Menu główne - Szukaj

Menu Szukaj służy do operacji wyszukiwania i zamiany tekstu w dokumentach otwartych w programie, a także zapisanych na dysku. Dostępne są następujące pozycje:

Znajdź
Uruchamia narzędzie do wyszukiwania w aktualnie otwartym dokumencie . Standardowy skrót klawiszowy Ctrl+F.

Znajdź następny
Znajduje w aktualnym dokumencie kolejne wystąpienie tekstu szukanego wcześniej za pomocą narzędzia Wyszukiwanie. Jego działanie jest identyczne, jak po kolejny wciśnięciu przycisku Znajdź w narzędzie Wyszukiwanie. Standardowy skrót klawiszowy F3.

Znajdź i zamień
Uruchamia narzędzie do zamiany tekstu w aktualnie otwartym dokumencie . Standardowy skrót klawiszowy Ctrl+R.

Idź do
Uruchamia narzędzie umożliwiające szybkie przenoszenie się do wybranego fragmentu dokumentu. Standardowy skrót klawiszowy Ctrl+G. Jednocześnie do tego polecenia przypisane jest podmenu pozwalające na przemieszczanie się w dokumencie pomiędzy znacznikami, selektorami, nawiasami, a także zakładkami numerycznymi i tekstowymi. Opis wszystkich tych poleceń znajdziesz w temacie pomocy do Menu Narzędzia / Nawigacja po dokumencie

Rozszerzone wyszukiwanie + konwerter znaków
Uruchamia najbardziej rozbudowane narzędzie Pająka służące do wyszukiwania i zamiany. Wykorzystując "Rozszerzone wyszukiwanie i zamianę" możesz wyszukiwać i zamieniać tekst w aktualnym dokumencie, wszystkich otwartych, we wszystkich lub określonych dokumentach Serwisów lub wybranych folderów, zmieniać w nich kodowanie znaków, a także sprawdzać poprawność pisowni itd.

Wyszukiwanie plików i katalogów
Wyświetla okno wyszukiwania plików i katalogów na dolnym panelu programu.

Pokrewne tematy

Do góry