Narzędzia - Bardzo szybka tabelka

Narzędzie to służy do szybkiego tworzenia tabel o zadanych wymiarach. Za pomocą siatki zajmującej większą część powierzchni tego okna można ustawić wymiary tabeli. Bieżąca wielkość tabeli jest pokazywana w prawym dolnym rogu.

Okno Bardzo szybkiej tabelki uruchomisz z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Tabele / Bardzo szybka tabela, a także z paska narzędzi Tabele i formularze. Domyślny skrót wywołujący to okno to Shift+Ctrl+T.

Pomiędzy suwakami na dole znajduje się przycisk pokazany obok uruchamia narzędzie Edytora znacznika TABLE, które umożliwia zmianę własności tabeli, a konkretnie znacznika <table>.

Pokrewne tematy

Do góry