobu importu plików tekstowych (<BR> czy <PRE>) bezpośrednio w oknie narzędzia, bez konieczności dokonywania zmian w ustawieniach programu
  5. możliwość określenia DTD (Definicji Typu Dokumentu) oraz zawartości sekcji META i BODY podczas procesu konwersji
 2. Obsługa grafik w formacie PNG w okienkach "Wstaw grafikę", "Szybki podgląd", "Mapa grafiki" oraz we wbudowanej przeglądarce grafik.
 3. Funkcja zamiany zaznaczonego tekstu na tabelę, z możliwością określania separatora komórek oraz rozbudowanych parametrów tabeli.
 4. Przebudowane menu podręczne plików na zakładce "Mój komputer". Pojawiła się możliwość wstawiania odnośników do plików oraz importowania dokumentów bezpośrednio z menu podręcznego. Dodatkowo pozycje "Wyślij na serwer" oraz "Dodaj do ulubionych" są wygaszanie w przypadku przeglądania folderów systemowych.
 5. Możliwość przypisywania edytowanym dokumentom tzw. "dokumentów podglądu". Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w pomocy programu.
 6. Przyspieszone działanie programu w przypadku otwierania wielu dokumentów HTML "za jednym zamachem".
 7. Poprawne przechodzenie do linii o zadanym numerze przy pomocy okienka "Idź do..." również wtedy, gdy w edytorze jest włączone zawijanie linii.
 8. Dodane czytelniejsze pole statusowe w okienku "Otwórz z sieci...".
 9. Ponownie działająca funkcja wyświetlania znaków specjalnych w edytorze.
 10. Możliwość określenia domyślnego rozszerzenia plików HTML w okienku ustawień.
 11. Znak procenta dodany jako jednostka dla obsługujących go pól w "Edytorze stylów".
 12. Poprawiony błąd polegający na nieprawidłowym kolorowaniu plików, których rozszerzenie zawierało wielkie litery. (*)
 13. Dodana możliwość ustawiania opcji wydruku w okienku dialogowym pojawiającym się przed wydrukowaniem dokumentu.
 14. Funkcja importu projektów Pajączka 2.x przeniesiona na zakładkę zasobów "Projekty".
 15. Zmieniony sposób zachowania programu w przypadku próby ponownego otwarcia dokumentu już załadowanego. Począwszy od wersji 4.6 program nie dopuści do tego, aby w edytorze były otwarte dwa pliki z taką samą nazwą.
 16. Poprawne otwieranie Pajączka z menu podręcznego Ekploratora także w systemie Windows NT.
 17. Nowy przycisk "Edytuj w Pajączku" na zakładce "Przeglądanie", umożliwiający natychmiastowe przejście do edycji przeglądanego dokumentu.
 18. Wygodniej rozwiązane przeciąganie plików z zakładek "Mój komputer" lub "Projekty" do dokumentu - teraz kursor przemieszcza się wraz ze wskaźnikiem myszki.
 19. Poprawki w funkcji weryfikacji odnośników:
  1. poprawna weryfikacja odnośników HTTP zawierających odwołania do konkretnych miejsc w dokumencie przy pomocy znaku #.
  2. program nie pyta już o połączenie z siecią, gdy w dokumencie nie ma żadnego odnośnika zewnętrznego
  3. poprawne korzystanie z ustawień Proxy także w przypadku weryfikacji odnośników zewnętrznych z głównego okna programu
 20. Kolorowy wydruk kodu źródłowego strony przy pomocy przycisku "Drukuj" z głównego paska narzędziowego.
 21. Działające opcje z menu podręcznego edytora, umożliwiające ustawianie oraz przechodzenie do zakładek. Poprzednio każda wstawiana zakładka nosiła numer 0, zaś już ustawione zakładki nie były w tym menu odpowiednio oznaczane.
 22. Poprawne określanie kodowania polskich znaków przy pomocy nagłówka MIME przez "Mini edytor w trybie graficznym".
 23. Działające przywracanie ustawień domyślnych kolorowania dla domyślnego schematu HTML.
 24. Poprawione błędy w narzędziu rozszerzonego wyszukiwania i zamiany:
  1. blokowanie się narzędzia połączone z zawieszeniem programu w niektórych sytuacjach
  2. wielokrotne wyświetlanie okienek z prośbą o potwierdzenie dokonania zamiany lub konwersji
 25. Poprawiony błąd uniemożliwiający powtórną edycję stylu przypisanego dla konkretnego znacznika HTML.
 26. Zachowywanie wymiarów wybranego obrazka w narzędziu "Wstawianie grafiki" podczas edycji adresu w polu "Ścieżka".
 27. Poprawne stosowanie opcji "Odnośniki lokalne małymi literami" z okienka "Ustawień" dla wszystkich Pajączkowych narzędzi (wstawianie odnośników, grafiki, apletów, obiektów itp.) oraz przy przeciąganiu plików z zakładki "Mój komputer" na obszar edytora.
 28. Poprawiony błąd objawiający się w pewnych sytuacjach niedziałaniem klawisza ENTER w okienku "Idź do...".
 29. Dodana brakująca ikonka "Edytor map" w okienku "Wstawianie grafiki".
 30. Poprawki w okienku wyszukiwania i zamiany:
  1. automatyczne zaznaczanie przełącznika "W zaznaczonym tekście", jeżeli w edytorze zaznaczony jest jakikolwiek tekst
  2. usunięte dublujące się akceleratory dla przełącznika "W zaznaczonym tekście" oraz przycisku "Znajdź"
  3. możliwość zamiany tekstu na pusty ciąg znaków
  4. usunięte dziwne zachowanie narzędzia w przypadku użycia funkcji "Zamień wszystkie" w zaznaczonym fragmencie tekstu
  5. wyeliminowana możliwość utraty ostatniej linii dokumentu w pewnych rzadkich sytuacjach
  6. poprawna zmiana koloru kulek na zakładkach edytora na czerwony w przypadku dokonywania zamiany lub konwersji na wszystkich otwartych dokumentach
 31. Doszlifowana funkcja wcinania tekstu w edytorze.
 32. Poprawne wstawianie kolorów określonych w "Generatorze ramek" do dokumentu.
 33. Dodane dymkowe podpowiedzi dla przycisków w "Mini edytorze w trybie graficznym" oraz podpowiedzi na pasku stanu dla pozycji z menu w tym samym narzędziu.
 34. Wyeliminowane zawieszanie się funkcji sprawdzania pisowni w przypadku niektórych plików.
 35. Poprawiony zapis dokumentów w standardzie Unicode UTF-8.
 36. Zwiększone możliwości konfiguracji programu:
  1. możliwość ustawiania domyślnego kroku tabulatora oraz punktów, w których będzie zatrzymywał się tabulator (ang. Tab Stops)
  2. nowa opcja powodująca automatyczne ukrywanie okienka szybkiego podglądu po przejściu do edycji dokumentu
 37. Teraz przy zdefiniowanych ulubionych folderach Pajączek nie wyświetla już komunikatu błędu przy zamykaniu.
 38. Poprawiony błąd objawiający się w niektórych sytuacjach koniecznością podwójnego zapisania pliku w celu zaktualizowania stanu na pasku oraz zmiany koloru kuleczki na zakładce.
 39. Okienko "Paleta kolorów" - wygaszanie opcji "Usuń" oraz "Modyfikuj", gdy żaden kolor w palecie nie jest zaznaczony.
 40. Zlikwidowana niedogodność objawiająca się zawieszaniem programu przy próbie wstawienia na stronę galerii za pomocą "Generatora Galerii".
