Narzędzia - Edytor znacznika układu ramek FRAMESET

To narzędzie służy do tworzenia znacznika układu ramek w dokumencie <FRAMESET>.

Narzędzie uruchomisz z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Ramki / Edytor FRAMESET. Ikona polecenia została pokazana obok.

Układ ramek na stronie
Wybierz układ ramek, jakie w danym momencie chcesz utworzyć. Możesz ułożyć ramki:

  • Kolumnami
  • Wierszami

Ilość kolumn (wierszy)
Wprowadź ilość kolumn (bądź wierszy, w zależności od układu wybranego wyżej). Rozmiary ramek automatycznie zostaną podane w postaci procentowej - będziesz to mógł zmienić edytując kod HTML

Po zakończeniu pracy tym narzędziem musisz wstawić do dokumentu wybraną ilość ramek. Możesz to zrobić za pomocą edytora FRAME

Styl elementu

Ta grupa pozwala na określenie stylu dla znacznika. Znajdziesz tutaj trzy pola pozwalające na określenie:

Definicja stylu
W tym polu określasz styl dla elementu umieszczanego w dokumencie. Przycisk obok uruchamia narzędzie edytora stylów umożliwiające stworzenie definicji stylu w przyjazny i wygodny sposób. Klikając tam możesz również modyfikować istniejący styl.

Wybór klasy
W tym polu podajesz identyfikator klasy przypisany znacznikowi. Rozwijana lista umożliwia dostęp do klas zdefiniowanych w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach stylów. Przycisk znajdujący się obok uruchamia narzędzie tworzenia nowej klasy.

Identyfikator elementu
Tutaj podajesz unikalny identyfikator tego elementu w dokumencie. Identyfikatory te mogą być wykorzystywane np. przy wykonywaniu skoków do określonych części strony bądź w skryptach.

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty"

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty" umożliwia otwarcie okna Zdarzenia i inne atrybuty. Okno to umożliwia określenie dodatkowych atrybutów edytowanego znacznika, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych.

Pokrewne tematy

Do góry