Narzędzia - Importer plików

Narzędzie importera pomoże w zaimportowaniu i przekształceniu na strony WWW dokumentów różnego typu, w tym dokumenty obsługiwane przez pakiet Office (np. Word, Excel), dokumenty RTF, pliki baz danych CSV i pliki tekstowe. Za pomocą przyjaznego interfejsu, który prowadzi za rękę przez wszystkie etapy procesu importowania plików, szybko i wygodnie przekształcisz wybrane dokumenty na format zdatny do publikacji w sieci.

Konwerter potrafi nie tylko przekształcić tekst na HTML z zachowaniem formatowania, ale również odczytuje grafiki umieszczone w dokumentach. Bardzo dobrze radzi sobie z tabelami, a cenną zaletą jest również zapisywanie wszystkich oznaczeń formatowania tekstu w postaci arkusza CSS.

Uruchamianie

Importer plików możesz za pomoca polecenia oznaczonego ikoną pokazaną powyżej znajdującego się w Menu głównym / Plik / Import plików, a także za pomocą menu podręcznego listy plików na zakładce Moje serwisy. Narzędzie to można również znaleźć na Głównym pasku narzędzi.

Wybór formatu importowanych dokumentów

Pierwsza plansza pozwala na wybranie formatu plików, które będą przekształcane na dokumenty HTML. Możesz wybrać między:

Uwaga! Możliwość importowania dokumentów Office dotyczy tylko systemów, w których zainstalowany jest pakiet MS Office i dostępne są konwertery Office, z których Pająk korzysta przy importowaniu.

Importowanie plików tekstowych

Importowanie plików tekstowych pozwala na przekształcenie na format HTML plików TXT. Importowanie pozwala zachować układ takiego pliku, przypisać arkusz stylu, czy przekształcić wszystkie adresy zawarte w pliku na klikalne odsyłacze.

Wybór plików do importu

Po wybraniu opcji "pliki tekstowe" na pierwszej planszy i przejściu dalej zobaczysz planszę, gdzie możesz wybrać pliki do importu. Pliki umieszczane są na liście po wybraniu ich za pomocą przycisku oznaczonego plusikiem, który znajduje się obok listy.

Poniżej listy znajduje się kilka opcji:

Importowanie z użyciem <BR>
Zaznacz ten przełącznik jeśli chcesz zaimportować plik tekstowy wstawiając znacznik łamania linii <BR> na końcu każdej linii. W ten sposób uzyskasz podobne formatowanie jak oryginalny dokument tekstowy, jednakże nadmiarowe spacje użyte np. do formatowania odstępów nie zostaną uwzględnione przy odświetlaniu dokumentu.

Importowanie z użyciem <PRE>
Zaznacz ten przełącznik jeśli chcesz zaimportować plik tekstowy wstawiając znacznik preformatowania <PRE> na początku i na końcu dokumentu. W ten sposób uzyskasz identyczne formatowanie jak oryginalny dokument tekstowy.

Zamień adresy URL na klikalne odsyłacze
Zaznacz ten przełącznik jeśli chcesz, aby umieszczone w tekście adresy URL (np. stron WWW czy adresy email) zostały zamienione na odsyłacze, które następnie będzie można klikać.

Wybór domyślnego kodowania znaków narodowych

Na tej zakładce określ standard, w którym zakodowane są znaki narodowe w importowanym dokumencie. UWAGA! Funkcja automatycznego rozpoznawania kodowania obsługuje jedynie standardy CP-1250 oraz ISO-8859-2. W przypadku pozostałych standardów konieczny jest ręczny wybór. Masz do wyboru dwie opcje na tej planszy:

 • Automatycznie rozpoznaj kodowanie
 • Użyj wybranego kodowania

W przypadku wybrania drugiej opcji, wybierz kodowanie z listy.