 41. Ulepszone działanie "Edytora tabel" w przypadku edycji tabel z łączonymi komórkami. Rozwiązanie zastosowane w poprzednich wersjach programu mogło powodować nieprawidłowości w generowaniu kodu HTML.
 42. Zwiększona stabilność wbudowanego klienta FTP.
 43. Poprawione niedociągnięcia związane z funkcją "Kompresor HTML", mogące powodować nieprawidłowe zmiany w kodzie skryptów osadzonych na stronach WWW.
 44. Dodana możliwość usuwania kilku plików jednocześnie w polu kolejki FTP na zakładce "Publikowanie".
 45. Poprawiony błąd objawiający się niekiedy komunikatem "Access Violation" przy zamykaniu plików innych typów niż HTML.
 46. Poprawki w okienku przeglądarki grafik:
  1. prawidłowe wyświetlanie typu pliku w polu "Typ" dla grafik GIF i JPEG
  2. wygaszanie przycisku "Ulubione foldery" gdy nie zdefiniowano żadnych ulubionych folderów
 47. Poprawna aktualizacja filtrów plików na zakładce "Mój komputer" w przypadku zmiany masek w okienku ustawień.
 48. Poprawiony przykład kolorowania dla języka Perl - zamiast nieistniejącej w tym języku funkcji "echo" użyto "print".
 49. Zlikwidowany błąd pojawiający się przy drugiej próbie użycia "Generatora ramek" bez ponownego uruchomienia Pajączka.
 50. Poprawiona kolejność przechodzenia tabulatorem w okienku "Wstawianie grafiki".
 51. Zabezpieczenie przed zapisem plików zerowej długości , które zdarzało się czasami w poprzednich wersjach programu.
 52. Poprawiona funkcja zapamiętywania ostatnio wybranego koloru w "Palecie kolorów".
 53. "Generator ramek" wstawia atrybut FRAMEBORDER niezależnie od jego wartości. Poprzednie wersje przyjmowały "0" jako wartość domyślną, co jednak powodowało problemy w niektórych przeglądarkach.
 54. Poprawione błędne zachowanie funkcji konwersji między standardami kodowania polskich liter w przypadku niektórych dokumentów.
 55. Poprawiony błąd polegający na podwójnego nagłówka <HTML> w pewnych przypadkach.
 56. Usunięty błąd występujący przy próbie zmiany wielkości znaczników w niektórych dokumentach.
 57. Wygaszanie możliwości zmiany typu komórki tabeli z <TD> na <TH> i odwrotnie podczas powtórnej edycji znacznika.
 58. Poprawiona błędna interpretacja atrybutu ALIGN znacznika <HR>, jeżeli jego wartość nie była pisana wielkimi literami.
 59. Usunięty błąd polegający na "wyłażeniu" tekstu za krawędź okna przy włączonym zawijaniu wierszy i edycji dokumentu, którego rozszerzenie nie zostało przypisane dla żadnego ze schematów.
 60. Usunięte nieprawidłowe oznaczanie statusu (zmodyfikowany/niezmodyfikowany) plików przy tworzeniu nowych dokumentów z szablonów.
 61. Usunięty anglojęzyczny komunikat błędu przy próbie otworzenia dokumentu z okienka "Szybki podgląd" w chwili, gdy aktywna jest zakładka "Przeglądanie".
 62. Wstawianie daty do dokumentu zgodnie z zasadami polskiej gramatyki.
 63. Linijka na zakładce "Przeglądanie", z możliwością wyboru jednostki: piksele, centymetry bądź cale. Linijkę da się także całkowicie wyłączyć.
 64. Możliwość wyboru położenia Dynamicznego Podglądu - pionowego lub poziomego.
 65. Poprawiony błąd mogący powodować brak ostrzegania przed przypisaniem tego samego skrótu klawiszowego dwum opcjom na zakładce "Skróty klawiszowe" okienka "Ustawienia".
 66. Możliwość zmiany jednostki określania szerokości (piksel/procent) dla każdej ramki z osobna w Generatorze Ramek.
 67. Możliwość bezpośredniego przechodzenia do elementów menu Dynamicznych Atrybutów przez wciśnięcie pierwszego klawisza jego nazwy. Kliknięcie klawisza Escape powoduje zamknięcie listy atrybutów.
 68. Poprawiony błąd, powodujący w niektórych przypadkach błędne obliczanie ścieżki względnej, jeżeli Pajączek uruchamiany był z menu podręcznego eksploratora i folder, w którym znajdował się edytowany dokument, miał nazwę dłuższą niż 8 znaków.
 69. Przyciski na mini-pasku edytora, umożliwiające włączanie/wyłączanie funkcji autouzupełniania znaczników, dynamicznych atrybutów oraz podpowiedzi do znaczników przy pomocy jednego kliknięcia.
 70. Poprawione przywracanie focusa edytorowi przy aktywnym dynamicznym podglądzie.
 71. Poprawione korzystanie z domyślnego szablonu. W wersji 4.5, na skutek drobnego niedopatrzenia, funkcja ta nie działała poprawnie z szablonem innym, niż "Standard".
 72. Przyspieszone działanie "Kompresora HTML" w przypadku pracy na wielu dokumentach.
 73. Funkcja prostej korekty typograficznej dokumentu, dostępna w menu "Pisownia".
 74. Poprawiony plik pomocy, dodane nowe tematy, usunięte nieliczne błędy merytoryczne oraz literówki.
 75. Dodana opcja pozwalająca na zamianę polskich znaków diaktrycznych na ich łacińskie odpowiedniki. Jest ona dostępna z menu "Pisownia".
Historia wersji 4.5.0
Wersja wprowadzona 3 grudnia 1999. Zmiany w tej wersji:
 1. Edycja znaczników przepisana od nowa:
  1. uwzględnia atrybuty zapisane bez cudzysłowów, a także z cudzysłowami pojedynczymi
  2. zachowuje nieznane atrybuty znaczników
  3. w każdym okienku narzędziowym jest dostępne okienko "Zdarzenia oraz inne atrybuty" umożliwiające przypisanie znacznikowi zdarzeń oraz edycję atrybutów, które nie zostały przewidziane w głównym okienku narzędziowym
 2. Z okienka "Wstawianie grafiki" usunięte pola służące do wstawiania filmów AVI.
 3. Możliwość edycji znacznika !DOCTYPE - deklaracji typu dokumentu.
 4. W okienku wyboru czcionki rozwijana lista "Rozmiar" nie może już być poddawana ręcznej edycji.
 5. W edytorze list strzałki do zmiany kolejności elementów listy są teraz poprawne wygaszanie, gdy okienko to jest w trybie edycji.
 6. Funkcja "Zaznaczony tekst na -> Listę (nie)numerowaną" powoduje wyłączenie drugiej zakładki okienka edytora list.
 7. Obsługa skryptów w języku PHP przez okienko "Wstawianie skryptu".
 8. Jeżeli mając zaznaczony tekst w edytorze wywołamy narzędzie "Komórka tabeli", tekst ten zostanie automatycznie umieszczony w polu "Zawartość komórki".
 9. Zamiast dwóch okienek (osobno do edycji nagłówka oraz komórki tabeli) jest teraz jedno z odpowiednim przełącznikiem.
 10. Nowa obsługa ścieżek względnych oraz bezwzględnych w programie. Teraz przed próbą wstawienia do dokumentu ścieżki bezwzględnej (gdy dokument nie jest zapisany), Pajączek o tym ostrzega.
