Menu główne - Narzędzia / Narzędzia tworzenia znaczników

Zawiera polecenia uruchamiające narzędzia, które umożliwiają tworzenie różnego typu znaczników i całych grup znaczników, jak tabele, ramki, formularze itp.

Edytor sekcji <META>
Kliknij, aby uruchomić edytor sekcji <META> (domyślny skrót Shift+Ctrl+M).

Edytor sekcji <BODY>
Kliknij, aby uruchomić edytor sekcji <BODY> (domyślny skrót Shift+Ctrl+B).


Edytor odsyłaczy
Kliknij, aby uruchomić edytor odsyłaczy <A> (domyślny skrót Shift+Ctrl+A).

Wstawienie dźwięku
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do wstawiania dźwięku w tle.

Wstawienie grafiki
Kliknij, aby uruchomić narzędzie ułatwiające wstawianie grafik, <I>, (domyślny skrót Shift+Ctrl+I).

Edytor map odsyłaczy
Kliknij, aby uruchomić edytor map odsyłaczy.

Wstawienie poziomej linii
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do wstawiania poziomej linii <HR>.

Wstawienie komentarza
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do wstawiania komentarzy. Narzędzie automatycznie rozpoznaje bieżący język programowania i wstawia odpowiednie znaki komentarza. Domyślny skrót Shift+Ctrl+K.

Animowany tekst
Kliknij, aby uruchomić narzędzie ułatwiające wstawienie animowanego tekstu <MARQUEE>.

Formatowanie tekstu
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do wstawiania znaczników formatowania tekstu.

Edytor list wyliczeniowych
Kliknij, aby uruchomić edytor list wyliczeniowych <OL> (numerowana) i <UL> (nienumerowana). Domyślny skrót Shift+Ctrl+L.


Edytor <FRAMESET>
Kliknij, aby uruchomić edytor znacznika <FRAMESET> służącego do definiowania układu ramek w dokumencie.

Edytor <FRAME>
Kliknij, aby uruchomić edytor znacznika <FRAME> służącego do wstawiania ramki do dokumentu.

Edytor pływającej ramki
Kliknij, aby uruchomić edytor pływającej ramki <IFRAME>.


Edytor formularzy
Kliknij, aby uruchomić edytor formularzy <FORM>.

Lista wyboru w formularzu
Kliknij, aby uruchomić kreator listy wyboru w formularzu <SELECT>.

Okienko tekstowe w formularzu
Kliknij, aby utworzyć edytor okienka tekstowego w formularzu <TEXTAREA>.

Inne elementy formularza
Kliknij, aby uruchomić kreator dodawania do formularza innych elementów formularza, jak przyciski, pola tekstowe itp.


Edytor tabel
Kliknij, aby uruchomić edytor tabel (domyślny skrót Ctrl+T).

Bardzo szybka tabela
Kliknij,aby w bardzo szybki sposób utworzyć nową tabelę.

Szkielet tabeli
Kliknij, aby otworzyć Kreatora tabeli, który poprowadzi Cię przez proces tworzenia nowej tabeli.

Edytor znacznika <TABLE>
Kliknij, aby uruchomić edytor znacznika <TABLE>.

Opis tabeli
Kliknij, aby wstawić opis tabeli <CAPTION>;

Wiersz tabeli
Kliknij, aby wstawić wiersz tabeli <TR>.

Komórka tabeli
Kliknij, aby wstawić komórkę tabeli <TD>.


Wstawienie skryptu
Kliknij, aby uruchomić narzędzie ułatwiające wstawienia do dokumentu skryptów JavaScript, PHP i innych.

Znacznik <NOSCRIPT>
Kliknij, aby wstawić do dokumentu znacznik <NOSCRIPT> używany przez przeglądarkę w przypadku, gdy nie obsługuje ona skryptów.

Otwarcie nowego okna
Kliknij, aby uruchomić kreator skryptu otwierającego nowe okno przeglądarki.

Okienko komunikatu JavaScript
Kliknij, aby uruchomić kreator skryptu pokazującego komunikat.

Obiekt osadzony
Kliknij, aby uruchomić narzędzie ułatwiające wstawianie do dokumentu obiektów osadzonych <OBJECT>.

Wstawienie apletu Java
Kliknij, aby uruchomić narzędzie ułatwiające wstawianie do dokumentu apletów Java - <APPLET>.

Wstawienie ActiveX
Kliknij, aby uruchomić narzędzie ułatwiające wstawianie do dokumentu kontrolek ActiveX.

Parametr obiektu
Kliknij, aby uruchomić narzędzie ułatwiające wstawianie do dokumentu parametru obiektu osadzonego <PARAM>.

Obiekt <EMBED>
Kliknij, aby otworzyć narzędzie ułatwiające wstawianie do dokumentu obiektu za pomocą znacznika <EMBED>.

Wstawienie SSI+
Kliknij, aby otworzyć narzędzie ułatwiające wstawianie do dokumentu poleceń SSI+ (Server Side Includes).

Pokrewne tematy

Do góry