Dolny panel wyników - Sprawdzanie spójności serwisu

Sprawdzanie spójności serwisu służy do weryfikacji połączeń pomiędzy plikami serwisu i wskazuje elementy, które nie są wykorzystywane w serwisie. Pozwala to na łatwe utrzymywanie porządku w plikach serwisu.

Sprawdzane są zarówno łącza do obrazków i dokumentów w językach znaczników, jak również dołączania plików w językach skryptowych server-side (np. include w PHP).

Aby sprawdzić spójność serwisu skorzystaj:

 • na dolnym panelu wyników z menu z prawej strony zakładki polecenie "Spójność serwisu",
 • na zakładce Moje serwisy z menu na liście rozwijanej Ustawienia serwisu - Oczyszczanie serwisu,
 • w oknie Synchronizacja serwisu - z menu pod przyciskiem "Operacje oczyszczania bieżącego serwisu WWW"

Weryfikacja spójności bieżącego serwisu WWW
Kliknij, aby uzyskać informację na temat wykorzystywania plików w bieżącym serwisie.

Wyszukiwanie osieroconych deklaracji stylów
Kliknij aby uzyskać informację na temat deklaracji stylów CSS, które nie są wykorzystywane w żadnym dokumencie serwisu.

Wyszukuj osierocone pliki informacji o dokumencie
Kliknij, aby uzyskać informację o plikach zawierających dodatkowe informacje (np. przypisanie kolorowania składni, zadania do wykonania itd.) dla usuniętych plików serwisu. Standardowo pliki te są usuwane wraz z usuwanym dokumentem, jeśli jednak dokument został usunięty z poziomu innego programu, mogły one pozostać na dysku.

Wyniki sprawdzania spójności serwisu

Wyniki działania narzędzia prezentowane są na liście w zakładce "Spójność serwisu" na "Panelu wyników. Okno wyników zawiera cztery kolumny:

 • Nazwa pliku - ścieżka dostępu i nazwa pliku, dla którego sprawdzano, czy istnieją do niego odnośniki z innych dokumentów. Ikona z kulką informuje o typie komunikatu:
  - plik jest wykorzystywany w serwisie,
  - plik nie jest wykorzystywany w serwisie,
 • Tytuł - Tytuł dokumentu - jeśli istnieje - zawarty pomiędzy znacznikami <title> i <title> w danym dokumencie. Pokazywanie tytułów, które spowalnia nieco proces wyszukiwania, można wyłączyć w menu z prawej strony okna.
 • Rezultat - Informacja, czy plik jest wykorzystywany w serwisie
 • Ilość odwołań - Informacja o ilości odwołań do pliku z innych dokumentów

Oczyszczanie serwisu z poziomu Panelu wyników

Po przeprowadzeniu sprawdzania spójności można skorzystać z opcji dostępnych w menu z prawej strony listy znalezionych plików:

Usunięcie wybranych plików
Kliknij, aby usunąć z dysku zaznaczone na liście pliki. Spowoduje to usunięcie plików z twardego dysku.

Usunięcie wszystkich osieroconych plików
Kliknij, aby usunąć wszystkie pliki nieużywane w serwisie. Spowoduje to usunięcie plików z twardego dysku.

Uwaga! Oczyszczanie serwisu warto przeprowadzić przed uruchomieniem Automatycznej synchronizacji serwisu. Dzięki temu na serwer nie będą przesyłane niepotrzebne pliki, co skróci czas synchronizacji i w efekcie pozwoli na ograniczenie kosztów w przypadku połączenia modemowego.

Szybkie oczyszczanie serwisu

Aby szybko oczyścić serwis z niepotrzebnych plików, skorzystaj:

Usuń pliki informacji o dokumencie (*.add)
Usuwa pliki *.add, w których zapisane są zadania do wykonania, ustawienia zakładek itp. dla danego dokumentu. Przed usuwaniem zostanie zadane pytanie o potwierdzenie chęci usunięcia plików ustawień. W przypadku nieumyślnego usunięcia plików, można je przywrócić z Kosza Windows.

Usuń kopie zapasowe dokumentów (*.bak)
Usuwa kopie zapasowe dokumentów tworzone automatycznie przy zapisie dokumentu. Kopie zapasowe tworzone są przy zapisie dokumentu, o ile nie zostało to zmienione w Ustawieniach programu.

Usuń pliki tymczasowe (*.tmp;~pajtemp.*)
Usuwa pliki tymczasowe tworzone podczas pracy z programem (np. po włączeniu Przeglądania)

Usuń wszystkie (*.add;*.bak;*.tmp;~pajtemp.*)
Usuwa jednocześnie wszystkie powyższe pliki czyszcząc serwis za jednym kliknięciem.

Uwaga! Oczyszczanie serwisu warto przeprowadzić przed uruchomieniem "Automatycznej synchronizacji serwisu". Dzięki temu na serwer nie będą przesyłane niepotrzebne pliki, co skróci czas synchronizacji i w efekcie pozwoli na ograniczenie kosztów w przypadku połączenia modemowego.

Eksportowanie wyników sprawdzania poprawności odsyłaczy

Aby wyeksportować wyniki sprawdzania poprawności odsyłaczy, skorzystaj z przycisków na menu z prawej strony okna wyników. Dane można eksportować do:

 • pliku w formacie HTML
 • pliku w formacie TXT

Pokrewne tematy

Do góry