Edytor - tryb edycji wizualnej

Tryb edycji wizualnej w znacznym stopniu ułatwia pracę nas stroną. Jest on przydatny przede wszystkim dla początkujących webmasterów, którzy nie mają jeszcze dość doświadczenia w tworzeniu stron www bezpośrednio w języku HTML w trybie edycji kodu źródłowego).

Aby przełączyć edytor z trybu edycji kodu na tryb wizualny użyj polecenia "Edytor wizualny" w menu podręcznym edytora edycji kodu (ikona polecenia pokazana obok), bądź na mini pasku narzędzi (miniaturka ikony pokazanej obok)

W trybie edycji wizualnej można edytować jedynie dokumenty HTML.

Ograniczenia trybu edycji wizualnej

Większość narzędzi służących do wstawiania znaczników działa identycznie, jak w trybie edycji kodu źródłowego. Nie działają natomiast niektóre narzędzia służące do obsługi edytora.

Do najważniejszych narzędzi i własności, które są nieaktywne w trybie wizualnym należą:

Praca w trybie wizualnym

Tworząc stronę w trybie wizualnym od razu widzisz, jak ona będzie wyglądała. Dzięki temu łatwiej jest rozmieścić elementy strony w taki sposób, w jaki później będą wyświetlane w przeglądarce.

Ikony znaczników
W celu łatwiejszego odnalezienia na stronie znaczników formatowania akapitu (<P>, <DIV>, <BR>,<SPAN>, a także dla komentarzy), w oknie edytora, w miejscu gdzie w kodzie wstawiony jest znacznik umieszczony będzie jego symbol.

Tworzenie i formatowanie tabeli
Ramki tabeli i jej komórek oznaczone są w edytorze za pomocą szarych linii. Po kliknięciu w ramkę tabeli, możesz zmienić jej wymiar przeciągając ją w odpowiednie miejsce.

Wstawianie obrazków
Aby wstawić obrazek na stronę, użyj narzędzia Wstawianie grafiki. Możesz tez dwukliknąć nazwę pliku obrazka na liście plików w zakładce Moje serwisy(narzędzie do wstawiania grafiki uruchomi się automatycznie). Możesz tez skorzystać ze skrótu klawiszowego (standardowoShift+Ctrl+I). Nie jest obsługiwane natomiast przeciąganie obrazków do dokumentu.

Ustawienia edycji wizualnej

Aby kod utworzony podczas pracy w trybie wizualnym można było łatwo edytować, podczas przełączania do trybu edycji kodu może on zostać sformatowany za pomocą narzędzi formatowania kodu. W oknie Ustawień programu możesz wybrać schemat formatowania HTML, jaki ma zostać zastosowany. W tym samym oknie możesz ustawić inne opcje trybu wizualnego

Do góry