Tworzenie odsyłaczy

Główna idea i sens istnienia hypertekstu (czyli m.in. stron internetowych w języku HTML) to przede wszystkim możliwość tworzenia w dokumentach odsyłaczy do innych dokumentów. Mogą to być zarówno odsyłacze do innych dokumentów HTML, do których będziesz przechodzić klikając na odsyłacz w tekście strony, ale również odsyłacze do obrazków wyświetlanych na stronie itp.

Tworzenie zwykłych odsyłaczy

Zwykły odsyłacz w kodzie HTML oznaczany jest za pomocą znacznika <A href="adres">. Odsyłaczem może być zarówno tekst, jak i obrazek.

Najprostrze utworzenie odsyłacza
Aby najszybciej utworzyć odsyłacz:

 1. Przeciągnij do edytowanego dokumentu dokument z listy plików na zakładce Moje serwisy.
 2. W oknie Wstawianie odnośnika, które się otworzy wpisz tekst, który ma być odsyłaczem (np. 'Kliknij tu by przejść na następną stronę...'), wciśnij przycisk OK i... to wszystko.

Tworzenie odsyłacza z obrazka lub tekstu
Aby utworzyć odsyłacz z obrazka, lub z tekstu istniejącego w juz w dokumencie:

 1. Zaznacz znacznik obrazka lub tekst w edytorze.
 2. Włącz narzędzie Wstawianie odnośnika (Menu główne / Narzędzia / Odsyłacze / Edytor odsyłaczy, bądź na paskach narzędzi Odsyłacze, tekst i formatowanie i Często używane). Standardowy skrót klawiszowy co Shift+Ctrl+A.
 3. Korzystając z okna dialogowego wywoływanego przyciskiem obok pola "Adres URL odsyłacza", wybierz dokument, do którego ma prowadzić odsyłacz.
 4. Kliknij OK w oknie Wstawianie odnośnika - tekst zaznaczony w edytorze zostanie objęty znacznikiem odsyłacza.

Tworzenie odsyłacza do pliku na serwerze FTP
W podobny sposób możesz utworzyć odsyłacz do pliku znajdującego się na serwerze - wystarczy dokument docelowy przeciągnąć z listy plików na zakładce Moje serwery. Jeśli masz ustawione mapowanie serwera FTP na adres URL, odsyłacz będzie wskazywał na odpowiedni adres URL. W przeciwnym wypadku użyty zostanie adres serwera FTP.

Tworzenie map odsyłaczy

Mapy odsyłaczy to zdefiniowane za pomocą znaczników HTML aktywne obszary na obrazku. Kliknięcie na takim obszarze działa identycznie jak kliknięcie na zwykłym odsyłaczu.

Aby utworzyć prostą mapę odsyłaczy uruchom narzędzie Mapa odsyłaczy, a następnie:

 1. Wprowadź w zakładce Ogólne ustawienia mapy w polu Nazwa mapy nazwę, która będzie używana do obsługi mapy w dokumencie,
 2. w polu Lokalizacja grafiki mapy ścieżkę dostępu i nazwę pliku graficznego, dla którego tworzona będzie mapa.
 3. W zakładce Definiowanie obszarów, korzystając z narzędzi do rysowania (z lewej strony - prostokąt, elipsa, nieregularny) narysuj obszary aktywne.
 4. W zakładce Ustawienia wybranych obszarów w polu Odnośnik URL wprowadź adres dokumentu, do którego ma prowadzić odsyłacz. Aktualnie edytowany obszar aktywny jest na zakładce Definiowanie obszarów oznaczony żółta kratką.
 5. Kliknij OK - mapa (znacznik <MAP> wraz ze znacznikami <AREA>) wraz z obrazkiem zostanie umieszczona w dokumencie.

Pokrewne tematy

Do góry