ŚCIĄGNIJ Z MICROSOFT STOREŚCIĄGNIJ OD NAS
Wersja 6.0.1.0 z 18.11.2021
md5: 41a49f764e8237636f0b2625e0b31213

Pająk V6

Strony i aplikacje

Twórz strony WWW

Twórz strony internetowe w HTML i CSS. Kilkadziesiąt szablonów. Strony responsywne i mobilne.

Rozwijaj aplikacje

Programuj aplikacje mobilne dla Android i iOS w JavaScript, Cordova, React i Electron.

Backend

Rozwijaj aplikacje serwerowe w Node.js, PHP i mySQL. Testuj i publikuj przez FTP, WebDAV oraz Git/SVN.

Programuj

Programuj w Python, C/C++ czy Pascalu. Wygodne schematy kolorowania, kontrola wersji, uruchamianie.

Pająk to wszechstronny program do tworzenia stron i aplikacji internetowych, który ułatwia tworzenie responsywnych stron www, aplikacji mobilnych dla Android i iOS (Cordova, React Native, Electron) oraz webowych, a także programów działających na serwerze. Z powodzeniem można go również wykorzystywać do programowania w najróżniejszych językach programowania.

Pająk zawiera kilkadziesiąt narzędzi usprawniających tworzenie rozbudowanych projektów oraz liczne ułatwienia pozwalające na szybką i wydajną pracę zarówno nad prostymi stronami w HTML i CSS jak i aplikacjami tworzonymi w PHP, mySQL, JavaScript, a także na ich testowanie i publikację. Wbudowany terminal ułatwia również codzienne zadania związane z zarządzaniem pakietami npm, korzystaniem z Node.js czy kompilacją i uruchamianiem aplikacji na urządzeniach i symulatorach.

PHP Angular Python NodeJS React NPM

W program, oprócz funkcji związanych z tworzeniem stron i aplikacji, wbudowaliśmy moduł bezpiecznej publikacji FTP i WebDAV, liczne szablony gotowych stron opartych o popularne biblioteki jak Bootstrap, Foundation Semantic-UI, Tailwind i inne. W programie znajdziesz narzędzia do kompresji i formatowania kodu, sprawdzania składni, pisowni i odsyłaczy, generatory bardziej skomplikowanych struktur oraz rozbudowaną i wygodną pomoc elektroniczną do programu wraz z wygodną w korzystaniu dokumentacją do nauki programowania, tworzenia stron, czy specyfikacjami bibliotek. Pobierz teraz i sprawdź samodzielnie!

 

Kompletne narzędzie developera

Pająk zawiera kilkadziesiąt narzędzi ułatwiających tworzenie rozbudowanych i responsywnych stron internetowych (frontend), aplikacji mobilnych i serwerowych (backend) oraz liczne ułatwienia pozwalające na szybką i wydajną pracę nad zarówno kodem HTML i CSS, jak i aplikacjami tworzonymi w PHP, JavaScript, a także na ich publikację.
Pająk - Kompletne narzędzie developera
Responsywne strony WWW Bootstrap Tailwind i inne

Responsywne strony www

Twórz nowoczesne strony internetowe, które wyglądają dobrze na wielu urządzeniach i są responsywne, czyli dostosowują się do różnych ekranów. Możesz od razu sprawdzać, jak będą się prezentować na różnych urządzniach. Korzystaj z gotowych szablonów galerii, bloga, formularzy, itd.

Aplikacje mobilne i dla komputerów

Dzięki kreatorowi aplikacji mobilnych możesz łatwo tworzyć programy działające na komórkach, tabletach czy komputerach. Znając HTML i JavaScript możesz stać się developerem aplikacji i publikować w sklepie Google Play dla Android czy Apple Appstore na iOS tworząc aplikacje przy użyciu Cordova, React Native czy Electron.
Twórz aplikacje mobilne dla Android, iOS w Cordova, React Native i Electron
Wsparcie dla bibliotek Frontend Boostrap Semantic Tailwind

Wsparcie dla bibliotek frontend

Wykorzystaj nowoczesne biblioteki frontend do tworzenia pięknych, responsywnych projektów internetowych oraz aplikacji. Bootstrap, Tailwind, Foundation, Bulma, PureCSS, Semantic-UI i inne oferują gotowe komponenty stron, jak przyciski, siatki, style CSS.

