Narzędzia - Animowany tekst

Narzędzie Animowany tekst służy do szybkiego tworzenia przesuwającego się tekstu.

Okno tworzenia Animowanego tekstu uruchomisz z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Tekst / Animowany tekst, a także z paska narzędzi Odsyłacze tekst i formatowanie.

Wyrównanie
Wybierz sposób wyrównania tekstu w pionie względem innych elementów strony.

Kierunek
Wybierz kierunek animacji tekstu w poziomie.

Sposób przesuwania
Wybierz sposób animacji tekstu.

Kolor podkładu
Kliknij, aby wybrać kolor tła pod animowanym tekstem.

Szerokość,Wysokość
Podaj wymiary obszaru, na którym wyświetlany będzie animowany tekst.

Odstęp poziomy, Odstęp pionowy
podaj marginesy wokół obszaru, na którym wyświetlany będzie animowany tekst.

Skok
Podaj, o ile punktów ma być przesunięty tekst w jednym skoku.

Opóźnienie
Określ interwał pomiędzy kolejnymi skokami (w milisekundach).

Powtarzaj
Podaj ilość powtórzeń,

  • bez przerwy
    Zaznacz tę opcję, jeśli ilość powtórzeń animacji mają być nieograniczona.

Styl elementu

Ta grupa pozwala na określenie stylu dla znacznika. Znajdziesz tutaj trzy pola pozwalające na określenie:

Definicja stylu
W tym polu określasz styl dla elementu umieszczanego w dokumencie. Przycisk obok uruchamia narzedzie edytora stylów umożliwiające stworzenie definicji stylu w przyjazny i wygodny sposób. Klikając tam możesz również modyfikować istniejący styl.

Wybór klasy
W tym polu podajesz identyfikator klasy przypisany znacznikowi. Rozwijana lista umożliwia dostęp do klas zdefiniowanych w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach stylów. Przycisk znajdujący się obok uruchamia narzędzie tworzenia nowej klasy.

Identyfikator elementu
Tutaj podajesz unikalny identyfikator tego elementu w dokumencie. Identyfikatory te mogą być wykorzystywane np. przy wykonywaniu skoków do określonych części strony bądź w skryptach.

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty"

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty" umożliwia otwarcie okna Zdarzenia i inne atrybuty. Okno to umożliwia określenie dodatkowych atrybutów edytowanego znacznika, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych.

Pokrewne tematy

Do góry