Historia wersji programu Pająk

Zapraszam do przejrzenia historii rozwoju wersji V6 Pająka. Jeśli interesuje Cię historia wersji poprzednich to znaczy 5, 2000 i wcześniejszych, to informacje na ten temat zostały zebrane na osobnej stronie.

Pająk V6

Zmiany w wersji 6.3.0.1
Wersja opublikowana w dniu 8.10.2022
 • Poprawka związana z logowaniem do bezpłatnej wersji w przypadku wygasłej licencji testowej
 • Bardziej precyzyjne informacje o statusie wersji na górnym pasku
 • Instalator i plik EXE są obecnie podpisane kluczem SHA1 i SHA256
Zmiany w wersji 6.3.0.0
Wersja opublikowana w dniu 6.10.2022
 • Nowy model licencyjny. Podstawowa wersja jest darmowa! Można również wykupić opcję premium, która daje dostęp do wszystkich funkcji w wybranym okresie lub bezterminowo.
 • Poprawka weryfikacji składni odnośników zdalnych
Zmiany w wersji 6.2.0.0

Wersja opublikowana w dniu 1.09.2022

 • Program można uruchamiać obecnie zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej.
 • Dodanie brakujących plików ikon służących do wyboru wielkości ikon w ustawieniach programu
 • Poprawiony błąd nieaktywności przycisku odświeżania FTP
 • Poprawiony wygląd panelu listy plików zdalnych w trybie offline
 • Usunięty komunikat błędu przy pierwszym podglądzie szablonu
 • Poprawiony błąd zawieszania programu przy włączonym podglądzie szablonu
 • Ulepszenia interfejsu

Zmiany w wersji 6.1.1.0

Wersja opublikowana w dniu 4.05.2022

 • Poprawka związana z logowaniem do aplikacji dla haseł zawierających polskie znaki
 • Aktualizacja bibliotek do połączeń szyfrowanych FTP
 • Szybsze przełączanie między dokumentami otwartymi do edycji z serwera, gdy z tego samego folderu
 • Poprawki w trybie jasnym/ciemnym (inspektorzy)
 • Lepsze dostosowanie do ekranów o innych DPI niż standardowe, np. w wyższych rozdzielczościach
 • Poprawka błędu z duplikatem projektu w menu projektów
 • Poprawka w palecie kolorów, gdzie nie był prezentowany wybrany kolor
 • Poprawka błędu przy zamykaniu wszystkich dokumentów otwartych z serwera FTP

Zmiany w wersji 6.1.0.0

Wersja opublikowana w dniu 6.03.2022

 • zgodność z Windows 11
 • napisana od nowa obsługa zakładek (bookmark) w edytorze - shift+ctrl+cyfra ustawia/wyłącza zakładkę, ctrl+cyfra pozwala na przemieszczanie się do wskazanych cyfrą zakładek, a F2 i SHIFT+F2 to przemieszczanie się w przód/w tył między zakładkami
 • w związku z powyższym skróty ctrl+cyfra nie powodują już przełączania między panelami głównego okna, proszę o ustawienie preferowanych skrótów w ustawieniach pasków
 • dodana funkcja umożliwiająca szybkie usunięcie linii z zakładkami (w menu zakładek)
 • dodanie możliwości zmiany zestawu ikon programu na mniejsze w ustawieniach ogólnych / przy starcie
 • wyszukiwanie plików i katalogów po nazwach z filtrami przeniesione do okna rozszerzonego wyszukiwania i zamiany
 • dodanie opcji wyboru tła dla podświetlenie bieżącej linii z kursorem
 • podczas przełączania dokumentów otwartych z ftp, zmieniany jest obecnie katalog na drzewie plików ftp
 • umożliwienie zdefiniowania osobnych kolorów zaznaczeń tekstu w trybie jasnym i ciemnym
 • poprawki zgłoszonych problemów z interfejsem
 • kolorowanie tła bieżącego wiersza z kursorem
 • poprawka wyświetlania informacji o funkcjach na zakładce Języki oraz wstawiania ich do edycji
 • poprawka dla przywracania programu, gdy włączona opcja działania jednej kopii w tle
 • poprawka kolorystyki w nawigatorze php
 • wyłączenie ograniczenia wysokości dolnego panelu podczas skalowania
 • zmiana wyglądu okna właściwości projektów
 • poprawienie funkcji przenoszenia plików między folderami na ftp
 • zmiana sposobu wstawiania odsyłaczy do plików przenoszonych do edycji z ftp
 • przyspieszone kasowanie większej liczby plików na ftp
 • poprawka kolorystyki w panelu wyników wyszukiwania
 • zmieniona czcionka logu połączenia ftp
 • poprawka kolorów panelu z podpowiedziami kodu
 • poprawka dotycząca zbyt długich tekstów podpowiedzi na pasku statusu pod edytorem
 • poprawka dla podglądu plików w zewnętrznych przeglądarkach, gdy ścieżka ze spacjami
 • poprawki wizualne interfejsu w niektórych oknach
 • poprawka zakładki głównego okna "Języki", która wyświetlała błąd AV
 • poprawka podglądu wbudowanego w widoku pod edytorem, którego wielkości nie można było zmienić
 • niewielkie zmiany w kolorach trybu jasnego (nie wszystko całkowicie białe)
 • poprawka we właściwym ustawianiu kolorystyki terminala w zależności od trybu dark/light
 • poprawka dotycząca informacji o licencji wyświetlanej w oknie "O programie"
 • poprawka w kreatorze tabel
 • w trybie ciemnym dostosowanie elementów, które posiadały niektóre jasne elementy (kolumny, paski przesuwu)
 • uporządkowanie ustawień kolorów tekstu edytora w oknie ustawień edytora, zakładka "Kolory i czcionka"
 • domyślna czcionka edytora to obecnie rozmiar 11px - zmiana możliwa w ustawieniach edytora
 • design a la Windows 11 również w Windows 10 (paski przesuwu głównie)
 • optymalizacja odczytu informacji o projekcie