Świetny edytor kodu

Pająk zawiera edytor kodu z wieloma, różnorodnymi schematami kolorowania, podpowiedziami i automatycznym uzupełnianiem kodu, a także pomocą kontekstową (np. do funkcji PHP, własności CSS czy znaczników HTML). Pozwala na wygodną pracę w trybie ciemnym lub jasnym.
Edytor kodu z podpowiedziami do znaczników i funkcji HTML, JavaScript, PHP, CSS
Publikowanie stron i aplikacji przez FTP, WebDAV oraz Git/CVS

Publikacja FTP, WebDAV i kontrola wersji Git/SVN

W Pająku możesz szybko publikować swoje strony na serwerach FTP i WebDAV korzystając z bezpiecznych połączeń. Możesz edytować pliki otwierając je bezpośrednio z serwera, a także przesyłać lub synchronizować całe katalogi. Po zainstalowaniu Tortoise można również wygodnie korzystać z systemów kontroli wersji GIT, SVN lub CVS.

Terminal do pracy z linią komend, pakietami npm i Node.js

Nowoczesny frontend wymaga pracy z terminalem. Teraz jest on zawsze pod ręką, gdyż jest wbudowany w Pająka. Możesz więc zarządzać pakietami npm, uruchamiać kompilacje, testować aplikacjie Node.js oraz bez wychodzenia z Pająka wykonywać codzienne czynności wygodnie i szybko.
Terminal linia komend do zarządzania NPM, uruchamiania Node.js i kompilacji
Zdalne zarządzanie bazami danych mySQL

Zarządzanie bazami danych mySQL

Pająk posiada wbudowany moduł obsługi baz danych mySQL. Bazy można przeglądać w specjalnym nawigatorze, zarządzać tabelami oraz oczywiście modyfikować dane. W programie znajduje się łatwy w obsłudze kreator zapytań oraz import i eksport danych z bazy.

Rozbudowana dokumentacja HTML, PHP, JavaScript, CSS i kursy

W Pająku dostępna jest też pod ręką przebogata dokumentacja. Wśród niej nie tylko obszerna pomoc do programu, ale również liczne poradniki i kursy np. tworzenia stron WWW, CSS, PHP, JavaScript, specyfikacje i dokumenty techniczne dla bibliotek Javascript, PHP, i wielu innych.
Pająk - dokumentacja, kursy CSS, specyfikacja PHP, HTML, Javascript
ŚCIĄGNIJ Z MICROSOFT STOREŚCIĄGNIJ OD NAS
Wersja 6.0.1.0 z 18.11.2021
md5: 41a49f764e8237636f0b2625e0b31213

Poniżej znajduje się lista najważniejszych funkcji programu Pająk V6. Poszczególne funkcje są pogrupowane. Zachęcamy do pobrania programu i samodzielnej oceny jego funkcjonalności.

wsparcie dla języków znacznikowych

 • pełne wsparcie dla HTML
 • tworzenie responsywnych stron WWW
 • wsparcie dla innych języków znacznikowych, np. XHTML, XML, SMIL, SVG, RSS, MATHML, WLM, itd.
 • inspektor dokumentów HTML
 • inspektor dokumentów dla innych języków znacznikowych
 • autouzupełnianie znaczników podczas tworzenia HTML
 • autouzupełnianie podczas tworzenia w innych językach znacznikowych
 • dynamiczne podpowiedzi dla znaczników HTML
 • dynamiczne podpowiedzi w innych językach znacznikowych
 • kontekstowa pomoc dla znaczników HTML pod CTRL+F1 (możliwość wyboru między W3C, Mozilla a W3Schools
 • dołączona dokumentacja dla HTML
 • kurs tworzenia stron w HTML
 • weryfikacja składni HTML
 • weryfikacja składni w innych językach znacznikowych
 • skategoryzowany nawigator dokumentów HTML
 • skategoryzowany nawigator dokumentów w innych językach znacznikowych
 • nawigator struktury dokumentów w dowolnym języku
 • dynamiczny podgląd lokalnych dokumentów HTML
 • dynamiczny podgląd lokalnych dokumentów w innych językach znacznikowych
 • dynamiczny podgląd zdalnie edytowanych dokumentów
 • wbudowany podgląd lokalnych dokumentów HTML
 • wbudowany podgląd lokalnych dokumentów w innych językach znacznikowych
 • wbudowany podgląd zdalnie edytowanych dokumentów
 • kolorowanie składni dokumentów HTML
 • kolorowanie składni dokumentów w innych językach znacznikowych
 • edycja w trybie graficznym WYSIWYG
 • formatowanie kodu dokumentów znacznikowych
 • edytor html z ciemnymi i jasnym schematami kolorowania
 • liczne kreatory znaczników
 • obsługa dodatkowych atrybutów i zdarzeń znaczników w okienkach narzędziowych
 • import dokumentów do formatu HTML, np. RTF, Excell, TXT
 • eksport kodu HTML do postaci dokumentów RTF i HTML z kolorowaniem
 • możliwość wstawiania znaczników z okienek w różnych formatach (np. z formatowaniem dla PHP, Javascript itp)
 • możliwość modyfikacji i rozszerzania definicji języków znacznikowych
 • możliwość obsługi dowolnego języka znacznikowego w oparciu o DTD
 • kreator transformacji XSLT (XML/XSL)
 • kilkadziesiąt szablonów opartych o popularne biblioteki Bootstrap, Tailwind, Semantic-UI, PureCSS, Foundation, Bulma

