Różne sposoby nawigacji po dokumencie

W celu ułatwienia orientacji i nawigacji po kodzie dokumentu Pająk dostarcza szereg różnych narzędzi. Są to:

Ponadto często używane do wyszukiwania różnych miejsc w dokumencie są narzędzia

Ponadto edytor posiada kilka poleceń pomagających przenosić się do różnych fragmentów kodu, jak np. przenoszenie do następnego znacznika, przenoszenie do odpowiadającego nawiasu itp. Wszystkie te polecenia zostały ujęte w Menu głównym / Narzędzia / Nawigacja po dokumencie oraz obsługę nawigacji biblioteki zen-coding.

Pokrewne tematy

Do góry