Paski narzędzi - Główny pasek

Pasek ten zawiera często używane polecenia służące do obsługi programu.

Nowy dokument
Kliknij, aby utworzyć nowy, pusty dokument. Klikając na strzałkę z prawej, możesz skorzystać z podmenu w celu uruchomienia dodatkowych narzędzi.

Importuj...
Kliknij, aby otworzyć Importer plików.

Otwórz
Kliknij aby otworzyć istniejący dokument. Klikając na strzałkę z prawej, możesz skorzystać z listy ostatnio otwieranych dokumentów.

Zapisz
Kliknij, aby zapisać bieżący dokument.

Drukuj...
Kliknij, aby otworzyć okienko drukowania.

Cofnij
Kliknij, aby cofnąć ostatnią operację w edytorze (domyślny skrót Ctrl+Z).

Ponów
kliknij, aby ponownie wykonać operację cofniętą w edytorze (domyślny skrót Shift+Ctrl+Z).

Wytnij
Kliknij, aby wyciąć zaznaczenie do schowka (domyślny skrót Ctrl+X).

Kopiuj
Kliknij, aby skopiować zaznaczenie do schowka (domyślny skrót Ctrl+C).

Wklej
Kliknij, aby wkleić zawartość schowka (domyślny skrót Ctrl+V).

Panel zasobów z lewej
Podmenu zawierające przełączniki pozwalające na uaktywnienie jednej z zakładek panelu znajdującego się po lewej stronie w głównym oknie programu. Domyślny skrót klawiszowy to F9

Pełny ekran
To polecenie pozwala włączyć lub wyłączyć tryb pełnoekranowy, podczas którego widoczny jest jedynie obszar edycji bądź podglądu, mini pasek oraz menu. Domyślny skrót klawiszowy to Shift+F9.

Panel zasobów z prawej
Podmenu zawierające przełączniki pozwalające na uaktywnienie jednej z zakładek panelu znajdującego się po prawej stronie w głównym oknie programu. Domyślny skrót klawiszowy to Ctrl+F9

Ustawienia programu
Kliknij, aby zmienić bieżące ustawienia programu otwierając okno ustawień programu. Podmenu dostępne po kliknięciu strzałki rozwija menu poleceń dotyczących ustawień (identyczne jak Menu główne / Wyświetl / Ustawienia).

Podgląd dokumentu
Kliknij ten przycisk, aby wykonać podgląd bieżącego dokumentu w domyślnej przeglądarce. Domyślną przeglądarkę możesz określić w Ustawieniach przeglądania.Jeśli klikniesz strzałkę obok przycisku, będziesz mógł wybrać z menu dodatkowe przeglądarki, które definiuje się również we wspomnianym wyżej oknie ustawień. Dzięki temu możesz wywołać podgląd bieżącego dokumentu w innych przeglądarkach niż ta domyślnie wybrana. Menu pod przyciskiem jest identyczne, jak Menu główne / Wyświetl / Podgląd.

Pokrewne tematy

Do góry