wsparcie dla arkuszy stylów CSS

 • obsługa CSS 1.0, 2.0, 2.1, 3.0, Mobile Profile, TVProfile
 • kolorowanie składni CSS w dokumentach HTML
 • kolorowanie składni CSS w dowolnych dokumentach
 • dynamiczny kod dla CSS
 • dynamiczne podpowiedzi dla CSS
 • pomoc kontekstowa dla CSS pod CTRL+F1
 • nawigator po strukturze dokumentów CSS
 • inspektor arkuszy css z możliwością wygodnej modyfikacji każdego selektora i własności oraz podglądem definicji
 • formatowanie dokumentów CSS (przejrzyste, skrócone)
 • weryfikacja poprawności składni CSS
 • weryfikacja zgodności arkuszy CSS ze specyfikacjami CSS Level 1, CSS Level 2, CSS Level 3, CSS Mobile Profile 1.0, CSS TV Profile 1.0
 • weryfikacja zgodności arkuszy CSS z przeglądarkami
 • definiowanie stylów elementów z poziomu okienek narzędziowych
 • podgląd arkusza CSS z domyślnym formatowaniem wyświetlania definicji
 • podgląd arkusza CSS za pomocą dowolnego innego dokumentu
 • możliwość modyfikacji i rozszerzania definicji obsługiwanych standardów CSS
 • wirtualne dołączanie arkuszy CSS do dokumentów i projektów dające dostęp do klas definiowanych poza edytowanym dokumentem
 • rozbudowany kreator selektora CSS
 • dostępność definicji CSS z dowolnego narzędzia edytorów znaczników
 • ułatwiona nawigacja pomiędzy selektorami i zaznaczanie selektorów

wsparcie dla JavaScript i VBScript

 • schemat kolorowania DHTML obsługujący JavaScript i VBScript
 • różne dodatkowe schematy kolorowania dla dokumentów z JS i VBS
 • obsługa zdarzeń JS i VBS w dynamicznym kodzie dla HTML
 • obsługa dodatkowych zdarzeń JS i VBS w oknach narzędzi
 • dynamiczny kod JavaScript i VBScript
 • dynamiczne podpowiedzi dla funkcji JavaScript i VBScript
 • zakładka Języki Programowania z drzewem obiektów i metod JS i VBS
 • nawigator dokumentów zawierających skrypty JavaScript i VBScript
 • gotowe szablony kodu JavaScript i VBScript
 • podgląd działania skryptów za pomocą innych dokumentów
 • możliwość modyfikacji i rozszerzania definicji obsługiwanych języków
 • wsparcie dla obiektów Node.JS oraz ASP
 • formatowanie kodu JavaScript
 • formatowanie kodu JavaScript
 • obsługa pakietów Node.js i NPM
 • dołączony kurs JavaScript, Angular, jQuery, ReactJS, Vue.js, Node.js

