Narzędzia - Obejmij tekstem, lub zdejmij objęcie

Narzędzie to umożliwia szybkie objęcie tekstem zaznaczonego fragmentu tekstu w bieżącym dokumencie. Możliwe jest również usunięcie objęcia np. znakami komentarza itp.

Okno narzędzia otworzysz z poziomu Menu głównego / Edycja / Zaznaczony tekst na..., z paska narzędzi Odsyłacze, tekst i formatowanie, a także z menu kontekstowego edytora.

Okno narzędzia zawiera dwie grupy, z których aktywna może być zawsze tylko jedna:

  • Obejmij tekstem
  • Zdejmij objęcie

Obejmij tekstem

Jeśli zaznaczysz opcję Obejmij tekstem, dostępne będą następujące opcje:

Obejmij z lewej tekstem, Obejmij z prawej tekstem
Podaj teksty, którymi ma zostać objęty zaznaczony fragment (odpowiednio z lewej i prawej strony)

Obejmij z obu stron tym samym tekstem
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz z obu stron zaznaczonego fragmentu użyć tego samego tekstu. W takim przypadku użyty zostanie teks zdefiniowany dla lewej strony, pole tekstowe dla prawej strony będzie nieaktywne.

Wstaw na początku (końcu) każdej linii
Zaznacz, jeśli podane teksty mają się znaleźć nie tylko na początku i końcu zaznaczonego fragmentu, ale także na początku i na końcu każdej linii zaznaczonego fragmentu tekstu.

Zdejmij objęcie

Jeśli zaznaczysz opcję Zdejmij objęcie, program odszuka podane niżej teksty w zaznaczonym fragmencie (odpowiednio z lewej i prawej strony) i je usunie.

Oba teksty muszą wystąpić w podanej kolejności (tzn. najpierw lewy, potem prawy tekst). Oznacza to, iż w przypadku, gdy jako pierwszy wystąpi tekst podany dla prawej strony, nie zostanie on usunięty.

Jeśli w zaznaczonym fragmencie znajdzie się więcej wystąpień podanych tekstów, wszystkie ich wystąpienia zostaną usunięte.

Umożliwia to np. usunięcie znaków komentarz, bez potrzeby przechodzenia kolejno na początek i koniec komentarza w dokumencie.

Zdejmij objęcie z lewej, Zdejmij objęcie z prawej
Podaj teksty, które mają zostać odnalezione i usunięte z zaznaczonego fragmentu.

Pokrewne tematy

Do góry