 11. Działające poprawnie otwieranie dokumentów wskazanych na liście plików do weryfikacji (w oknie głównym lub w okienku "Informacje o dokumencie"). Poprzednio w niektórych sytuacjach plik nie był ładowany bądź też ładowany był niewłaściwy dokument.
 12. Podczas edycji sekcji META nieznane programowi właściwości są teraz zachowywane.
 13. W edytorze sekcji META nowe pole umożliwiające wybranie języka dokumentu.
 14. Przebudowane okienko "Edycja znacznika w pozycji kursora":
  1. jedna, duża, przejszysta lista atrybutów
  2. ikonka oznaczająca typ znacznika (HTML 4.0, Deprecated (zaniechany), Specyficzny dla MSIE, Specyficzny dla Netscape)
  3. możliwość przywołania pomocy dotyczącej edytowanego znacznika
  4. mini-pomoc w oknie, zawierająca krótki opis znacznika oraz skrótowe opisy poszczególnych jego atrybutów
  5. rozwijana lista atrybutów aktualnie edytowanego znacznika
  6. predefiniowane listy wartości dla poszczególnych atrybutów. W zależności od edytowanego znacznika zawierają one m.in. listę klas, identyfikatorów, etykiet czy okien zdefiniowanych w bieżącym dokumencie.
  7. edytory umożliwiające edycję definicji stylów, daty/godziny, koloru, wybór pliku z dysku oraz wskazanie czcionki
 15. Przy przeciągnięciu pliku z zakładki "Mój komputer" do dokumentu, a następnie anulowaniu wstawiania w okienku narzędziowym w edytorze nie pozostaje już domyślna wartość.
 16. Poprawione wygaszanie pozycji odpowiadających za sprawdzanie pisowni, gdy w systemie nie ma zainstalowanych żadnych słowników MS Office..
 17. Poprawione oraz przyspieszone działanie generatora ramek.
 18. Poprawione drobne błędy literowe oraz składniowe w tekstach programu.
 19. Poprawna edycja znacznika INPUT. Pole listy kontrolek na dole okna jest teraz prawidłowo wygaszane.
 20. Poprawny DTD w dokumentach generowanych przez kreatora ramek oraz szablon "Ramki".
 21. Poprawiony błąd w edytorze ActiveX - identyfikatory ClassID oraz ProgID pisane małymi literami nie były poprawnie rozpoznawane.
 22. Przerobione okienko "Szybki podgląd". Teraz jest widoczne na ekranie cały czas, posiada jednolity pasek narzędziowy, nie znika przy przeglądaniu listy plików na zakładce "Mój komputer". Teraz umożliwia ono także podgląd plików tekstowych, arkuszy stylów oraz plików dźwiękowych.
 23. Poprawne podawanie rozmiarów obrazka w okienku "Szybki podgląd".
 24. Narzędzie "Wstawianie skryptu" - poprawiony błąd powodujący podczas edycji znacznika nadawanie domyślnych wartości atrybutom TYPE bądź LANGUAGE, jeżeli wartość tych atrybutów nie była w edytowanym znaczniku określona.
 25. Narzędzie "Wstawianie skryptu" - teraz jest możliwość wpisywania wielolinijkowych komentarzy skryptu.
 26. Narzędzie "Wstawianie skryptu" - dodany przełącznik "Opóźnij wykonanie skryptu" (odpowiednik atrybutu DEFER), który dopuszcza uruchomienie skryptu przez przeglądarkę dopiero po ostatecznym wczytaniu i wyświetleniu strony WWW.
 27. Narzędzie "Pływający tekst" - pole do podawania ilości powtórzeń jest blokowane, gdy zostanie zaznaczony przełącznik "bez przerwy".
 28. Edytor sekcji META - teraz możliwe jest ustawienie automatycznego odświeżania dokumentu w określonych odstępach czasu.
 29. Podgląd stylu w "Edytorze stylów" pojawia się teraz natychmiast po jego uaktywnieniu, a nie dopiero po następnej zmianie którejś z wartości.
 30. Poprawne wyświetlanie strzałek kursora nad przyciskami w niektórych okienkach narzędziowych.
 31. Narzędzia w programie zostały dostosowane do oficjalnej specyfikacji HTML 4.0. Atrybuty bądź znaczniki oznaczone jako "deprecated" bądź będące specyficzne dla którejś z przeglądarek zostały oznaczone odpowiednimi ikonami.
 32. Wycofane wsparcie dla znaczników MENU oraz DIR ze względu na nieobecność ich w specyfikacji HTML 4.0.
 33. Menu "HTML" programu dostosowane do specyfikacji HTML 4.0.
 34. W edytorze stylów nie ma już możliwości ustawienia jednoczesnego opisu słownego oraz podania jednostki. Poprzednio możliwe było np. wpisanie LARGER + PX.
 35. Pajączek rozpoznaje i poprawnie odczytuje wartości kolorów wpisane słownie w narzędziach edycyjnych obsługujących kolory.
 36. Prawidłowe odświeżanie ekranu podczas weryfikacji lokalnych odnośników. Jest także możliwość przerwania tej operacji w dowolnym momencie.
 37. Mini-edytor graficzny umożliwiający stworzenie nowego dokumentu w trybie graficznym (pseudo WYSIWYG) bądź wstawienie do bieżącego dokumentu fragmentu kodu wygenerowanego w trybie graficznym.
 38. Zlikwidowane narzędzie "Wstawianie apletu" na rzecz jednego dużego okna "Wstawianie obiektu". Okno to umożliwia wstawianie apletów Javy, kontrolek ActiveX, animacji FLASH i zwykłych obiektów (grafiki, filmy video) i jest całkowicie zgodne ze specyfikacją HTML 4.0.
 39. Poprawiony błąd w funkcji zmiany wielkości znaczników na wielkie/małe litery. Poprzednio w niektórych sytuacjach funkcja ta mogła powodować uszkodzenie zawartości dokumentu.
 40. Funkcja zmiany wielkości znaczników działa teraz szybciej.
 41. Edytor stylów" wyposażony w możliwość edycji arkuszy stylów. Arkusz można załadować z dysku bądź bieżącego dokumentu (umieszczając kursor w obrębie znacznika STYLE i korzystając z funkcji edycji (F5))
 42. W narzędziu "Edytor stylów" w polach liczbowych program automatycznie zamienia wpisane przecinki na kropki.
 43. Pozycja "Dołącz zewnętrzny arkusz stylów..." z menu HTML umożliwia teraz dołączenie do dokumentu więcej niż jednego arkusza.
 44. Pajączek odczytuje listę klas zdefiniowanych w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach i prezentuje ją m.in. w okienkach "Zdarzenia i inne atrybuty", "Znacznik w pozycji kursora" oraz funkcji "Dynamiczne atrybuty" (CodeInsight). Dotyczy wszystkich narzędzi znaczników obsługujacych style.
 45. Okienko narzędziowe "Wstawianie odnośnika" - lista ulubionych odnośników jest odczytywana dopiero po kliknięciu przycisku "Ulubione", co nie powoduje zbędnego opóźnienia przy otwieraniu tego okna.
 46. Obsługa ulubionych odnośników nowszych wersji Netscape oraz przeglądarki Opery.
 47. Poprawiony błąd uniemożliwiający w pewnych warunkach zapisanie dokumentu z rozszerzeniem *.htm - rozszerzenie było automatycznie zmieniane na *.html.