wsparcie dla języków skryptowych PHP i ASP

 • dynamiczny kod PHP z obsługą deklaracji z dokumentów include
 • dynamiczne podpowiedzi dla PHP
 • kontekstowa pomoc dla PHP
 • dołączony kurs i specyfikacja dla PHP
 • nawigator funkcji PHP wraz ze zdefiniowanymi w plikach include
 • wbudowany podgląd PHP za pomocą serwerów przy użyciu mapowań (także z parametrami)
 • dynamiczny podgląd PHP za pomocą lokalnego lub zdalnego serwera
 • wiele rodzajów schematów kolorowania składni PHP
 • formatowanie kodu PHP
 • możliwość wstawiania kodu znaczników z okienek w formacie PHP
 • uzupełnianie i wstawianie znaczników w formacie zgodnym z PHP
 • możliwość modyfikacji i rozszerzania wbudowanej definicji PHP
 • zakładka Języki Programowania z drzewem funkcji i stałych PHP
 • szablony kodu PHP
 • wirtualne dołączanie plików include dające dostęp w dynamicznym kodzie PHP do funkcji zadeklarowanych poza bieżącym dokumentem
 • nawigator struktury ASP dla języków skryptowych używanych w ASP
 • kolorowanie składni ASP
 • zakładka Języki Programowania z elementami dostępnymi w ASP

wsparcie dla baz danych SQL

 • inspektor MySQL
 • wbudowana przeglądarka i centrum zarządzania bazami MySQL
 • wysyłanie zapytań do bazy MySQL również bezpośrednio z edytora
 • kreator zapytań SQL
 • eksport danych z bazy MySQL do HTML, XML, CSV, RTF, Excell, SQL
 • kolorowanie składni SQL, mySQL, PostgreSQL, FoxPro

tworzenie aplikacji mobilnych i desktopowych

 • narzędzie do tworzenia aplikacji na urządzenia przenośne Android, iOS i komputery Windows, MacOS, Linux
 • kreator tworzenia aplikacji React Native, Cordova oraz Electron
 • terminal wbudowany w program ułatwiający kompilację, zarządzanie pakietami oraz testowanie na symulatorach i urządzeniach

wsparcie dla HTML Help

 • tworzenie HTML Help na bazie całych folderów
 • edycja projektów HTML Help
 • edycja spisu treści
 • edycja skorowidza
 • kompilacja HTML Help bezpośrednio z programu
 • podgląd skompilowanego projektu HTML Help z programu
 • łatwe tworzenie HTML Help z wykorzystaniem wszystkich narzędzi HTML wbudowanych w program
 • pełne wsparcie dla HTML Help 1.1

zarządzanie projektami

 • tworzenie i zarządzanie wieloma kompleksowymi projektami
 • projekt może być projektem HTML Help
 • przypisywanie notatek i zadań do wykonania do projektów
 • wsparcie dla kontroli wersji CVS, SVN i GIT poprzez narzędzie Tortoise
 • synchronizacja projektu lokalnego ze zdalnym i vice wersa
 • archiwizacja i przywracanie z archiwum kompletnych projektów wraz z ustawieniami
 • weryfikacja składni w dokumentach składowych projektu
 • możliwość łatwego dodawania i aktualizacji pakietów NPM do projektów
 • weryfikacja odsyłaczy w dokumentach składowych projektu
 • sprawdzanie spójności projektu czyli wyszukiwania nieużywanych dokumentów, plików i deklaracji stylów CSS
 • wyszukiwanie i zmiana tekstu w całym projekcie
 • wyszukiwanie plików i folderów w projekcie
 • konwersja znaków narodowych w całym projekcie
 • mapa graficzna projektu
 • ustawienia zbiorcze mapowania projektu na adres URL dla podglądu i publikowania dokumentów projektu
 • predefiniowane ustawienia META dla wszystkich nowych dokumentów projektu
 • rozbudowane statystyki plików używanych w projekcie
 • dodatkowe statystyki dla tłumaczy (ilość znaków, stron tekstu, itp.)
 • szybki podgląd dokumentów projektu

