Menu główne - Narzędzia / Formularze

Menu zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do wstawiania i edycji formularzy.

Edytor formularzy
Kliknij, aby uruchomić edytor formularzy <FORM>.


Lista wyboru w formularzu
Kliknij, aby uruchomić kreator listy wyboru w formularzu <SELECT>.

Okienko tekstowe w formularzu
Kliknij, aby utworzyć edytor okienka tekstowego w formularzu <TEXTAREA>.

Inne elementy formularza
Kliknij, aby uruchomić kreator dodawania do formularza innych elementów formularza, jak przyciski, pola tekstowe itp.

Pokrewne tematy

Do góry