 48. W narzędziu "Okienko tekstowe" możliwe jest już korzystanie z klawisza Enter w polu "Domyślna zawartość".
 49. Całkowicie przebudowane funkcje "Podpowiedzi do znaczników" oraz "Dynamiczne atrybuty". Zmiany:
  1. funkcja dynamiczne atrybuty oferuje wyświetlanie atrybutów dotyczących aktualnego znacznika, a w przypadku ustawienia kursora w obrębie miejsca przeznaczonego na wartość atrybutu również listę domyślnych wartości atrybutu
  2. listy atrybutów i ich domyślnych wartości zgodne ze specyfikacją HTML 4.0
  3. poprawna obsługa znaczników podzielonych na kilka linii
  4. "Podpowiedzi do znaczników" pokazują również znaczenie bieżącego znacznika
  5. "Podpowiedzi do znaczników" umożliwiają (opcjonalnie - włączane w ustawieniach) pokazywanie tylko znaczenia bieżącego atrybutu, gdy kursor znajduje się w jego obrębie
  6. automatyczne umieszczanie wybranego z listy atrybutu znacznika w odpowiednim miejscu
  7. dostępna również dynamiczna lista wartości bieżącego atrybutu, z automatyczną zamianą istniejącej wartości na nowo wybraną
  8. "Dynamiczne atrybuty" - możliwość bezpośredniego wywołania edytora stylów, generatora klas, okienka do wyboru plików bądź grafiki oraz palety kolorów lub określania daty
  9. możliwość wywołania tematu pomocy dla bieżącego znacznika poprzez wskazanie pozycji "Pomoc do znacznika" z listy atrybutów
  10. prezentowanie listy dostępnych znaczników HTML po naciśnięciu klawisza "<" i uaktywnieniu dynamicznych atrybutów
 50. Możliwość wywołania tematu pomocy dla bieżącego znacznika przy pomocy skrótu Ctrl+F1 bądź pozycji "Pomoc do znacznika w obrębie kursora" z menu "Wyświetl".
 51. Poprawione automatyczne uzupełnianie znaczników. Jest teraz możliwość określenia pozycji kursora po uzupełnianiu poprzez użycie znaku "|" w edytorze plików definicyjnych.
 52. Poszerzone okienko "Szybki start" - umożliwia ono teraz szybkie skorzystanie z wbudowanych w Pajączka generatorów.
 53. Pola "Styl", "Klasa" oraz "ID" dostępne są teraz we wszystkich okienkach narzędziowych znaczników. Przyciski obok pól "Styl" oraz "Klasa" umożliwiają edycję stylu oraz utworzenie nowej klasy. Rozwijana lista w polu "Klasa" zawiera listę klas (CSS) zdefiniowanych arkuszu stylów bieżącego dokumentu oraz wszystkich dołączonych do niego arkuszach.
 54. Podgląd tworzonej tabeli w "Edytorze tabel".
 55. Narzędzie "Bardzo szybka tabela" - powtórne kliknięcie przycisku "Parametry tabeli" nie powoduje już wyczyszczenia wcześniej wpisanych wartości.
 56. Podgląd dokumentu z ramkami bezpośrednio w oknie "Generatora ramek".
 57. Podgląd edytowanego dokumentu na zakładce "Podgląd" umożliwia dostosowanie szerokości pola podglądu do najczęściej wykorzystywanych rozdzielczości. Ten sam mechanizm jest zastosowany również w narzędziu "Generator ramek".
 58. Okienko "Szablony" - możliwość podglądu bieżącego szablonu. Zachowana została także (aktywowana "ptaszkiem") możliwość bezpośredniego podglądu kodu HTML wybranego szablonu.
 59. Na liście predefiniowanych wartości pola "Okno docelowe" w narzędziu "Wstawianie odnośnika" są teraz zawsze wyświetlane cztery podstawowe wartości: _top, _blank, _parent, _self.
 60. Przebudowane okienko "Ustawienia".
 61. Funkcja autouzupełniania znaczników HTML nie znanych programowi.
 62. Okienko "Wstawianie grafiki" umożliwia podawanie wielkości grafiki również w procentach.
 63. "Wstawianie odnośnika" - możliwość stosowania skrótu klawiszowego także dla odnośników wstawianych w formie przycisku.
 64. Poprawiony błąd w funkcji "Zamień na" -> "Jak w tytule" objawiający się nieprawidłową zmianą wielkości polskich liter.
 65. Weryfikacja odnośników prawidłowo pomija już odnośniki typu "javascript:" czy "vbscript:".
 66. Możliwość określenia serwera proxy (dla HTTP) w "Ustawieniach". Likwiduje to konieczność wpisywania tych samych danych w kilku miejscach.
 67. Możliwość autoryzacji na serwerze proxy przy pomocy nazwy użytkownika oraz hasła.
 68. Możliwość zablokowania każdorazowego pytania o połączenie z siecią przed próbą np. weryfikacji odnośników - funkcja przydatna przy pracy na łączu stałym.
 69. "Edytor map" - zmiana pozycji obszarów po wpisaniu nowych wartości pól: szerokość, wysokość, promień itp.
 70. Funkcja "Dynamicznego podglądu" - podgląd aktualnie edytowanego dokumentu wyświetlany pod obszarem kodu, aktualizowany na bieżąco podczas pisania.
 71. Narzędzie "Wstawianie grafiki" - zmiana szerokości oraz wysokości na pierwszej zakładce powoduje automatyczne skalowanie podglądu na zakładce drugiej.
 72. Możliwość przełączenia klienta FTP w pasywny tryb połączenia (passive mode).
 73. Podtrzymywanie połączenia z serwerem FTP poprzez wysyłanie co 60 sekund polecenia NOOP. Zapobiega to zrywaniu połączenia przez serwery po wystąpieniu timeout'u.
 74. Generator ramek przed rozpoczęciem działania zadaje pytanie o docelową ścieżkę tworzonego pliku. Umożliwia to poprawne określanie ścieżek względnych wewnątrz tego okna.
 75. Lista historii w okienku "Otwórz z sieci..." zawiera teraz tylko te elementy, które są bezpośrednimi odnośnikami do dokumentów, wykorzystującymi protokół HTTP.
 76. "Edytor stylów" wzbogacony o wiele właściwości.
 77. Kompletnie przebudowane okienko sprawdzania pisowni. Teraz jest ono zgodne z ogólnym Pajączkowym wzornictwem, przez co obsługa powinna być bardziej intuicyjna.
 78. Opcja sprawdzania, czy nowo wstawiany znacznik nie jest umieszczany między znakami "<" a ">" . Zapobiega to wstawieniu jednego znacznika w obrębie drugiego.
 79. Możliwość wyłączenia tej funkcji w ustawieniach programu.
 80. Dodanie nowych schmatów kolorowania, które są używane dla plików różnego typu:
  1. kolorowanie HTML wraz ze skryptami - styl dotychczasowy
  2. kolorowanie HTML wraz ze skryptami, ASP i definicjami stylów
  3. zwykły tekst - kolorowanie plików tekstowych z oznaczaniem cytowań (jak np. w programie pocztowym) oraz adresów URL i odnośników pocztowych
  4. ANSI C/C++ - kolorowanie plików źródłowych napisanych w języku C/C++
  5. Delphi/Pascal - kolorowanie plików źródłowych napisanych w języku Delphi lub Pascal
  6. Java - kolorowanie plików źródłowych napisanych w języku Java
  7. JavaScript - kolorowanie plików źródłowych napisanych w języku JavaScript
  8. PERL - kolorowanie plików źródłowych napisanych w języku PERL
  9. PHP3 - kolorowanie plików źródłowych napisanych w języku PHP3
  10. SQL - kolorowanie plików źródłowych napisanych w języku SQL
  11. Visual Basic - kolorowanie plików źródłowych napisanych w języku Visual Basic
 81. Schematy kolorowania, używane na podstawie rozszerzeń plików. Możliwość edycji rozszerzeń oraz właściwości schematów na nowej zakładce ("Kolorowanie składni") okienka "Ustawienia".