Zmiany w wersji 6.0.1.0

Wersja opublikowana w dniu 18.11.2021

 • Pełny tryb ciemny i jasny dla głównego okna programu
 • Poprawka błędu uniemożliwiającego zmianę rozmiaru prawego panelu
 • Zmiany w interfejsie głównego okna. Stary typ lewego, prawego i dolnego panelu zastąpiony został wygodnymi zakładkami.
 • Opcja w ustawieniach ogólnych / Lista plików do przeniesienia paska przycisków listy plików na prawą
 • Przywrócenie polecenia "Otwórz jako..." do listy lokalnych plików, ale ze zmianą nazwy na "Duplikat"
 • Poprawka związana z komentowaniem kodu PHP podczas edycji wizualnej
 • Przełącznik trybu ciemnego/jasnego znajduje się obecnie w głównych ustawieniach, zakładka "Przy starcie"
 • Poprawka błędu powodującego samoczynne zamykanie się programu w przypadku wcześniejszego importu ustawień z wersji 5
 • Zmiany w narzędziu konfiguracji i tworzenia własnych pasków narzędzi. Obecnie można zmieniać ikony standardowo przypisanego do poleceń
 • i inne mniejsze poprawki i ulepszenia.

Zmiany w wersji 6.0.0.1

Wersja opublikowana w dniu 2.11.2021

Wersja 6.0.0.1 to pierwsza odsłona Pająka V6. Bez wchodzenia w szczegóły, wymienię tylko najważniejsze zmiany w stosunku do wersji 5. Resztę mniejszych i większych nowości pozostawię Ci do odkrycia (-:

 • Zlikwidowany podział na wersję Standard i Professional. Teraz jest tylko jeden Pająk i ma wszystko bez ograniczeń.
 • Tworzenie stron responsywnych i wsparcie dla najnowszych specyfikacji HTML, CSS oraz PHP.
 • Odnowiony interfejs z ciemnym trybem edytora oraz nowymi ikonami
 • Wbudowane narzędzie do tworzenia aplikacji mobilnych na urządzenia przenośne, a także komputery. Aplikacje takie można np. wgrać na telefon lub do popularnych sklepów z aplikacjami.
 • Dziesiątki nowych szablonów opartych o najpopularniejsze biblioteki takie jak Bootstrap, Foundation, PureCSS, Semantic-UI i inne.
 • Subskrypcyjny model licencjonowania, którą można teraz nabyć nawet na miesiąc użytkowania, jeśli mamy do zrobienia jakiś jednorazowy projekt. Oprócz tego również licencja bezterminowa.
 • Wbudowany terminal do pracy z linią komend, kompilowania aplikacji, czy korzystania z node i npm.
 • Rozbudowana dokumentacja do HTML, PHP, JS, CSS, framework'ów oraz kursy do nauki tych języków.
 • i więcej... (-: