Menu główne - Edycja/Zaznaczony tekst na...

Menu to pozwala przeprowadzić szybką zmianę formatu zaznaczonego tekstu, utworzyć listę, tabelę itp. Dostępne są następujące polecenia:

Zaznaczony na objęty stylem
Kliknij, aby objąć zaznaczony tekst znacznikiem SPAN, bądź DIV (w zależności od ustawienia w oknie Ustawienia programu / Inne ustawienia / Ułatwienia ... / Inne ułatwienia) ze stylem CSS.

Zaznaczony na objęty klasą
Kliknij, aby objąć zaznaczony tekst znacznikiem SPAN, bądź DIV (w zależności od ustawienia w oknie Ustawienia programu / Inne ustawienia / Ułatwienia ... / Inne ułatwienia) z klasą CSS.

Zaznaczony na listę numerowaną
Kliknij, aby utworzyć z zaznaczonego tekstu listę numerowaną. Każdy wiersz zaznaczonego tekstu będzie nowym elementem listy.

Zaznaczony na listę nienumerowaną
Kliknij, aby utworzyć z zaznaczonego tekstu listę nienumerowaną. Każdy wiersz zaznaczonego tekstu będzie nowym elementem listy.

Zaznaczony na linie z końcem <br>
Kliknij, aby umieścić na końcu każdej linii zaznaczonego tekstu znacznik łamania linii <br>.

Zaznaczony na objęty &quot;
Kliknij, aby objąć zaznaczony tekst znakami specjalnymi &quot; (encja przedstawiająca cudzysłów).

Zaznaczony na komentarz
Kliknij, aby utworzyć z zaznaczonego tekstu komentarz. Narzędzie automatycznie rozpoznaje użyty język i stosuje odpowiednie znaki komentarza.

Zaznaczony na obramowany tekst
Kliknij, aby objąć tekst tabelą z obramowaniem.

Zaznaczony na tabelę
Kliknij, aby przekształcić zaznaczony tekst w tabelę. Narzędzie umożliwia zdefiniowanie układu tabeli, stylów itp.

Obejmij tekstem, lub zdejmij objęcie
Kliknij, aby otworzyć narzędzie umożliwiające objęcie zaznaczonego tekstu podanym tekstem. Możliwe jest również usunięcie objęcia znakami komentarza itp.

Duplikuj zaznaczenie
Kliknij, aby wstawić zaraz za zaznaczonym tekstem dokładną kopię zaznaczonego tekstu.


Zamień adresy e-mail na klikalne odsyłacze
Kliknij, aby zmienić wszystkie adresy e-mail umieszczone w zaznaczonym tekście na odsyłacze do wysyłania poczty (objęcie znacznikiem <A> z odpowiednim atrybutem href).

Zamień adresy URL na klikalne odsyłacze
Kliknij, aby zmienić wszystkie adresy URL umieszczone w zaznaczonym tekście na odsyłacze (objęcie znacznikiem <A> z odpowiednim atrybutem href).


Formatowanie skryptowe
Kliknij, aby rozwinąć podmenu zawierające polecenia formatowania zaznaczonego tekstu w ten sposób, by mógł on zostać poprawnie użyty w skryptach (np. JavaScript, PHP i innych) w celu wyświetlenia go w dokumencie.


Zaznaczony na własny makrokod
Kliknij, aby utworzyć nowy makrokod na podstawie zaznaczonego tekstu.

Zaznaczony na małe litery
Kliknij, aby zmienić wszystkie litery w zaznaczonym tekście na małe.

Zaznaczony na WIELKIE LITERY
Kliknij, aby zmienić wszystkie litery w zaznaczonym tekście na WIELKIE.

Zaznaczony na odwrotną wielkość liter
Kliknij, aby zmienić wszystkie małe litery w zaznaczonym tekście na WIELKIE, a jednocześnie WIELKIE na małe. Funkcja ta jest przydatna szczególnie w sytuacji, gdy wprowadzałeś tekst, a jednocześnie niechcący wcisnąłeś klawisz CapsLock.

Zaznaczony na Jak w zdaniu
Kliknij, aby zmienić pierwszą literę zaznaczonego tekstu na wielką, a reszta na małe.

Zaznaczony na Jak W Tytule
Kliknij, aby zmienić pierwszą literę każdego słowa na wielką, resztę liter na małe.

Zaznaczony na kolejną propozycję wielkości liter
Kliknij, aby zastosować dla zaznaczonego tekstu kolejne przekształcenia wielkości liter. Najlepiej korzystać z funkcji używając domyślnego skrótu klawiszowego Shift+F3.


Zaznaczony na posortowany (A-Z)
Kliknij, aby posortować linie zaznaczonego tekstu w kolejności alfabetycznej.

Zaznaczony na posortowany (Z-A)
Kliknij, aby posortować linie zaznaczonego tekstu w kolejności odwrotnej do alfabetycznej.

Zaznaczony na bez znaczników HTML
Kliknij, aby usunąć znaczniki HTML z zaznaczonego tekstu.

Usuń puste wiersze w zaznaczonym
Kliknij, aby usunąć wszystkie puste wiersze z zaznaczonego tekstu.

Zamień " na \"
Kliknij, aby zamienić wszystkie znaki " na \" w zaznaczonym tekście.

Zamień ' na \'
Kliknij, aby zamienić wszystkie znaki ' na \' w zaznaczonym tekście.

Zamień < i > na &lt; i &gt; w zaznaczonym
Kliknij, aby zamienić w zaznaczonym tekście znaki < i > na encje &lt; i &gt;. Umożliwia to ich wyświetlenie w dokumencie, najczęściej są one używane do przedstawienia na stronie znaczników HTML, które nie mają zostać zinterpretowane.

Zamień &lt; i &gt; na < i > w zaznaczonym
Kliknij, aby zamienić w zaznaczonym tekście encje &lt; i &gt; na znaki < i >.

Pokrewne tematy

Do góry