Menu podręczne edytora w trybie graficznym

Menu podręczne edytora w trybie graficznym zawiera polecenia uruchamiające najczęściej używane w tym trybie funkcje i narzędzia:

Tabele - tryb graficzny
Wyświetla podmenu zawierające polecenia obsługi tabel, jak edycja wiersza i komórki, a także podziału i łączenia komórek.


Schowek
Wyświetla podmenu zawierające polecenia obsługi schowka:

 • Wytnij
  Kliknij, aby wyciąć zaznaczenie do schowka (domyślny skrót Ctrl+X).

 • Kopiuj
  Kliknij, aby skopiować zaznaczenie do schowka (domyślny skrót Ctrl+C).

 • Kopiuj linię
  Kliknij, aby skopiować do schowka całą linię, w której znajduje się kursor.

 • Wklej
  Kliknij, aby wkleić zawartość schowka (domyślny skrót Ctrl+V).

 • Wklej ze schowka z zamianą
  Kliknij, aby wybrać sposób zamiany tekstu podczas wklejania. Podmenu to jest identyczne, jak menu Edycja / Wklej ze schowka z zamianą.

 • Wieloschowek
  Kliknij, aby wyświetlić okno Wieloschowka (domyślny skrót Ctrl+Shift+W). Polecenie posiada podmenu wyświetlające zapamiętane w Wieloschowku elementy - aby wstawić odpowiedni fragment do edytora kliknij na wybranej pozycji. Identyczne polecenie znajdziesz w menu Edycja.

Zaznacz wszystko
Kliknij, aby zaznaczyć cały tekst w edytorze (domyślny skrót Ctrl+A)

Zaznaczony tekst na...
Kliknij, aby otworzyć podmenu i wybrać sposób zamiany zaznaczonego tekstu. Podmenu to jest identyczne, jak menu Edycja / Zaznaczony tekst na....

Język dokumentu
Kliknij, aby wskazać język znacznikowy, w którym tworzony jest dokument (polecenie jest przydatne, gdy Pająk nie rozpozna samodzielnie języka na podstawie sekcji META, czy znacznika DOCTYPE).

Kodowanie
Kliknij, aby skorzystać z poleceń zmiany kodowania znaków w bieżącym dokumencie.


Edytor wizualny
Kliknij, aby wyłączyć tryb edycji wizualnej (włączyć tryb edycji kodu źródłowego).

Przeglądanie
Kliknij, aby włączyć zakładkę Przeglądanie w celu obejrzenia bieżącego dokumentu. Jeśli w Ustawieniach programu / Przeglądanie ustawiłeś zewnętrzne przeglądarki, możesz wybrać przeglądarkę, która wyświetli stronę w swoim oknie. Standardowy skrót F11.

Widok głównego okna
Kliknij, aby wyświetlić, bądź schować paski narzędzi lub panele. Polecenie wyświetla podmenu pozwalające na zmianę ustawień wyglądu głównego okna.

Funkcje edytora
Kliknij, aby wyświetlić podmenu zawierające polecenia sterujące pracą edytora.


Otwórz odnośnik
Kliknij, aby otworzyć w edytorze dokument, do którego prowadzi odnośnik w bieżącym znaczniku (domyślny skrót Shift+Ctrl+O).

Przeglądaj odnośnik
Kliknij, aby obejrzeć w nowym oknie przeglądarki dokument, do którego prowadzi odnośnik w bieżącym znaczniku.


Nawigacja po dokumencie
Zawiera polecenia uruchamiające narzędzia ułatwiające poruszanie się po dokumencie i orientację w kodzie. Podmenu to ma polecenia ułożone identycznie, jak w menu Narzędzia / Nawigacja po dokumencie.

Zakładki w dokumencie
Kliknij, aby otworzyć podmenu zarządzania zakładkami i przemieszczania się po dokumencie. Podmenu to ma polecenia ułożone identycznie, jak w menu Narzędzia / Zakładki w dokumencie.


Zamknij dokument
Kliknij, aby zamknąć bieżący dokument. Jeśli w dokumencie są niezapisane zmiany, program zapyta, czy go zapisać.

Dostosuj paski, menu i skróty
Kliknij, aby otworzyć okno, w którym będzie można dostosować ww. elementy programu.

Pomoc do edytora
Ten przycisk wyświetla stronę pomocy dla edytora.

Pokrewne tematy

Do góry