wbudowany edytor dokumentów i jego ułatwienia

 • podstawowe schematy kolorowania DHTML, CSS i TXT
 • kilkadziesiąt schematów kolorowania wielu języków
 • możliwość określania kolorystyki używanej w schematach kolorowania
 • modyfikowanie i tworzenie własnych schematów kolorowania
 • edycja wielu dokumentów na raz
 • edycja dokumentów otwieranych zdalnie z serwerów FTP i WebDAV
 • możliwość edycji dwóch różnych części tego samego dokumentu
 • tworzenie zakładek numerowanych i nazwanych
 • numerowanie wierszy dokumentu
 • podkreślanie błędów pisowni w różnych językach
 • poprawianie błędów pisowni poprzez menu kontekstowe
 • słownik synonimów dla języka angielskiego
 • automatyczna korekta typowych błędów pisowni
 • dynamiczny kod, uzupełnianie i pomoc kontekstowa
 • zawijanie wierszy dłuższych niż widok (wordwrap)
 • zawijanie wierszy na prawym marginesie
 • wykrywanie zmian w edytowanych dokumentach poza programem
 • łatwa nawigacja między dokumentami i zmiana kolejności wyświetlania
 • wyświetlanie niewidocznych znaków specjalnych
 • podświetlanie odpowiadających sobie par nawiasów, klamer, itp.
 • liczne skróty klawiszowe ułatwiające edycję
 • dynamiczny podgląd dokumentów odświeżany automatycznie
 • podgląd dokumentu za pomocą dowolnej przeglądarki
 • podgląd za pomocą innego dokumentu podglądu
 • edycja w trybie graficznym WYSIWYG
 • funkcja wieloschowka pozwalająca na wiele tekstów do wklejania
 • możliwość wklejania zawartości schowka w róznych formatach
 • powtarzanie poprzednio wykonanej operacji
 • nielimitowane funkcje cofnij (undo) i ponów (redo)
 • liczne formaty wstawiania daty i czasu
 • dodatkowy edytorek Unicode do wstawiania dowolnych alfabetów
 • liczne formaty konwersji zaznaczonego tekstu na struktury
 • proste wyszukiwanie i zamiana w dokumencie
 • wyszukiwanie i zamiana w dokumencie z obsługą wyrażeń regularnych
 • wyszukiwanie i zamiana w wielu dokumentach na raz
 • wyszukiwanie i zamiana w wielu dokumentach na raz z obsługą wyrażeń regularnych
 • narzędzie automatycznej korekty typograficznej
 • obsługa wielu narodowych formatów kodowania znaków przy zapisie i odczycie (pełny ISO i UTF-8 oraz UTF-16)
 • automatyczna konwersja znaków narodowych na bazie zawartości dokumentu lub domyślnych ustawień
 • łatwa nawigacja między dokumentami i zmiana kolejności wyświetlania
 • szeroka konfigurowalność edytora
 • obsługa automatycznych wcięć tekstu
 • funkcje przenieść&upuść do edytora i z edytora oraz w edytorze
 • zaznaczanie kolumnowych bloków tekstu
 • pamiętanie ustawień edytora dla każdego dokumentu z osobna
 • podświetlanie bieżącej linii z kursorem
 • graficzna reprezentacja miejsc z oznaczonymi zakładkami i zadaniami do wykonania
 • możliwość przypisywania i odczytywania rozbudowanych informacji o dokumencie oraz statystyk
 • dodatkowe statystyki dla tłumaczy (ilość znaków, stron tekstu, itp)

publikowanie w sieci za pomocą FTP i WebDAV

 • wbudowany klient FTP
 • wbudowany klient WebDAV
 • obsługa dowolnej liczby serwerów FTP i WebDAV
 • edycja dokumentów otwieranych bezpośrednio z serwera FTP
 • edycja dokumentów otwieranych bezpośrednio z serwera WebDAV
 • funkcja "bezpieczny transfer" zabezpieczająca przed zerwaniem połączenia i nadpisaniem niedokończonym plikiem
 • kopiowanie całych folderów na serwer i z serwera FTP
 • kopiowanie całych folderów na serwer i z serwera WebDAV
 • kolejka plików z możliwością wykonywania w tle
 • automatyczna synchronizacja lokalnej zawartości projektu z zawartością online na serwerze i vice versa
 • wyświetlanie zapisu komunikacji (log) programu z serwerem FTP
 • kontrola wersji CVS, SVN i GIT poprzez narzędzie Tortoise
 • bezpieczne połączenia FTP z szyfrowaniem za pomocą SSL/TLS
 • bezpieczne połączenia WebDAV z szyfrowaniem za pomocą HTTPS
 • funkcja mapowania serwera na folder lokalny dzięki czemu możliwy jest podgląd plików zdalnych
 • obsługa trybu pasywnego połączeń FTP
 • automatyczne komunikaty przy wysyłaniu na serwer dokumentów z nieprawidłowymi odwołaniami do plików
 • automatyczna zmiana wielkości znaków w nazwach plików przesyłanych na serwer
 • tryb pracy offline (bez połączenia z siecią) na serwerze FTP
 • tryb pracy offline (bez połączenia z siecią) na serwerze WebDAV
 • blokowanie plików na serwerze podczas edycji
 • natychmiastowe publikowanie edytowanych dokumentów lokalnych
 • ulubione foldery ułatwiające poruszanie się po serwerach FTP
 • ulubione foldery ułatwiające poruszanie się po serwerach WebDAV
 • możliwość nadawania praw dostępu plikom i katalogom
 • filtrowanie widoku plików wg reguł
 • obsługa wielu formatów wyświetlania zawartości przez serwery FTP

