Formatowanie - Ustawienia dla arkuszy CSS

W tym oknie możesz ustawić opcje dla istniejącego, bądź nowego stylu formatowania dla arkuszy CSS. Okno zostało podzielone na dwie części:

 • Ustawienia selektorów i własności
 • Wizualny układ arkusza stylów

Okno można wywołać za pomocą polecenia Dodaj profil formatowania, lub Modyfikuj profil formatowania w menu obok listy Predefiniowane ustawienia formatowania CSS w oknie Ustawienia programu - Formatowanie kodu źródłowego.

Ustawienia selektorów i własności

W tej sekcji możesz ustawiać opcje dla poszczególnych selektorów, kolejności elementów, wielkości liter.

Kolejność selektorów
Wybierz kolejność sortowania selektorów:

 • alfabetycznie - selektory będą układane w kolejności alfabetycznej
 • bez zmian - selektory nie będą sortowane

Kolejność własności
Wybierz kolejność sortowania własności w stylu:

 • alfabetycznie - własności będą układane w kolejności alfabetycznej
 • bez zmian - własności nie będą sortowane

Nazwy selektorów
Wybierz, jakimi literami mają być pisane nazwy selektorów:

 • wielkimi literami
 • małymi literami
 • bez zmian

Nazwy właściwości
Wybierz, jakimi literami mają być pisane nazwy właściwości:

 • wielkimi literami
 • małymi literami
 • bez zmian

Wizualny układ arkusza stylów

W tej sekcji możesz ustawić opcje układu arkuszy - wcięcia wierszy, odstępu pomiędzy selektorami itp.

Wszystkie własności w jednym wierszu
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, by wszystkie własności klasy ułożone zostały w jednym wierszu.

Każda własność w nowym wierszu
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, by każda własność w klasy była umieszczona w nowym wierszu. Jeśli wybierzesz tę opcję, możesz również określić formatowanie wcięcia:

 • Rozmiar wcięcia - wybierz, ile znaków ma tworzyć wcięcie wiersza
 • Używaj tabulatorów zamiast spacji - zaznacz ten przełącznik, jeśli chcesz używać tabulatorów do tworzenia wcięć

Dodawaj puste linie między selektorami
Zaznacz ten przełącznik, jeśli chcesz, aby między poszczególnymi selektorami wstawiane były dodatkowe puste wiersze. Zwiększa to nieco czytelność kodu.

Pokrewne tematy

Do góry