Narzędzia - Zaznaczony tekst na tabelę

Narzędzie to pozwala na zamianę zaznaczonego tekstu na tabelę, przy czym podział na kolumny i wiersze odbywa się wg jednego z separatorów wybranych w oknie narzędzia.

Aby skorzystać z narzędzia zamiany tekstu na tabelę wejdź do Menu głównego / Edycja / Zaznaczony tekst na ... / Zaznaczony na tabelę. Opisywane narzędzie uruchomisz również z paska narzędzi Odsyłacze, tekst, formatowanie.

Jak już wspomniano, aby można było utworzyć tabelę składającą się z kilku kolumn, należy w oknie narzędzia wskazać separator, który będzie używany do rozpoznania kolumn lub wierszy. Możesz wybrać jeden z predefiniowanych (i najczęściej zresztą używanych) separatorów, jak średnik, spacja, czy przecinek, bądź wprowadzić własny separator poszczególnych kolumn tabeli, zaś każdy wiersz zaznaczonego tekstu stanie się wierszem tabeli.

Możesz też przekonwertować tekst na tabelę w ten sposób, że będzie ona zawierała tylko jeden wiersz, zaś poszczególne wiersze zaznaczonego tekstu utworzą zawartość komórek. Również w tym wypadku możesz podać własny separator kolumn.

Przykładowo zaznaczenie poniższego fragmentu i użycie opisywanego narzędzia z wybraną opcją każda linia jako wiersz, średnik jako separator kolumn utworzy tabelę jak pokazano niżej:

jabłka;gruszki;śliwy
wiśnie;truskawki;orzechy

jabłkagruszkiśliwy
wiśnietruskawkiorzechy

W oknie narzędzia znajduje się również przełącznik Wstaw znacznik tabeli. Zaznaczenie tego przełącznika powoduje wstawienie znacznika table wokół teksu przetworzonego na wiersze i kolumny. Jeśli przełącznik ten jest włączony możesz również określić parametry znacznika table klikając przycisk Właściwości tabeli, który otworzy okienko ustawień znacznika table, gdzie będziesz mógł określić np. obramowanie czy styl tabeli.

Pokrewne tematy

Do góry