Narzędzia - Lista wyboru w formularzu

To narzędzie służy do tworzenia listy wyboru w formularzu (znaczniki <SELECT> i <OPTION>).

Narzędzie uruchomisz z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Formularze / Lista wyboru w formularzu, lub z paska Tabele i formularze. Ikona polecenia została pokazana obok.

Nazwa
Podaj nazwę pola tekstowego. Jest to konieczne to zidentyfikowania elementu podczas przetwarzania danych z formularza na serwera.

Rozmiar
Wprowadź ilość wierszy z opcjami, które będą jednocześnie pokazane w okienku listy. Jeśli opcji będzie więcej, wyświetlone zostaną paski przewijania. Tabulacja
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz określić indeks tabulacji tego elementu wśród elementów formularza. Indeks ten określa kolejność elementów podczas poruszania się po formularzu za pomocą klawisza TAB.

Zablokowana
Zaznacz tę opcję, jeśli lista ma być zablokowana (atrybut disabled="disabled").

Zawartość listy

Opcje tej grupy umożliwiają dodawanie elementów listy. Przyciski obok listy umożliwiają dodawanie, usuwanie i sortowanie (ręczne lub automatyczne) elementów.

Opcja

W tym polu wprowadź nazwę opcji.

Wartość
W tym, polu wprowadź wartość przypisaną bieżącej nazwie opcji.

Jeśli wskażesz na liście ktorąś z pozycji, jej nazwa i wartość zostaną umieszczone w polach powyżej w celu ich ewentualnej edycji.

Styl elementu

Ta grupa pozwala na określenie stylu dla znacznika. Znajdziesz tutaj trzy pola pozwalające na określenie:

Definicja stylu
W tym polu określasz styl dla elementu umieszczanego w dokumencie. Przycisk obok uruchamia narzedzie edytora stylów umożliwiające stworzenie definicji stylu w przyjazny i wygodny sposób. Klikając tam możesz również modyfikować istniejący styl.

Wybór klasy
W tym polu podajesz identyfikator klasy przypisany znacznikowi. Rozwijana lista umożliwia dostęp do klas zdefiniowanych w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach stylów. Przycisk znajdujący się obok uruchamia narzędzie tworzenia nowej klasy.

Identyfikator elementu
Tutaj podajesz unikalny identyfikator tego elementu w dokumencie. Identyfikatory te mogą być wykorzystywane np. przy wykonywaniu skoków do określonych części strony bądź w skryptach.

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty"

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty" umożliwia otwarcie okna Zdarzenia i inne atrybuty. Okno to umożliwia określenie dodatkowych atrybutów edytowanego znacznika, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych.

Pokrewne tematy

Do góry