poprawność kodu i testowanie

 • weryfikacja składni HTML
 • weryfikacja składni HTML online
 • weryfikacja składni w innych językach znacznikowych
 • weryfikacja składni w innych językach znacznikowych online
 • weryfikacja składni w dokumentach składowych projektu
 • weryfikacja poprawności składni CSS
 • weryfikacja poprawności składni CSS online
 • pośrednia weryfikacja składni za pomocą dokumentu podglądu
 • sprawdzanie poprawności odsyłaczy lokalnych i zdalnych w dokumentach
 • sprawdzanie spójności projektu czyli wyszukiwanie nieużywanych dokumentów, plików i deklaracji stylów CSS
 • oczyszczanie projektu z plików tymczasowych
 • zgodność z najnowszymi specyfikacjami HTML
 • zgodność z najnowszymi specyfikacjami innych języków
 • testowanie stron w różnych przeglądarkach
 • testowanie stron w różnych rozdzielczościach ekranu
 • wyświetlanie linijki na podglądzie wbudowanym dokumentów
 • testowanie skryptów (np. php) za pomocą serwera
 • przejrzysty kod HTML dzięki funkcji formatowania
 • przejrzysty kod dokumentów innych typów dzięki funkcji formatowania
 • konwersja znaków między różnymi standardami kodowania
 • narzędzie korekty typograficznej (np. przenoszenie spójników, itp)
 • sprawdzanie pisowni w locie (podkreślanie błędów pisowni)
 • sprawdzanie pisowni w dokumentach i projektach
 • słownik poprawności pisowni języka polskiego
 • słowniki poprawności pisowni innych języków (16 dodatkowych języków)
 • automatyczna korekta typowych błędów pisowni

niektóre dodatkowe narzędzia

 • edytor map odsyłaczy na grafikach
 • kreator internetowych galerii grafik
 • narzędzie konwersji między formatami graficznymi
 • możliwość uruchamiania zewnętrznych programów z parametrami
 • osadzanie multimediów
 • przeglądarka plików graficznych
 • zamiana tekstu na tabele
 • generator spisu treści
 • szybki podgląd dokumentów i plików innych typów na liście plików
 • widok miniatur plików graficznych na liście plików
 • drukowanie dokumentów z kolorowaniem składni
 • paleta kolorów obsługująca wiele palet i pobieranie kolorów z ekranu
 • funkcja wieloschowka pozwalająca na wiele tekstów do wklejania
 • generator słów kluczowych na podstawie zawartości bieżącego dokumentu
 • generator słów kluczowych na podstawie zawartości dowolnych dokumentów i projektów
 • rozbudowane narzędzie tworzenia sekcji META
 • obsługa różnych sposobów indeksowania dokumentów przez wyszukiwarki
 • definiowanie przejść (transitions) pomiędzy dokumentami
 • definiowanie klasyfikacji zawartości dokumentu wg RSAci (PICS)
 • nagrywanie i automatyczne odtwarzanie czynności wykonywanych w programie
 • kreator list wyliczeniowych
 • generator komentarzy HTML
 • generator komentarzy dla wielu języków wstawianych w formacie zależnym od kontekstu
 • możliwość wstawiana znaczników w formacie zależnym od kontekstu
 • edytory tabel
 • edytory formularzy
 • kreator dokumentów o strukturze ramek
 • narzędzie obejmowania tekstu dowolnymi tekstami
 • narzędzie informacji o czasie ładowania strony do przeglądarki
 • narzędzie zmiany nazw wielu plików jednocześnie
 • narzędzie osadzania obiektów Java i ActiveX
 • tworzenie kopii zapasowych dokumentów
 • przywracanie dokumentów z kopii zapasowych
 • wygodne skróty klawiszowe dostępu do funkcji programu
 • możliwość modyfikacji skrótów klawiszowych
 • wygodne i dokowalne w dowolnym miejscu ekranu paski narzędzi
 • modyfikacja zawartości pasków narzędzi i tworzenie własnych
 • możliwość modyfikacji zawartości menu podręcznego edytora
 • możliwość tworzenia własnych szablonów
 • możliwość tworzenia szablonów z wykorzystaniem zmiennych i bloków
 • narzędzie sprawdzania aktualności zainstalowanej wersji programu

