Narzędzia - Opis tabeli

Narzędzie to służy do tworzenia i edycji znacznika opisu tabeli <CAPTION>

Okno Opis tabeli uruchomisz z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Tabele / Wiersz tabeli, a także z paska narzędzi Tabele i formularze.

Ustawienia znacznika CAPTION

Opis tabeli
Wprowadź tekst opisu tabeli.

Wyrównanie opisu
Wybierz z listy sposób wyrównania treści opisu. Atrybut ten jest oznaczony w specyfikacji jako przestarzały (deprecated).

Styl elementu

Ta grupa pozwala na określenie stylu dla znacznika. Znajdziesz tutaj trzy pola pozwalające na określenie:

Definicja stylu
W tym polu określasz styl dla elementu umieszczanego w dokumencie. Przycisk obok uruchamia narzedzie edytora stylów umożliwiające stworzenie definicji stylu w przyjazny i wygodny sposób. Klikając tam możesz również modyfikować istniejący styl.

Wybór klasy
W tym polu podajesz nazwę klasy, która zostanie przypisana znacznikowi. Rozwijana lista umożliwia dostęp do klas zdefiniowanych w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach stylów. Przycisk znajdujący się obok uruchamia narzędzie tworzenia nowej klasy.

Identyfikator elementu
Tutaj podajesz unikalny identyfikator tego elementu w dokumencie. Identyfikatory te mogą być wykorzystywane np. przy wykonywaniu skoków do określonych części strony bądź w skryptach.

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty"

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty" umożliwia otwarcie okna Zdarzenia i inne atrybuty. Okno to umożliwia określenie dodatkowych atrybutów edytowanego znacznika, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych.

Pokrewne tematy

Do góry