Edytor makrokodów - prawa strona, środek, lewa strona makrokodu

Poniżej części z ustawieniami makrokodu znajdują się zakładki, w których tworzona będzie zawartość makrokodu.

Znaczenie lewej, środkowej i prawej części makrokodu

Trzy pierwsze zakładki o nazwach "Lewa strona makrokodu", "Środkowy makrokod", "Prawa strona makrokodu" zawierają okna, w których wpisywana będzie zasadnicza treść makrokodu. Okna są identyczne, mają jednak różne znaczenie podczas używania makrokodu.

Lewa część makrokodu - w zależności od wybranej podczas wstawiania opcji:

 • Wstaw makrokod w pozycji kursora, lub Wstaw makrokod bez środka - zostanie wstawiona z lewej strony kursora, lub zaznaczonego w edytorze tekstu,
 • Wstaw makrokod z lewą częścią do HEAD - zostanie wstawiona do sekcji HEAD dokumentu HTML. Jeśli dokument, do którego wstawiany jest makrokod nie posiada sekcji HEAD, zostanie ona utworzona,
 • Utwórz nowy dokument z makrokodu - zostanie wstawiona jako pierwsza do dokumentu.

Środkowa część makrokodu - w zależności od wybranej podczas wstawiania opcji:
 • Wstaw makrokod w pozycji kursora - zostanie wstawiona za kursorem. Jeśli w edytorze był zaznaczony tekst, zostanie on nadpisany przez zawartość środkowej części. Jeśli nie zdefiniowano środkowej części (jest pusta), znaczony tekst pozostanie nienaruszony.
 • Wstaw makrokod bez środka - nie zostanie użyta. Jeśli w edytorze jest znaczony tekst, pozostanie on nienaruszony.
 • Wstaw makrokod z lewą częścią do HEAD - zostanie wstawiona z lewej strony kursora. Jeśli w edytorze jest znaczony tekst, pozostanie on nienaruszony.
 • Utwórz nowy dokument z makrokodu - zostanie wstawiona jako druga do dokumentu.

Prawa część makrokodu - w zależności od wybranej podczas wstawiania opcji:

 • Wstaw makrokod w pozycji kursora, Wstaw makrokod bez środka, lub Wstaw makrokod z lewą częścią do HEAD - zostanie wstawiona z prawej strony kursora, lub zaznaczonego w edytorze tekstu,
 • Utwórz nowy dokument z makrokodu - zostanie wstawiona jako trzecia do dokumentu.

Okno wpisywania treści

Okno wpisywania treści makrokodu składa się z dwóch części - menu i okna tekstowego.

Menu zawiera ikony umożliwiające tworzenie i wstawianie: zmiennych i bloków.

 • Zmienne - lista zawiera nazwy wszystkie zmiennych zdefiniowanych w makrokodzie,
 • Dodanie nowej zmiennej - kliknij aby utworzyć nową zmienną (tylko dodaje zmienną, ale nie powoduje automatycznego jej wstawienia w treść makrokodu). Do tworzenia nowych i edycji istniejących zmiennych służy okno Edycja zmiennej makrokodu.
 • Wstawienie wybranej zmiennej - kliknij aby wstawić wywołanie zmiennej do treści makrokodu. W chwili użycia makrokodu w miejsce symbolu podstawiona zostanie wartość zmiennej.
 • Bloki - lista zawiera nazwy wszystkich bloków zdefiniowanych w makrokodzie
 • Dodanie nowego bloku - kliknij aby dodać nowy blok (tylko dodaje blok, ale nie powoduje automatycznego wstawienia w treść makrokodu). Do tworzenia nowych i edycji istniejących bloków służy okno Edycja bloku makrokodu.
 • Wstawienie wybranego bloku - kliknij aby wstawić do treści makrokodu symbol bloku wybranego na liście. W chwili użycia makrokodu w miejsce symbolu podstawiona zostanie zawartość bloku (jeśli będzie włączony), lub symbol zostanie usunięty z treści makrokodu (jeśli blok będzie wyłączony).

Poniżej menu znajduje się okno tekstowe. W nim właśnie wpisywana jest treść makrokodu.

Pokrewne tematy

Do góry