Menu główne - Narzędzia / Tabele

Menu zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do wstawiania i edycji tabel.

Edytor tabel
Kliknij, aby uruchomić edytor tabel (domyślny skrót Ctrl+T).

Bardzo szybka tabela
Kliknij, aby w bardzo szybki sposób utworzyć nową tabelę.

Szkielet tabeli
Kliknij, aby otworzyć Kreatora tabeli, który poprowadzi Cię przez proces tworzenia nowej tabeli.

Edytor znacznika <TABLE>
Kliknij, aby uruchomić edytor znacznika <TABLE>.

Opis tabeli
Kliknij, aby wstawić opis tabeli <CAPTION>;

Wiersz tabeli
Kliknij, aby wstawić wiersz tabeli <TR>.

Komórka tabeli
Kliknij, aby wstawić komórkę tabeli <TD>.

Pokrewne tematy

Do góry