 82. Przebudowana obsługa makroznaczników. Ich lista zajmuje teraz nową zakładkę "Makroznaczniki" obok "Mój kompueter" i "Projekty". Makroznaczniki można teraz grupować w folderach.
 83. Edytor plików definicyjnych TDF. Umożliwia edycję dostarczonych z programem definicji znaczników HTML 4.0 (zgodnych ze standardem), na podstawie których pracuje wiele funkcji programu m.in. Podpowiedzi do HTML, Dynamiczne Atrybuty, narzędzia "Znacznik w pozycji kursora" oraz "Zdarzenia i inne atrybuty". Edytor dostępny jest z okienka ustawień programu na zakładce "Ułatwienia edycyjne".
 84. Poprawiona konwersja z formatu RTF na HTML (nieznacznie - nadal wygenerowany kod jest żałośny:-( Jest to spowodowane błędami w używanej przez nas bibliotece. Prawdopodobnie będziemy musieli napisać własną).
 85. Funkcja weryfikacji, czy identyfikatory elementów strony HTML (ID) są unikalne w obrębie dokumentu. Jeżeli nie - program sygnalizuje to odpowiednim komunikatem.
 86. Zmiana zasady działania funkcji edycji znaczników - jeżeli znacznik nie posiada własnego okna narzędziowego, to do jego edycji jest wykorzystywanane okno "Znacznik w pozycji kursora".
 87. Możliwość zatrzymania weryfikacji odnośników w dokumencie.
 88. Czcionka "Helvetica" jest teraz zawsze brana pod uwagę przez program; nawet wtedy, gdy nie jest ona zainstalowana w systemie.
 89. W okienku "Znacznik w pozycji kursora" oraz "Zdarzenia i inne atrybuty" dodana możliwość automatycznego generowania odpowiedniego kodu procedur skryptowych JavaScript oraz VBScript, a także możliwość stworzenia kodu JavaScript odpowiedzialnego za wyświetlanie tekstu na pasku statusowym przeglądarki WWW.
 90. Poprawiony błąd przy zapisie plików - w niektórych przypadkach program mógł zamiast zawartości pliku zapisać na dysk jego nazwę.
 91. Automatyczne wykrywanie nowych przeglądarek (Opera) oraz aplikacji zewnętrznych przy pierwszym starcie programu.
 92. Nowe okienko do wstawiania znaczników, a dokładniej szablonów znacznika, który trzeba wypełnić wartościami atrybutów. Narzędzie opiera się na plikach definicyjnych TDF.
 93. Poprawione narzędzie do wyszukiwania/zamiany w dokumencie. Teraz umożliwia ono m.in. przeszukiwanie tylko zaznaczonego bloku tekstu.
 94. Poprawione narzędzie do rozszerzonego wyszukiwania i zamiany. Nowości to m.in.:
  1. przebudowany interfejs okienka
  2. szybsze przekodowywanie zestawu znaków dokumentów
  3. obsługa wyrażeń regularnych oraz "wildcards" przy wyszukiwaniu
  4. możliwość zatrzymania wyszukiwania
  5. poprawne działanie opcji "Uwzględniaj wielkość liter"
 95. Funkcja "Zmień na" -> "Jak w tytule" nie ma już problemów z polskimi znakami.
 96. Poprawki w narzędziu "Paleta kolorów":
  1. zaznaczanie pustych miejsc wzorcem
  2. możliwość dodawania koloru w/g wartości
  3. zapamiętywanie wybranego koloru po zamknięciu okna palety
  4. możliwość zapisu zarówno pod starą, jak i pod nową nazwą
  5. ostrzeżenie przed zamknięciem okna bez zapisania palety
  6. możliwość modyfikacji palety (a nie tylko dodawania/usuwania kolorów)
  7. poprawiony sposób tworzenia nowych palet
  8. poprawiony błąd związany z brakiem aktywności przycisku "Wstaw" gdy kolor był wybrierany ze standardowego okienka Windows (przyciskiem "Wybranie koloru spoza palety")
  9. nowe palety kolorów
 97. Poprawiony błąd z nieprawidłową aktualizacją ikonek znajdujących się na zakładkach edytora, a określających status dokumentu.
 98. Dodana właściwość "Pamiętaj Cofnij" po zapisie.
 99. Dodana funkcja oznaczania bieżącej linii w dokumencie (możliwe do wyłączenia z ustawień programu).
 100. Program przy wstawianiu daty używa obecnie standardu ISO
 101. Przy pierwszym uruchomieniu, obecna wersja umożliwa zaimportowanie ustawień z wersji poprzedniej, tj. 4.1 ub 4.1.1. Niestety kody odblokowujące należy wpisać ponownie.
 102. Poprawienie funkcji autopoprawek, które błędnie korygowały słowa skrótów zakończonych kropką, na przykład: "np.".
 103. Aktualizacja pliku pomocy Pajączka i włączenie do niej szczegółowego opisu znaczników ze specyfikacji HTML4.
Historia wersji 4.1.1
Wersja wprowadzona 4 sierpnia 1999. Zmiany w tej wersji:
 1. Hasło wpisywane przy połączeniu z serwerem FTP nie jest juz wyświetlane otwartym tekstem, lecz maskowane znakami "*". Dotyczy to tylko sytuacji, gdy hasło nie zostało podane w ustawieniach FTP.
 2. Okienko otwierania plików zawiera dodatkową opcje wyboru filtra plików (Wszystkie pliki).
 3. Zmieniony komunikat wyświetlany przy próbie otwarcia pliku, którego rozszerzenie nie wystepuje na liście rozszerzeń przypisanych do dokumentów HTML w ustawieniach.
 4. Zawartość katalogu serwera FTP, w którym znajdują się skróty (link) jest już poprawnie wyświetlana i nie powoduje wyświetlania komunikatu błędu.
 5. Niewielka korekta w kolorowaniu "JavaScript Identifier". Podkreślenie jest domyślnie wyłączone.
 6. Przywrócenie skrótów SHIFT+INSERT (wklejenie), SHIFT+DELETE (wycięcie) oraz CTRL+INSERT (skopiowanie) dla operacji na schowku w edytorze.
 7. Przywrócenie działania skrótów CTRL+V, CTRL+C, CTRL+X dla operacji na schowku w okienku wyszukiwania i zamiany.
 8. Automatyczne kopiowanie tekstu wpisanego do pola "Znajdź tekst" na zakładce "Wyszukiwanie" w narzędziu do wyszukiwania tekstu do wyszukania o tej samej nazwie znajdującego się na drugiej zakładce "Wyszukiwanie i zamiana" oraz vice versa.
 9. Zapamietywanie tekstów wpisywanych do wyszukiwania lub zamiany nie tylko po wykonaniu wyszukiwania, ale przy wyjściu z programu, również bez przeprowadzania jakiejkolwiek czynności.
 10. Usunięcie wartości "none" z listy możliwych wartrości dla "font-style" w edytorze stylów.
 11. Dodane ostrzeżenie w edytorze stylów przypominające o konieczności dodania nowego elementu stylu do arkusza.
 12. Usuniecie przełącznika służącego do włączania i wyłączania zawijania wierszy dla znaczników służących do tworzenia tabel.
