Menu główne - Wyświetl - Ustawienia

Za pomocą tego menu możesz włączać różnorakie ustawienia programu:

Opcje edytora
Podmenu zawierające przełączniki sterujące edytorem. Zawartość tego menu jest zbliżona do zawartości mini-paska narzędzi edytora.


Ogólne ustawienia programu
Wyświetla okno ustawień programu. Domyślny skrót klawiszowy F8.


Dostosuj edytor, schematy, pisownię
Wyświetla okno ustawień edytora.

Dostosuj paski, menu i skróty
Wyświetla okno ustawień pasków narzędzi, menu i skrótów klawiszowych.

Dostosuj ułatwienia i uzupełnianie
Wyświetla okno ustawień ułatwień i uzupełniania.

Dostosuj sieć i serwery
Wyświetla okno ustawień sieci i serwerów FTP.

Dostosuj dodatkowe narzędzia, Tidy i HTML Help
Wyświetla okno ustawień dodatkowych narzędzi, Tidy i HTML Help.


Edytor plików definicyjnych TDF
Wyświetla okno edytora plików definicyjnych języków znacznikowych (TDF).

Edytor pliku definicyjnego PHP
Wyświetla okno edytora plików definicyjnego języka PHP.

Edytor pliku definicyjnego CSS
Wyświetla okno edytora pliku definicyjnego CSS.

Edytor skryptowych plików definicyjnych
Wyświetla okno edytora skryptowych plików definicyjnych.

Edytor schematów kolorowania
Wyświetla okno edytora schematów kolorowania dla edytowanych dokumentów.

Pokrewne tematy

Do góry