Narzędzia - Edytor znacznika TABLE

To narzędzie służy do określania atrybutów znacznika tabeli. Po wypełnieniu wybranych pól i zaznaczeniu odpowiednich opcji do dokumentu wstawiony zostanie znacznik otwierający tabelę w postaci <TABLE></TABLE>. Dodatkowo pierwszy z wstawionych znaczników uzupełniony będzie o listę zdefiniowanych atrybutów.

Okno Edytora znacznika TABLE uruchomisz z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Tabele / Edytor znacznika <table>, a także z paska narzędzi Tabele i formularze.

Ustawienia znacznika TABLE

Szerokość tabeli
Wybierz wartość, która będzie szerokością tabeli. Jeśli zaznaczysz poniższy przełącznik, podawany rozmiar będzie wstawiony w postaci procentowej.

Rozmiar podawany w procentach
Jeśli zaznaczysz ten przełącznik, podawany powyżej rozmiar będzie wstawiony w postaci procentowej.

Wysokość tabeli
Wybierz wartość, która będzie wysokością tabeli. Jeśli zaznaczysz poniższy przełącznik, podawany rozmiar będzie wstawiony w postaci procentowej.

Rozmiar podawany w procentach
Jeśli zaznaczysz ten przełącznik, podawany powyżej rozmiar będzie wstawiony w postaci procentowej.

Odstęp między komórkami
W tym miejscu możesz wprowadzić wartość oznaczającą odstęp między komórkami tabeli.

Margines wewnętrzny komórki
W tym miejscu możesz wprowadzić wartość oznaczającą szerokość marginesu wewnętrznego komórki.

Obramowanie wokół tabeli
Wprowadź tutaj wartość określającą grubość obramowania tabeli.

Rodzaj obramowania zewnętrznego
Wybierz wartość określającą, które części obramowania mają być widoczne.

Obramowanie pomiędzy komórkami
Wybierz wartość określającą, które części ramek pomiędzy komórkami mają być widoczne.

Streszczenie zawartości tabeli
Możesz tutaj wpisać krótką informację dotyczącą treści przedstawianej przez tabelę.

Styl elementu

Ta grupa pozwala na określenie stylu dla znacznika. Znajdziesz tutaj trzy pola pozwalające na określenie:

Definicja stylu
W tym polu określasz styl dla elementu umieszczanego w dokumencie. Przycisk obok uruchamia narzedzie edytora stylów umożliwiające stworzenie definicji stylu w przyjazny i wygodny sposób. Klikając tam możesz również modyfikować istniejący styl.

Wybór klasy
W tym polu podajesz identyfikator klasy przypisany znacznikowi. Rozwijana lista umożliwia dostęp do klas zdefiniowanych w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach stylów. Przycisk znajdujący się obok uruchamia narzędzie tworzenia nowej klasy.

Identyfikator elementu
Tutaj podajesz unikalny identyfikator tego elementu w dokumencie. Identyfikatory te mogą być wykorzystywane np. przy wykonywaniu skoków do określonych części strony bądź w skryptach.

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty"

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty" umożliwia otwarcie okna Zdarzenia i inne atrybuty. Okno to umożliwia określenie dodatkowych atrybutów edytowanego znacznika, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych.

Wskazówka

Jeżeli chcesz szybko utworzyć tabelę, a nie znasz się za bardzo na języku HTML, możesz posłużyć się narzędziem Bardzo szybka tabelka, za pomocą którego zrobisz to łatwo i przyjemnie. Bardziej rozbudowane tabele możesz budować za pomocą edytora tabel.

Pokrewne tematy

Do góry