 13. Atrybut ALT dla znacznika <IMG> jest poprawnie uzupełniany w zależności ustawień w narzędziu do wstawiania grafiki.
 14. Arkusz stylu zapisywany na dysku z edytora stylów nie zawiera już znaczników <HTML> i </HTML> na początku i końcu arkusza.
 15. Wprowadzenie domyślnego kodowania znaków dla plików, dla których Pajączek nie może określić kodowania na podstawie zawartości sekcji META. Zakładka Ustawienia edytora
Historia wersji 4.1.0
Wersja wprowadzona 26 lipca 1999. Zmiany w tej wersji:
 1. Po zaznaczeniu kilku plików na liście plików, można zmienić kolejno wszystkie ich nazwy. Pajączek wyświetli specjalne okienko dla każdego z zaznaczonych plików. Uwaga! Funkcja ta działa tylko dla zmiany nazwy poprzez menu podręczne listy plików!
 2. Ikonki makroznaczników na pasku użytkownika nie znikają już po restarcie Pajączka.
 3. Ikonki makroznaczników na pasku użytkownika moga mieć teraz albo opis (max. 3 pierwsze litery nazwy makroznacznika) albo ikone makroznacznika (jak dotychczas). Zmianę ustawienia tej funkcji dokonuje się z okienka ustawień programu, zakładka Pasek Użytkownika.
 4. Automatyczne uzupełnianie nazwą pliku atrybutu ALT dla znacznika IMG można teraz wyłączyć. Dodatkowo zamiast uzupełniania nazwą, atrybut ALT jest uzupełniany rozmiarem grafiki. Zmianę ustawienia tej funkcji dokonuje się z okienka ustawień programu, zakładka Ogólne Ustawienia.
 5. Zarówno lewa jak i prawa strona makroznacznika może być teraz rozmiaru do max. 2000 znaków (zwiększenie z 1000 znaków).
 6. Poprawiony odnośnik do AltaVisty w apletach CoolMenu i HorizMenu.
 7. Do paska narzędziowego "TEKST" dodane zostały przyciski służące do wstawiania znacznika nowego akapitu <P> oraz nowej linii <BR>. Jeśli w edytorze zaznaczony jest tekst, to znacznik <P> jest wstawiany wokół tekstu wraz ze znacznikiem kończącym </P>.
 8. Na życzenie użytkowników zmieniona została kolejność wstawiania atrybutów HEIGHT i WIDTH znacznika IMG. Mała rzecz a cieszy!
 9. Powiększone odstępy w siatce bardzo szybkiej tabelki.
 10. Przy włączaniu/wyłączaniu widoku pełnoekranowego ustawienia w menu "Wyświetl/Paski narzędzi" są teraz prawidłowo aktualizowane.
 11. Ikonki wyświetlane na zakładkach edytora są teraz poprawnie aktualizowane w zależności od statusu edytowanego dokumentu (zmodyfikowany lub nie). Poprawka dotyczy funkcji "Zapisz wszystkie" oraz "Zamknij".
 12. Generator Ramek nie powoduje już błędu Access Violation. Błąd występował, gdy w Pajączku nie było otwartego żadnego dokumentu, a użytkownik kliknął na przycisku do wyboru plików składowych struktury ramkowej.
 13. W przypadku nie wpisania wartości do niektórych pól w Generatorze Ramek, Generator powodował błąd. Teraz jest to poprawione.
 14. Przeciaganie plików o rozszerzeniu.CSS z listy plików powoduje wstawienie znacznika <LINK> z atrybutem HREF ustawionym na ścieżkę do wstawianego pliku.
 15. Z listy plików można teraz przeciągać dodatkowo pliki o dowolnych rozszerzeniach. W wypadku gdy Pajączek nie rozpozna pliku wstawiony zostanie odnosnik do niego.
 16. Usunięta możliwość wyłączenia drzewa katalogów na liście plików, ponieważ powodowało to niekiedy błędy.
 17. Podczas zapisywania plików bez podania rozrzeszernia, domyślnym rozszerzeniem jest teraz ".html" zamiast ".htm".
 18. Przy niektórych układach dokumentów zdarzało się, że Pajączek zapisywał je z zerową długością. Ten poważny błąd został wyeliminowany.
 19. Funkcja "Zapisz wszystkie" nie aktualizowała nazw nienazwanych dokumentów na zakładkach w wypadku zapisu do wskazanego pliku.
 20. Zapis w formacie UNIX jest teraz dużo szybszy.
 21. Można już wyłączać/włączać funkcje autokorekty (Ustawienia/Autokorekta)
 22. Zaktualizowane biblioteki obsługujące widok "Mój komputer". Pajączek powinien być przez to bardziej stabilny.
 23. Funkcja "Cofnij" oraz "Ponów" ma dodatkowe ustawienie o nazwie "Grupowe Cofnij", które pozwala na wykonywanie operacji cofnięcia na grupach. Nie wchodząc w szczegóły wyjaśniamy, że dzięki tej nowej funkcji możliwe jest cofanie czynności wykonywanych w edytorze grupowo, np. dotychczas po wpisaniu jakiegoś tekstu, przy wywołaniu funkcji COFNIJ, usuwana była tylko ostatnia wpisana litera. Dzięki rozpoznawaniu grup, cofanie może teraz dotyczyć całego tekstu wpisanego od momentu wykonania innej czynności niż pisanie (np. wklejenie tekstu lub skasowanie). To samo dotyczy funkcji PONÓW. Domyślnie Grupowe Cofnij jest włączone. (Ustawienia/Ustawienia edytora)
 24. Funkcja COFNIJ ma dodatkowe ustawienie "Pamiętaj Confij po zapisie". Przy włączonym tym ustawieniu (domyślnie) zapisanie dokumentu nie powoduje skasowania stosu undo, czyli można nadal cofać operacje wykonane przed zapisem. (Ustawienia/Ustawienia edytora)
 25. Wklejanie tekstu z MS Internet Explorer'a i innych aplikacji obsługujących wycinanie i wklejanie HTML może byc teraz wyłączone. Przy włączonym wklejaniu HTML, po skopiowaniu tekstu np. Z MS Internet Explorera wklejany jest tekst z uwzględnieniem znaczników formatowania. W wypadku, gdy funkcja wklejanie HTML jest wyłączona, wklejany jest tylko zwykły tekst. Ta funkcja dotyczy również funkcji Drag&Drop z aplikacji obsługujących wklejanie HTML. Funkcja jest domyślnie włączona (Ustawienia/Ustawienia edytora)
 26. Poprawiony błąd ujawniający się w trybie podglądu po wybraniu z menu "Wyświetl" funkcji "Następny" lub "Poprzedni" dokument.
 27. Funkcja "Wyszukiwanie" oraz "Wyszukowanie i zamiana" zostały napisane od nowa. Nie powinny już powodować błędów ochrony oraz niezamierzonego działania. Dodatkowo funkcje te zostały połączone w jedno okienko wraz z funkcją "Idź do". Dzięki temu wyszukiwanie informacji w dokumentach, będzie przebiegało znacznie sprawniej. Wszystkie trzy funkcje mają historie czynności, zatem pamietają jaki tekst był ostatnio wyszukiwany i pozwalają na wybór tego tekstu z rozwijanej listy. Obsługiwane jest również wyszukiwanie i zamiana w zaznaczonym tekście. Jednakże funkcja ta nadal zawiera błędy i wymaga dalszych poprawek. Mam nadzieję, że w nastepnej wersji będzie działać idealnie.
