Narzędzia - Pływająca ramka

Narzędzie Pływająca ramka służy do szybkiego wstawienia na stronę pływającej ramki, które będzie zawierała inny dokument.

Okno tworzenia Pływającej ramki uruchomisz z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Ramki / Pływająca ramka.

Alternatywnym sposobem uruchomienia narzędzia jest przeciągnięcie dokumentu z listy plików w obręb znacznika <iframe> w umieszczonego w dokumencie otwartym w edytorze.

Nazwa
Podaj nazwę tej ramki. Nazwa ta będzie wykorzystywana np. definiowaniu odnośników, które będą wczytywały dokument do tej ramki.

Zawartość
Podaj ścieżkę do dokumentu, który będzie domyślnie wczytany do tej ramki. Korzystając z listy rozwijanej możesz wybrać jeden z ostatnio wstawianych adresów. Możesz również skorzystać z przycisku obok pola, aby uruchomić otworzyć okno umożliwiające wybór pliku z dysku twardego.

Wyrównanie
Określ wyrównanie tej ramki względem innych elementów strony. Atrybut ten określony jest w specyfikacji HTML jako przestarzały (ang. deprecated) i w celu wyrównania zalecane jest używanie stylów CSS.

Suwaki
Określ, czy paski przewijania mają się pojawić w ramce:

  • Auto - pojawia się, jeśli zajdzie taka potrzeba (dokument nie zmieści się w całości w obszarze ramki)
  • Tak - zawsze będę się pojawiały
  • Nie - nie będą się pojawiały nawet wówczas, gdy dokument nie będzie się mieścił w ramce w całości.

Szerokość, Wysokość
Określ szerokość i wysokość ramki w dokumencie.

Szerokość marginesu, Wysokość marginesu
Określ szerokość i wysokość marginesu oddzielającego zawartość ramki od innych elementów strony.

Obramowanie wokół pływającej ramki
Zaznacz ten przełącznik, jeśli wokól ramki ma się pojawić obramowanie.

Styl elementu

Ta grupa pozwala na określenie stylu dla znacznika. Znajdziesz tutaj trzy pola pozwalające na określenie:

Definicja stylu
W tym polu określasz styl dla elementu umieszczanego w dokumencie. Przycisk obok uruchamia narzedzie edytora stylów umożliwiające stworzenie definicji stylu w przyjazny i wygodny sposób. Klikając tam możesz również modyfikować istniejący styl.

Wybór klasy
W tym polu podajesz identyfikator klasy przypisany znacznikowi. Rozwijana lista umożliwia dostęp do klas zdefiniowanych w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach stylów. Przycisk znajdujący się obok uruchamia narzędzie tworzenia nowej klasy.

Identyfikator elementu
Tutaj podajesz unikalny identyfikator tego elementu w dokumencie. Identyfikatory te mogą być wykorzystywane np. przy wykonywaniu skoków do określonych części strony bądź w skryptach.

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty"

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty" umożliwia otwarcie okna Zdarzenia i inne atrybuty. Okno to umożliwia określenie dodatkowych atrybutów edytowanego znacznika, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych.

Pokrewne tematy

Do góry