Zakładki w dokumencie

Zakładki umożliwiają oznaczenie ważnych miejsc, do których będziesz częściej wracał. Po ustawieniu zakładki w wybranym wierszu, jej ikona pojawi się na rynnie po lewej stronie edytora.

Zakładki przypisane są do miejsca, w którym zostały ustawione. Jeśli powyżej linii oznaczonej zakładka wstawisz dodatkowe linie, zakładka przesunie się o tyle samo linii w dół tak, by cały czas oznaczała to samo miejsce.

Pająk umożliwia utworzenie dwóch rodzajów zakładek:

Zakładki numerowane

W każdym dokumencie możliwe jest utworzenie maksymalnie 10 zakładek numerowanych. Poszczególne zakładki oznaczane są na rynnie ikonkami z cyfrą od (zakładka numer '0') do (zakładka numer '9').

Korzystając z menu rynny (klinij na niej lewym klawiszem myszy) możesz ustawiać i usuwać zakładki o wybranym numerze, a także przechodzić do wybranej zakładki. Możesz też szybko ustawić pierwsza wolną zakładkę (skrót klawiszowy Ctrl+K).

Zakładki nazwane

W każdym dokumencie możliwe jest utworzenie nieograniczonej ilości zakładek nazwanych. Nawet w jednym wierszu możesz ustawić więcej niż jedna zakładkę. Poszczególne zakładki nazwane oznaczone są na rynnie ikoną z litera 'A' - .

Podobnie, jak w przypadku zakładek numerowanych, zakładki nazwane możesz ustawiać i usuwać za pomocą menu rynny.

Poruszanie się po dokumencie za pomocą zakładek

Przejść do wybranej zakładki możesz na kilka sposobów:

Pokrewne tematy

Do góry