Menu główne - Edycja/Zakładki w dokumencie

Menu to pozwala poruszać się po dokumencie przy wykorzystaniu zakładek i innych elementów. Dostępne jest jako podmenu w menu głównym Edycja, lub po kliknięciu na rynnę z prawej strony okna edytora.. Dostępne są następujące polecenia:

Idź do zakładki
Kliknij, aby przejść do wybranej zakładki numerowanej.

Ustaw zakładkę
Kliknij, aby dodać zakładkę numerowaną w bieżącej linii.

Usuń zakładkę
Kliknij, aby usunąć wybraną, bądź też wszystkie zakładki numerowane.

Ustaw pierwsza wolną zakładkę
Kliknij, aby ustawić w bieżącej linii pierwszą wolną zakładkę numerowaną (domyślny skrót Ctrl+K).


Idź do zakładki nazwanej
Kliknij, aby przejść do wybranej zakładki nazwanej.

Ustaw zakładkę nazwaną
Kliknij, aby dodać zakładkę nazwaną w bieżącej linii.

Usuń zakładkę nazwaną
Kliknij, aby usunąć zakładkę nazwaną.


Idź do etykiety dokumentu
Kliknij, aby przejść do wybranej etykiety w dokumencie.

Idź do linii nr
Kliknij, aby wybrać linię, do której chcesz przejść(domyślny skrót Ctrl+G).


Dodaj zadanie do wykonania
Kliknij, aby dodać zadanie do wykonania.

Zadania do wykonania
Kliknij, aby otworzyć okno informacji o biężącym dokumencie i wyświetlić w nim listę zadań do wykonania.

Pokrewne tematy

Do góry