pomoc i dokumentacja

 • rozbudowana dokumentacja do programu w HTML
 • podpowiedzi i sztuczki dotyczące programu
 • pomoc kontekstowa do elementów okien programu
 • pomoc kontekstowa dla znaczników HTML
 • dynamiczne podpowiedzi dla znaczników HTML
 • dynamiczne podpowiedzi dla JavaScript i VBScript
 • pomoc kontekstowa dla innych języków znacznikowych
 • dynamiczne podpowiedzi dla innych języków znacznikowych
 • pomoc kontekstowa dla PHP
 • dynamiczne podpowiedzi dla PHP
 • pomoc kontekstowa dla CSS
 • dynamiczne podpowiedzi dla CSS
 • forum dyskusyjnego
 • biuletyn informacyjny nowości
 • FAQ - pytania i odpowiedzi online
 • kurs tworzenia stron HTML
 • kurs PHP
 • kurs JavaScript
 • specyfikacje JavaScript, jQuery, Angular, ReactJS, Vue.js, Node.js
 • kursy i specyfikacje języka HTML
 • kurs i specyfikacja języka CSS
 • kurs i specyfikacja PHP
 • specyfikacja języka MathML

Pierwsza wersja Pajączka ukazała się w 1997 roku. Od tamtej pory program był rozwijany i dostosowywany do zmieniających się realiów tworzenia stron internetowych oraz nowych technologii, wykorzystywanych przy tworzeniu aplikacji i stron internetowych. Wersja V6 to najnowsza odsłona. Bez wchodzenia w szczegóły, wymienię tylko najważniejsze zmiany w stosunku do wersji 5. Resztę mniejszych i większych nowości pozostawię Ci do odkrycia (-:

Jeśli interesuje Cię historia programu, to tutaj możesz przeczytać dlaczego V6 ukazała się dopiero teraz oraz jakie były początki.

Co nowego w wersji V6

 • Zlikwidowany podział na wersję Standard i Professional. Teraz jest tylko jeden Pająk i ma wszystko bez ograniczeń.
 • Tworzenie stron responsywnych i wsparcie dla najnowszych specyfikacji HTML, CSS oraz PHP.
 • Odnowiony interfejs z ciemnym trybem edytora oraz nowymi ikonami
 • Wbudowane narzędzie do tworzenia aplikacji mobilnych na urządzenia przenośne, a także komputery. Aplikacje takie można np. wgrać na telefon lub do popularnych sklepów z aplikacjami.
 • Dziesiątki nowych szablonów opartych o najpopularniejsze biblioteki takie jak Bootstrap, Foundation, PureCSS, Semantic-UI i inne.
 • Subskrypcyjny model licencjonowania, którą można teraz nabyć nawet na miesiąc użytkowania, jeśli mamy do zrobienia jakiś jednorazowy projekt. Oprócz tego również licencja bezterminowa.
 • Wbudowany terminal do pracy z linią komend, kompilowania aplikacji, czy korzystania z node i npm.
 • Rozbudowana dokumentacja do HTML, PHP, JS, CSS, framework'ów oraz kursy do nauki tych języków.
 • i więcej... (-:

Szczegółowa historia wersji

Szczegółowa historia rozwoju i zmian wprowadzanych do programu w poszczególnych wersjach jest dostępna na stronie historii wersji V6 oraz historii starszych wersji (5, 2000, itd).

Dodaj opinię [testimonial_view id="3"]

Zastosowanie w szkołach

Pająk jest świetnym narzędziem dydaktycznym, gdyż wymaga od użytkownika zdobywania i poszerzania wiedzy w zakresie tworzenia stron internetowych, a nie tylko bezrefleksyjnego "wyklikania" strony. Program daje możliwość nauczania najnowszych technologii internetowych oraz niezbędnych współcześnie umiejętności publikowania w sieci Internet.

