Tworzenie i edycja tabel

Za pomocą tabeli możemy w ładny sposób przedstawić jakieś dane, korzystając przy tym z możliwości obramowania i łączenia komórek. Jednak tabele nie służą tylko do tego. Bardzo często są też używane do ułożenia i formatowania poszczególnych części strony WWW. Trudno jest nawet to zauważyć, ponieważ tabele te nie posiadają ani obramowania, ani widocznych kolumn czy komórek.

Pająk posiada kilka narzędzi służących do kompleksowego tworzenia tabeli od podstaw - od prostego kreatora do bardzo zaawansowanego edytora tabel. Istnieją też narzędzia do edycji poszczególnych znaczników tabeli.

Szybkie utworzenie tabeli

Aby szybko utworzyć tabelę jak pokazana poniżej, skorzystaj z polecenia Bardzo szybka tabelka w menu głównym / Narzędzia / Kreatory kodu znaczników.

        
        
 
  1. Wybierz ilość wierszy i kolumn - w tym celu kliknij na siatce i przeciągnij kursor myszy w odpowiednie miejsce tak, by zaznaczone było tyle kolumn i wierszy, ile chcesz utworzyć w tabeli (w tym wypadku 2 wiersze po 3 kolumny). Możesz tez skorzystać z suwaków po prawej stronie i u dołu siatki w celu ustawienia większej ilości wierszy (skok co 5). Ilość aktualnie wybranych wierszy i kolumn jest wyświetlana w prawym dolnym rogu okna narzędzia.
  2. Kliknij na przycisk Parametry tabeli w prawym dolnym rogu, obok siatki i ustaw odpowiednie parametry dla znacznika <TABLE> (w tym przypadku Szerokość tabeli: 200, Obramowanie wokół tabeli: 1). Wciśnij OK.
  3. Po ustaleniu parametrów tabeli wciśnij przycisk OK. Możesz tez skorzystać z opcji na liście rozwijanej obok przycisku OK w celu wstawienia kodu tabeli w odpowiednim formatowaniu.

Drugim, bardziej złożonym narzędziem jest Szybka tabelka Narzędzie to pozwala łatwo i szybko stworzyć dowolną tabelę. Krok po kroku narzędzie będzie Ciebie prowadzić przez proces tworzenia tabeli - po kolei będziesz wybierać ilość wierszy i kolumn, ich formatowanie, opis tabeli itp..

Zaawansowane narzędzia

Bardziej wydajnym jednak narzędziem do tworzenia tabel jest Edytor tabel. Po uruchomieniu tego narzędzia powinno ukazać się okno zawierające kilka zakładek. Każda z nich odpowiada za tworzenie i przedstawianie różnych elementów tabeli, jak wybór ilości kolumn i wierszy, obramowanie tabeli itp, ustawienia znaczników kolumn i wierszy, tworzenie i przypisywanie stylów, czy wreszcie podgląd gotowej tabeli i wygenerowanego kodu HTML.

Polecenia wstawiania i edycji znaczników tabeli

Jeśli chcesz szybko wstawić znacznik tabeli <TABLE>, bądź jej elementu (wiersz <TR>, komórka <TD>, opis <CAPTION>), możesz skorzystać z poleceń w menu głównym / Narzędzia / Tabele, bądź Kod HTML / Tabele, a także z poleceń na pasku narzędzi Tabele i formularze.

Po utworzeniu tabeli możesz edytować poszczególne znaczniki. Służą do tego okna edycji znaczników. Wystarczy postawić na wybranym znaczniku kursor i wcisnąć klawisz F5.

Innym sposobem edycji znaczników tabeli, jest skorzystanie z Inspektora znaczników na lewym panelu.

W tym celu postaw kursor na znaczniku i wciśnij klawisz F6. Jeśli Inspektor znaczników jest cały czas aktywny, opcje znacznika pojawią się na nim automatycznie po postawieniu na znaczniku kursora.

Zamiana tekstu na tabelę

Pająk zawiera również narzędzie Zamiana tekstu na tabelę. Jest ono bardzo przydatne szczególnie w przypadku, gdy musisz ułożyć w tabeli tekst np. z pliku CSV (tekst oddzielany średnikami) itp. Narzędzie pozwala określić znak, który ma być używany jako separator kolumn, ustawić opcje znacznika <TABLE> itd.

Narzędzie możesz uruchomić z menu głównego / Edycja / Zaznaczony tekst na... Zaznaczony na tabelę. Identyczne podmenu znajdziesz w menu kontekstowym edytora, a także na pasku narzędzi Odsyłacze, tekst i formatowanie.

Tworzenie tabel z baz danych

W Pająku możliwe jest również tworzenie tabel na podstawie danych pobieranych z baz danych SQL. Więcej o tej tematyce można znaleźć w rozdziale poświęconym bazom danych.

Najszybszy sposób wstawiania tła tabeli

Najszybszym sposobem wstawiania tła obrazka tła tabeli jest przeciągnięcie go z listy plików do edytora w obręb znacznika <table>. Otwarte zostanie narzędzie do edycji stylu, w którym automatycznie będzie wprowadzona ścieżka do przeciąganego obrazka. Wystarczy kliknąć OK i... gotowe. Identycznie możesz wstawić tło do komórki i wiersza tabeli (<td>, <th>, <tr>).

Pokrewne tematy

Do góry