Narzędzia - Komórka tabeli

Narzędzie to służy do tworzenia i edycji znacznika wiersza tabeli <TR>

Okno Komórka tabeli uruchomisz z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Tabele / Komórka tabeli, a także z paska narzędzi Tabele i formularze.

Wybór typu komórki

W grupie Typ komórki wskaż, jaką komórkę chcesz utworzyć. Komórki nagłówka od zwykłych różnią się domyślnym sposobem formatowania tekstu.

zwykła (<TD>)
Wybierz, jeśli chcesz utworzyć zwykłą komórkę tabeli (domyślnie zwykły tekst).

nagłówka (<TH>)
Wybierz, jeśli chcesz utworzyć komórkę nagłówka tabeli(domyślnie tekst pogrubiony).

Jeśli reedytujesz istniejącą komórkę tabeli, opcje te będą nieaktywne (ustawione wg istniejącego typu).

Ustawienia znacznika

Zawartość komórki
W tym polu możesz pisać tekst, który zostanie umieszczony w edytowanej komórce. Przyciskiem z prawej strony możesz uruchomić:

Szerokość
Wybierz wartość, która będzie szerokością komórki. Jeśli zaznaczysz przełącznik z prawej strony pola, podawany rozmiar będzie wstawiony w postaci procentowej.

Wysokość
Wybierz wartość, która będzie wysokością komórki. Jeśli zaznaczysz przełącznik z prawej strony pola, podawany rozmiar będzie wstawiony w postaci procentowej.

Wyrównanie w poziomie
Wybierz z listy sposób wyrównania zawartości komórki w poziomie.

Wyrównanie w pionie
Wybierz z listy sposób wyrównania zawartości komórki w pionie.

Łącz kolumny (Colspan)
Jeśli chcesz scalić kilka komórek w kolejnych kolumnach, wprowadź w tym polu odpowiednią liczbę komórek do połączenia.
Pamiętaj, aby w kodzie HTML odpowiednio zmniejszyć ilość komórek w bieżącym wierszu tak, by suma wszystkich wartości Colspan w tym wierszu była równa ilości kolumn tabeli (przy czym brak tego atrybutu w znaczniku TD/TH oznacza domyślną wartość 1).

Łącz wiersze (Rowspan)
Jeśli chcesz scalić kilka komórek w kolejnych wierszach, wprowadź w tym polu odpowiednią liczbę komórek do połączenia.
Pamiętaj, aby w kodzie HTML odpowiednio zmniejszyć ilość komórek w kolejnych wierszach tak, by suma wszystkich wartości Rowspan w danym wierszu była równa ilości wierszy tabeli (przy czym brak tego atrybutu w znaczniku TD/TH oznacza domyślną wartość 1).

Styl elementu

Ta grupa pozwala na określenie stylu dla znacznika. Znajdziesz tutaj trzy pola pozwalające na określenie:

Definicja stylu
W tym polu określasz styl dla elementu umieszczanego w dokumencie. Przycisk obok uruchamia narzędzie edytora stylów umożliwiające stworzenie definicji stylu w przyjazny i wygodny sposób. Klikając tam możesz również modyfikować istniejący styl.

Wybór klasy
W tym polu podajesz nazwę klasy, która zostanie przypisana znacznikowi. Rozwijana lista umożliwia dostęp do klas zdefiniowanych w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach stylów. Przycisk znajdujący się obok uruchamia narzędzie tworzenia nowej klasy.

Identyfikator elementu
Tutaj podajesz unikalny identyfikator tego elementu w dokumencie. Identyfikatory te mogą być wykorzystywane np. przy wykonywaniu skoków do określonych części strony bądź w skryptach.

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty"

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty" umożliwia otwarcie okna Zdarzenia i inne atrybuty. Okno to umożliwia określenie dodatkowych atrybutów edytowanego znacznika, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych.

Pokrewne tematy

Do góry