Program spełnia większość wymagań podanych w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w zakresie wyposażenia pracowni aplikacji internetowych dla zawodu technik informatyk do realizacji kształcenia w kwalifikacji "E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami", i tym podobne.

Wiele szkół skorzystało już z możliwości nauczania swoich uczniów na naszym programie. Pająk otrzymał również w przeszłości oficjalne zalecenia Ministra właściwego do spraw oświaty i edukacji, jako program zalecany do użytku szkolnego.

Treść zalecenia Ministra dla wersji 5 Professional:

Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania informatyki, na poziomie gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum - kształcenie w zakresie rozszerzonym, do nauczania technologii informacyjnej, na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum - kształcenie w zakresie podstawowym oraz zasadniczej szkoły zawodowej, na podstawie recenzji rzeczoznawców: mgr inż. Anny Koludo zarekomendowanej przez Politechnikę Warszawską, dr. Rafała Kołodzieja zarekomendowanego przez Uniwersytet Warszawski. Numer zalecenia 1744/2004.

treść zalecenia Ministra dla wersji 5 Standard:

Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania informatyki, na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum - kształcenie w zakresie rozszerzonym, do nauczania technologii informacyjnej, na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum - kształcenie w zakresie podstawowym oraz zasadniczej szkoły zawodowej, na podstawie recenzji rzeczoznawców: mgr inż. Anny Koludo zarekomendowanej przez Politechnikę Warszawską, dr. Rafała Kołodzieja zarekomendowanego przez Uniwersytet Warszawski. Numer zalecenia 1743/2004.

Obecnie dostępna jest tylko jedna wersja programu (nie ma rozdziału na wersję Standard i Professional).

System operacyjny

 • Windows® w wersjach 98, XP, 2000, 2003, NT, Vista, 7, 8, 10
 • Windows 95 i Windows Me mogą umożliwiać działanie programu
 • Mac OS / Linux nie są wspierane natywnie (wymagane emulatory Windows)

Sprzęt

Te same wymagania co dla posiadanego systemu operacyjnego o ile jest zgodny (patrz powyżej).

Oprogramowanie

 • Uprawnienia administracyjne do instalacji programu i aktywacji
 • Połączenie z Internetem do procesu aktywacji i publikowania
 • Przeglądarka internetowa do podglądu tworzonych dokumentów

Znaki towarowe użyte są w celach informacyjnych i są zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

Pająk V6 posiada bezpłatną wersję testową, którą można wykorzystać do zapoznania się z funkcjami programu i jego przydatnością, a w konsekwencji do podjęcia decyzji o ew. zakupie licencji na jego dalsze użytkowanie po wyczerpaniu limitu wersji testowej.Licencja na Pająka V6 dostępna jest w formule subskrypcji lub licencji bezterminowej. Subskrypcja pozwala na zakup uprawnień do używania programu na określony czas np. miesiąc, czy rok, ale oprócz tego dostępna jest także licencja bezterminowa, która pozwala na korzystanie z programu bez ograniczeń czasowych. Aktualizacje do nowych wersji we wszystkich opcjach są dostępne bezpłatnie. Dla subskrypcji w czasie jej trwania, a dla licencji bezterminowej bez ograniczeń.

Cennik licencji za 1 stanowisko

 • 7 dni bezpłatnie
 • 1 miesiąc - [cream-showprices bundleid="com.creamsoft.spider" period="30" currency="pln"] zł
 • 1 rok - [cream-showprices bundleid="com.creamsoft.spider" period="365" currency="pln"] zł
 • 2 lata - [cream-showprices bundleid="com.creamsoft.spider" period="730" currency="pln"] zł
 • bezterminowo - [cream-showprices bundleid="com.creamsoft.spider" period="666" currency="pln"] zł
Ceny brutto z wliczonym 23% VAT. Wybór licencji i zakup dokonywany jest z poziomu programu.

Aktualizacje z poprzednich wersji

Jeśli posiadasz licencję na Pajączka w wersji 5 lub 2000, sprawdź czy masz możliwość bezpłatnego lub tańszego upgrade do wersji 6.

Komentarze są zamknięte, ale trackbacki i pingbacki są otwarte.