Narzędzia - Elementy formularza

Generator formularzy służy do kompleksowego przygotowywania formularza. Umożliwia podanie wszystkich parametrów i umieszczenie wszelkich elementów formularza, jakie mogą być potrzebne.

Narzędzie uruchomisz z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Formularze / Inne elementy formularza, lub z paska Tabele i formularze. Ikona polecenia została pokazana obok.

Okno narzędzia podzielone zostało na trzy części:

W celu utworzenie elementu formularza wybierz element z listy, ustaw jego opcje, a następnie dodaj go na listę utworzonych elementów za pomocą przycisku "Dodaj" obok listy składników formularza u dołu okna.

Dostępne elementy formularzy

W tej części okna możesz wybrać element, który chcesz wstawić do formularza. Dostępne sa następujące typy elementów:

  • Pole edycyjne "Tekst" - zwykłe jednolinijkowe pole tekstowe
  • Pole hasła "Password" - pole do wpisywania hasła - wszystkie litery wyświetlane na stronie będą jako gwiazdki w celu ukrycia prawdziwego tekstu przed ewentualnym podglądaniem hasła
  • Pole ukryte "Hidden" - pole ukryte formularza, służy do prechowywania wartości, które nie musza być wyświetlane na stronie, jednak powinny zostać przesłane z formularzem.
  • Opcja "CheckBox" - przełącznik do wybierania opcji, popularny 'haczyk'
  • Opcja "Radio" - przełącznik do wybierania jednej z kilku opcji w danej grupie
  • Plik "File" - pole służące do podania ścieżki do pliku, który ma zostać wysłany z formularzem
  • Przycisk "Submit" - przycisk wysyłający formularz
  • Przycisk "Reset" - przycisk czyszczący zawartość formularza
  • Zwykły przycisk - przycisk bez przypisanej domyślnej akcji
  • Potwierdzenie obrazek - obrazek, którego kliknięcie działa jak kliknięcie na przycisk "Submit"

W zależności, od tego, jaki typ elementu wybierzesz, zmieniają się opcje elementów formularza dostępne z prawej strony tej listy.

Opcje elementów formularza

Opcje tej zakładki umożliwiają podanie opcji dla poszczególnych elementów formularza.

Uwaga!
Poniżej przedstawione zostały wszystkie dostępne opcje. Jednak dla poszczególnych elementów formularza niektóre z nich mogą nie występować, gdyż nie są przez dany element obsługiwane (np. nie występuje maksymalna długość tekstu dla obrazka, URL do obrazka w przypadku pola tekstowego itp.)

Nazwa
Podaj nazwę bieżącego elementu. Jest to konieczne to zidentyfikowania elementu podczas przetwarzania danych z formularza na serwera.

Wartość
Podaj domyślną wartość dla bieżącego elementu.

Opis obrazka
Podaj opis wstawianego obrazka (tylko przycisk graficzny).

URL do grafiki
Podaj adres URL do obrazka (tylko przycisk graficzny). Możesz skorzystać z listy, na której znajdują się ostatnio adresy do używanych obrazków, bądź z przycisku obok pola, który otwiera przeglądarkę grafik. Kolejność podczas TAB
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz określić indeks tabulacji tego elementu wśród elementów formularza. Indeks ten określa kolejność elementów podczas poruszania się po formularzu za pomocą klawisza TAB.

Klawisz skrótu
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz wybrać klawisz skrótu do tego elementu formularza na stronie. Skrótem klawiszowym będzie Alt+znak, który wybierzesz z listy obok. Rozmiar
Podaj rozmiar elementu będący ilością znaków (pola tekstowe), bądź pikseli (inne elementy).

Maksymalna długość
Podaj ilość znaków, jaka może być maksymalnie wpisana w bieżącym polu.

Wyrównanie
Określ, jak ma być wyrównywany ten element względem innych elementów strony. Atrybut ten określony jest w specyfikacji HTML jako przestarzały (ang. deprecated) i w celu wyrównania zalecane jest używanie stylów CSS.

Tylko do odczytu
Zaznacz tę opcję, jeśli okienko ma być tylko do odczytu (np. w celu prezentacji tekstu, bez możliwości jego zmiany)

Zablokowany
Zaznacz tę opcję, jeśli okienko ma być zablokowane (atrybut disabled="disabled").

Wybrany
Zaznacz tę opcję, jesli bieżący element ma być oznaczony jako wybrany (checked). Tylko dla elementów typu radio i checkbox.

Definicja stylu
W tym polu określasz styl dla elementu umieszczanego w dokumencie. Przycisk obok uruchamia narzędzie edytora stylów umożliwiające stworzenie definicji stylu w przyjazny i wygodny sposób. Klikając tam możesz również modyfikować istniejący styl.

Wybór klasy
W tym polu podajesz identyfikator klasy przypisany znacznikowi. Rozwijana lista umożliwia dostęp do klas zdefiniowanych w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach stylów. Przycisk znajdujący się obok uruchamia narzędzie tworzenia nowej klasy.

Identyfikator elementu
Tutaj podajesz unikalny identyfikator tego elementu w dokumencie. Identyfikatory te mogą być wykorzystywane np. przy wykonywaniu skoków do określonych części strony bądź w skryptach.

Elementy formularza

Ta część okna zawiera listę wszystkich elementów dodanych do formularza.

Dodaj
Kliknij na ten przycisk, aby dodać bieżący element do listy. Za pomocą strzałki z prawej strony tego przycisku możesz wybrać sposób wstawiania elementów formularza.

Czyść
Kliknij na ten przycisk, aby szybko usunąć wszystkie dodane składniki formularza.

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty"

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty" umożliwia otwarcie okna Zdarzenia i inne atrybuty. Okno to umożliwia określenie dodatkowych atrybutów edytowanego znacznika, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych.

Pokrewne tematy

Do góry