Synchronizacja projektów

Synchronizacja projektów pozwala w szybki i niezwykle łatwy sposób zsynchronizować zawartość serwisu na dysku lokalnym i na serwerze.

Za pomocą kilku kliknięć możesz wysłać na serwer pliki bez konieczności sprawdzania, które z nich zostały od czasu ostatniej aktualizacji serwisu zmienione.

Narzędzie to ułatwia również prace grupową - jeśli ktokolwiek z osób pracujących nad serwisem zmieni coś na serwerze, nie musisz za każdym razem tego sprawdzać - Pająk pobierze zmienione pliki, uaktualniając serwis istniejący na dysku twardym.

Jak zsynchronizować serwis na dysku z zawartością serwera?

Aby móc skorzystać z synchronizacji muszą być spełnione dwa podstawowe warunki:

Jeśli oba warunki są spełnione, skorzystaj z polecenia "Synchronizacja serwisu" znajdującego się w Menu głównym / Serwisy / Własności serwisu (podmenu rozwijane strzałką z prawej strony), lub w menu pod przyciskiem "Właściwości serwisu" w górnej części zakładki Moje serwisy.

Mapowanie przy synchronizacji

Jeśli istnieje mapowanie dla synchronizacji, uruchomi się narzędzie pozwalające na wybór ustawień i uruchomienia synchronizacji. W przeciwnym wypadku poproszony zostaniesz o utworzenie takiego mapowania, po czym pojawi się okno Właściwości serwisu, w którym będziesz mógł to zrobić.

Mapowanie przy synchronizacji pozwala powiązać folder w bieżącym serwisie oraz folder na wybranym serwerze FTP, których zawartość będzie następnie porównywana.

Utworzenie kolejki synchronizacji

Jeśli istnieje już mapowanie dla synchronizacji, uruchomione zostanie okno synchronizacji serwisu. W oknie tym przeważnie nie trzeba nic zmieniać, możliwe jest jednak wykluczenie plików i folderów spod synchronizacji, bądź zawężenie synchronizacji do wybranych folderów. Szczegółowy opis okna przeczytaj w temacie Serwisy - Synchronizacja serwisu.

Możesz tez określić kierunek synchronizacji:
  • lokalny --> zdalny - po dokonaniu porównania, nowsze pliki będą wysyłane z komputera lokalnego na serwer
  • zdalny --> lokalny - po dokonaniu porównania, nowsze pliki będą pobierane z serwera na komputer lokalny

Następnie kliknij w przycisk "Twórz listę". Spowoduje to pobranie z serwera listy istniejących na nim plików i porównanie jej z plikami istniejącymi na dysku twardym lokalnego komputera w odpowiednich (określonych przez mapowanie) folderach. W zależności od prędkości łącza i ilości plików na serwerze, może to potrwać kilka minut. W tym czasie widoczne będzie okienko pokazujące zaawansowanie pracy narzędzia - w każdej chwili możesz ją przerwać za pomocą przycisku "Zatrzymaj".

Ważne - w trakcie tworzenia kolejki synchronizacji, żadne pliki nie są przesyłane na serwer i z serwera - pobierana jest jedynie lista wszystkich plików i tworzona lista plików wymagających uaktualnienia. Nie musisz więc obawiać się utraty danych.

Synchronizacja plików

Po utworzeniu, lista zostanie wyświetlona na dolnym panelu wyników. Teraz możesz ostatecznie zweryfikować listę i ewentualnie odznaczyć pliki, które nie mają jednak zostać zsynchronizowane (np. często zdarza się, że w katalogach pozostają niepotrzebne kopie zapasowe obrazków i dokumentów, które nie mają się znaleźć na serwerze).

Po zweryfikowaniu listy plików, kliknij w polecenie "Rozpocznij synchronizację" w menu z prawej strony zakładki.

Podczas synchronizacji nie możesz przeprowadzac żadnych operacji na serwerze z poziomu zakladki Moje serwery - zostaje ona zablokowana.

Pokrewne tematy

Do góry