Menu główne - Narzędzia / Grafika i Multimedia

Menu zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do wstawiania i edycji znaczników dołączających do dokumentu grafiki w różnych formatach oraz multimedia, jak np. aplety Java, filmy Flash i inne.

Wstawienie grafiki
Kliknij, aby uruchomić narzędzie ułatwiające wstawianie grafik, <I>, (domyślny skrót Shift+Ctrl+I).

Edytor map odsyłaczy
Kliknij, aby uruchomić edytor map odsyłaczy.

Kreator galerii grafik
Kliknij, aby otworzyć kreatora galerii grafik. Narzędzie w łatwy sposób umożliwia stworzenie galerii obrazków.

Konwerter grafik
Kliknij, aby uruchomić konwerter grafik. Narzędzie służy przede wszystkim do konwertowania grafik z jednego formatu na inny, np. z BMP na JPEG. Umożliwia również zmianę wymiarów obrazka.

Paleta kolorów
Kliknij, aby uruchomić paletę kolorów (domyślny skrót Shift+Ctrl+C). Narzędzie umożliwia wybór koloru z palety, a także pobranie próbki koloru z dowolnego miejsca na ekranie za pomocą pipety.


Wstawienie dźwięku
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do wstawiania dźwięku w tle.

Osadzanie multimediów
Kliknij, aby otworzyć narzędzie ułatwiające wstawianie do dokumentu multimediów, jak filmy Flash, RealMedia itp..

Pokrewne tematy

Do góry