Ustawienia programu - Formatowanie kodu źródłowego

Ta kategoria ustawień pozwala na określenie ustawień formatowania kodu źródłowego dokumentów różnego typu. Dzięki tej funkcji możesz w szybki sposób przejrzyście poukładać swój kod.

Dla formatowań języków znacznikowych, CSS oraz dla Tidy możesz tworzyć predefiniowane ustawienia, tzw. profile, które pozwalają na określenie różnych sposobów formatowania. Dla formatowania kodu PHP oraz JavaScript nie można tworzyć profili i dostępne jest tylko jedno ustawienie.

Kategoria podzielona jest na kilka grup zależnie od formatowań, których dotyczą:

Predefiniowane ustawienia formatowania znaczników

W tej grupie znajduje się lista profili formatowania dla języków znacznikowych (np. HTML), które to profile możesz dostosowywać do własnych potrzeb za pomocą okienka Ustawienia formatowania znaczników uruchamianego jednym z przycisków obok listy. Możesz też tworzyć formatowania od zera.

Predefiniowane ustawienia formatowania CSS

W tej grupie znajduje się lista profili formatowania dla arkuszy stylów CSS, które to profile możesz dostosowywać do własnych potrzeb za pomocą okienka Ustawienia formatowania CSS uruchamianego jednym z przycisków obok listy. Możesz też tworzyć formatowania od zera.

Predefiniowane ustawienia formatowania Tidy(r)

W tej grupie znajduje się lista profili formatowania dla programu Tidy(r), które to profile możesz dostosowywać do własnych potrzeb za pomocą okienka Ustawienia formatowania dla Tidy(r) uruchamianego jednym z przycisków obok listy. Możesz też tworzyć formatowania od zera.

Ustawienia formatowania języków skryptowych

W tej grupie ustawień formatowania znajdują się dwa przyciski uruchamiające okienka ustawień formatowania kodu źródłowego dla języka JavaScript (Ustawienia JavaScript) oraz PHP (Ustawienia PHP).

Pokrewne tematy

Do góry