Narzędzia - Szkielet tabeli

Narzędzie to służy do szybkiego tworzenia tabel o zadanych wymiarach. Możesz wybrać ilość kolumn i wierszy tabeli. Następnie, w zależności od ustawionych opcji, uruchamiane będą inne narzędzia służące do ustawiania opcji poszczególnych elementów tabeli.

Okno Szybkiej tabelki uruchomisz z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Tabele / Szkielet tabeli, a także z paska narzędzi Tabele i formularze.

Okno zawiera następujące opcje:

Wierszy
Wprowadź ilość wierszy. Jeśli nie wprowadzisz żadnej wartości, wiersze tabeli nie zostaną utworzone.

Kolumn
Wprowadź ilość wierszy. Jeśli nie wprowadzisz żadnej wartości, komórki tabeli nie zostaną utworzone. W przypadku, gdy ilość wierszy jest równa zero, pole to jest nieaktywne (aby można było utworzyć kolumnę, musi być co najmniej jeden wiersz w tabeli).

Następne opcje mają za zadanie włączanie narzędzi obsługujących poszczególne elementy tabeli po kliknięciu przycisku OK:

Dołącz opis tabeli
Zaznacz, by uruchomione zostało narzędzie Opis tabeli w celu wprowadzenia opisu.

Ustawienia dla wierszy
Zaznacz, by dla każdego wiersza tabeli uruchomione zostało narzędzie Wiersz tabeli w celu ustawienia opcji danego wiersza.

Ustawienia dla komórek
Zaznacz, by dla każdej komórki tabeli uruchomione zostało narzędzie Komórka tabeli w celu ustawienia jej opcji.

Obramowanie tabeli
Zaznacz, by tabela została objęta ramką (argument border="1" w znaczniku TABLE).

Pokrewne tematy

Do góry