Narzędzia - Konwerter plików graficznych

Konwerter plików graficznych służy przede wszystkim do konwertowania grafik z jednego formatu na inny, np. z BMP na JPEG. Umożliwia również zmianę wymiarów obrazka.

Narzędzie posiada przyjazny interfejs, który prowadzi za rękę przez wszystkie etapy konwersji plików, począwszy od utworzenia listy obrazków, poprzez wybór formatu i nazwy plików docelowych, aż po zapisanie obrazków we wskazanym folderze, co przebiega szybko i sprawnie.

Uruchamianie

Konwerter plików graficznych możesz uruchomić za pomocą polecenia oznaczonego ikoną pokazaną powyżej znajdującego się w Menu głównym / Narzędzia / Grafika i multimedia, a także za pomocą przycisku pokazanego wyżej umieszczonego na pasku narzędzi.

Pierwsza plansza tego narzędzia pełni funkcję informacyjną i jest powitaniem w narzędziu.

Pomiędzy kolejnymi planszami poruszasz się za pomocą przycisków Dalej i Wstecz.

Wybór plików

Druga plansza pozwala na wybranie grafik przeznaczonych do umieszczenia konwersji.

W górnej części okna możesz wybrać foldery, w których znajdują się pliki przeznaczone do konwersji. Możesz wskazać więcej niż jedną lokalizację z grafikami. Jeśli zaznaczysz przełącznik Szukaj również w podfolderach, przy wyszukiwaniu plików do konwersji uwzględnione zostaną również wszystkie podfoldery wybranego folderu.

Wyszukuj tylko pliki w następujących formatach
Zaznacz formaty plików, jakie mają zostać dodane do listy plików przeznaczonych do konwersji.

Znalezione pliki graficzne
Na liście znajdą się wszystkie obrazy wybranych formatów znalezione w podfolderach.

Pliki możesz również dodawać i usuwać z listy za pomocą menu z prawej strony.

Aby usunąć wszystkie pliki z listy, kliknij w ikonę z koszem. Spowoduje to jedynie usunięcie nazw z listy, pliki na dysku pozostaną nienaruszone!

Ustawienia konwersji

Trzecia plansza umożliwia wybór formatu pliku i foldera i reguły nazywania plików wynikowych.

Format plików wynikowych
Wybierz format, w jakim mają zostać zapisane wszystkie pliki.

Folder dla plików wynikowych
Wybierz folder, w jakim mają zostać zapisane pliki. Za pomocą okienka otwieranego przyciskiem z prawej strony możesz również utworzyć nowy folder.

Reguła tworzenia nazw plików
Podaj regułę nazywania plików wynikowych. Dostępne są następujące symbole:
  • %n - stara nazwa pliku (bez rozszerzenia)
  • %d - aktualna data (w formacie RRRR-MM-DD)
  • %o - numer kolejny. Możesz ustawić numer początkowy (od którego zacznie się numeracja), a także ilość cyfr, jaka zostanie użyta (jeśli np. wybierzesz wartość "3", to cyfry będą uzupełniane z przodu zerami, np. "001", "002" itd.)

Ustawienia kompresji obrazków

Plansza ta umożliwia ustawienie kompresji plików wynikowych. Zostanie pokazana wyłącznie wtedy, gdy obrazki są w formatach, które podlegają kompresji (GIF, JPG, PNG), natomiast nie zostanie wyświetlona, jeśli używasz plików BMP.

Skalowanie

Opcje tej planszy umożliwiają przeskalowanie obrazków do podanych rozmiarów.

Przeskaluj obrazki
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz przeskalować obrazki.

Szerokość i Wysokość obrazka - ustaw docelową szerokość i wysokość obrazków.

Odcienie szarości - zaznacz tę opcję, by zmienić kolory obrazków na w odcienie szarości (zmniejsza to rozmiar pliku)

Puste miejsce kolorem - jeśli obrazki skalowane będą proporcjonalnie z wypełnieniem pustego miejsca kolorem, wybierz kolor,jakim to puste miejsce ma zostać wypełnione

Skalowanie wybierz rodzaj skalowania obrazków:
  • Proporcjonalne, wysokość dopasowana do szerokości - obrazki zostaną przeskalowane w ten sposób, by wszystkie miały jednakową szerokość, wysokość zostanie obliczona wg proporcji obrazka oryginalnego
  • Proporcjonalne, szerokość dopasowana do wysokości - obrazki zostaną przeskalowane w ten sposób, by wszystkie miały jednakową wysokość, szerokość zostanie obliczona wg proporcji obrazka oryginalnego
  • Proporcjonalnie, z wypełnieniem pustego miejsca kolorem - obrazki zostaną jak najlepiej dopasowane do podanych rozmiarów obrazka ("wpisane" w prostokąt o podanych rozmiarach) , zachowane zostaną proporcje, a ewentualne miejsce pozostałem na obrzeżach wypełnione zostanie podanym wyżej kolorem.
  • Nieproporcjonalnie - obrazki zostaną przeskalowane dokładnie do podanych wymiarów, bez zachowania proporcji

Podsumowanie

Ostatnia plansza przedstawia podsumowanie zadań do wykonania przez Konwerter. Jeśli wszystko jest ustawione jak trzeba, kliknij "Wykonaj". W przeciwnym razie możesz cofnąć się do poprzednich planszy w celu naniesienia poprawek.

Pokrewne tematy

Do góry