Lokalizacja po imporcie i style

Kolejna zakładka pozwala na wybranie miejsca, w którym umieszczone zostaną pliki HTML powstałe w skutek przekształcenia importowanych plików na HTML. Za pomocą przycisku obok pola edycyjnego możesz wybrać gdzie będą umieszczone pliki wynikowe. Jeśli zaznaczysz opcję zapisuj pliki w standardzie XHTML, dokumenty zostaną zapisane właśnie w XHTML'u.

Grupa Styl dokumentu pozwala na określenie stylów przypisywanych do wynikowego dokumentu HTML. Możesz wybrać przypisanie stylu bezpośredniego lub wskazać arkusz stylów, który będzie używany.

W przypadku wybrania opcji Przypisz styl masz dostęp do dwóch pól edycyjnych, w których możesz określić styl dla tekstu oraz styl dla odsyłaczy. W obu przypadkach edycja stylu odbywa się za pomocą okienka edytora stylów.

Jeśli wybierzesz opcję Wybierz arkusz stylu będziesz mógł wskazać na dysku arkusz stylu, który chcesz wykorzystać w wynikowych plikach HTML. Dodatkowo możesz zaznaczyć opcję Kopiuj arkusz razem z dokumentem jeśli chcesz, aby wskazany niżej arkusz stylów został skopiowany wraz z wynikowym dokumentem. Jeśli nie zaznaczysz tego przełącznika, wybrany arkusz stylu zostanie włączony do treści dokumentu.

Wykonanie importu

Ostatnia zakładka to również ostatni krok. Możesz teraz wcisnąć przycisk "Zakończ", aby rozpocząć działanie funkcji importującej. Podczas importowania wyświetlany jest wskaźnik postępu. Zaznaczając opcję Otwórz zaimportowane dokumenty w edytorze możesz spowodować, że po zakończeniu procesu importowania, wszystkie przekształcone dokumenty zostały otwarte do edycji w edytorze Pająka.

Importowanie plików baz danych CSV

Importowanie plików baz danych CSV pozwala na przekształcenie na format HTML tabel baz danych. Pliki CSV to tekstowy format tabel, a większość programów bazodanowych czy arkuszy kalkulacyjnych pozwala na zapisanie tabeli czy arkusza w takim formacie. Zatem jeśli chcesz np. przekształcić dokument Excel'a na format HTML, zapisz go jako CSV, a następnie skorzystaj z tej opcji. Możesz też skorzystać z funkcji importowania dokumentów Office. Importowanie pozwala dodatkowo przypisać arkusz stylu, czy przekształcić wszystkie adresy zawarte w pliku na klikalne odsyłacze.

Wybór plików do importu

Po wybraniu opcji "bazy danych CSV" na pierwszej planszy i przejściu dalej zobaczysz planszę, gdzie możesz wybrać pliki do importu. Pliki umieszczane są na liście po wybraniu ich za pomocą przycisku oznaczonego plusikiem, który znajduje się obok listy.

Poniżej listy znajdują się dwie rozdzielne grupy ustawień. Pierwsza z nich pozwala wskazać programowi w jaki sposób rozpoznawać kolumny w tabeli. Możesz tutaj wybrać jeden z następujących separatorów:

 • nowa linia jako komórka i wiersz
 • przecinek
 • średnik
 • tabulator
 • spacja
 • znak (sam określasz znak)

Zamień adresy URL na klikalne odsyłacze
Zaznacz ten przełącznik jeśli chcesz, aby umieszczone w tekście adresy URL (np. stron WWW czy adresy email) zostały zamienione na odsyłacze, które następnie będzie można klikać.

Druga grupa pozwala zdefiniować kolumnę i wiersz nagłówkowy, które będą specjalnie wyróżnione. Po prostu zaznacz odpowiednie przełączniki wskazujące, że pierwsza kolumna, czy wiersz są nagłówkami. W tej grupie znajdziesz również przycisk pozwalający na uruchomienie edytora znacznika <TABLE>, bowiem plik CSV po imporcie umieszczany jest w tabelce.

