Narzędzia - Edytor ramki FRAME

To narzędzie służy do tworzenia i edycji znacznika ramki w dokumencie <FRAME>.

Narzędzie uruchomisz z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Ramki / Edytor FRAME. Ikona polecenia została pokazana obok.

Nazwa
Podaj nazwę ramki. Nazwa ta będzie wykorzystywana do identyfikacji ramki w dokumencie, np. w celu podmiany dokumentu itp.

Zawartość
Wprowadź adres dokumentu, jaki ma być wczytany do ramki. Możesz skorzystać z listy rozwijanej, na której znajdują się ścieżki do ostatnio używanych dokumentów, bądź z narzędzia do wyboru pliku (przycisk obok pola).

Szerokość marginesu, Wysokość marginesu
Wprowadź szerokość i wysokość marginesu wokół ramki.

Suwaki

Wybierz, czy w ramce mają być widoczne paski przewijania. Dostępne są trzy opcje:

  • Automatycznie - będą się pojawiały automatycznie w sytuacji, gdy dokument będący zawartością ramki nie będzie się w całości w niej mieścił,
  • Zawsze widoczne - będą widoczne bez względu na to czy dokument trzeba przewijać, czy tez mieści się w całości,
  • Zawsze ukryte - nigdy nie będą widoczne (jeśli zdarzy się, iż dokument nie mieści się w ramce, nie będzie możliwości jego przewinięcia).

Obramowanie wokół ramki
Zaznacz tę opcję, jeśli wokół ramki ma być widoczne obramowanie.

Zabezpiecz przed zmianą rozmiaru
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, by gość serwisu nie mógł zmienić rozmiaru ramki. W przeciwnym wypadku, gdy najedzie nad miejsce, w którym kończy się ramka, będzie mógł je "chwycić" i zmienić rozmiar ramki.

Styl elementu

Ta grupa pozwala na określenie stylu dla znacznika. Znajdziesz tutaj trzy pola pozwalające na określenie:

Definicja stylu
W tym polu określasz styl dla elementu umieszczanego w dokumencie. Przycisk obok uruchamia narzędzie edytora stylów umożliwiające stworzenie definicji stylu w przyjazny i wygodny sposób. Klikając tam możesz również modyfikować istniejący styl.

Wybór klasy
W tym polu podajesz identyfikator klasy przypisany znacznikowi. Rozwijana lista umożliwia dostęp do klas zdefiniowanych w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach stylów. Przycisk znajdujący się obok uruchamia narzędzie tworzenia nowej klasy.

Identyfikator elementu
Tutaj podajesz unikalny identyfikator tego elementu w dokumencie. Identyfikatory te mogą być wykorzystywane np. przy wykonywaniu skoków do określonych części strony bądź w skryptach.

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty"

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty" umożliwia otwarcie okna Zdarzenia i inne atrybuty. Okno to umożliwia określenie dodatkowych atrybutów edytowanego znacznika, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych.

Pokrewne tematy

Do góry