 28. W ustawieniach dodany został przycisk do kasowania historii wyszukiwanych tekstów.
 29. W menu plik obok opcji drukuj dodana została funkcja "Podgląd wydruku", dzięki której ocenić można jak będzie wyglądać wydruk tekstu źródłowego strony. Uwaga! Do drukowania strony w takiej postaci w jakiej wygląda ona w przeglądarce służy przycisk "Drukuj" na zakładce przeglądanie lub przycisk "Drukuj" w przeglądarce użytej do wyświetlenia podglądu.
 30. W menu HTML dodane zostało narzędzie do przeprowadzania kompresji dokumentów HTML. Dzięki tej funkcji można znacznie zmniejszyć rozmiar tekstu źródłowego strony, przez co szybciej się ona wczytuje do przeglądarek. Uwaga! Po przeprowadzeniu kompresji tekst źródłowy strony może być nieczytelny!
 31. Dodana możliwość włączenia/wyłączenia numeracji linii (Ustawienia/Ustawienia edytora/Dodatkowe ustawienia).
 32. W narzędziu do wstawiania grafiki dodany został przycisk "Przelicz" do odświeżania rozmiaru grafiki w momencie reedycji znacznika.
 33. Pasek użytkownika dysponuje teraz takim samym menu podręcznym jak inne paski.
 34. W menu "Wyświetl" dodana została funkcja aktywująca podpowiedzi do HTML. Domyślny skrót klawiszowy do aktywacji tej funkcji to CTRL+/ .
 35. Do listy znaków specjalnych dodany został znak paragrafu i symbol Euro.
 36. Przy wywołaniu edycji strony z Internet Eksplorera lub Eksploratora Windows, aktualna zakładka przełączana jest na widok edytora i dokument jest poprawnie wczytywany.
 37. Wprowadzenie całkowicie nowych bibliotek obsługi plików graficznych GIF i JPG. Dzieki temu wyświetlanie tych plików jest znacznie szybsze (przede wszystkim JPG) oraz stabilniejsze.
 38. Generator spisu treści (spisu plików) posiada nowy przełącznik "Tytuł zamiast ścieżki", dzięki któremu podczas generowania spisu treści w zestawieniu umieszczane są tytuły dokumentów pobrane ze znacznika <TITLE>, a jeśli ich brak, to tak jak poprzednio ścieżka do dokumentu.
 39. Generator spisu treści (spisu plików) posiada nowy przełącznik "Podpunkty z etykiet", dzięki któremu podczas generowania spisu treści Pajączek przegląda dokumenty dodawane do pierwszego poziomu spisu na obecność lokalnych etykiet (np. <A NAME="...">). Po znalezieniu takiej etykiety jest ona dodawana o jeden poziom niżej w stosunku do dokumentu zawierającego taką etykietę. Funkcja ta umożliwia więc tworzenie hierarchicznych (dwa poziomy) spisów treści.
 40. Dodana możliwość definiowania własnych filtrów plików używanych na zakładce "Mój komputer" oraz w okienku dialogowym "Otwórz dokument". (Ustawienia/Ogólne/Filtry plików)
 41. Dodana możliwość określania foldera startowego, do którego Pajączek przełączy się zaraz po uruchomieniu. Można wybrać albo ostatnio otwarty folder albo wskazać folder, który ma być otwierany zawsze przy starcie (Ustawienia/Ogólne/Przy starcie).
 42. Nowy znak graficzny Pajączka wyświetlany przy starcie programu.
 43. Dodany znak graficzny Pajączka w głównym oknie programu. Jego wyświetlanie można wyłączyć w ustawieniach (Ustawienia/Ogólne/Znak Pajączka).
 44. Podczas przeglądania dokumentów w przeglądarce zewnętrznej lub wbudowanej Pajączek automatycznie usuwa znacznik <BASE...> z sekcji HEAD. Dzięki temu URLe zawarte w dokumencie są poprawnie interpretowane przy pracy na komputerze lokalnym w trybie off-line. Funkcję tą można wyłączyć (Ustawienia/Ogólne/Usuń <BASE>)
 45. Poprawiony błąd weryfikatora odnośników. Poprzednio przy tworzeniu listy elementów do weryfikacji Pajączek pomijał pliki o tej samej nazwie, które znajdowały się w różnych katalogach. Sytuacja miała miejsce np. gdy w dokumencie znajdował się odnośnik do pliku "../index.html" oraz "index.html". W takiej sytuacji Pajączek przedstawiał do weryfikacji tylko plik "../index.html" zapominając o pliku "index.html".
 46. Nowa funkcja importu plików RTF, która nie powoduje problemów z otwarciem plików RTF do konwersji.
 47. Dotychczas usunięcie historii URLi, grafik, itp skutkowało tylko w ramach bieżącej sesji, natomiast po ponownym starcie programu historia była przywracana. Teraz usunięcie historii skutkuje również po restarcie.
 48. Wywołanie pomocy poprzez wciśnięcie F1 w rozwiniętym menu powodowało dotychczas błąd pomocy Windows. To zachowanie zostało poprawione.
 49. Dodany mini-pasek narzędzi, który zawiera często używane funkcje w stosunku do bieżącego edytora (np. zamknięcie bieżącego, włączenie/wyłączenie "rynny", zawijanie wierszy, numerowanie linii, włączenie/wyłączenie kolorowania składni, włączenie/wyłączenie widoku znaków specjalnych, przyciski nawigacji po otwartych dokumentach, paleta kolorów, etc). Można go włączać/wyłączać przy pomocy podręcznego menu dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na dowolnym pasku narzędziowym. Opis paska znajduje się tutaj.
 50. Usunięta zakładka "Otwarte" z zakładki zasobów. W zamian na mini-pasku narzędzi znalazło się kilka przycisków ułatwiających nawigację wśród otwartych dokumentów oraz "Nawigator Dokumentów", który jest opisany poniżej.
 51. Zmiany w menu programu.
 52. Od tej wersji wstawienie znaku nowego akapitu <P> wstawia również zawsze znacznik końcowy </P>.
 53. Objęcie znacznikiem zaznaczonego tekstu prawidłowo zaznacza tekst pomiędzy znacznikami. Błąd występował, gdy zaznaczony tekst rozciągał się na kilka linijek.
 54. Pasek narzędziowy "Kolory" został usuniety. Na jego miejsce pojawiło się nowe narzędzie o nazwie "Paleta kolorów", które umożliwia wybór kolorów z rozbudowanej palety oraz tworzenie własnych palet kolorów, a także import palet przygotowanych w programach HomeSite 4 lub Paint Shop Pro. Paletę kolorów można wyświetlić korzystając z mini-paska narzędzi lub menu "HTML/Paleta kolorów". Opis tego narzędzia znajduje się tutaj.
 55. Dotychczasowy przycisk wybierania kolorów dostępny w kilkunastu oknach Pajączka został obecnie zamieniony na nowy przycisk umozliwiający wybór kolorów z palety kolorów opisanej w powyższym punkcie. Dzięki temu z każdego miejsca programu można mieć dostęp do globalnych ustawień kolorów i zachować spójność kolorystyczną tworzonej strony WWW.
 56. Zmiany w menu podręcznym edytora
 57. W menu edycja dodana zostala funkcja do zamiany wielkości znaczników na małe/wielkie litery. Przy wywołaniu funkcji zmieniane są tylko rozmiary liter znaczników i ich atrybutów. Rozmiar liter należących do wartości atrybutów znaczników oraz rozmiar liter tekstu jest pozostawiany bez zmian.