Wybór domyślnego kodowania znaków narodowych

Na tej zakładce określ standard, w którym zakodowane są znaki narodowe w importowanym dokumencie. UWAGA! Funkcja automatycznego rozpoznawania kodowania obsługuje jedynie standardy CP-1250 oraz ISO-8859-2. W przypadku pozostałych standardów konieczny jest ręczny wybór. Masz do wyboru dwie opcje na tej planszy:

 • Automatycznie rozpoznaj kodowanie
 • Użyj wybranego kodowania

W przypadku wybrania drugiej opcji, wybierz kodowanie z listy.

Lokalizacja po imporcie i style

Kolejna zakładka pozwala na wybranie miejsca, w którym umieszczone zostaną pliki HTML powstałe w skutek przekształcenia importowanych plików na HTML. Jeśli zaznaczysz opcję zapisuj pliki w standardzie XHTML, dokumenty zostaną zapisane właśnie w XHTML'u. Za pomocą przycisku obok pola edycyjnego możesz wybrać gdzie będą umieszczone pliki wynikowe.

Grupa Styl dokumentu pozwala na określenie stylów przypisywanych do wynikowego dokumentu HTML. Możesz wybrać przypisanie stylu bezpośredniego lub wskazać arkusz stylów, który będzie używany.

W przypadku wybrania opcji Przypisz styl masz dostęp do dwóch pól edycyjnych, w których możesz określić styl dla tekstu oraz styl dla odsyłaczy. W obu przypadkach edycja stylu odbywa się za pomocą okienka edytora stylów.

Jeśli wybierzesz opcję Wybierz arkusz stylu będziesz mógł wskazać na dysku arkusz stylu, który chcesz wykorzystać w wynikowych plikach HTML. Dodatkowo możesz zaznaczyć opcję Kopiuj arkusz razem z dokumentem jeśli chcesz, aby wskazany niżej arkusz stylów został skopiowany wraz z wynikowym dokumentem. Jeśli nie zaznaczysz tego przełącznika, wybrany arkusz stylu zostanie włączony do treści dokumentu.

Wykonanie importu

Ostatnia zakładka to również ostatni krok. Możesz teraz wcisnąć przycisk "Zakończ", aby rozpocząć działanie funkcji importującej. Podczas importowania wyświetlany jest wskaźnik postępu. Zaznaczając opcję Otwórz zaimportowane dokumenty w edytorze możesz spowodować, że po zakończeniu procesu importowania, wszystkie przekształcone dokumenty zostały otwarte do edycji w edytorze Pająka.

Importowanie plików RTF (Rich Text Format)

Importowanie plików RTF pozwala na przekształcenie na format HTML plików w formacie Rich Text Format. Pliki RTF to format plików dokumentów, w którym większość edytorów tekstu potrafi zapisywać swoje dokumenty. Zatem jeśli chcesz np. przekształcić dokument Word'a na format HTML, zapisz go jako RTF, a następnie skorzystaj z tej opcji. Możesz też skorzystać z funkcji importowania dokumentów Office. Importowanie pozwala dodatkowo przypisać styl oraz zaimportować obrazki czy tabele umieszczone w pliku RTF.

Wybór plików do importu

Po wybraniu opcji "RTF (Rich Text Format)" na pierwszej planszy i przejściu dalej zobaczysz planszę, gdzie możesz wybrać pliki do importu. Pliki umieszczane są na liście po wybraniu ich za pomocą przycisku oznaczonego plusikiem, który znajduje się obok listy.

Wybór domyślnego kodowania znaków narodowych

Na tej zakładce określ standard, w którym zakodowane są znaki narodowe w importowanym dokumencie. UWAGA! Funkcja automatycznego rozpoznawania kodowania obsługuje jedynie standardy CP-1250 oraz ISO-8859-2. W przypadku pozostałych standardów konieczny jest ręczny wybór. Masz do wyboru dwie opcje na tej planszy:

 • Automatycznie rozpoznaj kodowanie
 • Użyj wybranego kodowania

W przypadku wybrania drugiej opcji, wybierz kodowanie z listy.

Lokalizacja po imporcie i style

Kolejna zakładka pozwala na wybranie miejsca, w którym umieszczone zostaną pliki HTML powstałe w skutek przekształcenia importowanych plików na HTML. Za pomocą przycisku obok pola edycyjnego możesz wybrać gdzie będą umieszczone pliki wynikowe.

Dodatkowo możesz zaznaczyć dwie opcje wspływające na sposób umieszczania wynikowych plików HTML na dysku:

Każdy dokument i jego pliki w nowym podfolderze
Zaznaczając ten przełącznik spowodujesz, że wszystkie pliki składowe każdego dokumentu zostaną umieszczone w osobnym folderze, który zostanie utworzony jako podfolder wybranego powyżej folderu docelowego. Zaznaczenie tego przełącznika przydaje się w wypadku, gdy importowanego dokumenty są złożone i zawierają grafiki oraz style, które będą zapisane w osobnym pliku CSS.

Powiązane grafiki zapisz w podfolderze
Zaznacz ten przełącznik, aby program zapisał wszystkie osadzone w importowanym dokumencie obrazy do osobnego folderu. Nazwę folderu możesz wybrać obok.

Grupa Styl dokumentu pozwala na określenie stylów przypisywanych do wynikowego dokumentu HTML. Możesz wybrać następujące opcje:

Nie używaj stylów
Zaznacz ten przełącznik jeśli chcesz, aby dokument, który powstanie w wyniku importowania, nie zawierał odniesień do definicji stylów CSS, a jedynie proste formatowania za pomocą znaczników HTML.

Zapisz arkusz stylów włączając do dokumentu
Zaznacz ten przełącznik jeśli chcesz, aby dokument, który powstanie w wyniku importowania, był sformatowany przy użyciu arkuszy stylów. Style zostaną zadeklarowane wewnątrz importowanego dokumentu.

Zapisz arkusz stylów w osobnym pliku
Zaznacz ten przełącznik jeśli chcesz, aby dokument, który powstanie w wyniku importowania, był sformatowany przy użyciu arkuszy stylów. Style zostaną zapisane w osobnym pliku arkusza CSS, który zostanie skopiowany do tego samego folderu co zaimportowany dokument. Zaimportowany dokument zostanie powiązany z utworzonym arkuszem CSS.

Dołącz wybrany arkusz
Wybierając ten przełacznik będziesz miał możliwość wskazania pliku arkusza stylów, który będzie zapisany obok zaimportowanego niego.

Wykonanie importu

Ostatnia zakładka to również ostatni krok. Możesz teraz wcisnąć przycisk "Zakończ", aby rozpocząć działanie funkcji importującej. Podczas importowania wyświetlany jest wskaźnik postępu. Zaznaczając opcję Otwórz zaimportowane dokumenty w edytorze możesz spowodować, że po zakończeniu procesu importowania, wszystkie przekształcone dokumenty zostały otwarte do edycji w edytorze Pająka.

Importowanie dokumentów pakietu MS Office

Importowanie dokumentów pakietu Office pozwala na przekształcenie na format HTML plików obsługiwanych przez pakiet MS Office (np. Word czy Excel). Opcja ta wymaga zainstalowanego dowolnego programu wchodzącego w skład pakietu MS Office, który udostępni tzw. konwertery office (ang. office converters). Dzięki tej funkcji możliwy jest import do HTML dokumentów obsługiwanych przez pakiet Office, np. arkuszy MS . Importowanie pozwala dodatkowo przypisać styl oraz zaimportować obrazki czy tabele umieszczone w plikach pakietu Office.

Wybór plików do importu

Po wybraniu opcji "dokumenty obsługiwane przez pakiet Office" na pierwszej planszy i przejściu dalej zobaczysz planszę, gdzie możesz wybrać pliki do importu. Pliki umieszczane są na liście po wybraniu ich za pomocą przycisku oznaczonego plusikiem, który znajduje się obok listy.