 58. Począwszy od bieżącej wersji można wcinać równiez tekst, który nie jest zaznaczony. Dotychczas operację wcięcia/cofnięcia wcięcia można było wykonywać tylko na zaznaczonym tekście.
 59. W bieżącej wersji pojawiło się nowe narzędzie, które w połączeniu z grupą przycisków na mini pasku narzędziowym zastąpiło zakładkę Otwarte, znaną z poprzednich wersji. "Nawigator dokumentów" ułatwia poruszanie się pomiędzy otwartymi dokumentami, a także po ich strukturze, zdefiniowanych etykietach oraz zakładkach.
 60. W edytorze stylów podgląd jest dostępny na bieżąco bez konieczności przełączania się na zakładkę PODGLĄD. Dzięki temu od razu widać jaki wpływ na wygląd strony mają zmiany wprowadzone do arkusza stylów.
 61. Spacje wstawiane do dokumentu przez edytor tabel zostały zastapione tabulatorami na życzenie użytkowników.
 62. W edytorze tabel we wszystkich komórkach i wierszach zawijanie tekstu jest włączone (nie pojawia się już atrybut NOWRAP przy zaakceptowaniu domyślnych ustawień tabeli).
 63. Przy zapisaniu znacznika BODY małymi literami, odczytanie parametrów atrybutów przy reedycji nie działało poprawnie. Obecnie wielkość liter znacznika nie ma znaczenia.
 64. W okienku innych elementów formularzy element "potwierdzenie obrazek" ma nowy atrybut o nazwie "Opis obrazka". Dodatkowo atrybuty "maksymalna długość" i "rozmiar" nie są udostępniane do edycji, ponieważ nie dotyczą tego elementu.
 65. W okienku innych elementów formularzy przyciski służące do wstawiania poszczególnych elementów formularza do okienka ich definicji zostały opatrzone opisem, dzięki któremu nie jest już łatwo zapomnieć o ich użyciu.
 66. Zmiana ustawień zawijania wierszy w podręcznych edytorach narzędzi "Edytor tabeli" oraz "Formularz" nie skutkuje już w ustawieniach głownego edytora stron HTML.
 67. Okienko tworzenia formularza nie wstawia już zbędnej spacji przy końcu definicji znacznika <FORM>.
 68. W okienku szablonów dodany przycisk do ustawiania wybranego szablonu jako domyślny.
 69. Po włączeniu/wyłączeniu widoku folderów na liście plików, okienko listy plików jest aktualizowane, a nie tak jak dotychczas dopiero po zmianie foldera.
 70. W narzędziu do wstawiania odnośników dodane zostało pole do wpisywania opcjonalnego dymku podpowiedzi pojawiającego się po najechaniu myszką nad odnośnik.
 71. Pajączek podmienia teraz standardowe działanie opcji "EDIT" z menu kontekstowego eksploratora tylko jednorazowo, a nie przy każdym uruchomieniu.
 72. Numer portu w ustawieniach FTP może przyjmować obecnie wyższe wartości.
 73. Dodane ostrzeżenie przy wybraniu kodowania Windows CP-1250 dla polskich znaków w okienku ustawień META.
 74. Pola edycyjne do określania danych serwera PROXY w okienku służącym do otwierania stron WWW z sieci są domyślnie zablokowane i mogą być edytowane dopiero po włączeniu opcji określającej wykorzystanie serwera PROXY.
 75. Ze względu na usunięcie przez firmę WebMedia usługi darmowych liczników, odpowiednia opcja w menu POMOC została usunieta.
 76. Funkcja weryfikacji odnośników nie powoduje już błędu Access Violation w momencie gdy w dokumencie znajdują się puste odnosniki np. <A HREF="">.
 77. Przy edycji znacznika <TABLE> w odpowiednim narzędziu, Pajączek umożliwia wstawienie zerowego rozmiaru ramki.
 78. Poprawiony błąd występujący w momencie dwukliku na pliku graficznym na liście plików, podczas pracy na zakładce PRZEGLĄDANIE.
 79. Wbudowany w Pajączka klient FTP potrafi już poradzić sobie z serwerami FTP działającymi pod Windows NT jako FTP Service. Serwery takie nie zwracają listing'u zawartości katalogu w formacie UNIX, dlatego poprzednia wersja Pajączka nie mogła sobie poradzić z wyświetleniem zawartości katalogu znajdującego się na takim serwerze. Aby rozwiązać ten problem na pasku przycisków na zakładce PUBLIKOWANIE dodany został przełącznik, którego włączenie powiadamia Pajączka, że ma doczynienia z serwerm NT FTP Service. Jednakże, w związku z tym, że poprawka ta została wprowadzona na podstawie listing'ów zawartości katalogów, które otrzymaliśmy od użytkowników oraz, że nie mamy dostępu do takiego serwera funkcja ta może jeszcze posiadać błędy. Dlatego w wypadku znalezienia nieprawidłowości prosimy o kontakt.
 80. Podobnie jak w nowej wersji programu Skryba 2000 (1.8.1), Pajączek jest obecnie wyposażony w fukcję służącą do sprawdzania, czy jest już dostępna nowa wersja programu. Dzięki tej funkcji nie będziesz musiał już zaglądać na nasze strony, w poszukiwaniu nowej wersji. Po prostu kliknij, aby sprawdzić czy jest nowa wersja.
Historia wersji 4.0.1
Wersja wprowadzona 9 listopad 1998. Zmiany w tej wersji:
 1. Poprawiony poważny błąd występujący w informacji o dokumencie i weryfikacji odnośników. URLe, które były parametrami atrybutów dłuższych niż 4 znaki (np. BACKGROUND) nie były prawidłowo odnajdywane.
 2. Przy odczycie dokumentu bezpośrednio z sieci WWW, nie była dokonywana konwersja strony kodowej i w efekcie w edytorze widoczne były krzaczki. Teraz działa poprawnie.
 3. Przycisk "Ulubione foldery" w przeglądarce grafik nie jest już widoczny, gdy nie ma zdefiniowanych żadnych ulubionych folderów na liście plików na zakładce "Mój komputer"
 4. Dodana funkcja zamiany skrótów klawiszowych miejscami, jeśli występują powtórzenia. Okienko "Ustawienia", zakładka "Skróty klawiszowe"
 5. Poprawione błędy w podpowiedziach i sztuczkach.
 6. Przy każdym uruchomieniu programu, prezentowana jest inna podpowiedź lub sztuczka.
 7. W edytorze tabel poprawione błędne wstawianie parametru BOTOM zamiast BOTTOM przy określaniu wyrównania komórki lub wiersza.
 8. Poprawiona myląca literówka w menu pod przyciskiem "WSTAW" w narzędziu do definiowania stylu zncznika lub tekstu.
 9. Można już wprowadzać nazwę foldera startowego FTP dłuższą niż 45 znaków.
 10. Do edytora stylów na liście WAGA czcionki wprowadzono elementy normal, bold, bolder i lighter oraz cyfrowe odpowiedni innych rozmiarów
 11. Do edytora stylów na liście KRÓJ wprowadzono element inherit.
 12. Lista "Uzupełnianie znaczników" na zakładce "Uzupełnianie znaczników" nie była deaktywowana po wyłączeniu przełącznika uzupełniania, wyjściu z ustawień i ponownym wejściu. Teraz działa poprawnie.
 13. Błąd w kopiowaniu apletów składających się z dwóch plików. Drugi plik składowy apleta nie był kopiowany, co skutkowało w błędnym działaniu trzech apletów. Poprawiono.
 14. Parę mniej znaczących poprawek (literówki, etc).