Uwaga! W przypadku importowania dokumentów pakietu Office przy dodawaniu plików konieczne jest wskazanie właściwego typu pliku w okienku wyboru pliku - lista rozwijana "Pliki typu "na dole okienka. Jeśli wybierzesz niewłaściwy typ (konwerter) dla dodawanego pliku, konwersja nie będzie mogła być przeprowadzona.

Wybór domyślnego kodowania znaków narodowych

Na tej zakładce określ standard, w którym zakodowane są znaki narodowe w importowanym dokumencie. UWAGA! Funkcja automatycznego rozpoznawania kodowania obsługuje jedynie standardy CP-1250 oraz ISO-8859-2. W przypadku pozostałych standardów konieczny jest ręczny wybór. Masz do wyboru dwie opcje na tej planszy:

 • Automatycznie rozpoznaj kodowanie
 • Użyj wybranego kodowania

W przypadku wybrania drugiej opcji, wybierz kodowanie z listy.

Lokalizacja po imporcie i style

Kolejna zakładka pozwala na wybranie miejsca, w którym umieszczone zostaną pliki HTML powstałe w skutek przekształcenia importowanych plików na HTML. Za pomocą przycisku obok pola edycyjnego możesz wybrać gdzie będą umieszczone pliki wynikowe.

Dodatkowo możesz zaznaczyć dwie opcje wspływające na sposób umieszczania wynikowych plików HTML na dysku:

Każdy dokument i jego pliki w nowym podfolderze
Zaznaczając ten przełącznik spowodujesz, że wszystkie pliki składowe każdego dokumentu zostaną umieszczone w osobnym folderze, który zostanie utworzony jako podfolder wybranego powyżej folderu docelowego. Zaznaczenie tego przełącznika przydaje się w wypadku, gdy importowanego dokumenty są złożone i zawierają grafiki oraz style, które będą zapisane w osobnym pliku CSS.

Powiązane grafiki zapisz w podfolderze
Zaznacz ten przełącznik, aby program zapisał wszystkie osadzone w importowanym dokumencie obrazy do osobnego folderu. Nazwę folderu możesz wybrać obok.

Grupa Styl dokumentu pozwala na określenie stylów przypisywanych do wynikowego dokumentu HTML. Możesz wybrać następujące opcje:

Nie używaj stylów
Zaznacz ten przełącznik jeśli chcesz, aby dokument, który powstanie w wyniku importowania, nie zawierał odniesień do definicji stylów CSS, a jedynie proste formatowania za pomocą znaczników HTML.

Zapisz arkusz stylów włączając do dokumentu
Zaznacz ten przełącznik jeśli chcesz, aby dokument, który powstanie w wyniku importowania, był sformatowany przy użyciu arkuszy stylów. Style zostaną zadeklarowane wewnątrz importowanego dokumentu.

Zapisz arkusz stylów w osobnym pliku
Zaznacz ten przełącznik jeśli chcesz, aby dokument, który powstanie w wyniku importowania, był sformatowany przy użyciu arkuszy stylów. Style zostaną zapisane w osobnym pliku arkusza CSS, który zostanie skopiowany do tego samego folderu co zaimportowany dokument. Zaimportowany dokument zostanie powiązany z utworzonym arkuszem CSS.

Dołącz wybrany arkusz
Wybierając ten przełacznik będziesz miał możliwość wskazania pliku arkusza stylów, który będzie zapisany obok zaimportowanego niego.

Wykonanie importu

Ostatnia zakładka to również ostatni krok. Możesz teraz wcisnąć przycisk "Zakończ", aby rozpocząć działanie funkcji importującej. Podczas importowania wyświetlany jest wskaźnik postępu. Zaznaczając opcję Otwórz zaimportowane dokumenty w edytorze możesz spowodować, że po zakończeniu procesu importowania, wszystkie przekształcone dokumenty zostały otwarte do edycji w edytorze Pająka.

Pokrewne tematy

Do góry